В категории: Брой 1-2/2001, Електроинсталация, Електроника, Ремонти

Охрана на дома от пожар – как овреме да си помогнем сами

Кръстю Чалъмов

След като българинът се погрижи да обезопаси дома или офиса срещу кражба чрез укрепване на външните врати, обрамчване на прозорците с решетки, а в най-добрия случай и чрез монтиране на сигнално-охранителна система, той обикновено си отдъхва с вътрешното убеждение, че си е свършил работата. Основание за това му дава и повишената сигурност, благодарение на връзката на неговата охранителна система с пункта за централизирана охрана с моторизирани патрули и подготвени служители.

Заплахата от толерантно отглежданата у нас дребна и едра престъпност до такава степен е ошашавила редовия българин, че той вече не се и замисля за другата, също така реална и в повечето случаи по-опустошителна опасност – пожара.

Не случайно при сключването на каквато и да било имуществена застраховка първата щета, за която застрахователният агент задължително ви осигурява, е именно рискът от пожар. И още нещо – той винаги пита за наличието на охранителна система и наличието на договор за охрана със специализирана охранителна фирма, което неизбежно води до намаляване размера на сумата, срещу която ще застрахова имуществото ви.

adlerНай-странното обаче е, че мнозина не се замислят, че така, както със съвременни технически средства могат да вземат мерки за охрана на дома или офиса си, имат същите възможности да ги предпазят от пожар. Тази мисъл очевидно не минава през ума и на застрахователния агент.

Наличието на застрахователна полица обаче само би могла, при това частично, да компенсира загубите от опожареното имущество, защото има вещи, които за стопаните на дома са безценни. Записаната на твърдия диск информация често пъти е много по-ценна от „желязото“, с което може да бъде придобием отново, ала погубената информация често пъти не.

Какво може сами да направим, за да не разчитаме единствено на застрахователната полица, която, макар и абсолютно задължителна, на практика не може да ни опази от невъзстановими щети.

Решението е, така да се каже, „на една ръка разстояние“ и за тези, които вече са монтирали сигнално-охранителна техника, проблемът е на 95% решен.

Става дума за монтиране на сензори, които могат да уловят и най-малките признаци, предхождащи възникването на пожар, и да подадат овреме алармен сигнал, преди още огънят да се е разразил.

Тези сензори се свързват с охранителната система и на сигнала за пожар вече може да се реагира така, както и при взлом.

Общовалидна рецепта не може да се даде, защото разнообразието от охранителни системи е голямо. Затова тук ще се ограничим с някои по-общи напътствия.

За тези, които разполагат с охранителна техника и договор за патрулна охрана, е необходимо:

– Да проверят с помощта на специалистите, монтирали сигнално-охранителното оборудване, има ли свободни зони (линии) в охранителната централа. Ако няма, може ли да се реорганизират наличните линии и сензори така, че да се освободи линия за пожарно известяване.

– Охранителната централа трябва да има възможност за автоматичен reset – възстановяване на работата в чакащ режим на пожарните известители чрез изключване за кратко време на захранващото им напрежение.

– Възможно ли е тези зони да се програмират като 24-часови, т.е. ще има ли реакция на сигнал, подаден от пожарните известители, през цялото денонощие, независимо от статуса на охранителната централа. Може ли охранителната централа да бъде програмирана в режим „проверка на сигнала“ или на пожароизвестяващата линия да се зададе режим „двойно почукване“.

– Да се подберат подходящи конвенционални пожарни известители със захранване 12 V и релеен изход. По-долу са описани основните видове сензори, но това го приемете повече за обща култура, защото такива отговорни инсталации не са най-подходящото поле за любителски изяви. Цената на несполучливото изпълнение може да се окаже твърде висока, така че възложете работата на тесни специалисти с практика в утвърдени фирми. Всъщност правилното решение на задачата е не да се подбере и свърже техниката, а да се извърши от най-подходящия специалист, който да изпълни работата.

– Да се избере правилното местоположение на всеки един от пожарните известители. Имайте предвид, че тяхното позициониране може да наруши вижданията ви за интериора и е въпрос на преценка, на кое да дадете предпочитание. Има помещения в жилището, където монтирането на известители е задължително, например в стаята, където е съсредоточена домашната видео- и озвучителна техника, както и компютърът. В къщи с автономно отопление известители се поставят също в помещенията с котела и горивото.

– Да се изберат правилните кабели за връзка на известителите с централата – може да се използуват специализирани кабели с пожарна защита до 950 °С, кабели с метална оплетка или обикновени телефонни, като най-евтини. Определящото в случая е те да издържат поне 10 – 12 min след подаване на първия алармен сигнал, за да позволят повтаряне (верификация) на сигналите. Очевидно е, че кабелите трябва да издържат на високи температури по-дълго от останалите компоненти на пожарната система.

– Да се оставят на подходящи, не особено видни места достатъчно дълги парчета от кабела, така че да не се налага неговото рязане и снаждане при евентуален бъдещ ремонт на стените. От монтажна гледна точка оптимален е вариантът за разполагане на кабелите в пластмасови канали.

– Да се свържат с пункта за централизирана охрана и да заявят потребността от повишено внимание на отговорните патрули при постъпили от охранителната техника в обекта сигнали.

– Да поканят застрахователните агенти за сключване на застрахователен договор при по-благоприятни условия.

За тези, които не разполагат със сигнално-охранителна техника към момента на вземане на решението за монтаж на пожароизвестителни сензори, може да се препоръча:

– Да повторят вече описаните процедури, като предвидят преди монтиране на сигнално-охранителната система достатъчни линейни ресурси на централата;

– Да потърсят подходящия консултант, който да проектира системата, да подбере подходящата елементна база и да поеме цялостното и изграждане.

– Ако пък имате квалификацията и куража сами да изградите охранителната си система, накрая поканете отново специалиста, за да я тества и да сте сигурни, че всичко е правилно.

– Да поканят монтажници от пункта за централизирана охрана за монтаж и тестване на оборудването за връзка по телефона или ефира, а най добре и по двата канала.

– Да сключат договор за патрулната охрана.

– Накрая вече с чиста съвест може да поканите и застрахователния си агент.

Пожарни известители

Изборът на автоматични пожароизвестители се извършва в зависимост от най- вероятното място и път за разпространяване на пожар още във фазата на неговото възникване, от височината на помещенията, заобикалящата среда, възможните смущения в контролирания участък.

Има четири типа детекори, определени и стандартизирани от Европейската общност:

Йонизационен димен известител

Този тип детектор може да откриe продукти на горенето, дори преди да има видим пушек. Има висока степен на защита срещу електрически смущения и не се влияе от не особено интензивни въздушни течения.

Оптичен димен известител

Устройството работи на принципа на разсейване на светлината. Когато в камерата на сензора навлезе дим, настъпва разсейване на ифрачервен лъч и върху насрещната фотоклетка попада по-малко количество светлина. Преди да се задейства аларменото реле, електронната схема емитира и сравнява няколко импулса.

Термомаксимален известител

Детекторите PHD работят при максимална температура от 60 °С. Има и вариант на известител, работещ при по-високи температури – 90 °С.

Термодиференциален известител

Той реагира при рязко повишаване на стайната температура за кратък интервал от време.

Един от начините за откриване на пожар в сграда е да се следи постоянно нивото на топлинния фон. Когато то внезапно се покачи, може с основание да се предположи, че това се дължи на пожар. Схемата е реализирана с двойка терморезистори, единият от които следи температурата в стаята, а другият е термично свързан с веригата, откриваща разликата в температурите между двата резистора.

Алармен сигнал се подава и когато стайната температура достигне 60 °С, независимо от скоростта на покачването ѝ.

Конвенционалните детектори са опроводени паралелно през двужична контролирана връзка. Към същата връзка могат да се свържат произволен брой и вид известители, включително и познатите от обществените сгради ръчни включватели, защитени със стъкло. На една линия може да се свържат до 20 броя известители.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото