В категории: Брой 5-6/2007, Декорация и защита, Ремонти, Строителство

Защита срещу графити и тяхното премахване

„Имената на глупците висят по стените“ – така едно време бащите учеха децата си, че е проява на изключително лошо възпитание и ниска култура да се драска, пише и рисува по стените на сградите, вратите и стените на асансьорите, по стълбищата, крайпътните указателни табели и въобще на всякакви обществени места. Какво ли биха казали тези патриархални българи, изправени пред днешните образци на улично творчество, безобидно наричани графити. Думата произлиза от гръцката graphein, преминала в латинския като graffito, до множественото число „графити“, а значението ù вече бе пояснено няколко реда по-горе.

За съжаление процесът на масово опростачване и дългосрочно моделиране на хората за превръщането им в удобен електорат под въздействието на улицата и медиите с улично поведение, налагащи крайно нисък стил на обществено поведение и деформирана ценностна система, необратимо набира скорост. От своя страна модерната химия е въоръжила уличните „творци“ с мощни изразни средства като флумастери и къде по-мощните спрейове с боя, за да изявяват и по възможност да увековечават своя вандализъм, шарейки безразборно всяка стена, която им попадне. Проблемът с неспазването на най-елементарните норми за обществено поведение очевидно не е само български патент, защото почистването на сградите и културните паметници от графити е проблем за много големи и малки градове по света, чиито управи пресмятат причинените загуби на десетки и стотици милиони.

Да не говорим, че когато става дума за сгради и паметници с историческа и културна стойност, загубите са несъизмеримо по-големи, понякога и неизчислими.

Различните изследвания, проведени в САЩ,са установили, че само в тази държава годишно се „потрошават“ над 1,3 млрд. USD от джоба на данъкоплатците за борба с вандалите-графитоманиаци, и то само за почистване на обществени сгради. Ако се добавят и щетите, нанесени върху сградите частно притежание, сумата набъбва на 8 млрд. USD годишно. Отнесена в световен мащаб, тази сума би надхвърлила 50 млрд. USD годишно. Нещо повече – проучвания на Асоциацията на търговците на недвижими имоти в Калифорния показва, че стойността на сгради, нашарени с графити, се занижава средно с 20 %. При обща стойност на годишните продажби около 315 млрд. USD, загубите само в този американски щат се оценяват на около 63 млрд. USD на година! Да им имаме на американците проблемите, би възкликнал нашенецът, но отнесени към нашите си мащаби щетите за опосканата ни държава са дори по-болезнени, като надеждата ни е някоя и друга световна или европейска организация да поразвърже кесията си за инициативи като „Красива България“ и „Красива София“, за да се поизлъскат тук-там занемарените ни хем сивеещи, хем нашарени градове.

Графитоманията според някои е отдушник и средство за изява и социален протест на ниските социални прослойки, за други открит вандализъм. Така или иначе с това явление обществото лесно и скоро няма да се справи. В Интернет има над 25 000 сайта, включително български, проповядващи тази субкултура, а производителите и търговците на спрейове трупат печалби.

Каквито и да са обясненията, че това е вредно за обществото явление, което нанася големи икономически щети, две мнения няма. Ефективната борба с него, освен по линия на възпитанието, може да се води по две паралелни линии – чрез наказателни действия от страна на правоохранителните органи – така, както се постъпва при всяко повреждане или унищожаване на обществено и частно имущество, и чрез използване на специални технологии и материали, които позволяват лесното и безостатъчно отстраняване на графитите.

Проблемът е трудно решим, защото от една страна се използват качествени бои, включително за авторепаратура, а, от друга, строителните материали са повече или по-малко порьозни. Чрез капилярите боята прониква в дълбочина и премахването ù става невъзможно освен чрез механично изстъргване на дебел слой от материала. Това в повечето случаи е напълно неприемливо, още повече, че процесът, за съжаление, е цикличен – почистване, последващо замърсяване, отново почистване и т.н. По тази причина и най-примитивният използван досега начин за заличаване на драсканиците чрез боядисване е практически неприложим. Първо боядисаните части на фасадите заприличват на болничен коридор и второ на практика се създава още по-подходящо и привлекателно за рисуване пано.

Защитата се свежда до химични продукти, наричани обобщено „антиграфити“, с които застрашените повърхности се обработват, докато са още чисти. Нанесеният препарат предотвратява проникването на боята в дълбочина и възпрепятства здравото ù свързване с основата. Всички те обаче имат едни или други недостатъци. Различните вакси запушват в голяма степен порите и стените престават „да дишат“ с всички произтичащи от това вредни последици. Защитата е частична, защото ваксата дори улеснява проникването в порите на разтворителите, а с тях на мастилата и боите, които вече не могат да бъдат премахнати оттам. Поради това замърсяванията не може да бъдат почистени изцяло. Веднъж третирана с вакса, стената вече не може да бъде боядисвана. Друго досега използвано решение са прозрачните полиуретанови лакови покрития. Нанесените върху тях графити се почистват лесно с помощта на специални препарати, но методът има и съществени недостатъци. Лакът създава плътен слой, който не само е напълно паронепроницаем, но и променя външния вид на основата, върху която е нанесено покритието, и повърхността изглежда като мокра.

Измежду най-модерните и сочено като едно от най-добрите решения за защита срещу графити са специалните материали на немския концерн Degussa с търговското наименование Protectosil Antigraffiti. Това са високотехнологични силанови продукти, създадени чрез най-съвременни нанотехнологии. Поради изключително малката големина на молекулите си, те безпрепятствено проникват и в най-фините пори на строителния материал. Защитният им ефект се дължи на това, че върху импрегнираните с тях повърхности боите и мастилата нямат или имат минимално сцепление с основата, трудно се задържат, не могат да проникнат в дълбочина и поради това лесно се почистват, без да остават следи. Подобно на добре пастираната повърхност на автомобилното купе, върху която водата не се разлива, а образува капки (перлен ефект), които лесно се стичат от само себе си, така и тук боята вместо да се разлива, да прониква в основата и здраво да се свързва с нея остава на стичащи се капки върху повърхността, които вече лесно се почистват, дори и чрез изтриване с гъба. Третираните по този начин повърхнини имат силно изразени хидрофобни и олеофобни свойства, поради което отблъскват замърсяванията и мазнините. Освен това стичащата се на капки боя ще обезкуражи графитомана, защото няма да получи желания ефект.

Почистването става още по-лесно и ефикасно с Protectosil Proficlean Gel – гел, специално разработен за почистване на защитени с Protectosil Antigraffiti повърхности. Той прониква в порите на материала, здраво се свързва с него и създава непреодолима преграда за проникване и свързване на бои, мастила и мазнини. Същевременно повърхността остава напълно паропропусклива за преминаване и отделяне в околното пространство на намиращата се във вътрешността влага. Поради това сградата може да диша и влагата не остава затворена в строителната конструкция. С Protectosil Antigraffiti еквивалентната стойност на дифузията на водната пара (sd) на основата се увеличава само с 0,003 m, докато другите системи за дълготрайна защита увеличават тези стойности до няколко метра.

Това означава още, че в сградата се поддържа оптимален влажностен режим, строителният материал се предпазва от разрушаване вследствие на повишена влага и нейното замръзване през зимата, запазва се непроменена повърхностната структура и оцветяване на стените. Самият препарат също не променя цвета на обработената с него повърхност. Защитена с Protectosil Antigraffiti, тя става немокреща се спрямо боите (независимо от вида на разтворителя им), поради което те не могат да образуват филм, а остават на капчици.

В сравнение с други с подобно предназначение препарати следващо много важно свойство на Protectosil Antigraffiti е, че осигурява дълготрайна защита, която не отслабва след всяко почистване и поради това не се налага нейното подновяване. Импрегнираната с него повърхност издържа минимум 10 почиствания. Защитата е устойчива на ултравиолетовите лъчи и останалите атмосферни влияния.

Повърхностите се обработват, докато са още нови или добре почистени. Препаратът е подходящ за защита на материали с порьозна структура, попиващи попадналата върху тях течност – облицовки и стени от мрамор, гранит, пясъчник, варовик, клинкерни тухли, бетон и бетонни изделия.

Разходите за самия продукт и неговото нанасяне са съизмерими с разходите за покритие с полиуретанов лак. Погрешно е мнението, че използването на материали за еднократна защита е по-изгодно от създаването на дълготрайна защита. След всяко почистване защитата се премахва и тези материали трябва да се нанасят наново и наново, което значително оскъпява предпазването от графити за по-продължителен период от време. Доказано е, че защитата срещу графити с Protectosil Antigraffiti е не само значително по-ефективна, но и икономически по-изгодна в сравнение с останалите познати към момента решения. Причините за това са много:

» Нанасянето на препарата става лесно и бързо – така, както се работи с обикновени бои на водна основа.

» Почистването от графити на предварително импрегнираната с Protectosil Antigraffiti повърхност става много лесно, бързо и което е най-важно – изцяло, и без да остават следи. Малките площи се почистват ръчно, а по-големите – машинно.

» Защитата е дълготрайна, „работи“ ефективно години наред и не се налага подновяването ù след всяко поредно почистване.

Защита с Protectosil Antigraffiti

Препаратът се нанася върху суха и добре почистена основа. Всякакви наслоения от замърсявания, плесени и други подобни трябва да бъдат предварително премахнати. Тъй като това най-често се прави със силна водна струя, е необходимо да се изчака, докато повърхността изсъхне напълно. Механичните повреди – изкъртени места и пукнатини трябва да бъдат коригирани по подходящ начин. Съседните повърхности и предмети, които не подлежат на импрегниране с препарата, трябва да бъдат покрити и защитени с полиетиленово фолио и хартиени лепенки. В зависимост от вида и състоянието на повърхността може да се препоръча предварително грундиране с Protectosil Antigraffiti Primer. Той създава условия за по-добро сцепление към основата и повишава нейните водоотблъскващи свойства. Използва се при строителни материали с висока попиваща способност, а не с полирана повърхност като плочи гранит и мрамор.

Protectosil Antigraffiti представлява светла жълтеникавооранжева леко мътна течност, която се нанася без разреждане със специален HVLP (High Volume Low Pressure) пистолет с ниско налягане на въздуха. Характерно за този вид пистолети е силно намаленото разпрашаване на течността и минималното образуване на „мъгла“ от микроскопични частици. Получава се фин и хомогенен факел, който спомага за бързото и равномерно нанасяне на препарата. Оптималният диаметър на дюзата на пистолета е 1,3–1,5 mm. Нанасянето може да стане и с бояджийска четка, но разходът на материал значително ще нарасне, а и основата може да потъмнее.

Нанасянето става отдолу нагоре, за да не се получи неравномерно наслояване на повече течност в отделни участъци. Желателно е цялата повърхност да бъде обработена наведнъж без припокриване на съседните участъци. Образуваните тук-там по-големи капки се разнасят с четка, а не се оставят да се стичат.

За осигуряване на дълготрайна защита Protectosil Antigraffiti се нанася два и повече пъти, след като повърхността е напълно изсъхнала от предното третиране. Наличието на останали по-влажни петна не пречи. Повторното нанасяне също се извършва с HVLP пистолет. Поради хидрофобните свойства на вече импрегнираната веднъж повърхност, препаратът не попива веднага, а остава отгоре ù във вид на фини капчици. Затова се разнася с широка четка равномерно по цялата повърхност. По същия начин се постъпва и при всяко последващо нанасяне, което се прави през интервал от 10 min до 1 час в зависимост от околната температура.

Броят на слоевете и количеството на изразходвания Protectosil Antigraffiti зависи от вида и състоянието на основата и търсената дълготрайност на защитата. Силно порьозните материали изискват нанасяне на повече слоеве, отколкото плътните с по-фини пори материали. Същото се отнася и за по-грубите повърхности, сравнени с гладките и особено полираните. Препоръчва се също предварително пробно импрегниране върху подходящ за това участък, за да се установи дали няма да предизвика промяна на цвета.

При импрегниране на плочи с полирана повърхност или с глазура многократното нанасяне на Protectosil Antigraffiti не е необходимо. Обработената с него повърхност може да се полира наново чрез триене с кърпа. Разходът в този случай е около 20–50 g/m². За осигуряване на още по-сигурна и дълготрайна защита, операцията може да се повтори при същия разход на материал.

Когато замърсяването на стените с графити не е интензивно, икономически изгодно решение е използването на препарата Protectosil Antigraffiti SP. Той защитава ефективно до три почиствания, след което импрегнирането трябва да бъде подновено. По начина си на действие и защита той не се различава от вече описания Protectosil Antigraffiti. Използва се за импрегниране на порьозни строителни материали, като бетон, керамични тухли, силикатни тухли и пясъчник. При по-слабо порьозни материали с гладка повърхност се нанася двукратно, а при материалите с по-груби пори – и повече пъти. Средният разход е 150–200 g/m² при първата група материали и 270–300 g/m² за втората.

Основата се подготвя, както това вече бе описано, предметите и площите, върху които не бива да попада течността се покриват. Нанасянето се извършва с пистолет HVLP, бояджийски валяк или широка четка.

Премахване на графитите

Почистването от графити на стени, предварително импрегнирани с Protectosil Antigraffiti или Protectosil Antigraffiti SP се извършва най-лесно и ефективно с препарата Protectosil Proficlean Gel. Той се нанася само върху сухи повърхности, след което се оставя да действа в продължение на 15–30 min, като не бива да засъхва. Нанесеният в количество около 400 g/m² препарат се разнася равномерно с четка, за да се разтворят и размият боите равномерно. При дебели напластявания може да се наложи повтаряне, дори потретване на операцията. Накрая повърхността се измива с водоструйна машина. За премахване на спрейлакове на битумна основа се използва почистващ препарат, разтварящ този вид материали.

Почистването на големи по площ гладки бетонни стени може да се извърши и със специална почистваща техника с високо налягане на водната струя и система за засмукване на мръсната вода с боите.

Накрая трябва да се подчертае, че всички материали за предпазване и почистване на графити от серията Protectosil са напълно екологично чисти, не съдържат разтворители, а съдържанието на летливи органични вещества е пренебрежимо ниско.

Повече информация ще намерита на сайта на фирма „Лийф Група“ ЕООД.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото