В категории: 2018, Актуални статии, Брой 12/2018, Ремонти, Строителство

Междуетажни подови плочи с керамични елементи Porotherm

В последния за годината брой на списанието подхващаме изключително интересна и с бъдеще тема за нови за страната ни строителни материали и свързаната с тях технология за изпълнение на междуетажни подови плочи с комбинирана конструкция. Новост е използването на непознати досега у нас керамични подови тела от вида материали, известни в строителната терминология като хурди. Самата дума „керамични” веднага насочва мисълта към най-големия в света производител на керамични блокове, австрийската компания Wienerberger. Това действително е така, а новите за страната ни строителни материали са керамичните хурди и предварително напрегнатите греди Porotherm. Те ще бъдат пуснати в продажба на българския пазар в началото на 2019 г.

Понеже става дума за практически непознат в съвременната българска строителна практика метод, от „Винербергер“ ЕООД е извършена значително подготвителна работа за неговото навлизане и утвърждаване.

Специално за проектантите и строителите на конструкции с междуетажни плочи, изпълнени с хурди и греди Porotherm, фирмата е издала подробен наръчник за проектиране и изпълнение на „Подови конструкции“, с автор проф. д-р Йордан Милев. С обем от 216 стр. този високо професионален труд е единственият по рода си наръчник от български автор. В него се съдържа подробно описание за теоретичното пресмятане на този вид конструкции и практическо моделиране с добре познатия сред специалистите програмен продукт за анализ на строителни системи SAP 2000.

С тази статия искаме изпреварващо да представим и популяризираме изграждането на междуетажни подови плочи с материалите от системата Porotherm.

Поради нормативни изисквания в нашата страна, този метод на строителство ще се прилага основно при еднофамилни жилищни сгради с височина до 3 етажа.

Строителството на олекотени междуетажни подови плочи с ребреста конструкция от стоманобетон и пълнеж от друг материал (хурди) между ребрата, отдавна се прилага в чуждестранната практика. В някои държави този метод е широко разпространен. До преди Втората световна война в България също са строени сгради с подови плочи с използване на хурди. Или са използвали идеята зад този тип конструкция. В по-ново време този метод присъства предимно „за сведение“ в справочна литература (примерно „Архитектурни конструкции”, проф. Чавдар Ангелов, 1987 г. и др.). Обичайно по това време, основният проблем е бил липсата на достатъчно подходящи материали за запълване на пространството между ребрата на плочата. Правени са опити за използване на керамични тела, тела от лек газобетон, както и експандиран пенополистирен (стиропор). Има и опити за производство у нас на хурди от газобетон, но намерението не е получило реално приложение заради предлагане само на част от елементите.

Сега, с появата на нашия пазар на новите материали на Wienerberger се предлага цялостна система и идеята за изграждане на олекотени междуетажни подови плочи с хурди става лесно осъществима.

Философията на този тип конструкции е да се използват силните страни на материалите в зоните, където те са най-ефективни. С приближение ребрестата подова конструкция може да се разглежда като дебела стоманобетонна плоча, при която количеството на бетона е намалено в опънната зона. В тази зона бетонът не е ефективен и само увеличава масата на конструкцията, оттам и количеството на армировка. Именно в тези зони бетонът е заменен с керамични хурди Porotherm. По този начин плочата бива значително олекотена.

Комбинацията между керамични елементи и армиран бетон придава на плочите с комбинирана конструкция редица съществени предимства пред класическата монолитна стоманобетонна плоча. Предимства, които се дължат и на физичните и механични качества на съвременните керамични хурди Porotherm. Подобно на своите събратя – блоковете за зидане Porotherm, те се произвеждат от мергелна глина и вода. Изпичат се при висока температура (900 °С), при което се получава напълно чист от екологична гледна точка строителен материал. Хурдите Porotherm са не само напълно безвредни за здравето. Нещо повече, те ефективно спомагат за поддържане на оптимален температурен и влажностен микроклимат в помещенията. В процеса на изпичане хурдите получават фина шуплеста структура на стените (черепа) – външни и вътрешни. Същевременно те имат ситна решетеста структура, съставена от множество хоризонтално разположени камери със затворен в тях въздух. Поради малките размери на камерите, затвореният в тях въздух почти не може да циркулира. На това се дължат техните много добри топлоизолационни свойства.

Благодарение на порьозната си структура хурдите Porotherm пропускат проникващите откъм помещението водни пари, поемат и задържат кондензиралата вода. При изсушаване на въздуха в помещението настъпва обратният процес – акумулираната в тях влага започва да се изпарява, водните пари преминават обратно в помещението. По този начин относителната влажност на въздуха в него се повишава. Така непрестанно се извършва процес на естествена саморегулация на относителната влажност на въздуха. В помещението се поддържа микроклимат в границите, очертаващи зоната на „благоразположение”. Наличието на керамични тухли в стените и хурди на тавана, в повечето случаи елиминира необходимостта от допълнителни мерки за овлажняване или изсушаване на въздуха.

Това са част от причините, поради които керамичните блокове за зидане Porotherm се наложиха като най-подходящия и поради това предпочитан материал за изграждане на еднослойни външни зидове. Сега е ред и хурдите Porotherm да заемат своето място в строителната конструкция.

При стени, иззидани с блокове Porotherm и междуетажни плочи, изпълнени с хурди Porotherm, благотворното влияние на тези керамични материали за по-лесното и икономически изгодно поддържане на оптимален за „комфортно“ обитаване мироклимат в помещенията става още по-осезаемо. Към списъка с ценни отличителни качества на хурдите Porotherm трябва да се добави още тяхната механична здравина и дълготрайност. Също така и добрата им огнеустойчивост като напълно негорящ материал – клас А1. Не бива да се пропускат и добрите им звукоизолиращи свойства.

Освен за изграждане на комбинирани подови конструкции на междуетажни подови плочи, системата Porotherm e подходяща и за покривни конструкции с наклон на ската, не по-голям от 10%.

Основните елементи за изграждане на комбинирана междуетажна подова плоча с елементи Porotherm (фиг. 3) са:

1. Керамични подови тела (хурди) Porotherm (фиг. 1). Системата включва няколко модела хурди, които се различават по широчината си, съответно по междуосовото разстояние между гредите, върху които се поставят и според височината си. Това са: хурдите обозначени с PTH 60/17 (48х25х17 cm) и PTH 45/17 (33х25х17 cm), както и съответстващите им по широчина, но с по-малка височина PTH 60/10 (47,5х25х10 cm) и PTH 45/10 (33х25х10 cm). Първата цифра в обозначението показва междуосовото разстояние между две съседни греди – в зависимост от модела то е 60 или 45 cm. Втората цифра означава височината на хурдата –17 или 10 сm. Възможността за избор позволява композиране на подови плочи с различна товароносимост и съответно с различна дебелина. На снимките се вижда добре формата на хурдите и техния строеж – гъста решетка от множество хоризонтални кухини. По продължение на двете им странични стени има оформен зъб с широчина 2 cm, благодарение на който хурдите се задържат здраво върху носещите ги греди. Изработени с голяма точност, размерите им почти не се отличават една от друга. Правилно положените хурди и добре нивелираните, лежащи в една равнина греди, образуват плоча с равна долна повърхност, което улеснява нейното последващо измазване.

Горе – фиг. 1. Керамично тяло (хурда) Porotherm PTH 60/17 (вляво) и керамично тяло с намалена височина Porotherm PTH 60/10 (вдясно). Долу вляво – фиг. 2. Носеща греда (предгреда) Porotherm

2. Носещите греди (предгреди PHT) Porotherm (фиг. 2 и 4) са предварително напрегнати фабрично произведени стоманобетонни елементи.

Те остават в долната част на плочата. Това са зоните, в които се очаква да се появят големи сили на опън при експлоатация на конструкцията. В конкретния случай се „вкарва“ предварително напрежение на натиск, като това е постигнато чрез предварително, преди наливането на бетона, опъване на високоякостната надлъжна армировка в гредите. След неговото втвърдяване възниква силно сцепление между тел и бетон. От съкращаването на стоманените пръти в конструкцията на гредите възникват усилия на натиск. Те са с обратен знак, т.е. противодействат на усилията на опън при бъдещото работно положение и реални натоварвания. Предварителното напрягане на арматурата значително увеличава устойчивостта на деформация на конструкцията. По този начин се увеличава възможността им за преодоляване на по-големи отвори.

Напречното сечение на гредите Porotherm е 120 х 65 mm. У нас ще се предлагат с дължини от 250 cm до 725 cm (при стъпка на нарастване на дължина 25 cm). Те представляват триканални коритообразни керамични тела, в които е поставена основната армировка от високоякостна стомана (струни), която осигурява носимостта на огъване и ограничава деформациите на подовата конструкция. Във всяка греда е заложена и напречната армировка с формата на удължена U-образна бигла, чиито краища са замонолитени в бетона на гредата. Те са огънати и лежат плътно върху повърхността на гредата. Това е направено с цел улеснение и ефективност при транспортирането на предградите. След поставяне на гредите свободните краища на биглите се повдигат, за да се свържат с допълнителната армировката на гредите и остават в замонолитващия пласт бетон. Каналите са запълнени с бетонов разтвор клас по якост на натиск C30/37.

Горе – фиг. 3. Подова конструкция Porotherm. Долу – фиг. 4. Носещи греди Porotherm

Керамичната обвивка на гредите и хурдите създават еднородна основа на долната повърхност на плочата. Това улеснява полането на мазилката и устойчивостта й във времето.

От друга страна, предгредичките и хурдите изпълняват ролята на оставащ кофраж. Това е голямо предимство на системата – отпада нуждата на кофражни платна, които за малки обекти, като къщи, оскъпяват строителството. При тях няма голяма възможност за многократно използване, от една страна, а и транспортните разходи са значителни за квадратен метър жилищна площ.

При изискване за минимална широчина на стъпване на гредите върху зидовете 125 mm, максималното (светло) разстояние между срещуположните стени е 700 cm. В зависимост от натоварването и други обстоятелства, гредите се поставят поединично, по двойки или дори по тройки една до друга (фиг. 5). Гредите не бива да бъдат скъсявани чрез рязане. Ако това е абсолютно необходимо, скъсяването може да се направи чрез премахване на части с еднаква дължина едновременно от двата края. Максималната им дължина не бива да надхвърля 100 mm всяка.

Фиг. 5. Детайли на подовата конструкция Porotherm с единични греди между хурдите.

3. Замонолитващ бетон и армировка. Върху плътно подредените в редове една до друга хурди и завършена армировка, се полага слой бетон. Той покрива и здраво свързва хурдите и гредите в обща система. Използва се обикновен бетон с клас по якост на натиск C20/25 или по-висок. Дебелината му в най-тънката част на плочата, над хурдите, обичайно е 70 mm.

Този слой се армира с ортогонална армировка. В зависимост от натоварването и различни особености на конструкцията, може да се постави и допълнителна армировка.

Изпълняват се също така пояси (фиг. 10), разположени напречно на гредите. Тяхна задача е да укрепят допълнително конструкцията, да подсилят диафрагменото действие на подовата конструкция. Основата на тези пояси е ред от хурди с височина 100 mm. Осовото разстояние между тях не бива да надхвърля 2 m. Следователно при светъл отвор на гредите 2,00–3,75 m се поставя 1 пояс. При светъл отвор 3,75–5,75 cm поясите са 2, а при светъл отвор 5,75–7,00 се изпълняват 3 пояса.

След тази бегла, общо ориентираща техническа информация, накратко ще опишем технологията за изпълнение на комбинирана междуетажна плоча с елементи Porotherm. Целта ни е читателят да добие представа за този нов метод на строителство и неговите предимства. Проектирането е задача за квалифицирани специалисти – правоспособни строителни инженери. За тях е предназначен наръчникът „Подови конструкции“, издание на „Винербергер“ ЕООД.

1. Необходимото количество хурди и греди се доставят на обекта. Ако при транспортирането са получени увреждания, примерно пукнатини в краищата и на други места, усукване по оста и други механични повреди, гредите се подменят със здрави. Складират се върху равна и здрава основа, като лягат по цялата си дължина.

2. Възможни са два начина за поставяне на гредите (предгредите) – чрез директно и индиректно стъпване. Тук ще разгледаме директното стъпване. Всяка се поставя така, че краищата й да застъпват по дължина поне 125 mm от ширината на тухления зид, стоманобетонната греда или пояс в зависимост от това дали стената е носеща или не е. Разположението на предгредите е съобразно проекта на сградата. Разстоянието между две съседни предгреди (450 или 600 mm междуосово разстояние) се задава най-лесно опитно чрез временно поставяне по една хурда в двата им края. Когато предгредите стъпват върху междинна стена, срещуположните се поставят чрез разместване една спрямо друга.

3. Предгредите се подпират с регулируемо по височина скеле (фиг. 6). Подпорните греди на скелето се разполагат на разстояние една от друга, не по-голямо от 175 cm. Скелето трябва да бъде добре укрепено, за да не позволява разместване на поставените и монтирани елементи на подовата конструкция. Тази устойчивост трябва да е гарантирана както при монтажа на хурдите и армировката, така и при полагане на бетона. При монтиране на носещото скеле трябва да се предвиди надвишаване, което в централната зона възлиза на 1/300 от светлия отвор на гредите. За по-голяма яснота – при разстояние 2 m светъл отвор, надвишаването в центъра е 7 mm, при 5 m – 17 mm, при 7 m – 23 mm.

Фиг. 6. Подпиране на носещите греди Porotherm при директно стъпване върху носещ зид и стоманобетонна греда

4. Поставянето на хурдите Porotherm се извършва в последователност, показана на фиг. 7. Целта е да се осигури постепенното и равномерно натоварване на носещите греди. Хурдите се поставят последователно в редове, успоредни на стените. Срещуположните редове се изграждат паралелно, като всяка следваща хурда се поставя на срещуположния спрямо предната, край. Така например, ако номерираме хурдите, в първия ред по продължение на едната стена се поставят последователно носещите нечетни номера, а в първия ред откъм срещуположната страна – хурдите с четни номера и т.н.

Фиг. 7. Схема за последователността при подреждане на хурдите Porotherm върху носещите греди

5. Повдигане на биглите (фиг. 8). След подреждане на всички хурди се пристъпва към повдигане на свободния край на биглите, замонолитени в носещите предгреди. С помощта на чук с дълъг заострен връх, те се повдигат една по една до проектната височина.

6. Напречни пояси. Както вече стана дума, при необходимост, проектът предвижда изпълнение на пояси, разположени напречно на гредите (фиг. 9 и 10). Тяхна задача е да подсигурят диафрагменото действие на подовата конструкция, да разпределят натоварването върху повече греди, да ги свързват здраво в единна система. На това място в редовете се поставят хурди с височина 100 mm и така се получава необходимото бетоново сечение за пояса без да се налага използване на кофраж за пояса.

Вляво – фиг. 8. След подреждане на керамичните тела, свободните краища на биглите се повдигат. Вдусно – фиг. 9. Напречно на носещите греди може да се изпълни пояс, който допълнително укрепва конструкцията

7. През редицата повдигнати бигли се прокарва армировъчен прът, за да се оформи цялостния армировъчен скелет на оформящите се греди. Той се привързва в горния край на биглите.

8. Над така изпълнено поле се полага и поставя равномерно разпределена ортогонална армировка. Тя се изпълнява според армировъчния план.

9. Всички контактни с бетоновия разтвор повърхности на гредите и хурдите се почистват старателно от замърсявания чрез силна въздушна струя (от компресор), измиват се с вода, желателно предния ден. Така подготвената конструкция на плочата се проверява за наличие на пролуки, през които циментовият разтвор може да протича. Те се затварят с парчета топлоизолиращи плочи XPS. Преди бетониране още веднъж се навлажняват чрез оросяване, а насъбралата се тук-там вода се отстранява със силна въздушна струя. Минималната дебелина на замонолитващия бетон е 7 cm. Използва се бетон с клас по якост на натиск C20/25 или по-висок.

Фиг. 10. Изпълнение на стоманобетонен пояс в подовата конструкция

Плочата е готова за натоварване едва след като бетонът набере необходимата якост. До това време подпорното скеле остава на мястото си.

10. Долната страна на така получената подова плоча се измазва.

При този вид конструкции на подови плочи по никакъв начин не бива да се нарушава здравината на носещите предгреди, било чрез къртене, пробиване на отвори или забиване на стоманени пирони в тях. Всякакви закрепвания – на осветителни тела, дървени тавани и др. трябва да се извършва само към керамичните подови тела.

В заключение да обобщим предимствата на метода за изграждане на междуетажни подови плочи с елементи Porotherm:

– Осигуряване в помещенията на здравословен и приятен за обитаване температурно-влажностен микроклимат благодарение на значително увеличената ограждаща помещението площ, изпълнена с керамичните елементи Porotherm.

– Подобрена топло- и звукоизолация между етажите.

– Намалено тегло на подовата конструкция.

– Отлична пожароустойчивост и пасивна огнезащита на подовата плоча (REI 120).

– Отпада необходимостта от плътен кофраж, върху който се излива бетонния разтвор.

 

За допълнителна информация и технически консултации посетете сайта на „Винербергер” ЕООД.

* В статията са използвани чертежи от наръчника за проектиране и изпълнение на „Подови конструкции“ с автор проф. д-р Йордан Милев, издание на „Винербергер” ЕООД, София, 2018 г.

Коментирайте или задайте въпрос









Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 




към началото