В категории: 2023, Актуални статии, Брой 3-4/2023, Градина, Представяме ви

За поредна година STIHL постига рекорден оборот

* STIHL се стреми към челна позиция на пазара на акумулаторни инструменти и машини.

* STIHL продължава да инвестира и в бъдещото развитие на бензиновите машини с използване на е-горива.

* Конюнктурни и геополитически предизвикателства забавят ръста на продажбите.

 

На 26 април 2023 г. ръководството на групата STIHL AG проведе в централата си във Вайблинген своята поредна ежегодна пресконференция. На нея бяха представени производствените, икономически и финансови резултати през отминалата 2022 г. Освен на живо, с участието на предимно немски журналисти, чрез видеоконферентна връзка в нея участваха и чуждестранни журналисти. Представители на български медии бяха поканени от г-н Димитър Вълков, Управител на „Андреас Штил“ ЕООД, в представителството на немската компания в София за съвместно участие в пресконференцията. Сред поканените бе и списание „Направи сам“, което отразява редовно развитието на компанията и продуктите на STIHL от 2007 г. насам.

 

Михаел Трауб, Председател на Управителния съвет на STIHL AG

За втора поредна година основният доклад бе изнесен от г-н Михаел Трауб, който от 1 февруари 2022 г. е Председател на Управителния съвет на STIHL AG. На пресконференцията бяха представени и новите членове на Управителния съвет на STIHL AG – г-жа Ингрид Йегеринг (Финанси и информационни технологии) и г-жа Сара Геверт (Маркетинг и продажби).

В началото на своето изложение, Председателят на Управителния съвет на STIHL, г-н Михаел Трауб, заяви, че въпреки сериозните предизвикателства от планетарен мащаб, през отминалата 2022 г. Групата STIHL е постигнала поредния си рекорден оборот – 5,5 млрд. евро. Спрямо 2021 г. това прави ръст от 8,6%. Като международна компания, 90% от оборота е реализиран извън немския пазар. Тук бихме отбелязали, че това е трайна тенденция в развитието на компанията, защото същият дял на продажбите в чужбина бе отчетен и на миналогодишната пресконференция.

Г-н Михаел Трауб уточни, че част от ръста на продажбите за 2022 г. се дължи и на въздействието на някои фактори, като разлики във валутните курсове, обусловени от инфлацията, корекции в цените, също и на засиленото търсене на по-скъпите продукти с професионално предназначение.

Без ефекта, дължащ се на разликите във валутните курсове, постигнатият през миналата година ръст в оборота възлиза на 3,1%.

Броят на служителите също е достигнал рекордно равнище. Към 31 декември 2022 г. в Групата STIHL са работили 20 552 души – с 2,3% повече спрямо предходната година.

Г-н Михаел Трауб специално подчерта, че: „Нашите продажби през финансовата 2022 г. запазиха високото ниво от предната година. В сравнение с високия растеж, характерен за 2021 г., през миналата се забелязва и лек спад в търсенето на пазара. Това се дължи на факта, че отминалата година бе белязана от редица конюнктурни и геополитически предизвикателства – нарушените световни вериги за доставка, недостига на материали, войната в Украйна, енергийната криза и инфлацията. Всичко това несъмнено се усети в развитието на търговията.“

Ръстът на продажбите е бил забавен и от по-слабото икономическо представяне на основните пазари в САЩ и Западна Европа, от намаляващата покупателна способност на хората, както и от неминуемото насочване на потребителските разходи към други области на живота – международен туризъм, посещения на ресторанти и други забавления, станали възможни, след премахване на ограниченията, наложени от мерките за предпазване от пандемията Covid-19.

Констатира се също, че през отминалата година тенденциите при продажбата на акумулаторни инструменти и машини са останали непроменени. Същевременно групата STIHL отбелязва лек спад в сектора на машините с бензинов двигател.

За паралелното развитие на тези две основни продуктови групи, г-н Михаел Трауб заяви: „Преходът от бензинови към акумулаторни машини е в разгара си. STIHL активно работи за осъществяване на тази трансформация, като цели да постигне технологично лидерство и в двете продуктови групи. Ние последователно влагаме големи инвестиции в развитието на акумулаторните технологии. Същевременно продължаваме да работим усилено за по-нататъшното развитие и усъвършенстване на нашите бензинови машини, така че те да отговарят на високите екологични изисквания за опазване на околната среда.“

Управителен съвет на STIHL AG. От ляво на дясно: д-р Михаел Прохаска (Персонал и право), Ингрид Йегеринг (Финанси и информационни технологии), Михаел Трауб (Председател), Анке Клайншмид (Развойна дейност), Сара Геверт (Маркетинг и продажби) и Мартин Шварц (Производство и управление на материалите)

Развитието на продажбите се забави от промененото потребителско търсене, сушата и затруднения при доставките.

Пандемията Covid-19 принуди голяма част от хората да ограничат значително и продължително контактите си, да се самоизолират в къщите и вилите си. Това им позволи и ги подтикна да се отдадат повече от обичайното на занимания в градината, както и да подхванат подобрения в дома. На свой ред това бе допълнителен стимул за покупка на нови инструменти и машини.

Премахването на ограниченията отприщи желанието за наваксване на пропуснатото и разходите се насочиха повече към туризъм, забавления, хранене в заведения и т.н. Вече стана дума и за проблемите, които през 2022 г. създадоха слабият икономически растеж, особено в някои региони, инфлацията, енергийната криза, недостига на материали и затруднените доставки, които бяха допълнително изострени от войната в Украйна.

За да подобри възможностите си за доставка и повиши производствения си капацитет, STIHL инвестира 404 млн. евро в своите световни производствени, дистрибуторски и логистични звена.

 

Пазарно развитие на STIHL по региони

На родния си пазар в Германия, през 2022 г. бе постигнат ръст на продажбите, а оборотът надхвърли 500 млн. евро. Търсенето бе високо, както от страна на професионалните потребители от горското стопанство, строителството, градинарството, така и за лично ползване.

Западна Европа. Този пазар бе повлиян от сушата, инфлацията и промененото потребителско поведение. Поради това тук продажбите са спаднали леко, при все че търсенето на акумулаторни машини и инструменти се е запазило на нивото си от предходната година.

Източна Европа, без Русия. Въпреки трудната политическа обстановка пазарното развитие в региона е положително. Специално за Русия и Беларус, веднага след началото на войната, доставката на моторни машини и инструменти на STIHL е била преустановена.

В Северна Америка тенденцията за нарастващ интерес към акумулаторните продукти се запазва. Докато тяхното търсене е нараснало, продажбите на бензиново задвижвани машини са леко спаднали.

Пазарите в Латинска Америка имат позитивно развитие. В Колумбия, Мексико и Аржентина продажбите на STIHL са отбелязали двуцифрени темпове на растеж.

Африка представлява важен бъдещ пазар за продуктите на STIHL. През 2022 г. обаче, континентът е изправен пред големи предизвикателства, включително бе засегнат от суша. Въпреки тези обективни трудности, нивото на продажби, постигнато през предходната година, е запазено.

Като цяло пазарите в Азия показват положителна тенденция на развитие. Специално в Китай – един от най-големите азиатски пазари, STIHL отбелязва двуцифрени темпове на растеж. Нарастващите темпове на механизация на ръчния труд в Индия също спомагат за развитието на пазара за продукти на STIHL.

В Океания нивото на пазарно търсене е отбелязало спад в сравнение с предходната година. Това се дължи на редица фактори, сред които неблагоприятни климатични условия, висока инфлация и други.

 

Централата на STIHL в Германия постига по-висок оборот

Немската централа, ANDREAS STIHL AG & Co. KG, е постигнала през 2022 г. рекорден оборот от 1,78 млрд. евро. Това прави ръст от 11,9%. Броят на служителите се е увеличил с 3,8% и е достигнал 5968 души (към 31 декември 2022 г.), от които 4210 са заети във Вайблинген, 486 във Фелбах, 246 в Лудвигсбург, 940 във Вайнсхайм и 86 във Виикс ам Ранден. Планирано е наемане на допълнителен персонал, като в момента в централата има свободни около 360 места, особено в технологиите „на бъдещето“, като акумулаторни инструменти, софтуер, дигитализация и ИТ решения.

Капиталовите разходи през 2022 г., в размер на 136,4 млн. евро, значително надвишават амортизационните отчисления. Това се дължи на извършените значителни инвестиции в ново производствено оборудване и сгради.

Водещ проект, който ще бъде открит официално през юли 2023 г., е STIHL Brand World (Светът на марката STIHL) в централата на компанията във Вайблинген.

„Светът на марката STIHL” (STIHL Brand World) в централата на компанията във Вайблинген ще бъде открит през юли 2023 г.

По този повод, г-н Михаел Трауб заяви: „STIHL Brand World е много повече от просто музей, той вдъхва живот на марката STIHL. Също така ще предоставим цялостна платформа за знания за горите – тема, която е близка и скъпа на сърцата ни не само защото корените на STIHL са в горското стопанство, но и защото природата е основата, благодарение на която живеем и работим. Ето защо тя играе много важна роля в нашата стратегия за устойчивост.” Посетителите на STIHL Brand World ще могат да научат много за горската екосистема, за девствените гори или устойчивото горско стопанство.

 

Световното първенство STIHL TIMBERSPORTS® ще бъде в Германия

Дани Мартин e действащ шампион на Германия. Той е фаворит за надпреварата за националната титла през 2023 г. Има най-големи шансове да се състезава и на Световното първенство

През 2023 г. световният шампионат на STIHL TIMBERSPORTS® ще се проведе в Щутгарт, недалеч от централата на компанията във Вайблинген. Мястото е Porsche-Arena в Щутгарт, където на 3 и 4 ноември 2023 г. повече от 120 екстремни атлети в дърводобивния занаят, представители на над 20 нации, ще мерят сили отборно и индивидуално за световни шампионски титли по дървосекачески спортове. За популярността на тази проява, говори и фактът, че само за два дена билетите са били почти изцяло продадени.

STIHL TIMBERSPORTS® е международно състезание за дървосекачи с дългогодишни традиции. Първите подобни състезания са възникнали около 1879 г., а първият световен шампионат е проведен през 1891 г. в Тасмания. Състезанието е обхващало четири от сега практикуваните шест дисциплини. Възникнал в Австралия и Нова Зеландия, този специфичен спорт се прехвърля в САЩ и Канада, където бързо се развива.

Световното му разпространение и голяма популярност се дължат на фирма STIHL и спортния телевизионен канал EPSN. От 1985 г. те поемат организацията на състезанието първо в САЩ, след това го превръщат и в световна проява. В Европа то се развива от 2001 г. Създават се професионални стандарти и регламенти за състезателните прояви, организира се и професионалната подготовка на състезателите.

Всяка година се провеждат национални шампионати, а спечелилите тези национални трофеи добиват правото да премерят силите си на годишното световно първенство.

 

Пресконференцията от сградата на „Андреас Штил” ЕООД

Г-н Димитър Вълков представя пред журналистите новия акумулаторен верижен трион STIHL MSA 70 C-B (Снимка: сп. „Гора”)

„Андреас Штил” ЕООД, е част от немската група STIHL. Представителството е основано през 2005 г. Предлага на българския пазар пълната гама от продукти STIHL единствено чрез изградена през годините специализирана търговска мрежа. Към момента тя обхваща близо 150 дилъра и почти 190 магазина в цялата страна. Понастоящем екипът на „Андреас Штил” ЕООД наброява 19 души, което е 5,6% ръст спрямо 2021 г.

„Андреас Штил” ЕООД завършва фискалната 2022 г. с рекорден оборот от 37 645 хил. лв., което представлява 14,6% ръст спрямо предходната година. От началото на 2023 г. управител на „Андреас Штил“ ЕООД е г-н Димитър Вълков.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото