В категории: Брой 3-4/2001, Строителство

Ребрести подови конструкции с хурди от газобетон

Един нов строителен елемент в производствената листа на ИТОНГ България, хурдите от автоклавен газобетон, създават добри възможности за внедряване в нашата строителна практика на ребрестите подови стоманобетонни конструкции. Тази технология отдавна при това масово се прилага в строителството в чужбина, докато у нас присъства повече за сведение в строителните справочници и то не във всички.

С две думи, става въпрос за едно интелигентно решение, при което дебелата класическа стоманобетонна плоча се заменя с оребрена и съответно олекотена стоманобетонна конструкция. Тя представлява олекотена, с намалена дебелина стоманобетонна плоча със стоманобетонни гредички, разположени през разстояние 25-70 cm. Тези гредички се наричат ребра, а дебелината на плочата между тях вече може да се намали до 5-8 cm. В зависимост от големината на плочата и нейното натоварване ребрата се правят с широчина от 5 до 15 cm, а височината им се изчислява според конкретния проект. Най-често тя се намира в интервала 20- 40 cm.

Hurdi1SНай-често ребрата се поставят еднопосочно и от долната страна на плочата, но има изпълнения с поставени от горната страна ребра, както и с кръстосано разположени – касетъчна плоча. Освен олекотяване на конструкцията, сравнително голямата височина на ребрата и малките отстояния помежду им позволяват прехвърляне с плочата на големи подпорни разстояния – до 9-10 m.

На практика, макар и с известно приближение, ребрестата подова конструкция може да се разглежда като дебела стоманобетонна плоча, при която количеството на бетона е намалена само в опънната зона на плочата, там, където то не е ефективен, а само увеличава масата на конструкцията. Поради това армировката на ребрестата плоча се прави аналогична на армировката на обикновената стоманобетонна плоча.От казаното дотук става пределно ясно, че ребрестата плоча има съществени предимства пред класическата, с еднаква дебелина плоча.

Логично тогава възниква и въпросът, защо българският строител десетилетия наред, подминаваше този метод. Отговорът е прост – поради усложнената конструкция на кофража, особено когато плочата е касетъчен тип и липсата на подходящ материал за попълване на кухините между ребрата – т.нар. хурди.

Hurdi2SТова вече се промени след като ИТОНГ България пусна в производство специални елементи от газобетон (хурди) с размери 600х250х175 mm и специално оформени кантове по късите страни, както се вижда от илюстрациите. Използван е газобетон с обемна плътност D 600 kg/m³ и якост на натиск – B5. При нормална експлоатационна влажност теглото на хурдата е 15,5 kg.

По-долу сме илюстрирали изградената с хурди от газобетон стоманобетонна плоча и нейното армиране. Показана е и схемата на кофража за монтиране на газобетонните хурди.

Ребрестата монолитна стоманобетонна плоча е с долно еднопосочно оребряване, най-често по посока на по-късата страна. Пространството между ребрата е запълнено с газобетонни хурди. Hurdi3SСтоманобетонната плоча е изпълнена с бетон B15, армирана със стомана клас АI и АIII.

Кофражът се изпълнява по следния начин.

* Най-напред се кофрират страниците на стоманобетонните пояси и греди от етажната конструкция;

* В посока перпендикулярна на избраното направление на стоманобетонните ребра през разстояние 1- 1,20 m се нареждат метални подпори с регулируема височина (например стойки тип „Хюнебек“) и отгоре им се нареждат греди със сечение 10х10 cm. Гредите се нивелират така че да образуват равна и хоризонтална плоскост. Крайните стойки в реда се поставят на разстояние 20-40 cm от ръба на най-близкия стоманобетонен пояс или греда. Перпендикулярно на гредите по осите на ребрата се поставят дървени талпи със сечение 6х18 cm. След това дървената скара окончателно се нивелира. В случай, че се работи с посочените по-горе метални стойки, това става много лесно чрез въртене на опорните винтове. Там, където талпите лягат върху гредите, те се приковават с по един пирон с дължина 10 cm.

* Хурдите се подреждат като стъпват в двата си края върху две съседни талпи. По оста на всяко ребро, между двете съседни реда от хурди се поставя изрязана от газобетон ивица с размери 4х10 cm. Хурдите се редят плътно една до друга и до запълване на всяко поле. Когато широчината на полето не е кратна на 25 cm последният ред хурди съответно се отрязват до необходимата широчина. В напречна на ребрата посока се започва с цяла хурда и в зависимост от дължината на полето, се завършва с отрязано парче.

Hurdi4SАрмирането на плочата се извършва в следната последователност:

* За всяко поле от пода се подготвят вързаните арматурни скелети на ребрата.

* Армировката на ребрата се полага едновременно на армировката на поясите и гредите на комплексната стоманобетонна плоча.

* Последователно се поставят и връзват носещата и разпределителната армировка на плочата.

Изпълнената по този начин подова стоманобетонна плоча е с олекотена конструкция, икономисва се бетонов разтвор без при това да се прави компромис с якостните и качества, т.е. с нейната товароносимост. Попълнената с газобетонни хурди плоча има равна долна повърхност и лесно се измазва. Освен това, благодарение на хурдите, тя има значително по-добра топло- и звукоизолация в сравнение с плътната стоманобетонна плоча.

Hurdi5S

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 3-4/2001, Строителство

Ключови думи


 
към началото