В категории: Брой 9-10/2007, Мазилки и бои, Облицовки и настилки, Ремонти, Строителство, Топлоизолация

Защо строим и ремонтираме с продуктите на Weber

Saint-Gobain Weber България е част от концерна Saint Gobain – една от стоте най-мощни в производствено и финансово отношение група от компании в света. Той е френска компания с изключително дълга история, като нейното основаване е узаконено през далечната 1665 г. с декрет на самия Луи XIV – кралят Слънце. Така е създадена „Кралска стъкларска работилница“, която произвежда скъпоценното за онова време стъкло, и са положени основите на днешния могъщ концерн.

Днес Saint-Gobain притежава редица компании в различни сфери на дейност – производство и дистрибуция на строителни материали (Weber), топлоизолации, представени от марката Isover, абразиви и промишлени тръби, производство на плоско и декоративно стъкло, автомобилни стъкла и стъклен амбалаж, окачени фасади, материали за космическата промишленост и др.

През 1996 г. към групата Saint-Gobain се присъединява и френската компания Weber et Broutin, основана през 1927 г. с основен предмет на дейност производството на фасадни мазилки. Към момента на присъединяването си тя е притежавала вече над 100-годишен опит в производството на високотехнологични за времето си строителни материали, защото в състава ù влиза и закупената по-рано баварска фирма Terranova. През 1893 г. именно тя създава и започва да предлага за пръв път в Европа благородна фасадна мазилка със същото име, която бързо се налага във всички развити държави на Стария континент, след което започва и световната ù експанзия. Не случайно част от продуктите на Weber в България все още са познати под марката Terranova.

В резултат на огромния натрупан опит и безбройните технологични разработки днес Saint-Gobain Weber е измежду световните лидери в производството на фасадни мазилки, лепила за керамични и други облицовки, както и на различни високотехнологични продукти, намиращи широко приложение при новото строителство, ремонта и възстановяването на стари сгради. Компанията има свои представителства и производствени мощности в 26 държави от пет континента.

Материалите на Saint-Gobain Weber намират все по-широко приложение и на стремглаво развиващия се български пазар, на който строителният сектор е най-бързо развиващата се част от икономиката на страната. Интересът към продуктите на Weber е още по-силен у нас и поради това, че огромната част от сградния фонд на страната е в запуснато състояние и почти няма стара сграда, която да не се нуждае от по-голям или по-малък ремонт. Тук материалите на Weber, специално разработени за саниране и възстановяване на сгради, са най-доброто решение за това.

Освен изключителното качество на самите продукти, заслуга за много успешното им налагане у нас има и Saint-Gobain Weber България.

Неговата дейност през последните години напълно се вписва в трите основни стратегически линии на компанията, провеждани в световен мащаб, а те са:

» С Weber e лесно;

» Weber познава работата на своите клиенти;

» Weber помага на клиентите си да развиват своя бизнес.

Да се работи с продуктите на Weber е лесно, защото Saint-Gobain Weber България се стреми по всякакъв начин да улеснява своите клиенти. Всеки продукт на Weber, предлаган на българския пазар, съдържа на етикета си подробно указание на български език за приложението, състава и начина на употреба, което улеснява работещите с тях. Ще добавим още, че компанията в България ежегодно издава уникален за страната ни продуктов каталог, като новото му издание за 2008 г. ще бъде насочено основно не толкова към описание на отделните продукти, а към решаване на типичните строителни задачи и най-често възникващи проблеми с най-подходящите за целта материали и свързаните с тях технологии.

Друга много ценна услуга за всеки, решил да измаже или боядиса фасадата на дадена сграда, е изработването на многовариантен персонален мултимедиен проект по предоставена от клиента снимка, който дава с вярност над 90% визуална представа как би изглеждала фасадата, изпълнена с един или друг вид по структура и цвят мазилка на Weber. Фирмата предлага на българските си клиенти и усъвършенствана логистична схема със срок на доставка на поръчаните материали до 3 работни дни.

Saint-Gobain Weber България активно подпомага клиентите си да развиват своя бизнес, като предлага все по-съвършени иновативни продукти и същевременно разширява обсега на предоставяните им услуги. Да се работи с продуктите на Weber е не само лесно, но и много ефективно, защото за всеки локален пазар специалистите на компанията разработват продуктова гама, съобразена с географската среда, климатичните условия, архитектурата, традициите и манталитета, а не на последно място и се съобразяват с техническата грамотност на специалистите в страната.

За да следва успешно тази си стратегическа линия, представителството у нас се стреми непрестанно да изучава и опознава отблизо условията, при които работят неговите клиенти, спецификата на задачите, които решават. Затова е създадено специално звено „Технически консултации“, чиято задача е да осъществява конкретна помощ на самите обекти като освен практическо обучение на строителните специалисти извършва и качествен контрол върху изпълнението и използването на продуктите на Weber. Редовно се провежда и „Денят на Weber“ в национален мащаб, на който широко се отварят вратите за проектанти и строителни специалисти, също и за домашни майстори, като им се предоставят оптимални условия за опознаване на продуктите на Weber, технологиите при тяхното прилагане, осигурява се компетентна консултантска помощ от специалистите на компанията.

Ние, като редакция на списание, призвано да популяризира най-новите материали, технологии, машини и инструменти в нашата тематична област, също не можем да останем встрани от популяризирането на строителните продукти на Weber. Затова в поредица от статии ще запознаем читателите си с тях и по-точно с решаването на конкретни типични проблеми в строителството и ремонта на сградите. Така, както правим това и за продуктите на други, също световно известни и утвърдени производители.

В тази първа от поредицата статии ще маркираме съвсем накратко основните групи материали, които Weber предлага на нашия пазар и които ще бъдат обект на статии в „Направи сам“.

Топлоизолационни системи

Това е област, в която продуктите на Weber доминират, а решаването на проблема с топлоизолирането на съществуващите, строени по-отдавна жилищни и други сгради за нашата страна е особено актуален и неотложен. Независимо, че през последните няколко години тук-там започна топлоизолирането на отделни сгради, огромният обем работа тепърва предстои. Това е дейност, прицелена към продължителен експлоатационен период, свързана е със значителни финансови средства, поради което грешките са недопустими, а криворазбраните икономии в крайна сметка по правило излизат доста по-скъпо. Единствената гаранция, че парите ще бъдат инвестирани най-рационално, а не просто похарчени, е да се избере цялостна система, не отделни материали и в никакъв случай от различни производители, тази система да е на водещ производител, най-малкото от европейска величина, и да се спазва предписаната от него технология.

Именно такива топлоизолационни системи предлага Weber, в които всеки от участващите в тях материали е специално произведен, многократно изпитан и лабораторно, и в практиката при хиляди и хиляди изпълнени обекти, за да „работи“ оптимално с останалите при всякакви атмосферни условия.

Фасадните топлоизолационни системи на Weber са разработени въз основа на двата използвани за целта материала – плочите от фасаден стиропор (EPS-F) и плочите от каменна вата. От топлотехническа гледна точка двата материала почти не се различават. Коефициентът на топлопроводност (λ) на стиропора (експандиран полистирол) е в границите 0,041–0,038 W/m.K, а на каменната вата 0,044–0,033 W/m.K. Така че изолиращият ефект, т.е. ефективността на изолацията и снижението на разходите за отопление зависят изцяло от дебелината на топлоизолационните плочи. Макар и не за пръв път, подчертаваме, че долната граница за дебелина, която удовлетворява остарелите към днешна дата български норми, е 6 cm при изолация, поставена върху външен тухлен зид с дебелина 25 cm. Така че дебелината на изолацията трябва да нараства оттук нагоре.

Стиропорът се използва по-често, като основната причина за това е значително по-ниската му цена. Към положителните му страни се добавят още по-малкият разход на лепило и по-ниското тегло, което улеснява строителите, защото намалява физическото натоварване. По всички останали показатели (механична здравина, абсолютна негоримост, паропропускливост, изолация срещу преминаване на въздушен шум, устойчивост на ултравиолетовите лъчи и атмосферните влияния, устойчивост на нападение на гризачи, гъвкавост на плочите и др.) предимството е на страната на каменната вата. Затова изборът на единия или другия материал в крайна сметка е финансово обусловен.

Към момента Saint-Gobain Weber България предлага четири вида топлоизолационни системи.

» Weber.therm Индивидуален стил. Системата е оптимална от гледна точка на цената. Използват се изолационни плочи от стиропор (EPS-F). Мазилката е „благородна”, на минерална основа с т.нар. според фирмената терминология исторически цветове. Предимство на тази мазилка е високата устойчивост на цветовете, което се дължи на естествено оцветените фино раздробени скални материали и природни пигменти, включени в състава ù. Това обаче ограничава избора на цветовите нюанси до 43.

» Weber.therm Фамилия. В тази система също се използват плочи от стиропор. Основното различие от предната система е, че тук вместо минерална, се използва силикатна мазилка. Тя е значително по-скъпа, но затова пък има редица предимства. Съхне бързо, без да образува повърхностен филм, устойчива е на атмосферни влияния, има сравнително добри водоотблъскващи свойства, добра пропускливост на водните пари и въглеродния диоксид, по-малко задържа замърсявания по повърхността, негорима е, лесно се полага. Предлага се в 208 стандартни цвята или се оцветява по поръчка. Ето защо тази система се определя като оптимална от гледна точка на съотношението качество–цена.

» Weber.therm Престиж. Както подсказва наименованието, тук целта е да се постигне максимално качество, което, естествено, се отразява на цената. Използват се плочи от каменна вата, като ще обърнем специално внимание, че те осигуряват не само добра топлоизолация, но и звукоизолация на сградата срещу проникващ отвън шум. Използват се най-качествените мазилки, например силиконови (или екстраклийн) с 208 цвята по каталог.

» Weber.therm Флекс. Това е уникална в известна степен топлоизолационна система, специално проектирана и произведена за полагане върху т.нар. критични основи, каквито са плочите от дървесни материали, гипсокартон, гипсфазер и други облицовъчни материали. Най-същественото при нея е способността ù да запазва известна еластичност, така че без да се разрушава, да поема известни термични, влажностни и други движения на основата, върху която е положена. За топлоизолация се използват плочи от стиропор, а мазилките са силиконови или полимерни, които запазват остатъчна еластичност, поради което не се напукват при движение на основата в определени граници.

Фасадни покрития, лепила и други материали

Saint-Gobain Weber има 113-годишен опит в производството на фасадни покрития и по-специално на тънкослойни декоративни мазилки – материал, който навлезе в българската строителна практика едва през последните 15–20 години.

У нас се предлага широк асортимент от мазилки на минерална, силикатна, силиконова и полимерна основа, с различна едрина на зърната, предназначени за получаване на покрития с различна повърхностна структура – влачени, драскани, гладки и т.н. Всяка от тях има своите повече или по-малко положителни страни, които ще разгледаме в отделна статия. Ще споменем само мазилката „Екстраклийн“, която е характерен за Weber продукт, представляващ облагородена със силиконови смоли силикатна мазилка. Наред с редица други положителни качества, тя се отличава със способността си да не задържа замърсявания, а веднъж отложили се, те лесно се отмиват от дъждовете. Иначе казано, получава се ефект на самоочистване. Не може да пропуснем и мозаечните мазилки „Мармолит“ – отлично решение за измазване на цокли, чела на балкони и тераси, както и за безброй декоративни приложения.

Saint-Gobain Weber се представя изключително силно и на пазара на лепилата за облицовки с керамични и други плочи, където е европейски лидер, а скоро се очаква това да стане и на българския пазар. За нашите професионални майстори и любители строители голям интерес представлява гамата фасадни бои, които не само изцяло обновяват изгледа на фасадите, но и сигурно защитават мазилката и зидарията под тях срещу атмосферните влияния.

По наше мнение изключителен интерес представляват също материалите и решенията на Weber за саниране на стари фасади, нещо, на което също ще посветим специална статия.

И така до следващия брой, в който ще ви запознаем именно как се санират фасадите на стари сгради.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото