В категории: Актуални статии, Брой 3-4/2010, Представяме ви

30 години „Направи сам“

Георги Балански, издател и главен редактор

Залисани в лудешкия бяг, към който неумолимо ни тласкат ежедневието и въртопът от злочестия, повлякъл всички ни, току-виж, сме пропуснали да отбележим 30-годишнината на „Направи сам“. А не бива, защото той е явление с незаличима диря в българския периодичен печат. Десет години като вестник и двайсет години във вид на списание, от първия си брой през 1980 г. до ден-днешен „Направи сам“ неуморно разпространява техническа информация, познания и практически умения, събужда градивни интереси и разпалва тлеещата у всеки човек творческа искрица.

През тези три десетилетия, неотстъпно брой след брой, „Направи сам“ си изгради име и авторитет, които му спечелиха признанието на многобройните привърженици и негови заклети читатели. И днес много от по-младите читатели на списанието с гордост подчертават, че от баща си са наследили цели годишни течения от времето, когато бе вестник. От по-възрастните поколения рядко ще се намери технически грамотен човек, който да не познава „Направи сам“, който да не е ползвал наученото от него. И днес още се търсят статии и броеве опреди 20 и повече години, защото много от публикуваните проекти не губят своята актуалност. Затова читателите на списанието по правило пазят всеки негов брой, а не го хвърлят в кошчето след прочитане. Преобладаващата част от публикуваната информация не остарява с годините. Така трийсет години поред редакционният екип брой след брой постепенно попълва и обогатява внушителна енциклопедия за всеки майстор, бил той домашен или професионален.

„Направи сам“ е продукт на своето време, който непрестанно се развива в унисон с потребностите на читателите си, следва промените в техните нагласи и интереси, където трябва, дори и ги изпреварва. През първото десетилетие от своето съществуване „Направи сам“ бе призван да изпълнява едновременно образователна и социална функция. Така той бързо се утвърди в трибуна на техническата изобретателност за българите със сръчни ръце, умеещи да майсторят и да изнамират оригинални решения в условия на силен дефицит на инструменти, материали и услуги. Поради това преобладаващата част от съдържанието на „Направи сам“ се списваше от неговите читатели, които охотно като автори споделяха своите идеи и реализирани проекти. „Направи сам“, останал цели 30 години без конкуренция, се четеше и в най-отдалечените кътчета на страната, като се разпространяваше в нечуван за днешното време тираж от 205 000 броя.

Една от причините за жизнеспособността на списанието е, че то задоволява заложената у повечето хора вродена потребност да майсторят с ръцете си, да задоволяват жаждата си за приложна техническа информация и творчество. Направеното със собствените ръце доставя удовлетворение и наслада, които служебните занимания, с които повечето хора изкарват хляба си, в повечето случаи не им носят. Затова всеки има жизнена потребност и от извънслужебни занимания, от своето хоби, които в повечето случаи са свързани с подобряване на неговата жизнена среда и качество на живота.

Именно стремежът да се търсят най-актуалните за момента теми направи така, че в „Направи сам“ се появиха и първите навремето статии за „Правец 8“ и неговата операционна система. Така естествено от екипа му се роди и първото в България компютърно списание „Компютър за вас“, което от 1991 г. до днес издателството ни издава под името Computer – на свой ред също доайен, но на компютърната периодика в България.

Промяната след 1989 г. засегна из основи всичко и всички в държавата ни, бързо се промени и „Направи сам“, като първата стъпка бе от вестник да придобие значително по-удобния за ползване и съхранение формат на списание.

За няколко години след промяната българският пазар бе буквално залят с невиждани до този момент ръчни електроинструменти и машини, всевъзможни механични инструменти и приспособления, материали от всякакъв вид и дейности. В страната навлязоха големите специализирани търговски вериги от типа „Направи си сам“ с характерното за тях огромно разнообразие от стоки. Почти не остана световна марка и производител, чиито продукти да не бъдат представени на българския пазар. Коренно се промени и строителният пазар, появиха се много напълно непознати продукти, предимно на строителната химия. Силно се промени технологията на строителството и ремонтните дейности, включително в личното строителство и поддръжката на дома и вилата. Същото се случи с материалите и инструментите за работа в градината.

Огромното разнообразие от нови инструменти, продукти и технологии се сблъска с първоначалната тотална липса на информация за възможностите и работата с тях, която и до ден-днешен не е преодоляна, защото пазарното стопанство не познава покой. Неспирното състезание между производителите за създаване на нови все по-усъвършенствани продукти постоянно държи отворена ножицата между новата и наличната информация.

Нещо повече, силно се промениха и интересите на технически образованите и грамотни хора, които винаги са формирали основната читателска аудитория на списанието. След годините, белязани с крайна бедност и всякакъв род бензинови, водни, валутни и какви ли не още кризи, технически ориентираното съсловие започна бързо да обръща повече внимание към професионалните инструменти, гарантиращи по-висока производителност и износоустойчивост, по-високо качество на труда и по-малко увреждащи здравето условия на работа. В тази посока се насочва интересът и на все повече от майсторите любители, а и междината, деляща професионалните от любителските инструменти, все повече се стеснява.

Бързо се оформи и една друга група читатели на „Направи сам“ – техници и занаятчии, които, за да успяват в работата и да подобрят прехраната си, са длъжни да познават изтънко новите машини, инструменти и материали. Списанието стана източник на полезна и необходима информация и за много професионалисти, на които не им остава време да четат задълбочено чуждестранна специализирана периодика във всички технически области или да се ровят с часове в Интернет.

Друга обособена, сравнително нова читателска група са високо интелигентни хора, най-често с техническо образование, професионално силно заангажирани, които не биха се захванали да вършат това, което е работа на професионалните занаятчии и майстори, нито пък имат време за това. Те обаче са инвеститори в строителството или ремонта на собствените си обекти – жилищни и вилни сгради или офиси. Тези хора четат списанието със самообразователна цел и когато имат потребност от концентрирана и разбираемо поднесена информация за новите технологии и материали. То им помага по-лесно и вярно да се ориентират в това, което им се предлага като технология, както и компетентно да контролират качеството на работата, за която плащат – най-често на строителите.

Ето защо постепенно тематиката на „Направи сам“ се съсредоточи основно в областите с най-много новости, каквито са материалите и технологиите в строителството и ремонта, машините и инструментите за извършване на всякакви ремонтни и строителни дейности, включително в дома и личното строителство, за поддържане на градината, използването на модерен обков за изработване на мебели и др.

Съответно на това техническото равнище на списанието отдавна надскочи нивото и потребностите на типичния домашен майстор, чиито интереси се свеждат основно до някоя и друга дребна поправка в дома. По тази причина още преди години преустановихме публикуването на статии за типично женските умения, за които има много други специализирани списания.

Основната част от читателите на „Направи сам“ са технически грамотни хора, които се нуждаят от синтезирана, професионално поднесена и задълбочена информация на български език. Именно оригиналните авторски статии върху новата техника, материали и технологии, написани на добро техническо ниво и поднесени с лесно разбираем стил, е това, което отличава „Направи сам“. Ние списваме оригинално авторско българско списание, чиито статии са в максимална степен съобразени с условията на нашия пазар и с потребностите на читателите ни. Трийсетгодишният ни опит със сигурност ни е научил, че директното превеждане на статии от сродни чужди списания не води до добри резултати – интересите на хората са различни, предлаганите на нашия и на чуждите пазари машини, приспособления и материали също се различават. По професионалния подход при разработката на отделни теми и статии равнището на „Направи сам“ е доста по-високо от средното ниво на редица чуждестранни списания, предназначени единствено за дребно майсторене в условията на дома.

Именно този задълбочен подход в търсене на новостите, в тяхното професионално разработване и публикуване ни свърза през годините в дългосрочно партньорство с водещите фирми – производители или търговци, чиито продукти представяме в списанието. Тук е мястото да им изкажем своята благодарност, защото „Направи сам“ не би бил списанието, което е, без тяхната подкрепа, включително с оригинална фирмена документация и снимков материал, с изпреварваща информация за новостите, които те ни предоставяха през годините.

В подкрепа на това ще добавя, че кризата, която първо и най-силно засегна именно печатните издания, слабо се отразява на „Направи сам“. Това само по себе си е ярко доказателство, че списанието е необходимо и на партниращите ни фирми, и на своите читатели, като няма друг равностоен източник на информация.

За 30 години натрупахме огромен масив от информация, която възнамеряваме в скоро време да направим достъпна чрез Интернет. През 1997 г. издателството ни бе едно от първите, със собствен сайт и на него от години насам публикуваме част от статиите, излизащи в „Направи сам“. Сайтът ни https://www.newteck.bg досега изпълняваше предимно информационни функции за съдържанието и по-лесното намиране на една или друга статия в годишните течения на списанието.

Дошло е времето да споделим тази уникална за страната ни информация с всеки, който се интересува и нуждае от нея в по-удобен за намирането ù вид. Затова подготвяме самостоятелна Интернет страница на списание „Направи сам“, която ще съдържа пълното съдържание на досега публикуваните статии. Постепенно на този сайт ще качваме и статии от вестник „Направи сам“, което е технически доста по-сложна задача. Същото ще сторим и с двата сборника „Най-доброто от вестник „Направи сам“, отпечатани през 1984 и 1989 година.

Запалвайки свещичка за следващите успешни десетилетия на „Направи сам“, от името на редакционния екип благодаря на всички, с които сме работили през изминалите 30 години, на всеки, който ни е подкрепял, на вас – нашите верни читатели, заради които списанието съществува вече толкова години.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Актуални статии, Брой 3-4/2010, Представяме ви

Ключови думи


 
към началото