В категории: Брой 5-6/2007, Мазилки и бои, Ремонти, Строителство, Сухо строителство, Топлоизолация

Knauf AQUAPANEL Outdoor – циментови плочи за външни обшивки – част II

В миналия брой на списанието подхванахме една изключително интересна тема – правенето на външни облицовки на сгради с плочи така, както се работи във вътрешността им с плочи от гипскартон и гипсфазер по метода „сухо строителство“ – метод, чиито предимства са добре известни и който все по-широко се налага в строителната практика. Благодарение на новите облицовъчни плочи на циментова основа AQUAPANEL сега вече е възможно „сухото строителство“ да се приложи и за изпълнение на външни облицовки. Те се произвеждат от Knauf USG Systems – дъщерно предприятие на двата водещи в света производителя на облицовъчни плочи и материали – немската Knauf и американската USG. У нас се предлагат в търговската мрежа така, както и останалите материали на Knauf.

За да не повтаряме вече написаното за техните технически характеристики и качества, ще споменем само, че за разлика от плочите на гипсова основа, AQUAPANEL са напълно устойчиви на висока влага и други атмосферни въздействия, не гният и не горят, не ги нападат плесени, и, което е много съществено за фасади и други облицовки – те са устойчиви на удари и на огъване. Първото е особено важно за ниско разположените участъци на фасадата, а второто позволява създаване на дъговидно огънати облицовки.

Появата на новите за нашия пазар плочи сериозно ще промени досега използваните технологии при изграждане на външни топлоизолационни системи, ще позволи направата на по-ефективни от гледна точка на намаляване на топлинните разходи топлоизолации при значително по-добра механична защита на стените. Това от своя страна ще улесни и разнообрази декоративното оформление на фасадите, като освен станалите вече традиционни изкуствени мазилки с дебелина 1,5–3 mm, за които напълно равната облицовката с плочи AQUAPANEL представлява отлична основа, ще могат да се правят лесно и облицовки с декоративни керамични плочки, имитиращи керамични тухли, различни видове каменни облицовки и др.

Плочите AQUAPANEL са идеалният материал за изграждане на малки сезонни сглобяеми къщи, както и за бързо построяване с лека конструкция на помощни постройки в двора, на гаражи и др. Това са само част от възможните приложения на плочите при външно строителство. Тези плочи обаче откриват нови възможности и във вътрешното строителство за облицовки на стени и тавани в помещения с обилно отделяне на влага.

Докато за външни приложения се използват плочите AQUAPANEL Outdoor, във вътрешността на сградата се работи с плочи AQUAPANEL Indoor. И двата вида плочи имат еднаква дебелина 12,5 mm, широчина 900 mm и дължини 1250 mm и 2500 mm. С тях се работи така, както при монтиране на плочи от гипсокартон и гипсфазер. Режат се чрез отчупване, с прободен или ръчен циркулярен трион, големи отвори се пробиват с боркорона, а отделните листове се закрепват върху носещата конструкция посредством специални винтове с антикорозионно покритие или от неръждаема стомана.

Винтовете AQUAPANEL Maxi SN имат заострен връх, което ги прави подходящи за завиване в дървени или в метални профили с дебелина 0,6–0,7 mm. Най-късият от тези винтове AQUAPANEL Maxi SN 25 е подходящ за закрепване на еднослойна обшивка върху конструкция от метални профили. AQUAPANEL Maxi SN 39 e подходящ за едно- и двуслойна обшивка върху метални профили или за монтиране на еднослойна обшивка върху дървена конструкция. Най-дългият – винтът AQUAPANEL Maxi SN 55, се използва за двуслойна обшивка, монтирана върху дървена конструкция или за трислойна обшивка върху метални профили. За квадратен метър облицовка са необходими 15 винта.

Винтовете AQUAPANEL Maxi SB 39/SB 25 имат самопробиващ връх (наподобяващ тънко свредло), поради което се използват при завиване в метални профили с дебелина на ламарината 0,8–2,0 mm. По-дългите са за двуслойни, а по-късите – за еднослойни облицовки.

Фасадните винтове AQUAPANEL SN 40 са изработени от неръждаема стомана и се използват за еднослойни външни облицовки върху дървена носеща конструкция.

В НС 3-4/2007 разгледахме технологията и конструктивните решения при директно монтиране на облицовка от плочи AQUAPANEL Outdoor върху дървена носеща конструкция. Това е подходящо решение при изграждане на малки постройки, както и за фасадна облицовка на къщи с височина до около 2 етажа.

Сега продължаваме с описанието на различни конструктивни решения при облицовки с плочи AQUAPANEL Outdoor.

Външна стена с директен монтаж върху конструкция от метални профили

Неносеща единична външна стена

Ограничението за височина на сградата отпада, когато вместо дървена, се използва метална носеща конструкция с профили CW на Knauf, монтирани на разстояние 600/625 mm един от друг в зависимост от широчината на плочите. При сгради с височина на фасадата, по-голяма от 8 m, в близост до ъглите на стените разстоянието между носещите профили се намалява наполовина. Използването на метални профили позволява по-голяма гъвкавост, свобода и лекота при изграждане на конструкцията. Единичната външна стена се изгражда с профили CW 75/50/06 и CW 100/50/06. Посочената широчина на профилите е минимална, защото при по-тесни профили не може да бъде спазено изискването за 15 mm минимално отстояние на винтовете от края на плочата. От вътрешната страна обшивката се изпълнява с два пласта гипсокартонени плочи – обикновени Knauf GKB или пожарозащитните Knauf GKF. От външната страна обшивката се прави еднопластова с плочи AQUAPANEL. Те се закрепват към носещите профили посредством винтове AQUAPANEL Maxi. Винтовете се завиват през разстояние до 250 mm един от друг и на не по-малко от 15 mm от ръба на плочата.

Задължителни елементи на конструкцията са още паропреградата (дебело 0,3 mm полиетиленово фолио, 170 g/m2), която предпазва топлоизолацията от проникване на водни пари откъм отопляемото помещение и климатичната мембрана AQUAPANEL Tyvek Stucco Wrap, която отделя външната облицовка AQUAPANEL от намиращата се зад нея топлоизолация. Климатичната мембрана спира проникването на водни пръски и влага отвън и едновременно с това пропуска свободно отвътре навън попадналите в затвореното пространство водни пари. Фугите между плочите AQUAPANEL се запълват с фугираща смес, като по дължината им се поставя потънала в шпакловката армираща лента.

Върху така направената обшивка се прави армирана със скъкловлакнеста мрежа шпакловка с подходяща лепилна смес, върху която се полага връхното защитно покритие – декоративна мазилка, която може да бъде минерална, силиконова, силикатна или полимерна в зависимост от свързващото вещество. За да хване мазилката здраво към основата, повърхността ù предварително се грундира с подходящ за дадения вид мазилка грунд. Освен че създава оптимални условия за добро свързване между двата слоя, грундът има известни влагозащитни свойства и изравнява оцветяването на основата, което е важно при светли мазилки, които прозират.

При широчина на металните CW профили 75 mm максималната възможна дебелина на топлоизолацията от минерална вата е 60 mm, поради което тя не удовлетворява и без това вече остарелите български норми от 1999 г. за топлинна изолация на външни стени (0,5 W/m2K). Това се постига едва при дебелина на топлоизолационния слой 80 mm и метален профил CW 100/60/06 (k=0,44 W/m2K). Ето защо единичното изпълнение на стената се препоръчва най-вече при неотопляеми сгради. Общата дебелина на такава стена е в границите от 112,5 mm до 142,5 mm.

При по-високи изисквания към топлоизолиращата способност на стената и съответно намаляване на разходите за отопление през зимата се изпълнява

Двойна неносеща външна стена

Използват се същите метални профили и останали елементи – външна и вътрешна облицовка, паропреградно фолио, климатична мембрана, армирана шпакловка и мазилка и др., както при единичната неносеща стена. Разликата тук е, че сърцевината на стената – конструкцията от метални профили, запълнена с топлоизолационен материал, е удвоена. Между всяка срещуположна двойка вертикални профили се оставя междина от 10 mm, като между тях се поставят ивици топлоизолационен материал. Разстоянието не е подбрано случайно, защото тази дебелина на въздушния слой го прави топлоизолатор поради минималния конвективен топлоомен. Така се удвоява дебелината на топлоизолацията, а коефициентите на топлопреминаване при двойната стена вече придобиват напълно „европейски“ вид – 0,30 W/m2K при стена с двойка профили CW 75/50/06 и 0,26 W/m2K, когато се използват комбинация от профили CW 75/50/06 и CW 100/50/06. В първия случай общата дебелина на топлоизолацията е 120 mm, а във втория 140 mm. Това за пореден път дава отговор на въпроса, който все още витае из пространството достатъчни ли са прословутите 5 cm топлоизолация на външните стени, както проповядват недоучили нашенски занаятчии. Не, не са, дори и за остарелите ни норми! Съответно в първия случай общата дебелина на стената е 200 mm, а в най-добрия – 227,5 mm. Освен отлични топлоизолационни свойства, изпълнената по този начин външна стена има също така много добри звукоизолационни качества срещу преминаване на въздушен шум – от 58 dB до 61 dB. Към несъмнените положителни страни на конструкцията по метода „сухо строителство“ ще добавим и ниското ù тегло – най-дебелата от тези стени тежи само 70 kg/m2. За поемане на термичните разширения на всеки 15 m в обшивката се оставя разширителна фуга – вертикална и хоризонтална.

Този пример илюстрира още едно предимство на сглобяемите конструкции с външна облицовка от плочи AQUAPANEL и вътрешна от два слоя гипскартон, защото при тях лесно се постигат отлични топло- и звукоизолационни свойства, докато топлоизолационни плочи от минерална вата или стиропор с обща дебелина 14 cm е твърде трудно да се залепят и закрепят с дюбели върху тухлен зид.

На чертежите са показани и най-типичните конструктивни решения при изпълнение на вътрешен ъгъл и на цокъла, около прозорците, на вертикална и хоризонтална разширителни фуги.

Носещи външни стени с дървена конструкция и вентилация на обшивката

Тук става дума за конструкция с носещи стени от вертикални греди с напречно сечение примерно 120х60 mm, като при всички случаи дървената конструкция трябва да бъде оразмерена от специалист. Правим тази уговорка, защото познавайки технологията и разполагайки с необходимите материали и инструменти, човек лесно би се изкушил да спретне набързо едно уютно сглобяемо бунгало на принципа „Направи си сам“. Макар че това не е тема на тази статия, струва си все пак да споменем, че както от „всяко дърво свирка не става“, така и всяко купено наскоро от склада бичме не е подходящо за носещата конструкция на дървена къща. За тази цел трябва да се използват изсушени при висока температура висококачествени дървени елементи без увреждания от дървоядни насекоми, и гарантирано унищожени яйца и личинки. Желателно е тези елементи да са били подложени на дълбоко импрегниране с препарати, възпрепятстващи проникването и развитието на насекоми, гъби и плесени, както и с вещества (антипирени), които значително повишават точката на запалване и повишават тяхната пожароустойчивост. За да се ограничи до минимум вероятността от измятане, се използват многослойни греди (най-често трислойни), съставени от подбрани според посоката на годишните кръгове на дървесината и слепени с водоустойчиво лепило слоеве.

Пространството между гредите се запълва с минерална вата, а дебелината от 120 mm гарантира много добри топло- и звукоизолационни качества.

Вътрешната обшивка отново е от плочи гипсокартон (за предпочитане огнезащитните Knauf GKF), поставя се и паропреградно фолио. Обшивката се монтира директно върху вертикалните греди или когато те не лежат в една равнина, предварително се прави скара от хоризонтални летви, които посредством тънки подложки се нивелират. От другата страна на гредите се монтира обшивка от плочи гипсфазер Vidiwall или дървесни плочи от едър еднопосочно ориентиран талаш (OSB). По този начин топлоизолацията е двустранно затворена.

Различието между двата показани тук варианта е, че при единия първо се прави скара от хоризонтално разположени летви, а върху тях се монтира втора, изпълнена с вертикални летви. Във втория случай вертикалните летви се монтират директно върху междинната обшивка. Важно е вертикалните летви да имат минимална широчина 80 mm, за да може да се спази изискването за минимално разстояние между винтовете и краищата на плочата – 15 mm. Същественото в случая е, че и при двете решения непосредствено зад външната обшивка с плочи AQUAPANEL остава въздушна междина, в която въздухът циркулира свободно (оставят се вентилационни отвори в долния и горния край). Това е направено с цел преминалата отвън или отвътре влага бързо и лесно да се изпари и да бъде отведена от въздушното течение в околното пространство.

За допълнителна информация вижте тук.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото