В категории: 2023, автомобили, Актуални статии, Брой 5-6/2023, Инструменти, Металообработване

Индукционни нагреватели DAWELL CZ

Чешката DAWELL CZ е сравнително млада компания, основана през 2012 г. Тя е специализирана в разработването и производството на преносими нагревателни устройства, работещи на индукционен принцип. Фирмата предлага гама от модели на 15 основни вида нагревателни устройства, като годишно произвежда над 50 000. Разполага с развита световна мрежа от партньори и представителства в над 45 държави, чрез които се извършват продажбите и осигурява сервизното обслужване.

За да отговори на бързо засилващия се интерес към нейните продукти, през 2020 г. компанията открива нова сграда с производствена площ над 1200 m2, с което ще засили присъствието си на световния пазар.

Фирма „Ташев-Галвинг“ ООД е официален дистрибутор на продуктите на DAWELL CZ за България.

 

За пръв път в списанието представяме индукционните нагреватели DAWELL CZ. Затова сме подбрали два модела, които намират най-широко приложение в авторемонтните дейности. Достъпната цена им отрежда място и в някои по-малки работилници, извършващи поддръжка на автомобили, земеделска техника и други сходни дейности.

Индукционното нагряване е безконтактен метод за загряване до високи температури на феромагнитни електропроводими материали – черни метали, основно стомани. При него се използва високочестотно електромагнитно поле, което индуктира в материала и създава т. нар. вихрови токове на Фуко. Протичайки през него, те загряват подложения на обработка детайл до необходимата за дадената операция висока температура – 800 °С и повече.

Работният инструмент представлява индуктор, изпълнен като бобина с една или повече намотки, през които протича електрически ток с висока честота, осигуряван от мощен честотен преобразувател. Индукторът създава високочестотното електромагнитно поле (10–400 kHz). По принцип по-ниските честоти се използват при по-масивни обекти за по-дълбоко проникване в материала, а по-високите – при малогабаритни и тънкостенни детайли.

Индукционният метод се използва за нагряване на различни материали и детайли, най-вече с цел развиване на силно ръждясали резбови съединения, преди или след заваряване, за изправяне или огъване на стоманени профили, за спояване, за закаляване и отгряване на инструменти, също и за стопяване на метали при различни индустриални и ремонтни приложения.

Този метод на загряване има редица предимства спрямо нагряването с открит пламък на оксиженна или пропан-бутанова горелка. Той е по-икономичен откъм разход на енергия, понеже материалът се нагрява директно в желаната точка или в силно ограничена област. При индукционния метод се постига равномерно и стабилно нагряване. Повърхността на нагрявания детайл не прегрява над желаната температура.

Този метод позволява бързо достигане на високи температури в локализиран отделен детайл, примерно болт или гайка, при минимално нагряване около него.

В сравнение с открития пламък, индукционното нагряване е значително по-безопасно, не изисква обучение на оператора за работа с открит пламък, а и работещият не е изложен на горещи газове.

Казаното дотук обяснява все по-широкото навлизане на индукционните нагреватели при авторемонтните дейности, където те са ценен помощник при ремонта на по-стари автомобили, камиони и други превозни средства. Всеки автомонтьор едва ли не със страх посяга, когато му се налага да развива силно корозирали гайки, болтове и шпилки, които „спеклата” ги ръжда е превърнала в неразглобяеми съединения. В такива случаи по-малката беда е гаечният ключ да превърти и ръбовете на шестостена да се заоблят. Нещата допълнително загрубяват, когато болтът или винта се скъсат, а мястото не позволява използване на екстрактор за изваждане на останалото парче.

За намаляване на този риск и улесняване на демонтажа, ръждясалите крепежни елементи предварително се нагряват, понякога и до зачервяване. Високата температура води до термичното им разширяване и разрушаване на обхваналия резбата плътен слой ръжда. По същия начин нагряването помага и при „спечени” от лакове и бои резбови съединения.

За разлика от работата с открит пламък, индукционният метод на нагряване в повечето случаи не застрашава с повреждане антикорозионното и лаково покритие на купето, не уврежда близо разположените пластмасови елементи и електрически кабели, гумени маншони, евентуално тапицерия.

Към днешна дата фирма „Ташев-Галвинг“ ООД предлага шест модела индукционни нагреватели DAWELL CZ, чиято изходяща мощност обхваща интервала от 1,8 до 10–12 kW. Съответно обхватът от дейности, за които те са подходящи, се простира от авторемонтни дейности при леки и тежкотоварни превозни средства, автобуси, лека и тежка строителна техника, през различни индустриални приложения, включително заваръчни дейности, до приложения в тежката промишленост. Тези нагреватели успешно се използват също така при изграждане и ремонт на хладилни и водопроводни инсталации, за закаляване на отвръщане на инструменти, при заваряване и спояване, за огъване на метални пръти, тръби, профили и др.

Тук представяме два модела, заемащи първите две места във възходящата класация по мощност.

 

Индукционен нагревател DCI-12

Индукционният нагревател DCI-12 има максимална изходяща мощност 1800 W и създава електромагнитно поле с честота 40–60 kHz. Използва се за нагряване до 800 °С. Има удължено тяло, в което са поместени електрическите и електронни компоненти на високочестотния преобразувател на електрически ток. Теглото му е 2 kg. Нагревателят е предназначен за малки автосервизи и други ремонтни работилници.

Към споменатото вече приложение при развиване на ръждясали болтове и гайки, ще добавим още демонтиране на накрайници с шарнирни болтове на кормилни щанги, демонтиране на лагери, подмяна на стари изпускателни тръби, ремонт на трансмисионни валове и т.н. Използва се също за лесно и сигурно премахване на стикери, гумени облицовки и уплътнения, залепени здраво върху ламарината, както и за изправяне на вдлъбнатини по нея.

Подходящ е също така за закаляване и отвръщане на стоманени инструменти, при спояване с припой и др. Доставя се в здрав пластмасов куфар в комплект с четири индуктора.

Три от тях са изработени от едножилен меден проводник Ø4 с изолация, която ги предпазва от електрически контакт с нагрявания детайл. При първите два работната част е оформена като индукционна бобина с диаметър на отвора Ø20 и Ø26. По време на работа индукторът се поставя така, че бобината да обхваща нагрявания детайл, без да опира до него. Този индуктор се предлага в два варианта. При единият, показан на снимките, отворът на бобината е челно разположен, съосен с индуктора и ръкохватката, към която е свързан. Отворът при втория, който се доставя отделно, е странично разположен, като бобината е завъртяна странично на 90°. Изборът зависи от местоположението на нагрявания детайл и възможностите за достъп на бобината на индуктора до него.

При третия вид индуктор от комплекта, индукционната бобина, също с четири намотки, има близка до плоската форма. Има и вариант, при който бобината е с дъговидно извита форма. Той е предназначен за странично нагряване, предимно на тънкостенни детайли. Използва се за изправяне на малки вдлъбнатини върху ламарина, за улесняване премахването на стикери и други залепени към металната повърхност материали.

Стандартният комплект съдържа и индуктор, изработен от гъвкав електроизолиран многожичен меден електрически проводник с диаметър Ø4. Това позволява той да се увива около нагрявания детайл – примерно изпускателна тръба, трансмисионен вал или на други места, където първите три вида накрайници са неприложими.

В заключение бихме добавили още, че цената на DCI-12 му открива място и го прави привлекателен и за работилницата на по-напреднали любители автомонтьори.

 

Индукционен нагревател DHI-15

Индукционният нагревател DHI-15 е по-мощeн от предния модел. Неговият преобразувател на високочестотен електрически ток е по-обемист, поради което е поставен в отделно тяло. Електрическата връзка между него и ръкохватката с индуктора е посредством електрически кабел с дължина 70 cm. Индукторът се закрепва в ръкохватката. Ръката, която държи ръкохватката, е значително по-малко натоварена, маневреността при работа е повишена.

Нагревателят DHI-15 работи и се предлага със същите индуктори, както и модела DCI-12. Максималната му мощност е 3200 W. Честотата на електромагнитното поле се регулира автоматично в диапазона 25–60 kHz. Благодарение най-вече на по-голямата си електрическа мощност, този нагревател загрява по-бързо и има и по-широк обхват от приложения. Затова в списъка с авторемонтни дейности са включени още автобуси и селскостопанска техника. С него може да се постигат и температури, по-високи от 800°С. За нагряване на винт или гайка М12 до тази температура са необходими 15 s.

Производителят посочва различни сфери на приложение на нагревателя – автомобилна и железопътна промишленост, корабостроене, машиностроене, сервизни работилници, изграждане и ремонт на отоплителни и водопроводни инсталации, професионални и домашни работилници. DHI-15 се използва при производство, ремонти, обновяване и поддръжка, като детайлите, които най-често изискват нагряване са винтове, гайки, метални пръти, профили и плочи, тръби, лагери и лагерни кутии, втулки, задвижващи валове, шарнирни механизми, зъбни колела, ламбда сонди, изпускателни уредби на транспортни средства, ремъчни шайби, пресовани (набити) втулки и др. Намира приложение също при загряване на инструменти и детайли за термично закаляване и отвръщане, при заваряване, спояване с припой и др. Върши отлична работа и при размразяване на стоманени тръби.

Сред предимствата на този модел се изтъкват още теглото му от само 4,5 kg, ръкохватката с големината на малка бормашина и изключително лесната работа с него.

В заключение ще добавим само, че за индукционните нагреватели DAWELL CZ се предлага голямо разнообразие от индуктори по вид и големина, което разширява обсега от приложения, от една страна, и от друга – те са консуматив и с течение на времето се износват. Гамата индуктори с цилиндрична бобина позволява нагряване на гайки и болтове от М6 до М22.

 

Внимание! Индукционните нагреватели не бива да се използват от хора с пейсмейкър, както и с други метални или електронни хирургически импланти. За такива хора безопасното разстояние е поне 1 m от устройството.

 

За повече информация посетете електронния магазин на „Ташев-Галвинг“ ООД:

Индукционни нагреватели

Нагревателни накрайници.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото