В категории: Брой 3-4/2015, Представяме ви

Бош повишава оборота си във всички бизнес сектори – успешен старт на 2015 г.

Годишна пресконференция 2015

  • Планираният за 2014 г. растеж беше надминат въпреки трудната пазарна конюнктура
  • Ръст на продажбите във всички бизнес сектори и региони
  • През 2015 г. се очаква увеличение на оборота с 3 до 5%
  • Нарастващо значение на софтуерната компетентност
  • 15 000 софтуерни инженери, 3 000 инженери в „Интернет на нещата“

Щутгарт – Група Бош стартира успешно 2015 г. През първото тримесечие оборотът нарасна с около 13% . След отчитане на ефекта от курсовите разлики ръстът е 5,4%. За настоящата финансова година глобалният доставчик на технологии и услуги планира ръст на продажбите с 3 до 5%, след коригиране на ефекта от курсовите разлики. Тъй като влиянието на тези разлики е значително, Бош предвижда номинален ръст над тези стойности. По време на представянето на годишния финансов отчет в Герлинген, Германия, д-р Фолкмар Денер, председател на Управителния съвет на Бош, заяви: “Утвърдената ни икономическа и технологична сила в редица бизнес сектори ни позволява да се насочим към нови пазарни сегменти“. Продукти и услуги, които се свързват с интернет, са в центъра на планирания ръст. “Ние стимулираме свързаността във всички бизнес сектори и играем активна роля в нейното развитие,“ добави Денер. През 2014 г. Бош пусна на пазара много нови продукти и решения за интернет свързаност. Сред тях са умните фурни, както и свързаните с интернет софтуерните решения за отоплителни системи и сгради, индустрия и транспорт.

Развитие на бизнеса през 2014 г. – забележителен напредък

И през 2014 г. иновативните продукти помогнаха на Бош да подобри пазарните си позиции в редица области. През изминалата финансова година компанията увеличи продажбите си с 6,3% до 49 млрд. евро. След коригиране на ефекта от курсовите разлики ръстът е 7,4%. Вследствие на силните позиции на еврото отрицателните курсови разлики достигнаха 500 млн. евро и оказаха значително влияние върху оборота. Ръстът в продажбите доведе и до подобрен финансов резултат. Печалбата преди лихви и данъци (EBIT) за миналата година нарасна до 3 млрд. евро, което е увеличение с около 10% в сравнение с предходната година. През 2014 г. Бош постигна 6,2% възвръщаемост на печалбата преди данъчно облагане. Тази стойност е с 1% по-висока в сравнение с 2013 г., след корекция на ефекта от еднократните и извънредните разходи. “Последователните ни усилия за намаляване на разходите изиграха съществена роля за значителното подобряване на финансовия резултат. През 2014 г. успяхме да постигнем големи успехи въпреки умерения ръст на глобалната икономика“, заяви д-р Щефан Азенкершбаумер, финансов директор и зам. – председател на Управителния съвет на Бош. С цялостното придобиване на BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (сега – BSH Hausgeräte GmbH), доставчикът на технологии и услуги засили позициите си в областта на умния дом и свързаните сгради. Освен това Бош обогати продуктовото си портфолио в разрастващия се сектор на автоматизираното шофиране със придобиването на ZF Lenksysteme GmbH (сега – Robert Bosch Automotive Steering GmbH).

Транспортни решения за трафика на бъдещето

За Бош автоматизираното шофиране е област с огромен потенциал за растеж. Компанията постоянно пуска на пазара нови системи за асистиране на водача. През 2015 г. ще стартира серийното производство на системи за дистанционно управление при паркиране, както и на такива за асистенция в задръствания, при избягващи маневри и при ляв завой. В бизнес сектор „Автомобилни технологии“ над 2000 инженери работят върху превръщането на автопилота в реалност. По отношение на мобилността на бъдещето, Бош залага не само на автоматизацията, но и на свързаността и електрифицирането. В момента Групата работи върху 30 проекта в областта на електрозадвижването. Всяка година Бош инвестира почти 400 млн. евро в електромобилността, напр. в научноизследователската дейност при акумулаторните технологии. “Ние направихме възможен пробива на дизеловите технологии. Ще направим същото и с електрозадвижването“, каза Денер. Ключът към пазарния успех на електрическото задвижване е в това, че то е изключително подходящо за ежедневна употреба. Например едно разработено от Бош приложение свързва 80% от зарядните станции в Германия, които работят с интернет. За потребителите това означава лесно зареждане на техните електромобили.

Днес Бош е доставчик на решения за мобилност, които далеч надхвърлят границите на автомобила. През 2014 г. системите за директно бензиново и дизелово впръскване отново отбелязаха невероятен успех. Към тях се прибавят все повече софтуерни решения и услуги, свързани с транспорта. “Свързването в мрежа дава възможност за изцяло нови решения за мултимодалния транспорт на бъдещето. То ще създаде огромни предимства за клиентите и ще играе значителна роля в опазването на природните ресурси”, заяви Денер. Например миналата година Бош дебютира със свързаните електронни системи за управление на двигателя при двуколесни МПС. Мотоциклетистите могат да четат и оценяват данните за своите мотоциклети директно от смартфоните си.

Нарастващо значение на софтуерната компетентност

По отношение на свързаността с интернет Бош залага на трите “С” – сензори, софтуер и сервиз. Концернът е водещият световен производител на микромеханични сензори, т.нар. MEMS сензори. Тази година ще бъдат произведени 1,6 млрд. от тези „сетивни органи“, което е ръст от близо 25%. Освен това, през последните няколко години Бош разширява компетентността си в областта на софтуера. Днес всеки трети от 45 700 служители в научноизследователската дейност е софтуерен инженер. 3 000 инженери работят само върху решения, свързани с „Интернет на нещата“ (Internet of Things, IoT). „Бош възприема софтуерната компетентност като ключова за бъдещето си“, обяви Денер. “Вграденият софтуер отдавна е сред силните ни страни, като в момента надграждаме софтуерното си ноу-хау“. Неотдавна Бош оповести закупуването на специализираната в междинен и интеграционен софтуер компания ProSyst. В умния дом софтуерът на ProSyst играе ролята на „преводач” за уредите на различните производители.

Bosch IoT suite – платформата за „Интернет на нещата“

Bosch Iot Suite е централна софтуерна платформа за „Интернет на нещата“. Тя управлява комуникацията и обмена на данни между продукти с интернет връзка като производствени машини, отоплителни системи или системи за видеонаблюдение. Bosch IoT Suite може да анализира и обработва големите количества данни, генерирани в свързаното производство (Big Data Management). Бош предоставя и елементи от IoT на разработчиците на софтуер с отворен код. “Нашата IoT Suite платформа е отворена за различни партньорства. В мрежово ориентирания свят ние залагаме на отворените решения, тъй като сме убедени, че те ще ускорят свързването в мрежа на устройствата и машините независимо от техния производител,” обясни Денер, който отговаря и за научно-изследователската дейност и високите технологии в Управителния съвет на Бош.

Многообразие от услуги в „Интернет на нещата“

Според Денер в основата на големия потенциал на „Интернет на нещата“ са преди всичко услугите, произтичащи от свързаността. “Бош е доставчик и на технологии, и на услуги, което е значително предимство за нас.“ Концернът предлага широкообхватна гама от сервизни решения за редица браншове и клиенти. Например направление „Системи за сигурност“ предоставя телематични услуги от типа на eCall (обаждане при спешен случай) за 500 000 превозни средства на 16 езика. До края на 2015 г. Бош възнамерява да обедини около 100 000 автомобила в мрежи за нуждите на управлението на автопарковете на лизингови и застрахователни компании. На изложението в Хановер Бош Рексрот представи своя дистанционен сервизен мениджър. В свързаната индустрия чрез него се осъществява дистанционна поддръжка на производственото оборудване.

Защита и сигурност на данните в свързания свят

Със стремглаво нарастващата мрежова свързаност растат и изискванията за защита и сигурност на данните. “Решаващият фактор за глобалното възприемане на мрежовите решения ще бъде защитата на данните, т.е. спечелването на доверието на хората,” каза Денер. В този контекст той призова за бързо приемане на общоевропейски правила за защита на данните. „И в законов, и в технологичен аспект трябва да се работи още много за подготовката на Европа за „Интернет на нещата“. Концернът има много високи стандарти по отношение на сигурността на данните. В Бош работят над 100 специалисти, които се занимават със сигурния пренос на данни. Технологиите и опитът в областта на криптирането и управлението на сертификати се управляват в т. нар. „Център за компетентност“ на Бош.

Финансовата 2014 година по региони и бизнес сектори:

Азиатско-Тихоокеански регион – регион номер едно по ръст

През 2014 г. Бош увеличи продажбите си в Азиатско-Тихоокеанския регион със 17% на 13 млрд. евро (19% след коригиране на ефекта от курсовите разлики). Делът на региона в общия оборот на компанията за първи път достигна 27%. Особено голям беше ръстът на продажбите в Китай. Увеличението е с цели 27% до 6,4 млрд. евро.

Америка – значителен ръст в Северна Америка, тежка конюнктура в Южна Америка

Бизнесът в Северна Америка се развиваше много добре, отбелязвайки ръст от 8,6% до 8,5 млрд. евро. Без ефекта от курсовите разлики увеличението достига 9,3%. В Южна Америка спадът в автомобилното производство и слабият бразилски реал се отразиха отрицателно на продажбите. Оборотът от 1,5 млрд. евро е по-нисък от миналогодишния с 4,4% (с отчитане на ефекта от курсовите разлики). Номиналният спад на продажбите възлиза на 13%.

Европа – икономическата ситуация остава затруднена

Въпреки затруднената икономическа конюнктура Бош увеличи продажбите си в Европа с 2,1% до 26 млрд. евро. След регулиране на ефекта от курсовите разлики ръстът е 2,5%. Делът на региона в общия оборот е 53%. В Германия бяха реализирани продажби за 10,8 млрд. евро, като също се отбелязва ръст в сравнение с предходната година.

„Автомобилни технологии“ расте два пъти по-бързо от пазара

Бизнес сектор „Автомобилни технологии“ за пореден път успя да ускори темповете си на растеж. Продажбите се увеличиха с 8,9% (9,9% без ефекта от курсовите разлики) на 33,3 млрд. евро. Това означава, че Бош расте два пъти по-бързо от автомобилния пазар. EBIT на този бизнес сектор е 2,4 млрд. евро, а възвръщаемостта на печалбата преди данъчно облагане е 7,2%. Без ефекта на еднократните разходи и консолидацията повишението на оперативната печалба спрямо предходната година е 0,9%.

„Индустриална техника“ поема отново нагоре

През 2014 г. оборотът на бизнес сектор „Индустриална техника“ възлиза на 6,7 млрд. евро, с 2% по-малко от предходната година (1% след отчитане на ефекта от курсовите разлики). Лекият спад се дължи на слабия пазар, както и на продажбата на бизнеса с пневматични системи в началото на 2014 г. Като се коригира ефектът от консолидацията, продажбите са се увеличили с 2,5% или 3,6% без курсовите разлики. Като цяло „Индустриална техника“ повиши финансовия си резултат на 67 млн. евро.

„Потребителски стоки“ е пазарният лидер при електроинструментите

Окуражаващ ръст отбеляза бизнес сектор „Потребителски стоки“. Оборотът му нарасна с 5% до 4,2 млрд. евро или със 7% без ефекта от курсовите разлики. Миналата година бизнес секторът генерира EBIT в размер на 550 млн. евро и възвръщаемост на печалбата преди данъчно облагане от 13,1%. В EBIT е включен и пропорционалният дял от печалбата след данъци от съвместното до края на 2014 г. дружество BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH.

„Енергийна и сградна техника“ повишават конкурентоспособността си

През 2014 г. бизнес сектор „Енергийна и сградна техника“ повиши оборота си с 1,7% (2,6% след коригиране на ефекта от курсовите разлики) на 4,6 млрд. евро. EBIT възлиза на 170 млн. евро с марж на печалбата 3,7%.

Персонал – 12 000 нови назначения през тази година

През 2015 г. Бош планира да назначи 12 000 специалисти с висше образование по целия свят. В изминалата година общият брой на служителите в Група Бош нарасна до около 290 000. След интегрирането на бившите съвместни дружества с дялово участие 50:50 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH и ZF Lenksysteme GmbH в Бош Групата към 1 април 2015 г. работят около 360 000 сътрудници.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 3-4/2015, Представяме ви

Ключови думи


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото