В категории: Брой 9-10/2007, Ремонти, Строителство, Сухо строителство

Изграждане на леки преградни стени с плочи AQUAPANEL Indoor

В миналия брой на списанието завършихме с описанието и конструктивните решения за използване на новите облицовъчни плочи AQUAPANEL Outdoor за обшивка на фасади и различни външни приложения. По мнението на специалистите този нов материал създава революционни възможности за усъвършенстване на технологията за облицовка на фасади, а също и за още по-масово строителство на сглобяеми къщи и промишлени сгради, което пък е непосредствено свързано с по-нататъшното подобряване на тяхната топлоизолираност в преследване на крайната цел – създаване на „нискоенергийната къща“, при която топлинните загуби и свързаните с тях разходи за отопление са почти сведени до нулата. Облицовката с плочи AQUAPANEL разкрива нови перспективи и пред архитектите, защото им позволява да развихрят своето творческо въображение при създаване на все по-модерни и същевременно по-комфортни за обитаване сгради.

Удивителните свойства на плочите AQUAPANEL се дължат на съчетанието между пълната им 100% водоустойчивост с удобствата, които предоставя работата по метода „сухо строителство“. Върху тях не се образуват налепи от мухъл и плесени, развиващи се в условия на висока влажност. Те се произвеждат на циментова основа, поради което са и напълно негорими.

Фасадите обаче не са единствената територия за приложение на новите плочи. AQUAPANEL Indoor са отличен материал за вътрешното строителство при изграждане на помещения с висока влажност като бани, включително обществени, за оформяне на душ кабини, на пространство около басейни, в кухни с интензивно отделяне на водни пари и др. Използват се за изграждане на преградни стени и предстенни обшивки в такива помещения, а също така и за подови настилки или за окачени тавани.

Размерите на AQUAPANEL Indoor са същите като на плочите за външни приложения AQUAPANEL Outdoor – дебелина 12,5 mm, широчина 900 mm и дължини 2400 mm и 2500 mm. Теглото им е около 15 kg/m2. Освен че са водоустойчиви, плочите AQUAPANEL Indoor имат и доста висока якост на огъване >6,2 N/mm2, което прави стените по-здрави и устойчиви на натиск и огъване. Те са и значително по-устойчиви на натоварване, било то от окачени шкафове и други товари, било от облицовка с плочки. Издържат безпроблемно натоварване до 50 kg/m², причинено от теглото на облицовката.

Плочите се обработват (режат, пробиват и монтират) по същия начин, както и вече добре познатите и широко използвани плочи гипсокартон или гипсфазер. Така се елиминират изцяло всички мокри строителни процеси, замърсяването на помещенията се намалява до минимум, строи се бързо и лесно. Кантовете на плочите са допълнително заздравени чрез двустранно обхващане на циментовата сърцевина от армировъчна мрежа, а формата им е пригодена за сигурно залепване със специално полиуретаново лепило AQUAPANEL Fugenkleber. В резултат на това се получава здрава и стабилна конструкция.

За монтиране на плочите върху носеща конструкция от дървени летви или метални профили с дебелина на ламарината 0,6–0,7 mm се използват специално разработените за целта винтове AQUAPANEL Maxi, които имат заострен подобно на пирон връх. При носещи профили с дебелина на ламарината 0,8–2,0 mm се използват винтове AQUAPANEL Maxi, чиито върхове са оформени с двустранен челен режещ ръб, подобно на твърдосплавните свредла. И двата вида винтове са самопробивни, като се завиват директно, без да се налага предварително пробиване на отвор за тях. Винтовете имат солидно антикорозионно покритие, което при тестове издържа над 500 часа в мъгла от фино разпрашен солен разтвор. За закрепване на еднослойна обшивка върху дървена основа се използват винтове AQUAPANEL Maxi с дължина 25 mm, като същите са подходящи и за двуслойна обшивка, закрепвана към метални профили. Винтовете с дължина 55 mm се използват за монтиране на двуслойна обшивка върху дървена носеща конструкция, както и за трислойна обшивка върху метална носеща конструкция.

В зависимост от обема на работата за кратък период от време се налага завиване на няколкостотин винта – 60 бр. на квадратен метър двуслойна облицовка. Това вече изисква специализиран инструмент – електрическа отвертка за серийно завиване на винтове с ограничител на дълбочината на завиване. С такава отвертка се постига не само много по-висока производителност, но и еднаква дълбочина на завиване на винтовете, което е от особена важност за качеството на облицовката.

Изграждането на преградни стени и предстенни облицовки с обшивка от плочи AQUAPANEL Indoor не се различава съществено от изпълнението им с плочи гипсокартон или гипсфазер, описани подробно в НС 9-10/2006. Те се режат чрез отчупване по очертана с макетен нож резка, с ръчен циркулярен или прободен трион, пробиват се така, както и плочите на гипсова основа.

Съществената разлика е, че плочите AQUAPANEL Indoor се лепят помежду си, докато тези от гипсокартон – не. Затова ще маркираме само последователността на отделните операции. Най-напред се изгражда носеща конструкция от дървени бичмета или специалните ламаринени профили на Knauf. Вторият вариант е за предпочитане, защото се работи по-лесно, по-бързо и по-точно. Върху нея с винтове се закрепват един (еднослойна обшивка) или два слоя (двуслойна) облицовъчни плочи. В зависимост от помещението и конкретното решение цялата или част от повърхността на стените се облепва с облицовъчни плочи. Участъците, които не се облицоват, се боядисват, облепват с тапети или други облицовъчни покрития.

Широчината на профилите на носещата конструкция определя и дебелината на стената. В някои случаи, най-вече при изпълнение на стени, в които се прокарват тръбни инсталации, за получаване на по-широка кухина стената се изгражда от две разположени на разстояние една от друга метални конструкции.

Стената трябва да има определени звукоизолационни, евентуално топлоизолационни свойства, както и да изпълнява изискванията за пожаробезопасност – това са фактори, които определят нейната обща дебелина, както и от колко слоя да е обшивката – един, два или три. Колкото слоевете са повече, толкова стената ще бъде по-здрава и по-устойчива, повишава се нейната пожароустойчивост, както и нейните звукоизолационни качества. За осигуряване на добра звукоизолация се препоръчва изграждане на стени с обща дебелина 150 mm, дебелина на изолационния пълнеж от минерална вата 100 mm и двустранна двуслойна обшивка. В този случай се работи с вертикални CW профили с широчина 100 mm. Освен тях се използват още и по-тесните профили (с широчина 50 и 75 mm), с които се изграждат по-тънки стени, предстенни облицовки или облицовки тип „суха мазилка“.

Работи се при следната последователност. Най-напред върху пода и стените се очертават контурите на преградната стена. Монтират се UW профилите, които се закрепват към пода и тавана. Към тях се монтира скара от вертикално поставени CW профили, чиито краища влизат плътно в UW профилите. За оформяне на рамките около вратите се използват друг вид профили – UA, но е възможна замяната им с CW профили. Тъй като профилите имат цинково антикорозионно покритие, не бива да се режат с ъглошлифовъчна машина, а с ножица за ламарина.

Преди хоризонталните UW профили да се поставят върху пода и закрепят към тавана, върху гърба им се залепва каучукова уплътняваща лента. Самите профили се монтират с помощта на дюбели-пирони, които се набиват с чук през отвор в стената на профила в предварително пробити в пода и тавана отвори. Дюбелите се поставят на разстояние 100 cm един от друг. Вертикалните CW профили първо се поставят под наклон така, че краищата им да влязат в двата срещуположни хоризонтални UW профила, след което се изправят във вертикално положение. Разстоянието между тях (междуосово) е 62,5 (60) cm в зависимост от широчината на облицовъчните плочи. Краищата им се фиксират неподвижно чрез прищипване на ламарината със специални клещи.

Под крайните вертикални CW профили също се подлагат каучукови ленти, така че между леката преградна и ограждащите я масивни зидани стени да не се образува твърда връзка. По този начин се намалява пренасянето на шум между съседните помещения.

Първата облицовъчна плоча се поставя, като грижливо се нивелира. Това е важно, защото останалите се водят по нея. Всяка плоча се закрепва със самопробиващи винтове, които се завиват през разстояние, не по-голямо от 250 mm един от друг, и на разстояние поне 15 mm от кантовете. Те се завиват така, че главите им да потънат под повърхността на плочата на около 1 mm. Ако стърчат над нея, това ще създаде проблеми и ще се наложи полагане на дебела шпакловка. Прекомерното завиване пък създава заплаха от разрушаване на плочата – нещо, което може да се получи и когато винтовете се завиват прекалено близо до краищата. Освен че се закрепват с винтове, плочите се залепват една към друга с лепило AQUAPANEL Fugenklebers. Лепилото се доставя в пластмасови флакони с подвижно дъно и се шприцва с пистолет. То се нанася върху канта във вид на непрекъснат равномерно дебел шев. Разходът на лепило е около 25 ml/m като с един флакон се залепва обшивка от плочи с площ около 6 m².

За да хване лепилото здраво, кантовете предварително се почистват от прах с влажна четка. Кантът на всяка монтирана с винтове плоча в реда се намазва с лепило и едва тогава се намества и притиска следващата до нея плоча. На свой ред и тя се нивелира и закрепва с винтове. Така работата продължава до достигане края на преградната стена. Слепването на плочите по допирните им кантове освен че подобрява здравината на стената като цяло, прави излишно последващото запълване на фугите с фугираща смес и армирането им с лента.

След втвърдяване на лепилото, за което са необходими 24 часа, излишното лепило, избило от фугите, се отстранява чрез внимателно изстъргване с шпахтел, докато се получи гладка и изравнена с повърхността на плочите фуга.

Фугите между облицовката и ограждащите стени, пода и тавана се запълват с еластичен кит. При по-дълги стени на всеки 7,5 (7,2) m се оставят деформационни фуги, които също се запълват с дълготрайно запазващ еластичността си кит или специални елементи (лайсни) от еластична пластмаса.

Първоначално се монтират плочите от едната страна на стената. След това се прокарват кабелите на електрическата и (евентуално) на другите инсталации, пространството между вертикалните профили се запълва с минерална вата и се закрепва обшивката от другата страна. Напомняме, че за постигане на максимална звукоизолация при дадена дебелина на минералната вата тя трябва да изпълва цялата кухина на стената, без да остава празно въздушно пространство.

Вертикалните фуги между плочите от едната страна на стената не бива да се намират срещу аналогичните фуги от другата страна, а да се разминават с тях на разстояние, колкото е разстоянието до съседния CW профил. Така се повишава здравината и устойчивостта на конструкцията. При вертикално разполагане на плочите, когато всяка от тях лежи върху три профила – два в краищата и един по осовата линия, е логично, че обшивката на една от страните ще започне с разрязана по височина половинка плоча.

Освен за направа на прави стени с плочите AQUAPANEL Indoor може да се облицоват и извити. Накрая цялата облицовка от плочи AQUAPANEL Indoor, независимо дали се облепва с облицовъчни плочки или се боядисва, се грундира с AQUAPANEL Indoor Grund.

Минималният радиус на огъване е 3 m за плочи с широчина 900 mm и 1 m при плочи, нарязани на ивици с широчина 300 mm.

Плочите AQUAPANEL Indoor са особено подходящи за облицоване с керамични плочки, чиято максимална препоръчителна големина е 300х300 mm. Използват се лепила с повишена остатъчна еластичност след втвърдяване, които някои търговци наричат просто „еластични“. Това са лепила за т.нар. критични основи. Важно е да се подчертае, че поради голямата здравина и устойчивост на огъване на плочите AQUAPANEL Indoor облицовката може да се налепи и върху еднослойна обшивка.

За осигуряване на максимално сцепление между лепилото за плочки или шпакловката плочите предварително се грундират с AQUAPANEL Grundierung, който представлява готов за употреба дисперсен разтвор на изкуствени смоли.

За получаване на равна и гладка повърхност, както и за прикриване на отворите над главите на винтовете участъците, които не се облицоват с плочки, се шпакловат с AQUAPANEL Fugen- und Flächenspachtel (бял), който е на циментова основа. Минималната дебелина на шпакловката е 4 mm, армира се със стъкловлакнестата мрежа AQUAPANEL Gewebe, която се разстила върху още пресния слой шпакловка, и се притиска със стоманената маламашка, докато потъне равномерно и изцяло бъде покрита. След това отгоре се полага и старателно изглажда окончателният тънък слой шпакловка. Щом изсъхне и останалите тук-там малки неравности се загладят с шлифовъчна хартия, стената е готова за боядисване. Подходящи са всички видове бои – различни дисперсни бои, бои на силикатна основа, полиуретанови, епоксидни и други, без алкидните лакове.

При максимално високи изисквания към равнинността на стената и нейната повърхностна гладкост (степен Q4 по действащи в Германия норми за повърхностна обработка на вътрешни стени) така шпаклованата повърхност се шлифова цялостно с шлифовъчна хартия, след което се прави завършваща шпакловка с AQUAPANEL Q4 Finisch. Тя придава също така и много добри водоотблъскващи свойства на стената, но така обработената стена не бива да бъде подложена на директно пръскане с вода. Материалът представлява готов за употреба пастообразен водно-дисперсен разтвор. В зависимост от състоянието на основата шпакловката се прави на един или два слоя с междинно шлифоване при втвърдяване на долния пласт след около 24 часа. След нейното пълно изсъхване стената окончателно се шлифова с фина (със 120 или по-висок номер) шлифовъчна хартия, за което се използва ръчна плоскошлифовъчна машина.

Допустимо натоварване

Като материал за изграждане на леки преградни стени или предстенни облицовки, много важно качество, което отличава плочите AQUAPANEL Indoor от плочите на гипсова основа, е значително по-високата им товароносимост, включително и при конзолно натоварване. То е характерно при окачване на шкафове, като за център на тежестта се приема средата на шкафа по широчина. Колкото шкафът е по-широк, толкова центърът на тежестта е по-отдалечен от стената, върху която е закрепен, по-голямо е и рамото на приложеното върху дюбелите усилие. Съответно силата, насочена по оста на дюбела, която се стреми да го измъкне от отвора му, става по-голяма. Затова колкото е по-широк шкафът, толкова по-малко става максималното му допустимо тегло. Така например при етажерка с широчина 20 cm допустимото натоварване на метър дължина от стена, изпълнена с еднослойна обшивка, е 71 kg. При кухненски шкафове от втори или трети ред с широчина 30 cm или 40 cm – максималното натоварване вече е 62 kg и 55 kg. При стена с двуслойна обшивка възможностите за окачване на шкафове и други товари съответно се увеличават. При етажерка с широчина 20 cm натоварването на метър дължина вече става 100 kg/m, а при шкафове с широчина 30 cm и 40 cm нараства до 93 kg/m и 85 kg/m. Максималното допустимо натоварване на двуслойна обшивка е 107 kg/m при широчина на етажерката 10 cm.

Закрепването най-често се извършва с два или повече дюбела, като минималното разстояние между тях е 75 mm.

При необходимост от закрепване с по-голямо натоварване (70–150 kg/m) вече се използват специални траверси и други носещи детайли, които се монтират директно към носещата конструкция от CW профили на стената. Специално за монтиране на санитарни прибори се използват носещи конструкции, които се анкерират директно към подовата стоманобетонна плоча и странично се укрепват към вертикалните профили.

Закрепването на шкафове и други предмети към облицована с плочи лека преградна стена се извършва със специални дюбели за закрепване към плочи или материали с кухини. Пластмасовите дюбели с диаметър 8 mm или 10 mm са подходящи за натоварване до 25 kg или 40 kg в зависимост от това дали обшивката е еднослойна или двуслойна. Металните дюбели от същия вид са пригодени за натоварване до 30 kg и 50 kg в зависимост от това колко слоя е обшивката.

При изграждането на преградни стени за бани, както и при предстенни облицовки, зад които се монтират тръбопроводи, канализационни тръби, промивни казанчета и др. елементи на инсталацията, винаги се налага оставяне на т.нар. ревизионни отвори, през които се осигурява достъп до вътрешността – примерно до спирателни кранове. Тези отвори се затварят със специални вратички, чиято алуминиева рамка се вгражда в обшивката от плочи AQUAPANEL Indoor. Размерите на вратичката са кратни на големината на облицовъчните плочки, с които тя също се облепва. Рамката се монтира така, че в затворено положение вратичката да не се откроява от останалата облицовка. Вратичката има панти и сигурно действащ затварящ механизъм, като уплътнението ù не пропуска водни пръски.

По-надолу ще разгледаме няколко конструктивни решения на преградни стени, изпълнени с конструкция от носещи метални профили.

Преградна стена с еднослойна обшивка върху единична носеща метална конструкция

По същество изграждането на стената не се отличава от конструкция, изпълнена с облицовка от плочи гипсокартон и гипсфазер. Тя се изпълнява с вертикални профили CW 50/0,6 при максимална височина на стената, с CW 75/0,6 при стени, високи до 5,0 m, и CW 100/0,6 за височина до 6 m. При дебелина на поставената във вътрешността на стената изолация от минерална вата 50 mm тази стена осигурява съпротивление срещу преминаване на въздушен шум (индекс на изолация) RW,R ≤ 42 dB. При увеличаване на дебелината на изолацията на 80 mm съответно се подобрява и звукоизолиращата ù способност – RW,R ≤ 42 dB.

Ако се цели постигане на задоволителна звукоизолация между две съседни помещения, минималната дебелина на пълнежа от минерална вата трябва да бъде 75 mm (съответно вертикални профили CW 75), като заедно с еднослойната двустранна обшивка дебелината на стената възлиза на 100 mm. За осигуряване на добра звукоизолация дебелината на пълнежа трябва да се увеличи поне на 100 mm, а обшивката да бъде двуслойна (2х12,5 mm) с което общата дебелина на стената става 150 mm. По широчината си тя се изравнява с измазан зид от единични керамични тухли, но в сравнение с него има несравнимо по-добри звуко- и топлоизолационни свойства. Допълнително подобряване на звукоизолиращата способност на стената е възможно в рамките на 1–3 dB чрез използване на специалните поглъщащи трептенията еластични метални профили на Knauf MW.

Така изпълнената стена има граница на огнеустойчивост 30 min (EI30).

При по-дълги стени на всеки 7,2/7,5 m задължително се оставя разширителна деформационна фуга.

Преградна стена с двуслойна обшивка върху единична носеща метална конструкция

Двуслойната обшивка от плочи AQUAPANEL Indoor осигурява по-голяма здравина и устойчивост на стената, по-голяма товароносимост при окачване на шкафове и други товари върху нея, по-добра звукоизолация (индекс на изолация от въздушен шум RW,R ≤ 51 dB при дебелина на слоя минерална вата 80 mm и хоризонтален профил MW) и по-добра огнеустойчивост – 30–120 min (EI30–EI120). Използват се същите три големини вертикални CW профили, като общата дебелина на стената възлиза съответно на 100, 125 и 150 mm.

За допълнителна информация вижте тук.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото