В категории: 2016, автомобили, Брой 1-2/2016, Представяме ви

Предварителни резултати на Група Бош за 2015 г.

Оборотът на Бош надхвърля 70 млрд. евро за първи път

Иновациите и свързаността стимулират растежа

– Шефът на Бош, Фолкмар Денер: “Постигнахме бизнес целите си”

– Оборотът е повишен с 10%

– Достигната е печалба от 5 млрд. евро

– Оперативната печалба EBIT отново нараства с 6,5%

– Бизнес сектор „Автомобилни технологии“ расте много по-бързо от автомобилната индустрия

– Темпът на растеж на „Енергийна и сградна техника“ се ускорява

– Двуцифрен ръст на продажбите в Азия и Северна Америка

Щутгарт – През 2015 г. Група Бош за първи път регистрира над 70 млрд. евро приходи от продажби, както сочат предварителните данни. Компанията успя да повиши оборота си с 10% спрямо предходната година. Печалбата също се увеличи. Печалбата преди лихви и данъци (EBIT) е в размер на 4,5 млрд. евро, а с включени други извънредни ефекти достигна 5 млрд. евро. Оперативният EBIT е с 6,5% по-висок от предходната година. Делът на собствения капитал и ликвидността остават високи, независимо от милиардните разходи по придобиването на BSH Hausgeräte GmbH и Robert Bosch Automotive Steering GmbH. “Благодарение на иновативната си сила през 2015 г. успешно продължихме тенденцията на растеж в предизвикателна бизнес среда и на редица стагниращи пазари. Основният двигател на позитивното ни бизнес развитие е все по-големият брой решения за свързания свят“, заяви д-р Фолкмар Денер, председател на Управителния съвет на Robert Bosch GmbH.

BO1_S

BO2_S

BO3_S

Бош създава дигиталната трансформация

Свързаността чрез „Интернет на нещата“ променя бизнеса на Бош, в някои случаи и на фундаментално ниво. Бош е единствената компания в света, която е активна на всичките три нива в „Интернет на нещата“. Група Бош предлага ключови технологии за свързаността като сензори и софтуер и разработва нови услуги на тази основа. „С нашия богат опит в областта на сензорите, софтуера и услугите ние създаваме свързания свят и откриваме нови бизнес възможности. „Дигиталната трансформация“ не е заплаха за нас, а напротив – невероятен шанс“, продължи Денер. Само преди няколко седмици компанията оповести навлизането си на пазара на „интелигентния дом“. На изложението за потребителска електроника CES в Лас Вегас Бош представи за първи път своята система „Умен дом“.

Развитие на бизнеса през 2015 г. по бизнес сектори

През 2015 г. четирите бизнес сектора отбелязаха различни резултати. Д-р Щефан Азенкершбаумер, финансов директор и зам.-председател на Управителния съвет: “През 2015 г. ние подобрихме още повече пазарните си позиции и конкурентоспособността си в много области и спечелихме пазарни дялове.” Въпреки слабия ръст на световното автомобилно производство, бизнес сектор „Автомобилни технологии“ успя значително да увеличи продажбите си, както личи от предварителните данни. През 2015 г. оборотът нарасна с 12% до 41,7 млрд. евро. Сред най-успешните продукти на Бош за миналата година са бензиновите и дизелови системи за впръскване, системите за асистенция при шофиране и инфотейнмънт системите. Бизнес сектор „Потребителски стоки“ също отбеляза сериозен ръст. Тук Бош увеличи продажбите си с 9,3% спрямо изминалата година на 17,2 млрд. евро. Бестселърите в този сектор са интелигентните акумулаторни електроинструменти и домакинските уреди от типа на свързаните смарт фурни.

Бизнес сектор „Енергийна и сградна техника“ регистрира ръст от 11% – значително по-висок от миналогодишния. Секторът генерира продажби в размер на 5,1 млрд. евро. Успехът се дължи преди всичко на услугите, системите за сигурност за големи инфраструктурни проекти и на свързаните интелигентни решения за отопление. Бизнес сектор „Индустриална техника“ все още е повлиян от спада в световното машиностроене. Продажбите намаляха с 1,7% спрямо предходната година до 6,6 млрд. евро. Направление „Технологии за управление и контрол“ бе засегнато от срива на важни сегменти от машиностроителния пазар през 2015 г.

BO4_S

BO5_S

Развитие на бизнеса през 2015 г. по региони

Бизнесът на Бош в Европа през 2015 г. демонстрира окуражаващи резултати. Ръстът на продажбите в региона бе значително по-висок , отколкото през 2014 г. Според предварителните данни Бош е увеличил оборота си с 4,2% на 37,5 млрд. евро. И продажбите в Германия са с положителен ръст. Бош отбеляза особено силен ръст на продажбите в Северна Америка. Там оборотът нарасна със забележителните 24% до 12,6 млрд. евро. Конюнктурата в Южна Америка си остава затруднена и дава своето отражение върху продажбите на Бош Групата. Според предварителните данни е реализиран оборот от 1,4 млрд. евро – с 13% по-малко от 2014 г. В Тихоокеанска Азия Бош постигна ръст в продажбите от 16% до 19,1 млрд. евро. Компанията вижда дългосрочен потенциал за развитие в Африка. И през 2015 г. Бош продължи да разширява дейността си на този континент.

Увеличаване на броя на служителите в Европа, Тихоокеанска Азия и САЩ

Към 31.12.2015 г. в Група Бош работят 375 000 души. През 2015 г. общият брой на персонала е нараснал със 17 600. Най-сериозно увеличение на служителите се отбелязва в Централна и Източна Европа, в Германия, Тихоокеанска Азия и в САЩ. Най-търсени са IT специалистите.

2016 г. – предпазливо-оптимистична прогноза

През 2016 г. Бош предвижда умерен растеж на световната икономика от 2,8%. “Трябва да се подготвим за силни колебания на нашите пазари, както в регионален аспект, така и в някои промишлени отрасли“, заяви Азенкершбаумер. Геополитическата ситуация през 2016 г. ще остане сложна и ще се характеризира със значителна несигурност. Независимо от това, Бош ще продължи курса си на растеж и ще се развива по-динамично от съответните пазари. Въпреки огромните инвестиции за осигуряване на дългосрочните перспективи на компанията, печалбата и оперативният марж трябва още да се увеличат.

По-лесен и по-добър живот със свързаните решения

Стратегическата цел на Бош е да предлага решения за свързаната мобилност, свързаната индустрия и свързаните енергийни системи и сгради. През 2015 г. компанията пусна на пазара многобройни нови продукти в тези области. “Само чрез свързаните технологии можем да посрещнем предизвикателствата на бъдещето, като недостига на ресурси и урбанизацията,“ заяви Денер. Например в една интелигентна свързана сграда консумацията на енергия може да бъде намалена с до 40%. Към 2020 г. 230 млн. или 15% от всички домакинства по света ще бъдат оборудвани със системата „Интелигентен дом“. “Свързаните технологии и системи трябва да се обслужват лесно и интуитивно от потребителите,” продължи Денер. Поради това фокусът при разработката на „Интелигентен дом“ от Бош е насочен към реалната потребителска практика. Само с една платформа системата осъществява интелигентна връзка между отоплението, домакинските уреди, системите за домашно развлечение, осветлението и системите за сигурност. Всички свързани устройства в умния дом се управляват от смартфон или таблет с едно-единствено приложение.

Bo6_SУвеличаване на предимствата в традиционните области, смело навлизане на нови територии

“Откриваме многообещаващи пазари като умния дом и свързаната индустрия, но същевременно улавяме и всяка нова възможност на традиционните ни пазари,” обясни Денер. Сред тези шансове е електрифицирането на мобилността. Една от най-важните новопридобити компании през 2015 г. е американският стартъп за акумулаторни технологии Seeo Inc. Бош вече притежава иновативно ноу-хау в употребата на твърди полимери при производството на акумулаторни батерии. „Независимо дали бизнесът се развива еволюционно или на тласъци, ние ще продължаваме да бъдем част от него,“ обясни Денер. Бош вижда голям потенциал и в сегментите на двуколесните превозни средства и товарните автомобили. Неотдавна компанията откри специални подразделения за тези два бранша, за да обслужва по-добре потребностите на пазара и на клиентите. Автоматизацията, електрифицирането и свързаността – трите основни тренда в мобилността – ще повлияят дълготрайно на товарните автомобили и мотоциклетите. В сегмента на камионите и автобусите разрастващата се автоматизация ще намали броя на пътно-транспортните произшествия. Инжекционните системи за двуколесни, които постепенно заместват конвенционалните карбураторни системи, редуцират разхода на гориво и допринасят за опазването на природните ресурси, особено в развиващите се страни.

BO77S

Защитата на климата е невъзможна без дизеловите двигатели

Денер подчерта в тази връзка и значението на дизеловите технологии за борбата с глобалното затопляне. “Амбициозните цели на ЕС за CO2 могат да бъдат постигнати само с помощта на дизела.” Дизеловите автомобили отделят значително по-малко CO2 в сравнение с еквивалентните бензинови модели. “В дебата за качеството на въздуха и финия прах в градовете дизелът е част от решението, а не от проблема,“ обясни Денер. С помощта на модерните филтриращи технологии дизеловите автомобили дори могат да пречистват въздуха от частици. “Дизелът е машина за пречистване на въздуха.” Денер е убеден, че възможностите за усъвършенстване на дизеловия двигател все още не са изчерпани. Бош разполага с технология за намаляване на емисиите от азотен оксид на дизела до изключително ниско ниво и в реален трафик. “Целта ни е дизеловите автомобили да съответстват на актуалните лимити за вредните емисии не само на тестовия стенд, но и на пътя,“ продължи Денер. Бош отдавна твърдо поддържа въвеждането на по-реалистичен тестов цикъл и измерване на емисиите в действителна пътна обстановка. Денер подкрепи и редовните проверки на серийно произвежданите автомобили от независими тестващи институти.

Основни показатели на Бош за финансовата 2015 година

– предварителни стойности със закръгление

Tabl

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

2016, автомобили, Брой 1-2/2016, Представяме ви

Ключови думи


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото