В категории: 2016, автомобили, Брой 5-6/2016, Инструменти, Представяме ви

След рекордна година Бош продължава курса си на растеж. Годишна пресконференция 2016 г.

Услугите допълват и разширяват продуктовото портфолио

♦ 2015 г. – Рекорден оборот от 70,6 милиарда евро

♦ 2015 г. – Оперативната печалба нарасна с 24% на 4,6 милиарда евро

♦ 2016 г. – Очаква се увеличение на оборота с 3 до 5%

♦ Широката продуктова гама е основа за разрастване на бизнеса с услуги

♦ Свързаната индустрия – по 1 милиард евро допълнителни икономии и оборот

♦ 14 000 работни места за млади професионалисти

Bo_5Щутгарт и Ренинген, Германия – След рекордната 2015 г. Бош ще продължи курса си на растеж и през тази година. Въпреки нестабилната пазарна конюнктура и геополитическата несигурност, през 2016 г. глобалният доставчик на технологии и услуги очаква увеличение на оборота между 3 и 5%. Бош ще продължи да расте по-бързо от конкурентните фирми. Ако слабата динамика на някои региони и пазари, наблюдавана през първото тримесечие, се задържи, ръстът на оборота ще остане близо до долната граница на прогнозата. През първите три месеца на 2016 г. в стагнираща пазарна среда оборотът на Бош се повиши с 3% (4% с отчетен ефект от курсовите разлики) в сравнение с много силното първо тримесечие от миналата година. „В бъдеще ще растем не само с иновативни продукти, но и с иновативни услуги“, заяви д-р Фолкмар Денер, председател на Управителния съвет на Бош, на годишната пресконференция в новия Изследователски център на Бош в Ренинген. „Ще разработваме все повече свързани услуги върху широката основа на нашия хардуерен бизнес“, продължи Денер. Компанията ще се опира не само на богатата си технологична диверсификация, но и на задълбочената си компетентност в различни отрасли и области. „Клиентите ни няма да се срещат с Бош само в колата или в кухнята. Със свързаните си услуги Бош ще се превърне в ежедневен спътник в много житейски ситуации“, обобщи Денер.

Бизнесът през 2015 г. – рекорди в оборота и печалбата

През 2015 г. оборотът на Група Бош достигна историческия връх от 70,6 милиарда евро. С цялостното придобиване на съвместните дружества BSH Hausgeräte GmbH и Robert Bosch Automotive Steering GmbH приходите от продажби се увеличиха с 22 милиарда евро или с 44%. Оперативната дейност на Бош също се разрасна силно и доведе до повишение на оборота с 10%. След елиминиране на ефекта от курсовите разлики ръстът в оборота е 3,8%. През 2015 г. всички бизнес сектори отбелязаха двуцифрен ръст и увеличиха печалбите си с изключение на бизнес сектор „Индустриална техника“. През изминалата година се повиши и печалбата на Група Бош като цяло – доставчикът на технологии и услуги постигна финансов резултат преди лихви и данъци (EBIT) в размер на 4,6 милиарда евро или 6,5% марж на EBIT. В сравнение с предходната година оперативният EBIT е повишен с 0,9 милиарда евро или с 24%.

Извънредните ефекти с положително и отрицателно влияние върху EBIT за 2015 г. се уравновесяват. Те се дължат на пълното консолидиране на Automotive Steering и BSH Hausgeräte, извършено за първи път, както и на извънредни амортизации и провизии за правни рискове. „Амбицията ни е чрез иновации активно да формираме нашите пазари“, обясни д-р Щефан Азенкершбаумер, финансов директор и зам.-председател на Управителния съвет на Бош. „Развитието на бизнеса през 2015 г. демонстрира, че тази стратегия се изплаща. Ще държим този курс и през 2016 г.“ Въпреки големите инвестиции за бъдещи периоди и разходите по преструктурирането печалбата на Бош ще остане стабилна и през 2016 г.

Bo_1Услугите ще допълнят широката хардуерна основа

Стратегическа цел на Бош са не само хардуерните продукти за свързан живот, но и сервизните решения за включване на тези продукти в „Интернет на нещата“. В бизнеса със свързаността компанията залага на концепцията „3S“ – сензори, софтуер и сервиз. „Услугите се превръщат в интегрален компонент на бизнеса с продукти. При всяка продажба на хардуер трябва да предложим и допълващи услуги“, според Денер. При разработката и предоставянето на услуги за свързания свят, Бош се опира не само на компетентността си в софтуера и сензорите, но и на богатия си опит в различни отрасли. „Както никоя друга компания, Бош може да свърже в мрежа много неща от най-различен характер – автомобилите с домовете, дори и цели градове“, продължи Денер. Близо 50% от всички електронни устройства на Бош могат да се включат към интернет. Разширяването на вече изградения сервизен бизнес на четирите сектора на компанията ще допринесе за нейния ръст.

Свързаната индустрия – по един милиард евро допълнителни икономии и оборот

В света на свързаното производство, Индустрия 4.0, Бош се опира преди всичко на практическия си опит от приложението на концепцията в собствените си 250 завода. Компанията трансформира вътрешната си компетентност във външни услуги. Сред тях е Production Performance Manager – мениджъра на производствената ефективност, който визуализира данните от производството в реално време и самостоятелно стартира процедури за поддръжка. Благодарение на свързаната индустрия до 2020 г. Бош очаква икономии на разходи от един милиард евро и още един милиард евро допълнителен оборот. „В свързаната индустрия Бош ползва предимствата на разнообразните си дейности и международното си присъствие. Можем да обединим в мрежа както серийното автомобилно производство, така и специализираното в малки партиди машиностроене – в Азия, Европа и Америка,“ каза Денер.

Сервизни решения – 15% годишен ръст на оборота

Новосъздаденото бизнес направление Bosch Global Service Solutions – „Глобални сервизни решения“, вече отбелязва бурен растеж. 6000 служители подпомагат оперативната дейност на много клиенти от различни отрасли и обработват повикванията eCalls по споразумение с производителите на автомобили. През 2015 г. направлението е обработило над 120 милиона контакти с клиенти за над 1000 компании от 30 страни, с 30 милиона повече в сравнение с предходната година. За направление „Сервизни решения“ Бош очаква годишен ръст на оборота от 15%.

Bo_3Интелигентният дом – нови продукти от есента на 2016 г.

Нарастващата свързаност в умния дом ще допринесе за по-голям комфорт и улеснение на обитателите. Със системата Smart Home още от началото на тази година Бош предлага прости и сигурни решения за умния дом. През годината непрекъснато ще се лансират нови продукти за системата, сред които и датчикът за дим, който освен същинската си функция ще се грижи и за безопасността на дома по време на почивки и ваканции. Прогнозата на Бош е, че през 2017 г. глобалният пазарен потенциал на концепцията „Умен дом“ ще достигне 10 милиарда евро. Към 2020 г. 230 милиона, т.е. 15% от домакинствата, ще са оборудвани със Smart Home решения.

Bo_2Решения за мобилността – едно приложение за автомобил, велосипед, автобус и влак

И сега портфолиото на направление „Автомобилни технологии“ надхвърля пределите на автомобила. Заедно с партньорите си Бош реализира мобилен асистент за интермодален транспорт. Само с едно приложение потребителите от региона на Щутгарт могат да планират маршрута си с автомобил и велосипед, да резервират и да си купят билети за автобус или влак. И свързаното паркиране ще увеличи дела на бизнеса с услуги. В момента в градовете в Германия търсенето на паркомясто отнема средно 10 минути и генерира 30% от трафика в центъра. С решенията на Бош тези проблеми скоро ще останат в миналото. При т.нар. „community based parking“ – „паркиране в общност“ самите автомобили се превръщат в сензори. Те идентифицират свободните места покрай платното, минавайки край тях, и подават информацията на Бош по Интернет. Компанията включва данните в карта в реално време, върху която са обозначени свободните паркоместа. С помощта на Data Mining (извличане на информация от данните), използвайки индикациите от сензорите само на 6% от автомобилите-участници в трафика, могат да се изготвят карти на паркоместата в реално време.

Bo_4IoT облакът на Бош – интегрален компонент на сервизния бизнес

Централен елемент в бизнеса с услуги на Бош е собственият IoT облак на компанията. IoT облакът на Бош предоставя техническа инфраструктура за мрежовите решения. Още през 2016 г. 50 приложения на Бош ще работят в собствения облак на концерна. От 2017 г. ползването на IoT облака ще се предлага и като услуга за външни клиенти. Централното софтуерно ядро на IoT облака е Bosch IoT Suite. Това е мозъкът на свързания свят. Bosch IoT Suite предлага всички необходими функции за свързване на устройствата, потребителите и компаниите. Анализът на големи количества данни с IoT Suite – се осъществява чрез Big Data Management. В Bosch IoT Suite могат да се заложат правила за автоматизирани решения – например, ако машините проявят белези на износване, се прави превантивен ремонт. Още днес много решения и проекти на Бош и клиентите на компанията се базират върху тази платформа. Над 5 милиона устройства и машини вече са свързани чрез компонентите на Bosch IoT Suite.

Финансовата 2015 година по региони и бизнес сектори

Тихоокеанска Азия – забавен ръст в Китай

В Тихоокеанска Азия – заедно с Африка – Група Бош повиши оборота си през 2015 г. със 17% на 19,2 милиарда евро (с 2,8 % без влиянието на курсовите разлики). Основната причина за по-ниските резултати от прогнозните е забавената икономическа динамика в Китай и други развиващи се пазари. Бош вижда голям дългосрочен потенциал в Африка. През 2015 г. компанията разшири още повече дейността си на този континент. Бош вече е представен със собствени дъщерни дружества в 10 африкански държави.

Америка – силна година за Северна Америка

В Северна Америка глобалният доставчик на технологии и услуги се възползва от изключително доброто икономическо развитие. Оборотът се качи с 25% на 12,7 милиарда евро (с 6,7% след елиминиране на курсовите разлики). В Южна Америка обаче рецесията в Бразилия остави негативни следи в бизнеса на Бош. Като цяло оборотът в региона спадна с 13% (с 3,7% без ефекта от курсовите разлики).

Европа – позитивно развитие в Западна Европа

Бизнесът на Група Бош в Европа се разви по-благоприятно от прогнозите. През 2015 г. компанията увеличи оборота си с 3,8% на 37,3 милиарда евро. И в Германия продажбите тръгнаха нагоре, като увеличението е с 1,3%.

„Автомобилни технологии“ се разраства по-бързо от пазара

Бизнес сектор „Автомобилни технологии“ повиши значително растежа и печалбата си през 2015 г. Оборотът се увеличи с 12% на 41,7 милиарда евро (с 4,6% след елиминиране на курсовите разлики). Секторът се разви чувствително по-бързо от глобалното автомобилно производство, нараснало само с 2% до 92 милиона единици. Оперативната печалба достигна 8,4%.

„Индустриална техника“ – продължителна стагнация на машиностроителния пазар

Затруднената ситуация на машиностроителния пазар се отрази върху развитието на бизнес сектор „Индустриална техника“. Оборотът спадна с 1,6% на 6,6 милиарда евро (6,5 % след коригиране на ефекта от курсовите разлики). Падането на оборота повлия и върху финансовия резултат. Бизнес сектор „Индустриална техника“ отчете оперативна загуба от 100 милиона евро за 2015 г. Положителното е, че направление „Опаковъчна техника“ отбеляза ръст.

„Потребителски стоки“ – двуцифрен ръст на оборота

През изминалата година бизнес сектор „Потребителски стоки“ се разви много добре и постигна оборот от 17,1 милиарда евро. За първи път бяха включени и приходите от продажби на BSH Hausgeräte в размер на 12,6 милиарда евро. Благоприятно бе и оперативното развитие на бизнеса с домакински уреди, както и на направление Електроинструменти. Оборотът е повишен с 10% спрямо предходната година (с 5,7% без ефекта от курсовите разлики). Оперативната печалба на сектора се увеличи на 7,2%.

„Енергийна и сградна техника“ – динамика в оборота и печалбата

През изминалата година бизнес сектор „Енергийна и сградна техника“ повиши оборота си значително по-успешно, отколкото през 2014 г. Приходите се вдигнаха с 11% на 5,1 милиарда евро (със 7,2% след елиминиране на ефекта от курсовите разлики). Постоянното повишение на финансовия резултат доведе до печалба от 4,4%.

Персонал – търсят се IT специалисти

Към 31.12.2015 г. Група Бош има 375000 служители по целия свят. През 2015 г. броят на персонала се увеличи със 17600 души. Регионите, в които бяха ангажирани нови служители, са Средна и Източна Европа, Германия, Тихоокеанска Азия и САЩ. През тази година Бош планира да назначи 14000 специалисти с висше образование във всичките си локации по света. Изключително търсена е софтуерната компетентност. Почти всяко второ свободно работно място в Бош има връзка със софтуера.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото