В категории: Брой 5-6/2002, Материали, Облицовки и настилки, Ремонти, Строителство

НОВИТЕ ФИБРИ НА FIBERMESH

Инж. Стефан Драганов – Лийф група проектиране системи,

представител на FIBERMESH и NOVOCON за България

fiber1Десетилетия наред SYNTHETIC INDUSTRIES и по-специално нейното подразделение CONCRETE SYSTEMS подпомага строителната индустрия с иновативни продукти и новаторски решения на високо ниво.

Материалите на SI, вече известни на читателите на „Направи сам”, са познати под названието FIBERMESH – полипропиленови фибри за дисперсно армиране на бетони, замазки, мазилки и торкрети. Дисперсното армиране представлява равномерно разпределена в целия обем на бетона система за армиране, състояща се от огромно количество влакна (фибри) с различни дължини и форми.

Този вид армиране има съществени предимства по отношение на традиционните средства за вторично армиране, като заварените мрежи, например.

В НС, 1-2/97 г. за пръв път в списанието бе поместена информация за този нов, модерен начин на армиране, подробности за използването на фибрите FIBERMESH в техните основни разновидности – FIBERMESH MD, FIBERMESH STEALTH, FIBERMESH HARBOURITE.

Сега, пет години по-късно, SI Concrete Systems патентоваха и вече предлагат нова група фибри. Те носят обозначението „е3”, което накратко означава постигане на висока ефективност по три начина – оптимални дължина, дебелина на влакното и дозировка на влакната с определена дължина и дебелина. FIBERMESH, произведен по „е3” технология представлява максимално оптимизирана смес от фибри за лесно разпределение в бетона и за постигане на висока ефективност.

Fibermesh-2SВ някои от следващите броеве ще се спрем по-подробно на техническите показатели на бетона с добавени фибри в сравнение с контролни образци без фибри. Тук, за краткост, ще обобщим само, че приносът на фибрите е очевиден в пластичния, до структурния и втвърден стадий на бетона, което означава по-висока дълготрайност и по-високо качество. Сега е мястото и времето да споменем, че всичко това се постига в определени случаи дори на по-ниска цена в сравнение с традиционните способи за армиране с метални мрежи. Като пример може да се даде една армирана със заварена мрежа циментова замазка, която, изпълнена с фибри, гарантира много по-високо качество и по-ниска стойност.

fiber5sfiber4SПолипропиленовите фибри се използват при бетонни настилки върху земна основа, замазки, мазилки, торкрети, бетонни елементи, сухи смеси, леки бетони и редица други приложения, където целта е една – високо качество, висока резултатност и висока ефективност.

От три години световният лидер в производството на стоманени фибри NOVOCON INTERNATIONAL се присъедини към екипа на FIBERMESH.

Всички фибри, произведени от NOVOCON, съответстват на изискванията на възприетия в цял свят стандарт за стоманени фибри ASTM A820. Специално проектирани за различни приложения , оптимизираните по отношение на качество и цена стоманени фибри намират все по-широко приложение. Основните видове стоманени фибри NOVOCON са NOVOTEX, XOREX, TWINTEX и FORTEX.

fiber3sВерни на традициите си, инженерите на SI са разработили и най-новата система за дисперсно армиране състояща се от комбинация от стоманени и полипропиленови фибри под наименование NOVOMESH. Както читателите вече са се досетили това название е съставено от комбинацията NOVO(con) + (fiber)MESH. Тази смесена система за армиране съчетава най-доброто от двете при ясно изразен синергетичен ефект.

Целта на тази статия е да представи накратко новата гама от продукти на SI и разнообразието от възможности, които тя предлага. По-нататък ще се постараем да ви запознаем с всеки от продуктите поотделно, с техническите показатели, най-ефективната област за използване и технико-икономическите разчети.

По-долу е дадена таблица с основните видове фибри на FIBERMESH.

Fibermesh-tablКъм тази таблица за пълнота би трябвало да добавим и всички разновидности на стоманените фибри NOVOCON – изброени по-горе, а също и фибрите HARBOURITE със специално предназначение.

Многобройните изследвания и натрупаният опит потвърждават ефективността на действие на армировката с фибри. Световно признати, независими лаборатории, като UL Underwriters Laboratories и Omega Point Laboratories в САЩ, както и BBA British Board of Agrement в Европа, удостоверяват показателите, които се постигат с влагането на фибрите в бетона.

Но все пак, верни на българския дух и традиция, за нас важи принципът „око да види, ръка да пипне”. Който веднъж сам се е убедил в добрите качества и безпроблемното използване на фибрите FIBERMESH и NOVOCON, ще стане верен привърженик на дисперсно армирания бетон.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото