В категории: Бани и кухни, Брой 7-8/2001, Облицовки и настилки, Ремонти, Строителство

Меки подови подови покрития от PVC

С навлизането на пазара на толкова много разнообразни и красиви керамични подови плочки интересът към масово разпространените някога у нас меки подови покрития от поливинилхлорид (PVC) намаля, но далеч не изчезна. При това вече се предлагат много по-съвършени, с отличен дизайн и добри експлоатационни качества покрития. На пазара се появиха различни многопластови покрития с армиращ слой, с изолационен пласт от разпенен материал и повърхностен слой с дебелина около 0,3 mm. Разнообразието в оцветяването и релефа на повърхностния слой е много голямо. Освен това той е така обработен, че да бъде антистатичен и да не задържа замърсяванията.

Меките подови покрития от PVC се почистват лесно чрез измиване. Те имат гладка и без пори повърхност, водонепропускливи са, имат повече или по-малко изявени шумо- и топлоизолационни свойства. Тези качества им отреждат най-често място в кухнята, в различни сервизни помещения, понякога в коридори.

Друго тяхно предимство е лесното им отстраняване и подменяне с нови. А при необходимост могат и така да се поставят, че подобно на килим, когато, примерно се наложи да смените квартирата си, да ги навиете на руло и пренесете в новото си жилище.

В този случай фиксирането на покритието към пода става с помощта на специална двустранно залепваща лепенка. Класическият начин за полагане на меките покрития е залепването им с предписаното от производителя лепило. Не случайно правим тази уговорка, защото лепилото се подбира според повърхността откъм долната страна на покритието – от PVC, или пък каширано с някаква текстилна материя, стъкломат и др.

При всички случаи обаче покритието трябва да бъде добре изпънато и сигурно закрепено към пода. Ако се образува и най-малката гънка, на това място то се износва бързо и ще трябва без време да се подмени.

Другото основно изискване за дълготрайността на покритието е подготовката на основата. Тя трябва да бъде равна и здрава, без никакви изпъкналости, защото на такива места тънкото подово покритие бързо ще се износи.

Причина за все още широкото използване на меките подови покрития са лекотата и бързината, с които те се полагат. За това не са необходими нито скъпи инструменти, нито кой знае какъв опит.

Ако основата е бетонен под, който се нуждае от подравняване, това не е проблем – достатъчно е да прочетете статията „Саморазливни самонивелиращи се подови замазки“ в този брой на списанието. При дървен под със старо дюшеме дъските най-често леко са се изкорубили и върху такава неравна повърхност покритие от PVC не може да се положи. Едно от решенията е подът основно да се ремонтира, нестабилните дъски да се приковат наново, фугите помежду им да се запълнят с кит и целият под да се изцикли. Това, общо взето, е работа за специалист, най-малкото защото е необходима специализирана машина за циклене.

Друга възможност е върху дюшемето да се положи изравнителна настилка от плочи от дървесни частици, които се завиват към дъските с винтове за дърво, и всички фуги се китват.

При всички случаи обаче трябва да се прочете внимателно приложеното упътване към лепилото, защото в почти всички случаи производителят препоръчва грундиране на подовата повърхност с подходящ за целта грунд.

Освен по дизайна, покритията от PVC се различават още по дебелината си и широчината на рулото. Средната дебелина на материала е 2-3 mm, а широчината на ролите достига до 4 m, което означава, че в много случаи е възможно подът да се застели с един-единствен лист. При по-широки помещения и по-тесни рула се налага плътното съединяване на съседните листове и отличното им залепване, а в някои случаи и заваряване, така че покритието да стане напълно водоплътно.

При всички случаи обаче, преди да се пристъпи към кроене и лепене, покритието трябва да се развие и опъне върху пода и така да се остави едно денонощие при стайна температура. Така то се „аклиматизира“, т.е. придобива нормалните за тази температура размери. Освен това е желателно покритието да не се полага при температури, по-ниски от 17 °С.

На снимките е показана последователността при полагане на меко подово покритие. Основата трябва да бъде добре почистена и обезпрашена. Вижда се, че инструментариумът е изключително малък. Желателно е да се използва специален нож със сменяеми остриета. Освен обикновени остриета със заострен връх, тези ножове имат и остриета със сърповиден връх. Режещата част на острието не опира в пода и поради това то е много подходящо при обрязване на краищата на покритието, защото не се износва бързо. Другият необходим инструмент е специалният метален линеал, който може да бъде и гъвкава стоманена лента с равен кант. Има и метални приспособления (линеали) от две части, които обхващат двустранно покритието. Едната служи за линеал за водене на ножа, а другата за подложка, върху която се извършва рязането. Третият от задължителните инструменти е назъбената шпакла за разнасяне на лепилото.

 

Снаждане на платна

Твърде често широчината на покритието е по-малка от широчината на стаята и това налага снаждане по дължина на два или повече листа (платна). Те се полагат така, че да прилепват плътно едно до друго. Ако покритието има шарки, които налагат преливането им от лист в лист, това също трябва да се спази. Препоръчва се освен това пролуката между съседните листове да се направи напълно водоплътна чрез „студено заваряване“ – слепване със специално лепило за PVC, наподобяващо силиконова паста.

Специални мерки трябва да се вземат за притискане и защита на краищата на покритието на някои критични места и преходи към друг вид покрития, например керамични плочки. За целта има голямо разнообразие от различни, най-често метални лайсни с декоративна повърхност, които притискат и прикриват краищата на двете покрития и същевременно осигуряват плавен преход и когато има известна малка разлика в нивата на покритията.

 

Монтиране на первазите

Покрай стените краищата на покритието се притискат и покриват от декоративни первази – дървени или от пластмаса. Изборът е голям, а напречният профил на первазната летва и неговата големина зависят от конкретния случай. Ако старият под има масивен и здрав дървен перваз, вместо да се отковава, покритието може да бъде обрязано досами него. В този случай е достатъчна втора первазна летва със съвсем малка големина, както показаната на снимката. Всички первазни летви в ъглите и чупките се съединяват под ъгъл 45°, поради което са необходими ситнозъбест трион (пасвател) и приспособление за рязане под герунг – най-често дървена кутия с прорези за водене на триона.

Все по-често первазите се използват и като канали за скрито полагане на силнотоковата и различни други електрически инсталации. Монтирането им зависи от вида на конструкцията. Най-често се използват закрепени към пода с винтове метални или пластмасови клипсове, върху които се монтира первазната летва.

След като покритието бъде напълно залепено и первазите монтирани, подът може да бъде почистен с подходящ за покритието миещ препарат.

 

Монтиране с лепенки

Другият разпространен начин за закрепване на покритието към пода е чрез двустранно залепващи лепенки. Колкото тези лепенки стават все по-съвършени, т.е. по-здраво и по-дълготрайно лепят, толкова този метод получава по-широко приложение. Полагането на покритието става значително по-бързо и лесно, здравината на залепването е достатъчно добра, а след време покритието без повреда за самото него или на основата може да се отлепи и пренесе на друго място. Този начин е много подходящ и когато новото покритие се полага директно върху друго, старо покритие от PVC.

Използват се широки двустранно лепящи лепенки, на чиято опаковка е посочено, че са специално предназначени за тази цел. Лепенката се залепва по периферията на стаята покрай стените, за да залепи краищата на покритието. Лепенки се поставят и по диагоналите на пода, както и на други по-критични места, където се изисква по-сигурно залепване.

След като покритието се разкрои и пробно положи, то се повдига, защитните ленти на лепенките се отстраняват и покритието едновременно се опъва, приглажда и залепва към лепенките чрез притискане към тях.

 

Подравняване на основата

Вече стана дума, че основно изискване за качественото залепване на покритието от PVC е равната, гладка и добре обезпрашена основа. Такава основа на практика няма, докато не бъде приведена в това състояние чрез полагане на изравнителна замазка с дебелина от 1 до около 30 mm – според конкретните условия. В цитираната в началото статия е описана направата на най-подходящия за целта вид замазка – саморазливната. Само след около два часа върху нея може да се стъпва, а след 24 часа е вече пригодна за залепване на меко покритие от PVC.

При малки по площ неравности може да се направи местна шпакловка. След това обаче попълненото място трябва да се шлифова и да се изгладят евентуално останалите по края на кръпката неравности.

НС

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото