В категории: 2019, Брой 7-8/2019, Строителство

Ръководство по строителство от 1936 г.

 

Ровейки в над 100-годишна фамилна библиотека, попаднахме на няколко интересни от познавателна, а също и от практична гледна точка книги с техническа тематика.

Една от тях са двата тома на „Ръководство по строителство“, написано от арх. Атанас Донков, отпечатани през 1936 и 1938 г. Те са издания на Държавното средно техническо училище „Цар Борис III“. Първият съдържа 223 стр., а вторият ̶ 166.

От прегледа им установихме, че си заслужава да споделим с читателите на „Направи сам“ някои от описаните в това ръководство строителни прийоми и техники на работа, позабравени в днешно време, но не загубили своето значение и приложимост. Такава тема са къщите с дървена носеща конструкция, както и други най-вече дворни постройки, изградени по този начин. Интересът към сглобяемите къщи никога не е угасвал, а в редица държави този метод е и предпочитан. Разбира се с използване на съвременни облицовъчни, топлоизолиращи и т.н. материали.

Преобладаващата част от днешните едно- и двуетажни къщи имат покрив с дървена носеща конструкция. Да си припомним, че само допреди 2–3 десетилетия майсторът дърводелец намираше за напълно достатъчно да прикове ребрата на покривната конструкция към носещите ги греди с по 1–2 дълги пирона, тук-там да закове и по някоя изкована от ковача скоба за свързване на гредите. Училите за майстори преди 80 години са знаели как да изработват и прилагат дърводелски сглобки, при това с примитивни ръчни инструменти.

За да запазим автентичния вид на книгата (част I), тук поместваме като факсимиле разделът „Основни конструкции от дърво и желязо“ (без частта за стоманените профили).

Правим го и поради очевидното изтичане на срока за защита на авторските права.

В следващия брой на списанието ще представим раздела „Паянтови конструкции“.

 

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

2019, Брой 7-8/2019, Строителство

Ключови думи


 
към началото