В категории: Бани и кухни, Брой 7-8/2001, Облицовки и настилки, Ремонти, Строителство, Хидроизолация

Импрегниране на настилки на балкони, тераси и мазета

Балконите и откритите тераси, застлани с облицовъчни плочки, имат неприятния недостатък – рано или по-късно, започват да пропускат влага. Това най-често се дължи на използване на некачествени материали за запълване на фугите, например обикновен цимент вместо специален пълнител за фуги. Терасите на открито се нагряват силно от слънцето, което предизвиква значително разширяване на покритието през деня и свиването му през нощта. Логичната последица от термичните движения е напукването на материала във фугите, а при по-големи по площ тераси може да се стигне и до напукване на плочки.

Затова при направа на покрития върху открити тераси се препоръчва използване на специални фугиращи материали, които частично запазват трайна еластичност. Всеки 4 m² от покритието се ограждат с деформационни фуги. Такава фуга се оставя и между покритието от плочки и ограждащите го стени. Деформационните фуги се запълват със силиконкаучук, който запазва своята еластичност и поема разширяването на площта с плочки.

Малко или повече пропускливи спрямо влагата са и неглазираните керамични плочки, както и различните циментови замазки.

Съществуват различни препарати, които придават на строителните материали водоплътност. Основният проблем е, че, от една страна, обработваните повърхности трябва да бъдат водоплътни, но и същевременно да останат паропроницаеми, т.е. строителната конструкция да може „да диша“ и съдържащата се в нея влага безпрепятствено да може да се изпарява в околното пространство. С две думи, въпросът отново опира до избора на подходящ импрегниращ препарат.

Такъв е Ceresit Balkon-Impraegnierung, който създава нещо като „втора кожа“ върху обработените с него повърхнини. Импрегнираното покритие става водоплътно и водоотблъскващо (немокрещо се) – попадналата върху него вода не се стича, а остава на ясно оформени капки. Това защитно покритие е еднакво ефективно и през топлите сезони, когато опазва конструкцията от проливните дъждове, и през зимата, когато проникналата в плочките, фугите или замазката вода замръзва и способства за механичното им разрушаване.

Последователността при импретнирането на подово покритие е показана на снимките. Малки количества от импрегнатора се разливат върху повърхността, разнасят се равномерно, докато я омокрят, изчаква се около 3 min, за да проникне препаратът в порите на материалите, след което излишният импрегнатор се избърсва със суха кърпа.

Препаратът сигурно защитава не само порьозните строителни материали, но е в състояние да направи водоплътни за месеци напред и фуги с широчина до около 0,2 mm.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото