В категории: Брой 3-4/2010, Инструменти, Ремонти

Нова серия ударни бормашини за домашната работилница

Верни на традициите си, в началото на годината Bosch обнови серията любителски ударни бормашини с девет нови модела. Това значително попълнение е лесно обяснимо, защото бормашината е инструментът, с който започва обзавеждането на домашната работилница. Също така вече трудно ще се намери и още по-рядко някой би си купил съвременна любителска бормашина, която да няма ударно действие, за да може да пробива отвори с малък диаметър в строителни материали, включително и в бетон.

Специално трябва да се подчертае, че тук не става дума просто за подмяна на вече остарели с нови модели. Става дума за концептуално решение, което свързва новите машини в едно семейство. Първото общо за всички отличие е, че новите модели са видимо по-компактни и по-леки от своите предшественици, без това да се отрази на тяхната мощност. По-ниското тегло натоварва ръцете на работещия по-малко, а в редица случаи дължината на машината може да се окаже решаваща при работа в ограничено пространство. Обърнато е специално внимание на дизайна и удобството при работа. Прави впечатление също така, че всяка от новите бормашини има разновидност (обозначена с RA в наименованието на модела), комплектувана със система за засмукване на отделената при пробиването прах. За отбелязване е, че доскоро такава възможност имаха предимно професионални бормашини, след това се появиха отделни екземпляри сред любителските бормашини, а сега вече всяка от новите бормашини (без модела PSB 650 RE) има своя двойник с прахоулавяща система. За ударните бормашини с прахоулавяща система сме писали неведнъж, но си заслужава да подчертаем още веднъж, че ако трябва да се избира между два модела с еднакви технически характеристики със или без прахоулавяща система, без всякакво съмнение бихме предпочели първия вариант. Пробиването на отвори за дюбели в стените и тавана е неизбежно, а в домашни условия това по правило се извършва във вече обзаведени и обитавани помещения. Ефективното засмукване на прахта непосредствено в областта на пробиване, без да ù се даде възможност да бъде разнесена с въздушните течения навсякъде из помещението, ще спести много труд и грижи за почистване на замърсяването, което прониква и през най-тесните процепи и малки отвори. При това от Bosch са предоставили два варианта за избор – да се купи бормашината в комплект с прахоулавящото устройство или то да се закупи допълнително. Монтирането му не представлява проблем, защото всеки от новите модели е фабрично пригоден за това.

Прахоулавящото устройство има специален микрофилтър, който задържа и най-фините твърди частички. При запълване на резервоара съдържанието му се изсипва на подходящо място и устройството е готово отново за работа. Системата работи ефективно, независимо дали се пробиват отвори в стена или на тавана.

Едновременното пускане на девет нови модела също не е случайно. Така производителят се прицелва едновременно в три обособени потребителски групи, като за всяка от тях се предлагат машини с оптимално съчетание на технически възможности и цена. Търговските специалисти на Bosch са възприели англоезични наименования за тези три групи потребители. Най-ниската (Easy) е предназначена за любителите с минимални потребности и съответно най-малки изисквания. Групата Universal, както подсказва и името ù, покрива значително по-широк кръг от необходими за домашната практика технически характеристики и възможности. За любителите, които не признават нищо друго, освен най-доброто, е предназначена групата Expert.

Тази класация по групи, дефинирането на специфичните изисквания за всяка от тях и удовлетворяващите ги технически характеристики на бормашините са разработени в резултат на продължително и внимателно проучване на пазара, чиито изисквания непрестанно се променят. Нещо повече – от Bosch са се постарали да получат обратна връзка за това доколко новите модели ударни бормашини отговарят на изискванията на работещите с тях по отношение на дизайна и удобството при работа. За целта от независим институт за пазарни проучвания (Research International Deutschland) е било извършено изследване на мнението и отзивите сред 1300 клиенти от Германия, Великобритания, Полша и Испания. 96% от анкетираните са окачествили новите бормашини като изключително удобни при работа.

Обособяването на трите потребителски групи улеснява в голяма степен самите клиенти при избора им на най-подходяща машина в зависимост от характера на извършваните дейности. Вместо да се съпоставят едни с други различните технически характеристики, много по-лесно е всеки реално да се определи към коя група принадлежи. Съответно на това вече по-лесно ще избере коя е оптималната за него бормашина – и като технически възможности, и като оптимален в ценово отношение избор.

Ефективността на този подход е доказана от пазарно проучване, проведено от Icon Added Value GmbH – 84% от интервюираните купувачи са на мнение, че избраната по този начин машина съответства на техните очаквания и потребности.

Вече стана дума, че всички бормашини от новата серия се отличават с по-компактната си форма и дизайн в сравнение със своите предшественици. Това е постигнато благодарение на новата конструкция на двигателя и предавателната кутия, което е позволило намаляване на големината им. Ергономичният дизайна с оптимизирани еластични елементи, намаляващи предаваните на ръката вибрации и подобряващи захващането на инструмента, се вижда отчетливо от снимките на бормашините. Това, което може да се установи само при по-продължителна работа, е по-доброто балансиране на всяка от бормашините, което прави работата по-малко уморителна. От само себе си се разбира, че посоката на въртене може да се променя, което ги превръща в мощни електрически отвертки с плавно регулиране на честотата на въртене, което е от съществено значение при завиване и развиване на винтове.

В най-ниския клас Easy попадат два модела – PSB 500 RE и PSB 500 RA. Различието помежду им е в това, че вторият се продава в комплект с прахоулавящо устройство, докато за първия то трябва да се купи отделно. Разликата в цената е само 10 евро, което още веднъж навежда на мисълта, че е по-разумно да се предпочете малко по-скъпата машина, защото така или иначе всеки рано или късно стига до извода, че покупката напълно си струва парите. Пробиването само на няколко отвора в тавана, при което прахта обилно се сипе върху главата на работещия и покрива всичко наоколо, неизбежно ще доведе до такова решение.

Макар и намиращи се най-ниско в класацията по мощност (500 W), с тези бормашини може да се извършват повечето от типичните за домашната практика приложения – пробиване в бетон на отвори с диаметър до 10 mm, в дърво до 25 mm и в стомана – до 8 mm.

В сравнение с еквивалентните по мощност по-стари модели, новите бормашини са средно с около 20% по-леки от тях. Тези, както и всички по-мощни модели от новата серия имат бързо притягащ патронник, което вече е стандарт и за любителските бормашини на Bosch. При тези два модела патронникът е с две гривни, поради което притягането на свредлото става с две ръце.

Следващата потребителска група Universal е представена с три бормашини с мощност на електродвигателите си съответно 650 W и 750 W. Това са моделите PSB 650 RE, PSB 750 RCE и PSB 750 RCA. От тях само PSB 750 RCA се продава в комплект с прахоулавящо устройство, докато при другите два модела то се купува допълнително.

Тези бормашини имат близо 50% по-голяма мощност от машините в групата Easy и съответно пробиват отвори с по-голям диаметър – в бетон до Ø14, в дърво до Ø30 и в стомана – до Ø12. Това разширява обсега от приложения, включително в градината, при поддръжката на вилната сграда и други строително-ремонтни работи, изискващи пробиване на отвори с големина, близка до посочените максимални диаметри. От Bosch са нарекли тази група клиенти „практични потребители“ – хора готови да платят малко по-висока, но същевременно умерена цена, за да придобият машина с достатъчна мощност за евентуалните възникнали в бъдеще приложения. Тези машини са подходящи за монтиране на стойка, с която се превръщат в настолни бормашини. Моделите PSB 750 RCE и PSB 750 RCA имат вградена система за електронно управление Bosch Constant Electronic, която поддържа постоянна честотата на въртене, независимо от приложеното натоварване. Максималната честота се задава предварително в зависимост от пробивания материал. Тези модели имат и усъвършенстван бързо притягащ самозаключващ се (Auto-Lock) патронник с една гривна, което позволява пристягането на свредлото да става само с една ръка.

Най-многобройна и с най-високи технически характеристики е групата бормашини Expert, която включва моделите PSB 850-2 RE, PSB 850-2 RA, PSB 1000-2 RE и PSB 1000-2 RA. Те са проектирани да удовлетворяват и най-високите изисквания на работата в домашната работилница. Освен че пробиват отвори със значително по-голям диаметър и по-бързо, тези машини се отличават още и с по-голямата си здравина и износоустойчивост. Съществено предимство за разширяване на обхвата на приложения е наличието на двустепенна механична предавателна кутия. Това е позволило при PSB 850-2 RE да се постигне максимален въртящ момент 46 Nm, а моделът PSB 1000-2 RE достига 60 Nm. Всяка от тези бормашини може да се използва като мощна електрическа отвертка за завиване на дълги и с голям диаметър винтове, характерни за изграждане на дървени покривни конструкции, а така също и за разбъркване на различни строителни разтвори – лепила, мазилки или бои с голям вискозитет.

В зависимост от мощността на електродвигателя (850 W или 1000 W) бормашините могат да пробиват в бетон отвори с диаметър до 18/20 mm, в дърво до 40 mm и в стомана – до 13/16 mm. Четирите модела имат бързо притягащ патронник с една гривна. При моделите с мощност на двигателя 1000 W челюстите на патронника са от твърдосплавен материал. Те имат също така и системата за електронно управление Bosch Constant Electronic.

За по-голяма прегледност основните технически характеристики на новите ударни бормашини са дадени в таблицата.

Б.Р. Засега в България се внасят моделите PSB 500 RA, PSB 650 RE и PSB 750 RCE.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 3-4/2010, Инструменти, Ремонти

Ключови думи


 
към началото