В категории: Брой 3-4/2010, Представяме ви

20 години „Киров“ АД

Иван Киров и Киро Киров – акционери и изпълнителни директори на „Киров“ АД

Тази година е юбилейна за фирма „Киров“ АД – тя навършва първите си 20 години, което за бизнеса е вече зряла възраст. Това означава още огромен опит и ръководни умения, извели фирмата на върха на бизнеса в България. Част от този опит ще бъде споделена на конференцията организирана от сп. Enterprise и CEED България под надслов „За вашия успех – практически опит от ТОП мениджъри в България“, която ще се проведе на 28 и 29 април т.г. в София. За участие в нея са поканени едни от най-изтъкнатите стопански ръководители, доказали се в ръководството на своите фирми. Начело в този списък е г-н Киро Киров, който освен да представи своя над двайсетгодишен опит, извел основаната и ръководена от него компания не само на челна позиция в България, но и значително надхвърляща мащабите на страната ни, е поканен и да открие форума. С това и да даде тон и насоки на двудневната дискусия, която отсега лесно може да се предскаже, че ще се фокусира върху успешните модели и практики, водещи до справяне и преодоляване на световната икономическа криза.

Юбилейната за „Киров“ АД година е и преломна за бизнеса като цяло в страната и света. Тя ще се запомни и като втората година на невиждана от днешните поколения икономическа криза. Вече има набран немалък практически опит за справяне с необичайната тежка ситуация, рязко променила посоката на икономическо развитие навсякъде и за всички по света. Това обаче има и своята положителна страна, защото този практически опит позволява да се извлекат най-верните решения и практики, които да спомогнат за по-бързото излизане от кризата, за по-успешното преодоляване на нейните последици, както и за заемането на най-благоприятна челна стартова позиция за предстоящото съживяване на пазарите и икономиките като цяло.

По повод на 20-годишнината и предстоящата бизнес конференция представител на редакцията се срещна със собствениците и изпълнителни директори на „Киров“ АД Киро Киров и Иван Киров.

„Направи сам“: Как виждате началните стъпки и извървения от фирмата досега път от висотата на юбилея?

Киро Киров: Противно на това, което вероятно очаквате да чуете, бих казал, че на този свят нищо не е нито само черно, нито само бяло. Икономическите кризи също са естествена, неделима част от развитието на световната икономика. Те са неизбежни и под различна форма циклично се повтарят, но и отминават. Освен това в известен смисъл те имат и оздравителен ефект, спомагащ да се откроят по-отчетливо някои деформации в баланса на общественото и фирмено развитие, допускани лесно в условията на благоденствие. От фирмена гледна точка важното е възможно най-бързо да се вземат и най-правилните управленски решения, да се предприемат гъвкави и адекватни действия според нюансите в развитието на кризата, които е невъзможно да се предвидят в по-дългосрочен план. Изчакването „докато отмине бурята“, както и предприемането на панически недобре обмислени и некоординирани действия са еднакво вредни или дори гибелни.

Понеже питате за изминатия път, откак основахме фирмата преди 20 години, най-вярна представа за това дава постигнатото в края на 2008 – годината преди кризата да връхлети страната ни. Ние сме публично дружество, а и аз, и синът ми Иван, сме открити хора, от години сме в обсега на общественото внимание. Така че за фирмата ни едва ли има нещо което да не се знае.

Накратко, започнахме както се казва от нулата. Без начален старт под формата на куфарче с пари, не наследихме задгранично дружество, не се изкушихме от надпреварата за апетитни късове от приватизацията на държавната собственост. Градихме от основния камък нагоре сградата на своя професионален живот, започнахме и продължихме да се развиваме като типична семейна фирма, какъвто, между другото, е и най утвърденият, най-успешен и досега европейски бизнес модел.

Завършихме 2008 г. с оборот над 230 млн. лева, като този резултат би бил значително по-висок, защото от няколко месеца вече се усещаше хладният полъх на задаващата се криза. Платените от нас данъци на държавата и общината само за същата година възлизаха на над 37 млн. лв. В резултат на разгърнатата мащабна инвестиционна политика само за няколко години изградихме в десетте най-големи градове и с това може да се каже, че покрихме равномерно територията на страната, общо 25 търговски центъра, 12 специализирани сервиза за електроинструменти и лека строителна техника, 8 сервизни бази за едра строителна техника – всичко това с над 60 000 m2 разгърната площ.

Посрещнахме първата година на кризата с широко разклонена търговска и сервизна мрежа, с над 80 чуждестранни доставчика, все световно известни производители, с голям, високо образован и добре обучен персонал.

НС: Вашите слушатели на бизнесфорума очевидно ще очакват да им разкриете секретите в успеха си. Бихте ли споделили някои от тях и пред читателите на списанието?

К.К.: Първият фактор за успеха, който всъщност не е никаква тайна, а общоизвестно правило, са енергията, знанията, находчивостта, бързата реакция, умението да се рискува и непоколебимата воля за успех на ръководния екип. Не на последно място, бих казал, и готовността да жертваш личния си живот за фирмения успех. Лесни победи няма, поне в светлата част на бизнеса. Цената на всеки успех е твърде висока, за тези, които са го изработили, така да се каже.

Все пак бих откроил някои по-важни, според мен, стъпки в нашата история:

» Още със създаването на фирмата ние ясно определихме целите си, като съсредоточихме вниманието основно в сектора на професионалната техника.

» Въз основа на това се специализирахме в точно определена, бих казал добре прицелена продуктова ниша.

» Успяхме да привлечем за наши партньори все водещи производители и марки в света.

» Още от началото поставихме грижата за клиентите в центъра на нашето внимание, за което изградихме възможно най-добре работеща широка сервизна мрежа.

» Всичко това стана възможно благодарение на успешния подбор, обучение и мотивиране на служителите във фирмата.

» Много важно за всеки успешен бизнес е умението да се предвиждат събитията. Така например до около 2005 г. фирмата ни се развиваше с доста добри и устойчиви темпове основно в продажбата на машини и електроинструменти. Ние обаче вярно предвидихме бурното развитие на строителството и когато то настъпи, вече имахме пълната готовност да посрещнем потребностите на строителните фирми. Решаващата стъпка за това бе, че същата година получихме правата за продажба на машините на японския гигант Komаtsu, построихме и най-големия в България сервиз за едрогабаритна техника. Нашата експозиция на строителна техника по време на техническия панаир в Пловдив ще се помни години напред.

НС: Как фирма „Киров“ АД се справи с първата година на кризата?

Иван Киров: Лаконичният отговор е – трудно, трудно е не само на нас, а на всички. В света на бизнеса, колкото си по-голям, със силно разклонена структура и на стотици километри отдалечени поделения, с много доставчици, огромни за мащабите на страната ни продуктова номенклатура и складови наличности, също така многоброен персонал, трудностите нарастват пропорционално. Бързо разработихме редица антикризисни мерки, които сега, въз основа на едногодишния ни опит, актуализираме в цялостна комплексна програма. Където е необходимо, усъвършенстваме управленската структура, пренасочваме дейността на най-добрите ни мениджъри към решаващите за дружеството звена, извършихме детайлен анализ за продаваемостта на всяка от десетките хиляди стоки, за да съсредоточим вниманието си върху тези, които се търсят най-много и имат най-голям принос при формирането на оборота. Даваме превес на марките, за които сме изключителен представител за България, организираме нови по-гъвкави и по-близки до клиентите ни форми на предлагане на стоките и др. Става дума за огромен аналитичен труд, за който сме привлекли и реномирана външна консултантска фирма. Така работят големите компании по света, от нас се очаква да правим същото.

Значителните приходи, които реализирахме до кризата, както и изграждането на голям потенциал от специалисти естествено ни подтикна преди две години да търсим и други, очевидно перспективни към момента, пазарни ниши. Като единствен представител на японската марка Honda започнахме успешно продажбата на извънбордови двигатели, както и на лодки за тях, създадохме бих казал уникална за страната ни фирма за озвучителна техника от най-висок клас – KIROV HIGHEND и т.н. В условията на криза приоритетите естествено се промениха и ние се нагаждаме гъвкаво спрямо пазарната конюнктура. Щом излезем от кризата очевидно ще се разкрият и нови хоризонти, а ние сме готови винаги да реагираме на новостите.

Ще допълня още, че фирма с мащабите на нашата не би могла да бъде успешна, ако няма изградена добре функционираща система за управление на стопанската дейност в реално време, на всички бизнес процеси в компанията. Тази задача винаги е стояла приоритетно на нашето внимание. Последната и вече функционираща ERP система е разработена на основата на навярно най-мощния, но същевременно и най-сложен за внедряване продукт в света SAP. Сблъскахме се със значителни проблеми, които, доколкото знам, не са подминали повечето фирми, внедряващи такива системи. Това е абсолютно задължителна стъпка за успешния бизнес, но същевременно крие и рискове, ако не се случи при избора на фирмата, която да извърши внедряването на системата.

НС: Какво още бихте казали на колегите си от бизнеса по време на конференцията?

К.К.: Пред тях ще представя основно управленските мерки, които взимаме за справяне с последиците и успешното излизане от кризата. Наред с това обаче бих отправил и някои не само критични бележки, но и препоръки към държавата. Защото бизнесът и държавното управление са като скачени съдове. Без мъдра и отговорна политика на държавата бизнесът не може да се развива. Без бизнес, без икономика и особено без производство, държавата няма откъде да черпи средства, за да съществува. Това трябва да се разбере добре от всеки управленец на неговото си ниво. Проблемите са добре известни – престъпност и корупция, което всъщност са различни проявления на едно и също явление, сива икономика, лоши и често променящи се закони и т.н.

Силно вярвам и разчитам, че новото правителство и лично премиерът Бойко Борисов, съдебната система, ще успеят да обърнат негативните тенденции и да се преборят с практики с двайсетгодишна давност.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 3-4/2010, Представяме ви

Ключови думи


 
към началото