В категории: 2019, Актуални статии, Брой 11/2019, Инструменти

Машини Raider за сухото строителство

Измежду най-новите модели с марката Raider, пуснати на пазара през 2019 г., подбрахме две машини, които намират най-често приложение при сухото строителство.

 

Промишлена прахосмукачка за сухо и мокро почистване RDP-WC04

По думите на инж. Красимир Петков, бранд мениджър за марката Raider, тази промишлена прахосмукачка е единствената на пазара в ценовата група до 200 лв., която е способна задържа ефикасно фините прахови частици, които се отделят при шлифоване на гипсови шпакловки. В съвременното строителство, включително при сухото строителство, тази завършваща операция е задължителна за получаване на гладка повърхност на стените и таваните. За целта се използват специализирани шлайфмашини, най-често като модела Raider Pro RDP-DS02, чието дълго рамо позволява шлифоване на тавана и високата част на стените от стъпил на пода работник. Такава прахосмукачка е абсолютно необходима при всякакви строителни и ремонтни дейности, свързани с отделяне на голямо количество прах – шлифоване и полиране на мозаечни или с циментова замазка подове, пробиване на отвори и рязане в бетон и тухлен зид, при шлифоване на подови настилки от масивна дървесина, рязане на плочи от дървесни материали, почистване чрез шлифоване на ръждясали или боядисани метални повърхности и всякакви други дейности, свързани с отделяне на прах и стърготини.

При мощност на електродвигателя 1300 W, прахосмукачката RDP-WC04 постига подналягане от 16 kPa (160 mbar). По степен на очистване на въздуха – >99%, прахосмукачката е от клас M.

Основният филтър на прахосмукачката е от типа HEPA (High Efficiency Particulate Air), поради което обичайно бива наричан и хепа филтър. Съгласно стандарта STD-3020-97 на DOE в САЩ, за да бъде един филтър HEPA, той трябва да отстранява от преминаващия през него въздух най-малко 99,97% от частиците с размер по-големи от 0,3 μm.

Филтърът е изработен от стъкловлакнеста нетъкана материя с диаметър на влакното 0,5–2 μm. За увеличаване на филтриращата повърхност материалът е нагънат вълнообразно, без прекъсване. Филтърът е дълготраен. Той може да се мие с вода, както и да се използва в режим, когато прахосмукачката се използва за събиране на разлята върху пода вода.

С цел максимално снижаване на цената на прахосмукачката, почистването на филтъра от наслоената върху външната му повърхност прах, се извършва ръчно. Върху капака на машината се намира ръкохватка, чийто край е свързан с пръстенообразна гъста четка. Тя обхваща филтъра, а влакната й влизат между гънките на филтъра. При натискане на ръкохватката четката се премества надолу, а при издърпването й – нагоре. По този начин четката почиства повърхността на филтъра от наслоената прах.

Понеже филтърът е предназначен за фино очистване на въздуха, за предпазването му от бързо задръстване с по-едри частици и съответно за увеличавате на неговата дълготрайност, производителят е предвидил поставяне и на втори филтър – торбичка за еднократно ползване. Тя се закрепва върху щуцера в резервоара, към който се свързва маркуча. По-едрите, засмукани от въздушната струя твърди замърсявания, се задържат в торбичката.

Понеже торбичките са консуматив, който по-често се подменя, по поръчка на „Евромастер Импорт Експорт“ ООД фирма НИТЕК ООД са произвели специална торбичка за тази прахосмукачка, която има код за поръчки Т495. Това допълнително улеснява тяхната покупка, а разходите при експлоатация на прахосмукачката се снижават, защото цената на комплект с 2 торбички Nitec е 7,08 лв.

Машината може да работи в два режима. Като обикновена прахосмукачка за почистване или да се управлява от включената към нея шлифовъчна или друг вид машина. Във втория случай машината се включва към контакта, монтиран на челния панел на прахосмукачката. При нейното включване, автоматично се включва и прахосмукачката и обратното – изключването на машината спира и прахосмукачката.

Резервоарът на прахосмукачката е изработен от неръждаема стомана. Вместимостта му е 30 l. Както вече стана дума, тя е пригодена и за засмукване на вода, примерно разлята върху пода, както и на влажни материали като дървесни трици например. Затова резервоарът има затворен с тапа отвор за източване на събраната вода. След събиране на вода, въздушният филтър трябва да бъде добре подсушен, преди да се пристъпи към засмукване на сухи прахообразни материали. При този режим се работи без допълнителна филтрираща торбичка.

Освен за занаятчийски цели, също така успешно прахосмукачката може да се използва и за обичайно почистване, както на работилницата, така и в дома, в гаража или купето на автомобила. Затова производителят е предвидил в комплекта и тръба с два засмукващи накрайника – широк с две четки за почистване на подове, килими и други повърхности и малък, за почистване на мебели, седалките в автомобила и на други тесни места. За отбелязване е, че тръбата е метална, с телескопична конструкция, която позволява промяна на дължината й в границите 44–70 cm.

Накрая ще си позволим и една препоръка – дължината на маркуча (1,5 m) в редица случаи е недостатъчна за удобна работа. Диаметърът му е стандартен – 35 mm, поради което оригиналният може лесно и евтино да бъде удължен.

Цената на прахосмукачката е 199 лв.

 

Винтоверт RD-ES47

Това е машина, специализирана и поради това незаменима при изграждане на леки преградни стени, предстенни обшивки, обшивки на тавани, на подпокривното пространство и др., изпълнени с плочи на гипсова или циментова основа – гипскартон, гипсфазер, Aquapanel и др., както и и на облицовки от дървесни частици. Общото при всички тях е необходимостта от завиване на голямо количество винтове на една и съща дълбочина.

Мощността на електродвигателя е 710 W, а максималната честота на въртене – 4000 min¯¹. Честотата на въртене може да се ограничава предварително, както и в зададения диапазон да се регулира плавно в зависимост от степента на натискане на пусковия бутон. Естествено, позволява и избор на посоката на въртене, респективно за завиване или развиване на винтовете.

Закрепването на облицовъчните плочи към носещата конструкция от тънкостенни метални профили се извършва със специални самопробиващи рапидни винтове, които се врязват и пробиват плочата, след което върхът им пробива стената на металния профил и винтът се завива здраво в него. Дължината на винтовете се подбира според дебелината на плочата и общата дебелина на обшивката – при двуслойно или трислойно изпълнение.

Специалните рапидни винтове имат конична глава с остри ръбчета по повърхността й, които при въртенето на винта издълбават ферзенк за главата. Ако главата на винта остане да стърчи над повърхността на плочата, тя не може да бъде скрита под тънката шпакловка и ще загрозява. Ако завиването продължи, макар с два-три оборота повече от необходимото, главата ще потъне прекалено дълбоко в тънката, най-често 12,5 mm плоча, като може да я разруши, особено ако е от гипскартон. Поради това главата на винта не бива да потъва повече от милиметър под повърхността на плочата. Поради тези изисквания, завиването дори само на няколко винта с обикновен електрически винтоверт е задача с повишена трудност.

При максимално разстояние между закрепващите рапидни винтове 25 cm, за 1 m² еднослойна облицовка с плочи на гипсова основа са необходими 20 винта, а при двуслойна и трислойна – повече (разстоянията между винтовете в долните пластове е по-голямо). При двустранно облицованите преградни стени количеството на завитите винтове нараства двукратно. Дори и при малки по площ конструкции, изпълнени по метода на сухото строителство, става дума за завиване на стотици, често и хиляди винтове. Задача, постижима единствено със специализирани винтоверти за серийно завиване на винтове, към която група инструменти принадлежи и моделът RD-ES47.

Този вид винтоверти имат специална ограничителна втулка, надяната на шийката на машината и механичен съединител, който включва и изключва предаваното върху шпиндела въртеливо движение в зависимост от оказвания върху машината натиск. Завиването на винта започва, след като битът бъде притиснат към главата на винта, което включва съединителя. При достигане на зададената с ограничителната втулка дълбочина на завиване и тя допре повърхността на предмета, натискът върху бита рязко намалява и съединителят изключва въртенето на шпиндела. Електродвигателят продължава да работи. Чрез завъртане на ограничителната втулка по посока на часовниковата стрелка или обратно на нея се променя и задава дълбочината на завиване. Настройването се прави първо на око при поставен в бита винт, а окончателно – чрез пробно завиване на няколко винта.

Максималната честота на въртене на бита – 4000 min¯¹, e оптималната за монтиране на плочи от гипскартон или гипсфазер, защото, съобразена с твърдостта на материала и пробиването на стоманена ламарина и с необходимата за завиване на винта големина на въртящия момент, осигурява максимална производителност при монтажа. Максималната честота на въртене може да се ограничава предварително. Регулира се плавно в зависимост от степента на натискане на пусковия бутон. По данни на производителя винтовертът достига 9 Nm въртящ момент.

Основната ръкохватка е ергономично оформена, а задната й част е покрита с еластична материя. Машината има пластмасова кука, чрез която се окачва на колана на работещия.

Цената на винтоверта е 79,98 лв.

За допълнителна информация вижте сайта на Raider.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото