В категории: 2018, Актуални статии, Брой 1-2/2018, Електроника, Икономия на енергия, Инструменти, Отопление, Топлоизолация, Хоби

Инфрачервен термометър за дистанционно измерване

Термометърът на немската филма as – Schwabe е уред за дистанционно инфрачервено измерване на повърхностни температури в диапазона от –50 ˚С до +900 ˚С. Точността на измерване е ±1,5% или ±1,5 ˚С. Отчитането на измерените стойности на дисплея е със стъпка 0,1 ˚С. Макар че продажната му цена го поставя в класа на любителските инструменти, които всеки, който се нуждае от подобен уред, може да си позволи, самият производител го определя като „професионален“ измервателен инструмент. Надписът Professional Instruments е поставен и на капака на пластмасовото куфарче, с което уредът се продава. Отделно фирмата предлага и вариант за домашни майстори на такъв термометър.

Дистанционният термометър е ценен, в редица случа и незаменим уред, когато се изисква бързо и сигурно измерване на температурата на силно нагрети повърхности, както и на труднодостъпни места. Термометърът има оптична система, която улавя и фокусира инфрачервеното излъчване върху сензор, който го преобразува в електрически сигнал. Така се получава измерената и изписана на дисплея стойност на температурата.

За повишаване на точността на измерване в точно желаната област уредът има за прицел лазерен лъч, който бележи центъра на площта, върху която се извършва измерването. Необходимо е да се знае също, че площта, чиято усреднена температура се измерва, нараства в зависимост от отдалечеността на уреда от нея при съотношение 12:1. Така например при разстояние 300 mm между тях обхватът на измерването е кръг с диаметър 38 mm. При разстояние 1500 mm, диаметърът му нараства на 132 mm. Това трябва да се има предвид с оглед преценяване на точността на измерването в дадена точка или по-малък по площ участък. Точността зависи и от материала на повърхността, чиято температура се измерва – от неговия коефициент на излъчване. При блестящи, полирани повърхности биха се отчели недействителни стойности. Фабрично уредът е настроен да измерва при стойност на емисионния коефициент на повърхността 0,95. Тази стойност може да бъде ръчно променяна според вида на материала, като в ръководството е дадена таблица с коефициентите за различни материали.

Термометърът може да сканира и измерва температурата в дадена точка (кръгова област), както и да се сканира по-голяма повърхност за откриване на точката или зоната с най-висока или най-ниска температура.

Освен настройката на емисионния коефициент (EMS) и мерната единица, уредът позволява редица настройки, включително обработващи резултатите от измерванията.

– MAX/MIN – измерени най-висока и най-ниска температури

– DIF – показва разликата между две последователно измерени стойности

– AVG – показва усреднената стойност на температурата

– HAL – издава прекъснат звуков сигнал при измерване на температура, надвишаваща предварително зададената стойност

– LAL – издава прекъснат звуков сигнал при измерване на температура, по-ниска от предварително зададената стойност

– STO – уредът може да запаметява до 30 измерени стойности, както и те да бъдат изтривани от паметта му.

Приложенията на уреда за дистанционно безконтактно измерване на температурата, включително и в домашни условия, са много, а и човек никога не знае кога ще възникне неочаквана потребност. Така например инфрачервеният термометър позволява да се изследва, макар и не професионално, ефективността на топлоизолацията на строителната конструкция. Това става чрез измерване на повърхностната температура на стените и други елементи от строителната конструкцията. Включително да се откриват местата, известни като „топлинни мостове“ породени от наличие на недобре изолирани стоманобетонни елементи – колони, трегери, пояси, балкони и т.н. Термометърът може да предизвести появата на влажни петна от вътрешната страна на стените и тавана, дължащи се на кондензна влага. Тя от своя страна създава благоприятна среда за развитието на микроорганизми, плесени и мухъл. Когато повърхностната температура спадне под температурата (точката) на оросяване, съдържащите се във въздуха водни пари достигат точка на насищане, започват да кондензират върху стената и тя се овлажнява. Точката на оросяване зависи от температурата и относителната влажност на въздуха, т.е. от количеството на съдържащите се в него водни пари.

Така например при температура на въздуха 20 °С и относителна влажност 50% точката на оросяване е 9,3 °С, при 60% – 12 °С, при 70% – 14,4 °С. При температура на въздуха 22 °С и същите стойности на относителната влажност точките на оросяване са: 11,1, 13,8 и 16,3 °С. Следователно бързо измерване на повърхностната температура на застрашените места от строителната конструкция, би подсказало, какво може да се очаква, ако не бъдат взети мерки за подобряване на топлоизолацията.

Уредът може да се закупи от електронния магазин на фирма „Ташев-Галвинг” ООД.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото