В категории: Брой 5-6/2007, Градина

Косачки за трева Viking

Всеки щастлив да се сдобие с къща или вила с градинка, най-често го спохожда бляна за тучна поляна, застлана с плътен зелен тревен килим, ще му се да вдишва ненаситно мириса на прясно окосената трева, свежата зеленината да радва уморените му очи и с наслада да опъне снага върху тревната постеля. И естествено у човек се поражда желание да отгледа своя си тревна поляна. Само дето малцина знаят секрета на прочутите с тревните си площи английски паркове. А той е съвсем прост – поливаш, косиш, поливаш, косиш и така сто години поред… Нищо сложно, нали? Съвременните тревни смески, препаратите за агротехническа обработка и най-вече техниката за косене, механичната обработка и напояването многократно са съкратили този срок и в огромна степен са облекчили непосилния труд.

Всяка дейност е важна сама за себе си, а ние тук ще се спрем основно на една от тях – косенето, без което вместо тучен, равен и гъсто затревен зелен килим, ще се получи дива поляна обрасла с избуяла висока трева, очакваща косата, за да се превърне в сено за храна на животните през зимата.

Косенето е задължителна операция, която се извършва с различна честота в зависимост от интензивността на растежа на тревата, който пък силно зависи от наторяването ù. По правило се коси, когато височината на избуялата трева е надхвърлила с около половината дължината, която се поддържа. Така например при желана постоянна височина 40 mm моментът за косене настъпва, когато тревата достигне 60 mm и се реже на около 1/3 от височината ù. Височината на тревата, а оттук и честотата на косене силно зависят от предназначението и употребата на тревната площ. В градини и паркове с интензивно движение, където играят деца, е желателно да се коси два-три пъти седмично. При тревни площи в цветни градини, в които се гази по-рядко, това може да се ограничи до 1–3 пъти годишно. Височината на косене зависи както от режима на използване на тревната площ, така и от вида на тревата, която обикновено е посочена на кутията със семена. Най-общо казано, декоративни и предназначени за спортни цели тревни площи, се косят на височина 10–20 mm, площите за игра и общо предназначение на 30–40 mm, а парковите площи и разположените на сянка – на 50–60 mm. Тревните участъци в градина, в които рядко се стъпва, се оставят да израстат до височина 60–80 mm.

За косене на тревата са необходими две машини. Основната част от работата се пада на четири- или триколесна косачка, която е специализирана за косене на големи добре подравнени, без камъни или други препятствия тревни площи. За недостъпните за този вид машини места – в краищата около бордюри, зидове, стволове на дървета, пейки, големи камъни и други твърди предмети се използват тримери и моторни коси с гъвкава корда. Има и трета група – моторни храсторези, които имат много широк диапазон на действие – от обикновена паркова трева, през всевъзможни диворастящи треви и бурени, къпини, повет и други подобни растения, до поваляне на храсти и ниска дървесна растителност с дебелина на стъблата до 2–3 cm. С тях се работи като се държат на ръка, което означава, че не са чувствителни към профила на терена. Те ще бъдат обект на следващата статия, а тук продължаваме с класическите машини за косене на трева.

На пазара недостиг на такива машини вече няма. Напротив, има прекомерно предлагане на подозрително евтини и като правило неизвестни марки с неизвестно качество. Верни на традицията си да представяме предимно водещи марки и убедени привърженици на девиза, че когато се подбира брачен партньор, животно или машина те трябва да са „от сой“, ще спрем вниманието ви на една марка, намираща се в горния край на класацията по качество, функционалност, производителност и дълготрайност. Това са машините на Viking – фирма в състава на групата STIHL, които са безспорни лидери в този пазарен сегмент. Австрийската компания има 26-годишен опит в разработването и производството на косачки за трева и не случайно през 1992 г. е придобита от STIHL, с което немският гигант при техниката за работа в гората, придобива същата тежест и в областта на градинската техника.

Изборът на косачка се извършва според големината на обработваната площ. Това определя широчината на косене, мощността на двигателя и обемът на коша. Освен това косачките могат да бъдат с електродвигател или с двигател с вътрешно горене. Серията машини на Viking са проектирани така, че да може да се подбере оптималният модел за площи до 350 m², 800 m², 1200 m², 2000 m² и 3000 m². Електрическите косачки са подходящи за терени с максимална големина до 800 m2, които се намират близо до електрически контакт и по пътя на електрическия кабел няма препятствия, в които той постоянно да се закача и оплита. При тези условия те са добра алтернатива на косачките с бензинов двигател, защото са по-евтини, по-леки и компактни, по-лесно се поддържат, консумират по-евтина енергия, отделят по-малко шум при работа и не ароматизират околното пространство с отработени газове. Тяхната мощност обаче е ограничена и една електрическа косачка трудно се справя дори с по-високо израснала трева. При по-големи и особено по-неравни площи, при липса в близост на електрическо захранване, везните се наклоняват категорично към косачките с бензинов двигател.

Изборът на машината зависи и от това какво ще се прави с окосената трева. Класическото решение е тя да се събира в кош, който периодично се изпразва. При други, предназначени за по-грубо косене, тревата се изхвърля встрани. Докато човек сам не се захване за работа обаче, едва ли си дава сметка, че натрупаната на куп трева често създава проблеми, и то немалки, поради това, че тя все някъде трябва да се изхвърли. Когато на човек му писне или лимитът от време отредено за косене се изчерпа, купчинката си остава на място, става все по-голяма, тревата започва да гние и вече се превръща в проблем. Неговото решение са косачките на Viking с възможност за рекултивиране. При едни модели това е заложено стандартно, при повечето се постига чрез монтиране на рекултивиращ набор (кит), който включва специален мултинож и пластмасов щит, който се поставя в отвора за изхвърляне на тревата. Ножът не просто отрязва, а нарязва тревата на съвсем дребни късчета, които се разхвърлят обратно върху тревната площ. Така вместо да се изхвърлят окосените стебла служат като екологично чиста органична тор за подхранване на корените на тревата. Благодарение на силното раздробяване, тревата се разлага бързо под въздействие на микроорганизмите. При косене през есента заедно с тревата машината по същия начин смила и опадалите листа, с което почвата допълнително се обогатява с хранителни вещества. Така не само се намалява потребността от внасяне на изкуствени торове в почвата, но се създават и по-благоприятни условия за размножаване на червеите в нея. Това от своя страна допринася за обогатяването ù с хранителни вещества, прави я по-плодородна – все условия за интензивно развитие на тревата.

Косачките на Viking са разделени в осем серии (общо 35 модела) – от най-малката 12-килограмова електрическа ME 340 до самоходната MB 858, тежаща 109 kg. Отделно има модели, специално пригодени за косене на висока трева върху трудни за работа терени (например MB 6 RH), а трета група са самоходните косачки със седалка (общо 8 модела от MR 345 до MT 795), които спестяват дори ходенето подир машината.

Ето някои препоръки при избора на подходяща косачка в зависимост от големината на тревната площ.

За площи до 350 m².

За толкова малка и чиста от дебели плевели и други по-жилави растения тревна площ, разположена в близост до електрически контакт, оптималното решение е електрическата косачка ME 360. Теглото ù е само 12 kg, а широчината на косене – 33 cm. Мощността на електродвигателя е 1,1 kW, което е достатъчно при равен терен и редовно косена трева. Машината е лека, повратлива, лесна за обслужване, с регулируема височина на косене в три степени – 25, 41 и 57 mm. Окосената трева се събира в кош с вместимост 26 l.

Ножът е оформен така, че създава силна въздушна струя, която изправя стъблата на тревата преди да бъде окосена, спомага за доброто ù засмукване и транспортирането ù в коша. Така се гарантира доброто и равно косене, без полягане и смачкване на тревата, а и се подобрява и нейното събиране в коша. Тялото на машината е изпълнено като едно цяло от устойчива на удари, нагряване и ултравиолетовите лъчи пластмаса. Кошът има индикатор, показващ степента на неговото запълване и кога е време да бъде изпразнен. На ръкохватката е прикрепен бутонът за включване и контактът за свързване на кабела, а за улесняване при транспортирането, тя може да се сгъва.

Моделът ME 340 има същите възможности, но двигателят ù е с по-малка мощност (0,9 kW) и съответно машината е с 1 kg по-лека.

За площи до 800 m².

Тук изборът се разширява, като подходящи са машините от серия 4, която включва както електрически, така и бензинови двигатели. В първия случай подходящата машина е ME 443. С двигател с мощност 1,4 kW тя има широчина на косене 41 cm, теглото ù е 21 kg. Освен всичко казано за предния модел, тя има усъвършенстван механизъм за регулиране на височината на косене в 7 степени в границите от 25 до 70 mm, а обемът на коша е увеличен до 60 l. Колелата ù са стабилно окачени с по два сачмени лагера всяко, което улеснява воденето на машината, а по-големият им диаметър осигурява повишена проходимост. Косачката има възможност за монтиране на специален нож (кит) за рекултивиране, при което фино нарязаната трева се разпръсква върху терена и служи като биологична естествена тор.

Същите експлоатационни характеристики имат и двата модела с бензинови двигатели MB 443 и MB 443 T с мощност по 4 к.с. Разликата между тях е, че MB 443 T има механично едноскоростно задвижване на двойката водещи колела, което позволява на машината да се движи на собствен ход със скорост 3,5 km/h. Това е несъмнено удобство особено при неравен терен с наклони.

За площи до 1200 m2. За площи до 1000 m2 също може да се избере машина от серия 4. Това са моделите MB 448 и неговата разновидност със собствено задвижване MB 448 T. Отличават се от модела MB 443 по повишената мощност на двигателя (5 к.с.), широчината на косене – 46 cm и по-голямото тегло – 27 kg.

За площи до 1200 m²

най-подходящи са машините от най-новата серия 5 на Viking. Тя заслужава по-специално внимание, защото това са машини, съчетаващи висока производителност с изключително удобство и комфорт при работа. Създадени са не само да вършат отлично своята работа, но и да доставят максимално удоволствие при работата на тези, за които косенето на затревената поляна е преди всичко ритуал сред зелената природа, средство за разтоварване и почивка. На това мнение са и специалистите на авторитетното списание Heimwerker Praxis, които в мартенското издание от т.г. след тестване на шест косачки от различни марки са присъдили най-високото отличие във високия клас на модела Viking MB 545 VM.

От тази серия у нас се внасят бензиновите модели MB 545, MB 545 T, MB 545 V и MB 545 VS. Те имат двигатели с мощност 5,5 к.с. и широчина на косене 43 cm, като в зависимост от модела теглото им е в границите от 31 kg до 39 kg. Всички машини имат система ReadyStart, улесняваща запалването на двигателя, което се извършва още при първото издърпване на въжето и е практически безотказно.

За тези, които търсят максимални удобства, и особено за представителките на нежния пол, най-подходящ е моделът MB 545 VE (засега не се внася у нас). При него запалването става със стартер и акумулатор така, както е при автомобилите – завърташ ключа и двигателят запалва. Височината на косене се регулира чрез централен механизъм на 7 степени в границите 25–80 mm. Кошът за събиране на тревата с обем 60 l има нова конструкция, която улеснява неговото изпразване, а специално оформените надлъжни шлицове насочват въздушната струя надолу, с което се постига оптимално запълване на коша. Не се позволява на тревата и прахта да излизат навън и да замърсяват машината и работещия. Ръкохватката е много удобна, височината ù може да се регулира на три нива, а при транспорт се сгъва, за да не заема място. Тялото е изработено от лека и много здрава пластмаса (има 10 години гаранция при домашна употреба), като отстрани е защитено със сменяеми стоманени щитове, които го предпазват при допир и триене до твърди предмети с абразивна повърхност като бетонен бордюр например. Помислено е и за такива дребни наглед детайли като оформената в предната част удобна за захващане ръкохватка, улесняваща повдигането и пренасянето на машината.

MB 545 T има едноскоростно задвижване на водещата двойка колела, докато при MB 545 VS скоростта на движение може да се регулира плавно между 2,1 km/h и 5,2 km/h. Скоростта се управлява посредством удобно разположен на ръкохватката пусков лост. Този модел има механичен съединител, с който се управлява въртенето на ножа. То може да бъде изключвано и включвано при работещ двигател. Това не налага неговото изключване при изпразване на коша, а косачката може да се придвижва на собствен ход, докато ножът е в покой. Всички машини имат възможност за монтиране на набор за рекултивиране.

За площи до 2000 и 2500 m².

От внасяните в България модели за площи с такава големина най-подходящ е MB 650 T от серия 6. Това е машина с бензинов двигател с мощност 6 к.с., широчина на косене 48 cm и едноскоростно задвижване на водещите колела. Тялото е изработено от лека и здрава алуминиева отливка. MB 650 T има системата за улеснено запалване на двигателя ReadyStart. По всички останали характеристики машините от тази серия си приличат с моделите от серия 5.

Други продавани у нас от същата серия са MB 655 V и MB 655 G, които се препоръчват при площи с големина до 2500 m². Двигателят е отново с ReadyStart система за запалване и мощност 6 к.с. Широчината на косене е повишена на 53 cm, по-голям е и обемът на коша за събиране на тревата – 75 l.

Пропускаме машините от сериите 7 и 8, защото това се изцяло професионални косачки с мощност 6 к.с. за първата и 11,5 к.с. за втората серия. Те имат и най-голяма широчина на косене – 48 и 53 cm за серия 7 и 56 cm за серия 8.

За косене на висока диворастяща трева при тежки за работа терени са разработени специално пригодени машини. Те имат усилена конструкция, устойчиво на деформации тяло от стоманена ламарина, мощни двигатели с вътрешно горене ReadyStart. Моделите MB 3 RC и MB 6 RC са с три колела, което допълнително повишава повратливостта на машината, което значително улеснява обхождането на различни препятствия – дънери на дървета, храсти и други, както и по краищата на тревната площ. Най-малката от тези косачки – четириколесният модел MB 2 R, има двигател с мощност 4 к.с. и коси на широчина 46 cm. Височината се регулира на четири степени от 23 mm до 77 cm. Теглото ù е 23 kg, което улеснява движението на машината по наклонени терени. Пригодена е за рекултивиране, поради което тревата не се събира в кош, а нарязана на дребни късчета се разхвърля върху тревната площ. MB 3 RC има малко по-голяма широчина на косене – 48 cm при значително по-мощен двигател – 6 к.с. Това ù позволява да се справя и с разнообразни тежки условия на косене, а предното водещо колело осигурява по-голяма повратливост. Машината може да работи в режим на рекултивиране или със странично изхвърляне на тревата. Височината на косене се регулира в диапазона 25–80 mm. Тези две машини са подходящи за косене на площи с големина до 1500 m2. За площи с големина до 2500 m2 у нас се предлага MB 6 RC. Тя е с тегло 68 kg и благодарение на мощния си двигател (6 к.с.) коси на широчина 53 cm. Височината на косене се регулира на четири степени в границите 55–150 mm. Машината е специално разработена за косене на тревата в овощни градини, поляни с диворастяща трева и храсти, покрай пътища и други места, където рядко се коси и тревата израства висока.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 5-6/2007, Градина

Ключови думи


 
към началото