В категории: Брой 7-8/2001, Звукоизолация, Отопление, Ремонти, Строителство

Пластмасови прозорци със стъклопакет

В предишния брой разгледахме възможностите за избор на съвременни прозорци – прозорци, които да отговарят на изискванията за минимални топлинни загуби и за силно възпрепятстване проникването в дома на външен шум, като едновременно с това да бъдат достатъчно сигурна защита срещу нежелано проникване в жилището, да са дълготрайни и лесни за поддръжка. Постарахме се да изложим в концентриран вид и голяма част от натрупания през последните години опит от българския пазар на дограма.

Представихме и фамилията профили за прозорци Softline – част от производствената програма на водещия в Европа производител на пластмасова дограма – немската фирма VEKA. Тук ще ви представим другите две фамилии профили за прозорци – Topline и Artline, а така също ще ви запознаем и с някои тънкости при избора на прозорци.

За ориентировъчни цени няма да говорим, защото в предната статия вече сторихме това.

 

TOPLINE

Докато профилите от фамилията Softline обединяват утвърдения с годините традиционализъм във формите с модерните технически решения, фамилията TOPLINE съчетава всичко най-ново в областта на производството на пластмасови профили и несъмнено ще се налага все повече на пазара. Не случайно производителите от VEKA характеризират тази фамилия като откриваща нова ера в прозоречния дизайн. За разлика от омекотения външен вид на фамилията Softline, тези профили имат подчертано изчистена линия и по-строго очертан контур. С открояващия се праволинеен дизайн и скосени ръбове на профилите, с ясно очертаните си повърхнини без задържащи прахта и нечистотиите набраздявания тези профили са лесни за почистване и поддържане.

Благодарение на увеличената до 70 mm широчина на профила и пълноценната четирикамерна система с многобройни вътрешни оребрявания, те имат значително подобрена статическа издържливост и товароносимост. За това допринасят и оформените по нов начин стоманени укрепващи профили. При профилите Topline е подобрена също така и сигурността на закрепване на обкова – пантите, затварящият механизъм и дръжките. По желание на клиента е възможно да се доставят усилени профили, които представляват по-сигурна защита срещу взлом.

В сравнение с профилите от фамилията Softline, профилите TOPLINE имат по-добри топлоизолационни и шумоизолационни свойства. Коефициентът на топлопреминаване през рамката е 1,3 W/m²K срещу 1,6 W/m²K при Softline. Същите коефициенти при вкарани в рамката усилващи метални профили са съответно 1,5 и 1,7 W/m²K.

Подобрени са и каучуковите уплътнители, монтирани в крилата и рамката, благодарение на което плътността на прозорците срещу просмукване на въздух е допълнително повишена.

ArtLine

Това е най-новаторската фамилия. На нея, заедно с профилите Topline, производителите от VEKA очевидно залагат и за в бъдеще да задържат позицията си Номер 1 в Европа. Фамилията се определя като революционно-авангардистка в дизайна на прозорци.

При тези прозорци отвън се вижда само една рамка – рамката или иначе казано – касата, в която са монтирани крилата на прозореца. Рамките на крилата остават невидими за външния наблюдател, защото се прикриват от касата. Това се вижда и на показаната тук схема. Рамката на касата може да бъде прикрита напълно или частично зад ръба на отвора, ограждащ прозореца, и така става невидима отвън – вижда се само стъклото без рамка. Друга характерна особеност на тези профили е извънредно големият ъгъл на отваряне на крилата – до 120о, за разлика от обичайния 90о. При тези прозорци крилата заемат по-малко място в отворено положение.

По-голямото напречно сечение на профилите (височина 100 mm и широчина 90 mm) им придава изключителна здравина и подобрена изолация срещу топлинни загуби и преминаване на шума. Коефициентът на топлопреминаване през рамката е 1,0 W/m² K или 1,4 W/m²K заедно със стоманените профили в нея.

Усилените стоманени вложки и пълното припокриване на крилата с рамката придават допълнителна сигурност срещу проникване на криминално проявени лица (според нашенската раболепна учтивост към разбойниците).

В обобщение може да се каже, че в сравнение с останалите две фамилии тези прозорци осигуряват максимална видимост, подобрена топло- и шумоизолация.

 

Нещо повече при избора

В предната статия споменахме, че всяка реномирана фирма-производител на прозорци, държи неин специалист да вземе точните размери за прозорците, а след това и да ги монтира При това условие се дава и обявената производствена гаранция. Изборът на големината, вида и формата на прозорците обаче зависи от редица строго индивидуални за сградата условия. Това по правило е задача на архитекта, като остава само да се помолим, освен художествено въображение, той да притежава и някои основни топлотехнически познания. Така например големината на прозорците основно зависи от големината на помещението и географското му разположение. Желателно е големите прозорци да се поставят на южни, западни или източни фасади с оглед продължителността на слънчевото греене. Обратно, за северните фасади се предпочитат по-малки прозорци с цел ограничаване на топлинните загуби. Това изискване обаче все повече остарява, защото съвременните прозорци с качествен стъклопакет имат много по-добри топлоизолационни характеристики в сравнение с обикновените прозорци.

От гледна точка на безпроблемното функциониране на прозорците важен е подборът на техните пропорции. Така например трябва да се избягват прекалено широките и същевременно ниски прозорци. Поради значителната тежест на стъклопакета прекомерно широките крила силно натоварват рамките и пантите. Затова се препоръчват крилата с правоъгълна форма и големина, примерно 80 х 130 cm. Двукрилите прозорци се правят със или без междинна вертикална шпросна. От гледна точка на устойчивостта при прозорци с широчина по-голяма от 150 cm се препоръчва конструкция с междинна шпросна. Характерни за по-старите сгради са високите и тесни прозорци. При подмяна на старата дограма с нова е желателно формата на прозорците да се запази и тогава се препоръчва разделяне на прозореца на две – в горния му край се оформя малко прозорче.

Ако се загледате във фасадите на повечето привлекателни западноевропейски къщи, ще установите, че вместо с големи стъкла, прозорците им са съставени от повече на брой части с по-малки стъкла. Тази традиция датира назад във времето, когато по конструктивни съображение и при наличните за времето си материали прозорците са били правени по този начин. При съвременната пластмасова дограма е лесно да се съхрани старинния дизайн и стила на сградата, като се приложи някоя от показаните тук конструкции. Най-лесно това става, като се запази целостта на стъклопакета, а вътре в него или отвън се направи решетка от специален тесен профил (шпросна). Възможно е също така прозорецът да се раздели на отделни сектори и всеки от тях да се остъкли с отделен стъклопакет, но това решение е по-скъпо.

Приемливо (вляво) и (вдясно) добро решение за разделяне на прозореца на две крила.

С помощта на тесни шпросни видът на прозореца може да бъде съществено променен.

Параметри за оценка на прозорците

От техническа гледна точка качествата на даден прозорец се оценяват основно по четири показателя: коефициент на топлопреминаване (K), устойчивост срещу проникване на дъждовна вода при директно попадение на капките върху прозорците (s), въздухопроницаемост между крилата и рамката (а), здравина на заварката на профилите в ъглите на рамките.

Докато последните три показателя са сертифицирани и се контролират строго в процеса на производство, коефициентът на топлопреминаване заслужава по-обстойно внимание, защото от него зависят топлинните загуби през позорците.

Най-общо казано, колкото този коефициент е по-голям, толкова повече топлина ще се губи през отоплителния период и обратно. Общият коефициент на топлопреминаване зависи от коефициентите на топлопреминаване на пластмасовите профили и на стъклопакета. Всички профили на VEKA са три- и четирикамерни и напълно отговарят на строгите европейски норми по отношение на топлинната изолация.

Двуслоен и трислоен стъклопакет

Решаващ в случая е изборът на стъклопакета, най-вече защото площта на стъклото е несъизмеримо по-голяма от площта на рамките. В предната статия бяха описани видовете стъклопакети, които най-често се произвеждат и монтират у нас. Възможностите за избор са няколко, като трябва да се има предвид, че всичко се заплаща. По-съвършеният стъклопакет с по-нисък коефициент на топлопреминаване съответно е и по-скъп. Всъщност доста трудно е да се пресметне след колко време завишената първоначална инвестиция ще се изплати поради икономията на енергия за отопление.

Класическият, най-често използван и най-евтин стъклопакет се състои от две стъкла с дебелина 4 mm, монтирани на разстояние 16 mm едно от друго (обща дебелина 24 mm), а пространството помежду им е херметизирано и съдържа обезвлажнен атмосферен въздух. Коефициентът на топлопреминаване на такъв стъклопакет е к = 2,8 W/m²K. При използване на специално термостъкло с метализирано покритие, което отразява избирателно дълговълновото топлинно лъчение, и инертен газ за запълване на стъклопакета, коефициентът пада под два пъти – к=1,3 W/m²K. При същите условия, но с добавяне на трето стъкло в стъклопакета (при обща дебелина 28 mm) стойността на коефициентът на топлопреминаване вече става 0,8 W/m²K.

Доста по-трудно е да се дадат предписания за избора на дограмата с оглед на звукоизолиращите ù функции, защото най-напред трябва да се знае нивото на уличния шум. Прозорците на VEKA имат усреднен коефициент на звукоизолация 35-38 dB, което ще рече, че с толкова се намалява нивото на проникващия в сградата шум. Това е напълно достатъчно за осигуряване на нормални условия за обитаване в условията на жилищни квартали при звуково натоварване от преминаването на 50-200 автомобила на час.

 

Щорите

Накрая ще се спрем на още един фактор, чието благоприятно въздействие у нас обикновено се подценява. Това са щорите, които в показаното на снимката изпълнение на VEKA представляват свързани подвижно помежду си сегменти, които с лекота се навиват и прибират в разположена над прозореца касета. При студено време и спуснати през нощта щори, когато и без това навън е тъмно, те допълнително намаляват топлинните загуби с до около 50%. Светло оцветените щори могат да бъдат ефективни и през деня, защото засенчват директното слънчево греене и така предпазват помещенията от прегряване.

НС

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото