В категории: Брой 3-4/2001, Икономия на енергия, Отопление, Топлоизолация

Усещане за студ

Статията “Климатик за четири сезона” събуди оживен читателски интерес, а един от въпросите, които преобладаваха в запитванията бе за зависимостта между температурата на въздуха в помещенията и повърхностната температура на ограждащите стени, на пода и тавана. Следствията от тази зависимост са твърде осезаеми в жилищата, които на времето бяха мъдро и по стахановски построени без никаква или с нищожна топлинна изолация. Типичен пример за това са т.нар. „панелки”. За нещастие всички трябва да влачим наследството като воденичен камък. Лесно отърване от него няма.

komfortSТази температурна зависимост е отчетливо илюстрирана на дадената тук диаграмата. От нея се вижда, че колкото повърхностната температура на стените е по-висока, толкова температурата на въздуха може да бъде по-ниска без това да се отразява неблагоприятно на микроклимата в помещението, т.е. на усещането за топло и студено. С приближение може да се изведе и правилото, че човек се чувства уютно, когато сборът от температурата на въздуха и средната повърхностна температура е равен на температурата на човешката тяло, т.е. 36 °С.

В първата част на статията “Климатик за четири сезона” стана дума, че при ниски повърхностни температури, лъчистият топлообмен между човешкото тяло и околните стени и прозорци се активизира. Това създава крайно неприятно усещане, противоположно на усещането за топлинното излъчване от затоплената печка, например или пък на милващото кожата припичане на слънчевите лъчи.

Освен усещането за топлинен дискомфорт и простудни заболявания, ниските повърхностни температури допринасят и за повишаване на разходите за отопление поради необходимостта от поддържане на по-висока температура на въздуха в помещенията.

Решението на проблема е в поставянето на допълнителна, правилно оразмерена топлоизолация и замяна на калпавите прозорци с модерни добре уплътнени и остъклени със стъклопакети прозорци.

За съжаление при вече построени и обитаеми сгради, когато всеки трябва да се спасява поединично, единствената възможност е топлоизолацията да се постави откъм вътрешната страна на помещенията. На тази тема ще се спрем подробно в следващия брой на списанието.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото