В категории: 2017, Актуални статии, Брой 1-2/2017, Дърводелство и обзавеждане, Инструменти, Представяме ви, Ремонти

Raider и Topmaster Professional – българските марки майсторски инструменти

Годината е юбилейна за фирма „Евромастер Импорт Експорт“ – компанията, която за четвърт век уверено измина пътя от нулата до водещ производител и доставчик за нашия пазар на голяма гама електрически и ръчни инструменти. Те са предназначени за широк кръг потребители: начеващи и напреднали домашни майстори, професионални занаятчии, а част от тях намират все по-широко приложение и в професионалните сервизи, на първо място в авторемонтната дейност. Продуктовата гама на фирмата обхваща машини, задвижвани с електрически или бензинови двигатели, ръчни електро- и механични инструменти, приспособления, консумативи, градинска техника, смесителни батерии и аксесоари за бани и кухни, електрически контакти и ключове, и др.

Историята на „Евромастер Импорт Експорт“ е пример за успешен бизнес, в основата, на който стои предприемаческа прозорливост и усет, правилно подбрана стратегия и огромен добре премислено вложен труд. Съграден според принципите на пазарното стопанство, с детайлно познаване на световните тенденции в глобализираното производство и търговия, успехът на българската фирма е закономерен и устойчив във времето. Пътят, изминат от „Евромастер Импорт Експорт“ за своите 25 години, би могъл да бъде христоматиен пример за успешно създаване и развитие на българска компания при специфичните условия на българския преход към пазарно стопанство.

Като първо по рода си в България специализирано списание, след политико-икономическата промяна през 1989 г., „Направи сам” бързо извърши своя преход – от любителско към техническо издание с професионална насоченост. Поради това списанието работи с „Евромастер Импорт Експорт“ почти от момента на основаване на фирмата, познаваме отблизо нейното развитие.

„Направи сам” е своеобразен пътеводител, илюстриращ с 89 публикации (до момента) изминатия от компанията път – от типично търговска в началния период, до фирма създала, развила и успешно наложила на пазара редица собствени марки.

Първа сред тях е Raider Power Tools, последва я Topmaster Professionl, след нея компанията се насочи и към сектора на професионалната техника – Raider Pro, и т.н.

За разлика от множество учредени в началото на прехода фирми, „Евромастер Импорт Експорт” избра по-трудния път да създаде и неотклонно да развива свои собствени марки за отделните продуктови групи. 25 години по-късно резултатите от това новаторско за времето си в България решение са безапелационни – водещите марките Raider и Raider Pro са доминиращи и предпочитани на пазара за любителски електроинструменти и машини. Пазарната реализация на Topmaster Professional е изключително успешна, а част от шлосерските и някои специализирани инструменти намират все по-радушен прием в строго професионален сектор, какъвто е автосервизната дейност.

Разглеждайки възприетия от основателите и собственици на компанията, братята Баша, бизнес модел и неговото успешно прилагане при български условия, не може да не отбележим планомерното, добре обмислено и последователно осъществявано развитие на компанията през годините.

Дори през годините на още напомнящата за себе си световна криза, когато бизнесът на немалко фирми изпадна в критична ситуация, а търговията се върна силно назад, „Евромастер Импорт Експорт“ не показа колебание. Напротив, инвестира в ново строителство разшири над два пъти съществуващата си централна сграда в столицата, построи нов просторен модерен склад. По времето, когато редица фирми бяха принудени да уволняват свои служители, „Евромастер Импорт Експорт“ непрестанно увеличаваше своя състав в количествено и качествено отношение. Успешно успя да внедри и най-модерна съвременна информационна система за управление на бизнеса.

Едновременно с това фирмата развиваше планомерно търговската си мрежа, изграждайки партньорство със стотици местни фирми от всички краища на страната. Пореден жалон в това мащабно развитие бе откриването в края на миналата година на нов логистичен център с просторна изложбена зала и складова площ за Северна България, разположен във Велико Търново.

Решаваща стъпка през тази юбилейна за фирмата година ще бъде предстоящото откриване на новия, значително по-обширен от досегашния офис и огромен според нашите мащаби склад в Румъния. В държава с над трикратно по-голямо население от нашето, на пазар, където всички световни производители са се вкопчили в турнирна схватка за надмощие, успехът на българските марки машини и инструменти Raider и Topmaster Professional е забележително постижение.

 

Как се създава успешна българска марка

След натрупан начален търговски опит през 1992 г. задружното семейство Баша (четирима братя с активната подкрепа на своя баща) създават фирма „Евромастер Импорт Експорт“ ООД. Тя е изцяло българска, създадена да запълни все още съществуващия по това време на нашия пазар недостиг на качествени и същевременно евтини любителски инструменти. Проучвайки детайлно световния опит в търговията и най-вече глобалните промени, настъпили в организацията на производство, превърнали държави от Далечния Изток и най-вече Китай във „фабриката на света“, братята взимат стратегическо за бъдещето на фирмата решение – да създадат свои собствени марки за отделните групи машини, инструменти и други технически продукти. Като първа и особено важна стъпка в тази насока през 1997 г. „Евромастер Импорт Експорт“ създава собствено представителство – офис и логистичен център, в Китай. Това е решаващо за успеха решение, защото позволява много по-добро, извършвано на място проучване на производителите, техните възможности и особености, осъществяване на текущ контрол върху влаганите в производството материали, контрол на място върху качеството на поръчаните продукти преди изпращането им за България.

В този подготвителен период е създадена и първата собствена българска марка Raider Power Tools. На българския пазар електроинструментите с марката Raider се появяват през 2000 г. За няколко години марката е представена с бързо нарастващо многообразие по видове инструменти и техните модификации. Качеството и привлекателната за клиента цена им осигуряват пазарен успех в сектора на любителските инструменти.

2001 година. Новосъздадените марки Raider и Topmaster бързо намират радушен прием на българския пазар

Следващата логична стъпка в сектора на електроинструментите и машините е създаването и пускането на пазара през 2006 г. на марката Raider Pro. Тази крачка е продиктувана от засилващото се търсене на пазара на електроинструменти с качества, надхвърлящи нивото на типично любителските машини. И тук „Евромастер Импорт Експорт” ООД разчита силно на много доброто съчетание „качество-цена”. Тази група машини са предназначени да удовлетворяват потребностите на напредналите, определяни още, като амбициозни майстори-любители. Те намират също така прием и в сектора на занаятчийските услуги, защото имат добри параметри и качество, а инвестицията е защитена с реална сервизна гаранцията от собственика на марката.

Още с появата си на пазара през 2000 г. електроинструментите Raider навлизат и в големите търговски вериги

Другата, утвърдила се от 15 години насам, собственост на „Евромастер Импорт Експорт”, марка е Topmaster Professional. Те е въведена на пазара през 2001 г. С над 1000 ръчни механични инструмента към момента тя има много добро пазарно позициониране.

Наред с тези три през годините „Евромастер Импорт Експорт“ създава и успешно развива още марките: Makalon (електроинсталационни материали и електроуреди), TopGarden (инструменти и технически продукти за градината), TopStrong (инструменти за дребни строителни и бояджийски ремонти, крепежни елементи), Gadget Tools (практични и евтини ръчни инструменти), TopChrome (смесителни батерии и други продукти за бани и кухни). Най-новата сред тях е Basic Ckillco, предлагаща преди всичко на аматьорите в майсторлъка изпитани продукти на възможно най-ниски цени.

Дори и само този бегъл преглед на марките изтъква голямото разнообразие от продукти, разпростиращо се от градината до автосервиза, от домашната работилница, строителството, ремонта и обзавеждането на дома до занаятчийските дейности. И още нещо, стремежът да се предлагат на пазара подходящи продукти, сегментирани според конкретните потребности и платежоспособност на клиентите.

Да се върнем обаче към водещите и несъмнено най-популярни марки Raider, Raider PRO и Topmaster Professional. Това са български марки при това с европейско качество, според действащите в ЕС стандарти. В условията на широко отворен към света, пренаситен с познати и непознати марки пазар, продукти с качество под приетото за европейско равнище не се допускат, а и пазарът ще ги отхвърли бързо.

През 2012 г. фирмата тържествено отбеляза своята 20-годишнина. Братята Баша церемониално прерязват празничната торта

В продължение на 25 години „Евромастер Импорт Експорт“ завоюва лидерските си позиции с доброто познаване и съобразяване с потребностите на местния пазар, непрестанното разширяване и обновяване с цел усъвършенстване на предлаганите продукти, постигането на оптимален баланс между качество и цена, добре организиран сервиз, развиване и поддържане на обширна партньорска търговска и сервизна мрежа в страната.

Създаването, успешното развитие, утвърждаването и поддържането в продължение на десетилетие и повече на собствени марки е поемане на голяма отговорност, изисква висока компетентност, сложна организация, допълнителни разходи. Това е труден, често продължителен процес, ала веднъж утвърдена, добрата марка продава значително по-успешно продуктите, които я носят. Широко позната, вдъхваща авторитет, тя привлича вниманието и доверието на клиентите, защото, както казва народът, „жена се избира от сой”, а стоки – по марката.

Купувайки машина или и инструмент с авторитетна българска марка, клиентът предварително знае на какво може да разчита като производителност, качество, дълготрайност и цена, знае че зад нея стои водеща българска фирма със солидно в настоящето и бъдещето присъствие на пазара. Това дава на клиентите увереност, че купуват подходящият продукт, че гаранционната и след гаранционна поддръжка са също гарантирани и осигурени с необходимите резервни части.

Машините и инструментите, носещи имената Raider, Topmaster, както и останалите марки на „Евромастер Импорт Експорт” ООД, се произвеждат в Китай, а Topmaster и в Тайван. Там, където от години се извършва непосредственото производство на навярно всички световни марки – било смартфони и компютри на Apple, всякакви машини и инструменти, мебели, дрехи, всичко, което човек се сети. Дори и традиционните български мартеници. Не случайно новоизбраният американски президент Доналд Тръмп се е закахърил, че голяма част от производството на водещата световна икономическа сила е изнесено именно в Китай. Такива са законите на бизнеса, на това в голяма степен се дължи преситеният пазар и поддържането на ниски пазарни цени за крайния потребител.

Едни от най-известните немски марки за любителски електрически и механични инструменти, доскоро силно представени в търговски вериги с немски корен от вида „Направи си сам“, също нямат и не смятат за необходимо да притежават собствени производствени мощности в родината си. Редица от големите, чисто търговски вериги, също създават и поддържат свои продуктови марки.

 

Производство на собствена марка машини и инструменти

Създаването и утвърждаването на собствени марки заангажира фирмата с провеждане на дългосрочна собствена политика за тяхното развитие по видове и непрестанно обогатяване с нови модели. Това от своя страна изисква отлично познаване на световния пазар и тенденциите при техническото усъвършенстване на всяка група инструменти и машини, добро познаване на конкуренцията, на състоянието на пазара и възможните направления в неговото развитие.

Всяка от машините, всеки инструмент с марките Raider, Topmaster Professional и останалите, изброени в началото на статията, е произведен от внимателно подбран производител по конкретно техническо задание за неговите функционални възможности и характеристики, производителност, качество, дълготрайност и др. Техническото задание често съдържа и конкретни изискване към състава и механичните качества на материала. Разрешението за серийно производство се дава след изпитание на пилотни бройки, осъществява се качествен контрол преди партидата да бъде експедирана за България.

Основната част от тази дейност се извършва от представителството на „Евромастер Импорт Експорт“ в Китай. Подобно на фирмата майка в София през годините съставът му непрестанно нараства и се развива професионално. През 2016 г. бе извършена следващата много важна стъпка, осигуряваща още по-бързото развитие на фирмата – офисът и логистичният център бяха преместени в нова сграда с многократно по-голяма складова и работна площ.

В страната ни „Евромастер Импорт Експорт“ поддържа тесни контакти с фирми, от които получава обратна информация за поведението на своите машини и инструменти при експлоатация в реални условия и различни натоварвания. При необходимост, най-често за тестване на ръчни механични инструменти, се ползва професионалната експертиза на специализирани и сертифицирани в тази област изследователски лаборатории.

Инструментите Topmaster намират все по-широко приложение в авторемонтната и други професионални дейности

За удържане на вече завоювани позиции и заемане на нови, дадена марка трябва непрестанно да се развива, да предлага на клиентите непрестанно нови модели, а при възможност – и нови видове машини. Доказателство за това е продуктовият каталог на марките Raider и Raider Pro за 2016–2017 г. Той съдържа 1300 артикула – електроинструменти, пневматични и хидравлични инструменти, приспособления и работни инструменти (консумативи). От тях 360 са електроинструменти и машини като 114 (32%) са нови модели. За предната година броят на новите модели е бил 122 (35%). Това свидетелства за неизменно поддържаната политика на ежегодно обновяване в рамките на около 1/3 от продуктовата палитра.

Постигнатите темпове на развитие дори надминават очакванията. Така например само месец след началото на годината към посочените в каталога за 2017 г. електроинструменти Raider вече са добавени още 24 съвсем нови модела.

За 2015 г. година съотношението между двете марки за електроинструменти е било следното:

» Raider Pro – 56, като 26 от тях са нови

» Raider – 258, от които 96 нови.

Най-голямо е обновяването при машините Raider Pro – 46,44%, докато при Raider то е 37,21%. Това говори за тенденцията към изпреварващо развитие на марката Raider Pro.

За качеството на продуктите на „Евромастер Импорт Експорт“ най-добре говори успехът най-популярни марки Raider, Raider Pro и Topmaster Professional на пазарите в България, Румъния и други балкански държави, в държави от Близкия изток. Поради това сайтът на марката Raider, поддържа осем езика, включително и гръцки.

Те биват редовно успешно представяни и на световни изложения като Eisenwarenmesse в Кьолн и China International Hardware Show (CIHS) в Шанхай и др. Многофункционална дървообработваща машина Raider Pro RDP-CWM01 е носител от 2012 г. на най-престижното българско отличие за технически продукти – Златен медал в категорията „Машиностроене” от Международния техническия панаир в Пловдив.

За многооперационната машина Raider Pro – RDP-CWM01 „Евромастер Импорт Експорт” ООД получи най-високото и авторитетно отличие на Международния технически панаир, Пловдив – „Златен медал“ в категорията „Машиностроене“. На снимката вдясно: г-н Лино Баша, получава отличието, което „позлатява“ и 20-годишния юбилей на фирмата

Продаваните в държави от Европейския съюз машини и инструменти по качество и изисквания за безопасност не биха могли да имат друго освен „европейско“ равнище, което е строго регламентирано чрез множество стандарти, директиви и сертификати. Така например продуктите с марките Raider и Topmaster Professional притежават всички изисквани в Европейския съюз сертификати за техническа и експлоатационна безопасност като GS на института за технически контрол TUV Rheinland Product Safety GmbH, за електромагнитна съвместимост, пожарна и електробезопасност CE, и др. Отговарят на всички български наредби и стандарти, въвеждащи европейските хармонизирани стандарти. Изпълняват се и изискванията на директива 2002/44/CE на ЕС за намаляване на нивото на вибрациите. Тяхната стойност, както и нивата на звуковата мощност и налягане, измерени по съответните методики, са посочени в техническите проспекти на машините.

Откриване на новия логистичен и изложбен център на „Евромастер Импорт Експорт“ за Северна България, В. Търново, октомври 2016 г.

От 2006 г. във фирмата е въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват на сертификацията търговия, внос, износ и сервиз на професионални и хоби електрически, пневматични и механични инструменти, и обща железария. Сертификатът е издаден от Moody International Certification Ltd. През 2012 г. „Евромастер Импорт-Експорт” ООД успешно преминава процеса на ресертификация и получава сертификат HU12/6441, издаден от SGS UKAS 005.

Raider и Topmaster Professional – българските марки майсторски инструменти
от
кл.думи: , ,
4,7 / 5 звезди
Българските марки майсторски инструменти Raider и Topmaster Professional са български марки, създадени и развивани от българската фирма "Евромастер Импорт Експорт". Статията разглежда тяхното създаване и успешно развитие през годините, отредило им лидерски пазарни позиции.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото