В категории: 2018, Актуални статии, Брой 1-2/2018, Инструменти, Металообработване

Телоподаващи MIG/TIG/MMA инверторни заваръчни апарати REM Power

Част от експозицията на REM Power, в раздела „Заваръчна техника”, по време на партньорската среща на „Ташев-Галвинг” ООД – „Пролет 2017” в Боровец

Основаната през 1997 г. многонационална Rheinland Elektro Maschinen Group (REM Group) е една от успешно налагащите се компании с приоритет пазарите в Средна и Югоизточна Европа. За този район тя има два ръководни центъра, разположени във Виена и в Словения (регионален в Македония). REM Group има утвърдено от години плодотворно сътрудничество с „Ташев-Галвинг“ ООД. Марката REM Power е добре позната и в България, като нейните машини се предлагат в три основни групи:

» Полупрофесионални и хоби потребители

» Професионални потребители

» Индустриални потребители.

Производствената палитра включва въздушни компресори, водоструйни машини за студена и гореща вода (задвижвани с електродвигател или двигател с вътрешно горене), инверторни заваръчни апарати, промишлени прахосмукачки, подопочистващи машини, машини за почистване на алеи, тротоари, площади и други открити площи, водни помпи, дървообработващи машини, снегорини и др.

Успехът на сравнително млада фирма на силно пренаситения с изделия на електротехническата индустрия пазар, при конкуренцията на могъщи производители от най-висока световна величина, може да бъде постигнат с високо техническо и качествено равнище на машините с марката REM Power и задължително при осигуряване на силно конкурентни цени.

И още нещо – непрестанното обновяване на продуктовата гама и пускане на пазара на все по-нови, по-усъвършенствани модели.

В това ни убеди прегледът на експонатите, с които REM Group се представи на пролетната партньорска среща на „Ташев-Галвинг“ ООД през април 2017 г. в Боровец. Спрямо показаните само преди малко повече от половин година нови за този момент модели на заваръчни апарати, в началото на 2018 „Ташев-Галвинг“ ООД вече предлага новото поколение апарати. Дотолкова нови, че информацията за тях е все още твърде оскъдна.

Това ни подтикна да представим в първия за годината брой на списанието четири заваръчни апарата с телоподаващо устройство от най-новото поколение REM Power, започвайки от модела WMEm MIG 180. Следващите два, WMEm MIG 200D Multimatic и WMEm MIG 220Di Multimatic, ни бяха предоставени от „Ташев-Галвинг“ ООД за тестване. По техническите си характеристики четвъртият – WMEm MIG 250Di Multimatic, съвсем малко се различава WMEm MIG 220Di Multimatic. Неговите габарити и тегло (заедно с количката) обаче ни отказаха от желанието да го транспортираме и пренасяме на ръка до редакционната работилница и обратно.

Така подбраната група инверторни електрозаваръчни апарати с телоподаващо устройство покриват диапазона от занаятчийски (защо не и за напреднали любители) до строго професионални и индустриални апарати за електродъгово заваряване на различни метали.

 

Заваръчен апарат с телоподаване WMEm MIG 180

Това е електродъгово заваръчно устройство, което работи със стопяема заваръчна (електродна) тел в защитна среда. В режим на заваряване МАG (метал/активен газ), се използва за заваряване на детайли от въглеродна или слабо легирана стомана в защитна среда от CO₂ или смес от Ar/CO₂ (коргон). Може да работи също така и със специална куха заваръчна (тръбно-флюсова) тел, при което отпада необходимостта от осигуряване бутилка с газ и редукционен вентил. Тази тел е значително по-скъпа от обикновената плътна, но в редица условия използването ù е не само оправдано, но и предпочитано. Така например този начин на работа има съществено предимство при работа на открито, където лекият повей на вятъра може да издуха защитната среда, създадена от подавания от бутилката въглероден диоксид или друг защитен газ.

Апаратът е също така подходящ за заваряване МIG (метал/инертен газ), при което защитната среда се осигурява от инерния газ аргон с добавка на 1–2% O₂ – при заваряване на неръждаема стомана. За заваряване на алуминий се използва аргон. Работи се със заваръчна тел, чийто състав е еднакъв с метала на заваряваните предмети.

Същата защитна среда се използва и при заваряване (твърдо спояване) на медно-силициеви и медно-цинкови сплави, на поцинковани ламарини, както и при заваряване (твърдо спояване) на стомана с помощта на специална медна тел (CuSi).

Телоподаващият заваръчен апарат е особено подходящ за заваряване при изграждане или ремонт на леки метални конструкции, при заваряване на поцинкована стоманена ламарина, стоманена ламарина с висока граница на провлачане, на ламарини от неръждаема стомана, и както вече стана дума – на изделия от алуминий.

Апаратът разполага с функцията, известна в практиката с англоезичното Burn-Back, която в зависимост от скоростта на подаване на телта, регулира продължителността на горене на дъгата при прекратяване на заваряването с цел избягване на „залепването” на края на телта в заваръчната вана. Това е особено ценно свойство, когато се налага изпълняване на многократно повтарящи се къси шевове или при точково заваряване.

Апаратът се захранва с монофазен електрически ток с напрежение 230 V (±15%). Стойността на заваръчното напрежение се регулира плавно в границите 15,5–23 V. Съответно силата на заваръчния ток може да се регулира в интервала 90–180 A. При сила на тока 90 A апаратът може да работи без необходимост от прекъсвания, необходими за охлаждане. При максималната сила от 180 A работният режим е 25%. Това ще рече, че в рамките на 10 min работен цикъл, 2,5 min може да се заварява, след което 7,5 min апаратът трябва да бъде в покой, за да се охлади. При сила на тока 116 A (напрежение 19,8 V) работният му режим е 60%. Охлаждането е принудително с вентилатор.

Скоростта на подаване на телта си регулира плавно в диапазона 1–20 m/min чрез потенциометър, чието копче е изведено на челния панел.

За заваряване на въглеродни и нисколегирани стомани апаратът работи със заваръчна тел с диаметър 0,6–1,0 mm. При работа с неръждаема стомана се използва съответстваща на състава на метална тел с диаметър 0,8 mm. За заваряване на алуминий се използва алуминиева тел с диаметър 0,8–1,0 mm, а при заваряване с CuSi – тел с диаметър 0,8 mm. Диаметърът на ролката с тел може да бъде 100 или 200 mm. Разходът на газ е 8–17 l/min.

Апаратът има електронна защита, която го защитава при по-високо или по-ниско от номиналното захранващо напрежение, както и термична защита срещу прегряване поради неподходящ режим на работа или неефективно охлаждане от вентилатора.

WMEm MIG 180 се доставя във вида, показан на снимката – кабел с горелка и кабел „маса“. Бутилката за защитен газ, количка за нейното транспортиране и редукторът не влизат в комплекта. Теглото на апарата е 14,4 kg.

 

Заваръчен апарат с телоподаване WMEm MIG 200D Multimatic

Това е многофункционален инверторен апарат за електродъгово заваряване от по-висок клас в сравнение с вече разгледания модел заваръчен апарат WMEm MIG 180. С максимална сила на заваръчния ток 200 A WMEm MIG 200D Multimatic е не само по-мощен, но притежава и повече възможности за заваряване, защото поддържа режимите MIG/MAG/TIG/MMA.

Като заваръчен апарат с телоподаващо устройство той работи в режимите МIG и МАG, в зависимост от използвания защитен газ. Използва плътна заваръчна тел с диаметър 0,6–1,0 mm или куха тел с диаметър 0,8–0,9 mm. Наред с това апаратът може също така да заварява с всички видове обмазани електроди (ММА заваряване).

Нещо повече – при свързване на кабел и горелка с нестопяем волфрамов електрод, апаратът може да се използва за заваряване и наваряване на метал в среда на защитен инертен газ по метода (TIG/WIG). При този режим заваряването се извършва без или с добавъчен материал, който се подава ръчно. WIG методът се прилага за заваряване както на много тънки материали (с дебелина около 0,6 mm), така и на масивни детайли, например при възстановяване на спукани блокове и глави на автомобилни двигатели. Така се заваряват и наваряват обикновени и легирани стомани, алуминий, магнезиеви сплави, мед и медни сплави, сив чугун, никел, титан и ред други метали. При този начин на заваряване се използва специален кабел и горелка с електрод.

Апаратът се захранва с монофазен електрически ток, като максималната сила, която черпи от мрежата е 36 А.

Силата на заваръчния ток се регулира плавно в границите 90–200 A (в режими на заваряване MIG и TIG) и 76–170 А при работа с обмазани електроди (MMA). Работният цикъл при максимална сила на тока за съответния режим е 20% и 100% при минимална сила на тока. Работното напрежение при заваряване може да се регулира в границите 13,6–26,8 V, като точните им стойности зависят от избрания работен режим.

Апаратът има стандартизиран еврокуплунг (букса) за свързване на кабела с горелка MIG. Той, заедно с кабела маса, влиза в комплекта на апарата.

Всичко казано за режима на заваряване MIG/MAG при модела WMEm MIG 180 важи и за този апарат, включително функцията Burn-Back.

Скоростта на подаване на заваръчната тел се настройва в обхвата 1–20 m/min.

От челния панел се регулират:

– Скоростта на подаване на телта (режим MIG) и силата на заваръчния ток (режими MMA/TIG).

– Напрежението на заваръчния ток (режим MIG).

– Режимът на работа – MIG, MMA, TIG се избира с трипозиционно ключе. Избраните стойности се изобразяват на един от двата дисплея.

– Регулиране на работата при точково заваряване, включително избор на режимите 2Т/4Т (виж по-долу).

WMEm MIG 200D Multimatic тежи 14,4 kg.

 

Заваръчен апарат с телоподаване и TIG заваряване WMEm MIG 220Di Multimatic

Този модел е представител на следващата група заваръчни апарати за професионални приложения. По основните си технически характеристики той почти не се различава от модела WMEm MIG 200D Multimatic. Силата на заваръчния ток може да се регулира плавно при MIG/MAG заваряване – 40–200 A. В режим на ММА и TIG заваряване максималната сила на тока е 180 А.

Казаното досега за работния режим на апарата в зависимост от силата на заваръчния ток, важи и тук. При посочената максимална сила на тока режимът е 20%. При сила на тока 90 А (80 А при ММА) и по-ниска режимът е 100%, т.е. апаратът не се нуждае от почивка за охлаждане.

WMEm MIG 220Di Multimatic също позволява извършване на:

– MIG/MAG заваряване със заваръчна тел, включително усъвършенстван режим за точково заваряване.

– MMA заваряване с обмазани електроди.

– WIG (TIG) заваряване/наваряване с използване на нестопяем волфрамов електрод.

Това, което съществено отличава този модел е неговото „интелигентно“ микропроцесорно електронно управление, което се свежда не само до визуализация върху голям цветен екран на избраните параметри за фино настройване на заваръчния апарат при даден режим на работа – определяне на полярността, вида и дебелината на материала, диаметърът на заваръчната тел, вида на защитния газ, оптималната скорост на подаване на телта, зададените и текущи стойности на напрежението и силата на тока и т.н. Системата за управление позволява изключително лесна работа с апарата, избирането на режима на заваряване и оптималното настройване на параметрите на заваръчната дъга.

Така например след избиране на режима на заваряване, примерно MIG, и вида на материала (стомана С25) се появява изображение, показващо необходимата полярност на свързване на кабелите (включва се ръчно) и състава на защитната газова смес. След това на апарата се задава диаметъра на телта и дебелината на заварявания материал. На екрана се извежда цялостната конфигурация на заваръчния процес, според заложените в управляващия софтуер настройки. Допълнително работещият може да променя стойностите на скоростта на подаване на телта, напрежението на заваръчния ток, стойността на параметъра „индуктивност“, който прави дъгата „по-мека“ или „по-твърда“ (при подходяща индуктивност дъгата гори спокойно и пръскането е незначително), предварението (от 1,1 до 9,9 s) при пускане и закъснението (от 0,5 до 9,9 s) при спиране на газа спрямо момента на запалване и угасване на дъгата. На регулиране подлежи и режимът за точково заваряване. Може да се зададе времетраенето на заваръчната дъга в диапазона до 10 s, както и да се избере един от двата полуавтоматични режима за точково заваряване: 2Т или 4Т.

При първия, двутактов режим, натискането на бутона на горелката пуска защитния газ и запалва дъгата. Отпускането на бутона прекратява дъгата и след изтичане на зададения интервал от време спира подаването на газ. По този начин все още течният метал в заваръчния шев е защитен срещу окисляване.

При режим 4Т работата протича по следния „четиритактов“ начин: при натискане на бутона на горелката, се пуска газта. При неговото освобождаване се запалва дъгата. Така може да се работи продължително време при по-дълги шевове, без да е необходимо непрекъснато притискане на бутона. Последващото натискане на бутона на горелката не прекъсва работата и заваряването продължава. При повторното му отпускане обаче, дъгата угасва, а след изтичане на зададеното време спира и подаването на газ.

Процесът на запалване на дъгата и плавното достигане до зададената стойност на заваръчния ток, както и плавното намаляване на неговата сила при изключване е доста по-сложен от това практическо описание.

Апаратът има способността да запаметява последния избран и настроен режим на работа. При повторното му включване той е готов да работи по същия начин, освен ако не бъде избран и настроен друг режим.

Многобройните, съвсем лесно достъпни и позволяващи прецизно настройване параметри силно улесняват работа на професионалиста. Поради простотата на настройване на апарата той е изключително подходящ и за работа от хора без голям опит в областта на заваряването. Преди всичко обаче, апаратът разполага с необходимите предпоставки за постигане на високо качеството на заваряване при различни по вид на материала и дебелината детайли.

Така например при избор на режим за заваряване с обмазани електроди на дисплея се показва правилната полярност, избира се типа на електрода, задават се неговия диаметър (max 4,0 mm) и дебелината на заварявания материал (max 7,0 mm). С това апаратът е готов за заваряване при сила на тока 175 А при посочените параметри. По преценка на работещия силата на тока може да се намали или увеличи. Оптималната зона за настройка е обозначена в зелено, което дава допълнителна информация, позволяваща предотвратяване на погрешен избор. Допълнително може да бъдат настроени стойностите, определящи Hot-Start, както и силата на дъгата – дълбочината на проваряване в материала.

Регулируемата функция Hot-Start (режим ММА) улеснява в максимална степен запалването на заваръчната дъга чрез подаване на първоначален по-мощен електрически импулс за части от секундата. За подобряване на качеството на заваръчния шев значителен принос има и функцията Arc Force, която управлява силата на заваръчния ток така, че дъгата да гори равномерно и без характерното припукване. Чрез краткотрайно повишаване на напрежението тази функция предотвратява залепването на електрода, когато дъгата стане прекалено къса.

Благодарение на електронното управление на инверторния блок апаратът поддържа стабилна дъга – след нейното запалване силата на тока и напрежението на заваръчния ток се променят съвсем малко.

Апаратът позволява и различни допълнителни настройки и информация, като: избор на езика (английски или немски), на мерната система, яркостта на екрана, версия на софтуера.

Този модел има също така усъвършенстван апарат за подаване телта, която преминава през две двойки колела. Теглото на WMEm MIG 220Di Multimatic е 20 kg.

 

Настройване на WMEm MIG 220Di Multimatic за MIG заваряване

 

Настройване на WMEm MIG 220Di Multimatic за заваряване с обмазани електроди

Заваръчен апарат WMEm MIG 250Di Multimatic

Този модел заваръчен апарат е предназначен основно за стационарна работа в авторемонтни и други работилници. От гледна точка на възможностите му за заваряване, той се различава от модела WMEm MIG 220Di Multimatic основно по максималната сила на заваръчния ток – 250 A вместо 200 А. Тази стойност е валидна за заваряване в режимите MIG и TIG, докато при заваряване с обмазани електроди (MMA) максималната сила на тока е 200 А.

За по-лесното и удобно преместване на апарата в рамките на работното помещение той е поставен върху собствена количка с колелца. Количката има доста обемисто чекмедже за съхраняване на кабели, горелки, електроди, заваръчна тел и т.н.

За допълнителна информация и покупка посетете електронния магазин на „Ташев-Галвинг“ ООД.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото