В категории: 2022, Актуални статии, Брой 12/2022, Градина, Представяме ви

Абсорбиране на въглероден диоксид от атмосферата чрез агролесовъдство

Немската компания STIHL информира пресата, че разширява партньорството си по проект с организацията Fairventures Worldwide (от англ. Световни справедливи начинания). Благодарение на участието на STIHL, чрез този проект за мащабна агролесовъдна дейност, извършвана на територията на Уганда и на индонезийския остров Борнео, през следващите няколко години се предвижда създаване на нови горски насаждения, които да абсорбират в дървесна биомаса около 120 000 т въглероден диоксид (CO2). Това е естествен, природосъобразен начин за компенсиране на глобалното затопляне. „Ние работим интензивно за постигане на нашата цел – да не оставяме повече въглероден отпечатък по света. С подкрепата ни на този проект за повторно залесяване на обезлистени земи, ние противодействаме на все още неизбежните въглеродни емисии, с ефективен принос за ограничаване на климатичните промени“, казва д-р Михаел Прохаска, член на Управителния съвет на STIHL, отговарящ за направлението „Персонал и право“.

В местни разсадници се отглежда разсад от бързо растящи дървесни видове като Musizi. (сн. Fairventures Worldwide)

От 2017 г. насам STIHL подкрепя световната организация с нестопанска цел Fairventures Worldwide с финансови средства, оборудване и ноу-хау.

Fairventures подкрепя малките фермери в тропиците да засаждат деградирали и обезлесени райони на тропическите гори с местни дървесни видове, както и с растения, подходящи за прехрана.

По принцип всички живи растения абсорбират въглероден диоксид. Дърветата абсорбират най-големи количества, поради голямата си листна маса и силно разклонена коренова система.

Това, така наречено агролесовъдство, осигурява на местното население краткосрочни и средносрочни възможности за доходи от добив на хранителни продукти и дърводобив. Без това да става за сметка на унищожаването на тропическите гори или по-нататъшно разпространение на монокултурни насаждения, каквито например са плантациите за палмово масло.

 

Първата фаза насаждения в Уганда обхваща 280 000 фиданки

В рамките на разширеното партньорство Fairventures Worldwide е определила конкретни зони в Уганда и Борнео, които ще бъдат залесени до 2024 г. За целта вече стана дума – извличане от въздуха и безвредно за околната среда абсорбиране на емисии от въглероден диоксид, отделени при производствената дейност на STIHL.

Първият сезон на засаждане в Уганда приключи наскоро – до края на октомври т.г., на площ над 139 хектара,са били засадени около 270 000 фиданки, отгледани в местни разсадници. Това са бързорастящи дървесни видове като Musizi*, които след около десет години,стават подходящи за дърводобив и използване като дървесен материал в строителството и други приложения. В тази дейност са участвали 291 дребни земеделски стопани от Уганда.

През есента на 2022 г. в Уганда бе завършена първата фаза на засаждане на фиданките като част от проекта за климата на STIHL. (сн. Fairventures Worldwide)

В момента се подготвя разсад за насажденията на STIHL на остров Борнео. Между януари и юни 2023 г., в сътрудничество с около 100 земеделски производители, ще бъдат засадени около 60 000 фиданки на площ от 75 хектара. Определените за залесяване площи ще абсорбират от атмосферата около 120 000 т въглероден диоксид.

Същевременно, чрез оползотворяване на добитата дървесина, примерно за производството на шперплат, ще бъде избегнато използването за тази цел на по-качествена, съответно по-ценна и скъпа дървесина. Така се подпомага съхраняването на вековните тропически гори. Поради по-ниското си тегло, добитата от бързорастящи видове дървесина намира приложения за изработване на олекотени дървени конструкции, включително при вътрешното обзавеждане на самолети и превозни средства.

Fairventures Worldwide развива и други сфери на приложение на този вид дървен материал. Стремежът е, където това е възможно, строителни материали, чието производство вреди на климата и околната среда, като традиционните бетон, стомана и цимент, да бъдат заменяни със съвременни многослойно слепени дървени греди. Това допълнително повишава екологичния и икономически ефект от съвместната инициатива.

„Партньорството със STIHL е от полза, както за хората, така и за климата. То ни дава възможност да разширим площта на насажденията, както и подкрепа за дребните земеделски стопани в Уганда и Индонезия. В същото време, спомагаме все повече количества въглероден диоксид от атмосферата да бъдат погълнати и абсорбирани в дървесна биомаса“, заявява Волфганг Баум, ръководител на проекта и главен изпълнителен директор на Fairventures Worldwide.

 

Контрол на насажденията чрез специализирано приложение за смартфон

Наблюдението на насажденията и контролът върху успешното развитие на фиданките се извършват дигитално. За тази цел е създадено специално приложение TREEO за смартфони и таблети. Чрез него се записва местоположението (точните координати) на всяко дърво, а от снимките се проследява неговото развитие. Приложението позволява да се пресметне и количеството въглероден диоксид, абсорбирано в дървесната биомаса. Йоханес Швеглер, основател на Fairventures Worldwide и управляващ директор на TREEO, заявява: „С нашето приложение TREEO постигаме съвсем ново ниво на прозрачност. Приложението за наблюдение на всяко дърво предоставя информация, която позволява своевременно оптимизиране на дейностите по засаждане и отглеждане на фиданките. Подпомага ни да даваме на дребните земеделски стопани конкретни съвети, спомагащи тяхната успешна работа по отглеждане на насажденията. Също така, вече сме в състояние точно и напълно достоверно да информираме STIHL за местоположението на дърветата и какво количество въглероден диоксид е абсорбирано в тяхната биомаса“.

Наскоро представители на STIHL са посетили остров Борнео, където са се запознали на място с дейността на Fairventures Worldwide, разгледали са площите за засаждане, имали са срещи и разговори с участващи в проекта дребни земеделци.

Допълнителна информация за агролесовъдния подход и дейности на Fairventures Worldwide, както и за предизвикателствата и перспективите в тази, опазваща околната среда, дейност, може да се намерят в тематичната седмица „STIHL и тропическите гори” в Instagram.

 

За Fairventures Worldwide

Fairventures Worldwide е проект с нестопанска цел и консултантска организация за международно сътрудничество и развитие със седалище в Щутгарт, Германия. Проектът се реализира в Индонезия и Уганда. Основни цели на Fairventures Worldwide са да възстановява деградирала земя така, че залесяването да има положително въздействие върху климата и местните екосистеми, както и да осигурява възможност на местното население да се справя с обезлесяването и загубата на биоразнообразие.

 

* Musizi (Maesopsis eminii) е полушироколистно дърво, разпространено в Западна, Централна и Източна Африка. Достига височина между 10 и 30 m. То е един от най-бързо растящите дървесни видове, сочен като една от най-добрите местни алтернативи на евкалипта. Дървесината му, белезникава на цвят, не е устойчива на гъбички или термити, поради което бързо загнива. Плътността му е около 500–550 kg/m3, съдържа 12% влага.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото