В категории: Брой 3-4/2010, Строителство, Топлоизолация

Нови керамични блокове Wienerberger POROTHERM 38 N+F Hi – без необходимост от допълнителна топлоизолация

Пет години след излизане на Наредба №7 „За енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради“ (15.12.2004 г.) все още се намират строители, които водени от „непогрешимата“ си интуиция продължават да умуват със самочувствието на последна инстанция и да „мерят на око“ колко трябва да бъде допълнителната топлоизолация при саниране на стари сгради. Такива майстори от старата школа по правило не четат нормативни документи, не познават световната практика, не се развиват професионално. Единственото, което ги интересува е да купуват най-евтините материали, да минават по възможност „най-тънко“ в строителството и да продават възможно най-скъпо. За щастие тази порода строители е осъдена на изчезване, защото все повече се цени и търси качественото, включително енергийно ефективното строителство. А и хората започнаха да разбират, че икономията „на всяка цена“ винаги излиза по-скъпо. Всяка инвестиция в строителство се прави за много десетилетия напред и съответно изискванията към качеството на строителния продукт трябва да бъдат отправени с поглед към бъдещето, а не да се основават на примитивни технологии от отминали времена и „сметки на коляно“.

По-неразбираемото е, че докато нагласата за енергийно ефективно строителство бавно и мъчително си пробиваше път в практиката, прословутата Наредба № 7 отлежаваше непоклатима цели пет години и заложените в нея норми с всяка година изоставаха все повече от европейската практика. Последната промяна на европейските норми за енергийна ефективност на сградите е в сила от края на 2009 г., като нормативно допустимите енергийни разходи са намалени с 30% спрямо приетите само две години по-рано. Добре, че от състрадание те, европейците, приютиха държавата ни към по-цивилизованата част на континента, защото комай всичко положително, което се случва у нас, става под външно въздействие. Навярно това пробуди и нашите нормотворци, а положителният резултат е, че от края на миналата година Наредба №7 е актуализирана, макар отново с известно изоставане от европейските норми. Новите български норми са задължителни за всички сгради, за които производството по одобряване и производството по издаване на разрешение за строеж започва след 1.02.2010.

Оценката на енергийната ефективност на една сграда е комплексна и зависи от множество фактори, измежду които в случая ни интересува само един – топлинните загуби, които се дължат на преминаване на топлината през външните стени. Като изключим термомостовете, това зависи от способността им да провеждат топлината, от тяхното термично съпротивление или неговата реципрочна стойност – коефициентът на топлопреминаване (U). За плътни ограждащи конструкции и елементи на сградите, граничещи с външния въздух, с промяната публикувана в ДВ, бр. 85/2009, тази стойност вече става 0,35 W/m²K и тя е референтна за всички проектанти и строители. За илюстрация ще посочим, че за да отговаря на новите изисквания външен зид с дебелина 25 cm, строен с обикновените керамични блокове (тухли-четворки) с хоризонтално разположени кухини, се нуждае от поне 11 cm дебела допълнителна изолация от EPS-F или минерална вата (λ≈0,040 W/mK). Това е решението за рязко намаляване на солените сметки за отопление при съществуващите сгради, сторени без мисъл за бъдещето. При ново строителство обаче оптималното решение е стените да се иззиждат с материал, който да удовлетворява едновременно конструктивните и топлотехнически изисквания, т.е. да бъдат еднослойни и да не се нуждаят от допълнителна топлоизолация, което е отнемащо време, труд и най-вече твърде скъпо начинание.

Първата публична реакция от страна на производителите към повишените изисквания на Наредба №7 бяха демонстрираните от „Винербергер“ ЕООД нови керамични блокове POROTHERM 38 N+F Hi. Те бяха показани за пръв път в началото на март на изложението „Българска строителна седмица“ и на тях е посветена тази статия. Предварително обаче бихме искали да отбележим, че тези блокове не бяха единствената показана на изложбата новост. Като най-атрактивна, вниманието на посетителите отдалеч привличаше необичайната технология на зидане на блоковете с повишена точност (шлайфани тухли) POROTHERM PROFI . Вместо с класически зидарски разтвор или лепилен разтвор, те се свързват един с друг чрез полиуретановo лепило. Тази технология е наречена DRYFIX.SYSTEM и силно ще облекчи и ще ускори около два пъти работата на зидарите. Вместо разбъркване с вода на разтвора за зидане, пренасяне и повдигане на стотици килограми на ден, разнасянето му и подравняването с мистрия или с други инструменти, при технологията DRYFIX.SYSTEM се използва специално лепило, което, подобно на монтажна пяна, се шприцова в две успоредни линии (при стени с дебелина над 15 cm) върху реда от блокове и върху тях се нарежда следващият. Бързо, лесно, чисто и качествено. Не устояхме на изкушението да кажем няколко думи за тази технология, а подробното ù представяне ще оставим за следващ брой.

Сега към най-актуалното – новите керамични блокове POROTHERM 38 N+F Hi, защото строителният сезон вече започна, а изискванията на Наредба №7 са в сила, което означава задължително преориентиране към материалите, които ги изпълняват. Оптималното решение са материали, които дългосрочно съчетават добрите топлоизолационни свойства с останалите важни от конструктивна гледна точка качества. Блоковете POROTHERM 38 N+F Hi имат коефициент на топлопроводност λ=0,14 W/mK. Това са най-добрите керамични топлоизолационни блокове, предлагани досега в България. Затова в наименованието им е добавена абревиатурата Hi – High insulation. Зид с дебелина 38 cm, иззидан от тези блокове с топлоизолационен разтвор, двустранно измазан с обща дебелина 20 mm, ще има коефициент на топлопреминаване U=0,35 W/m²K. Накратко направеният зид напълно отговаря на новите български норми и вече не се нуждае от поставяне на допълнителна топлоизолация. При зидане с обикновени тухли четворки цената на задължителната в този случай допълнителна топлоизолация би възлизала на около 50 лв./m² заедно с декоративната тънкослойна мазилка. Така че всеки лесно би могъл да си направил сметката колко ще му струва зидарията с блокове POROTHERM 38 N+F Hi (при разход 16 бр./m² зид), сравнено със сумата от цените на зидарията с обикновени тухли четворки и допълнителната топлоизолация.

Тук ще си позволим един собствен коментар. Тъй като производството на POROTHERM 38 N+F Hi е новост за завода на фирмата в гр. Луковит, специалистите на „Винербергер“ ЕООД според нас са се презастраховали, посочвайки коефициент λ=0,14 W/mK. Технологията на производство позволява при запазване на геометрията на POROTHERM 38 N+F Hi коефициентът на топлопреминаване на тези блокове да бъде допълнително подобрен. Така че поемаме ангажимента да следим развитието на това производство и своевременно ще информираме от страниците на списанието. А междувременно най-важното е, че на пазара ни вече се предлагат керамични блокове за зидане с непостигнати досега у нас топлоизолационни свойства.

Изпечените керамични тухли са най-древният и дълготраен, създаден от човека строителен материал, използван от всички цивилизации в човешката история. Създадените от австрийската компания Wienerberger керамични блокове и тухли съхраняват хилядолетната традиция за производство от изцяло натурални природни продукти – мергелна глина, изпечени при висока температура (около 900 °С), но при най-съвременна автоматизирана технология на производство. Много добрите изолационни качества на блоковете POROTHERM 38 N+F Hi се дължат, от една страна, на решетестата структура с множество канали с малко напречно сечение. Зидарският разтвор запечатва сухия въздух във вертикалните кухини на керамичните блокове и циркулацията на въздуха се ограничава, което съответно намалява и топлопренасянето.. Другата причина, на която новите блокове дължат това си качество, е фината пореста структура на техните стени. Тя се получава в процеса на изпичане, защото предварително в глината се били примесени дървени стърготини. Те изгарят и отделените при това газове създават порестата структура, а затвореният в миниатюрните мехурчета и пори въздух, както при останалите топлоизолационни материали, превръща иначе плътната печена глина, в също така твърд, но вече с добри изолиращи свойства материал.

Иначе казано, иззиданите с блокове POROTHERM 38 N+F Hi стени намаляват до около 20% топлинните загуби през тях в студените месеци на годината. За намаляване на топлинните загуби допринася и високата въздухонепропускливост на зидовете с блокове POROTHERM 38 N+F Hi, в които са практически изключени пролуките за просмукване на въздуха. Това се дължи на точните размери на блоковете, които позволяват плътното им прилягане един към друг, лабиринтното уплътняване между допиращите се едно до друго съседни чела, оформени на „нут и федер“ (оттук и добавката в наименованието N+F), както и на технологията на зидане.

Те обаче способстват също така и за значително намаляване на разхода на електроенергия за климатизация на помещенията през лятото. Масивните външни зидове, изпълнени с керамични блокове POROTHERM 38 N+F Hi, са ефективен акумулатор на топлина и поради това значително спомагат за повишаване на термостабилността на помещенията. Така например през преходните сезони потребността от отопление или охлаждане може до голяма степен да отпадне, защото през топлите часове на деня огрените от слънцето масивни стени се нагряват и акумулират в себе си значително количество топлина. Щом външните температури паднат, стените започват да отдават акумулираната топлина на въздуха във вътрешността на сградата.

По същата причина масивните външни зидове спомагат за изглаждане на големите температурни колебания, които са характерни за горещите летни дни. Първоначално те акумулират в себе си топлината от силните слънчеви лъчи и не допускат прегряване на въздуха в помещенията. Привечер и през нощта те отдават съхранената топлина и така температурата в помещенията се поддържа сравнително равномерна с минимални отклонения. С две думи, сградите, иззидани с POROTHERM, са зиме топли, а лете прохладни. Това изглаждане на външните температурни колебания допринася не само за икономията на енергия, била за отопление или за охлаждане, но е съществен фактор за поддържане на здравословен микроклимат в помещенията. Установено е, че денонощните колебания на температурата на въздуха в обитаемите помещения не бива да надхвърлят ±3 °С, защото това би се отразило неблагоприятно върху работоспособността и здравето на хората.

Добрата топлинна изолация на външните стени и способността им да акумулират топлината от слънцето през зимата и съответно да я отдават има и още едно важно въздействие, което често пъти се подминава поради незнание или подценяване. От добрата топлоизолация зависи температурата на вътрешните повърхности на външните стени, а от нея – субективното усещане за студ или топлина, когато човек се намира в близост до тях. При по-студена повърхност топлообменът между човешкото тяло и стените се активизира и усещането е за хлад, като човек и тръпки може да го побият. Като още по-неприятно това се възприема при непосредствен допир на открита част от тялото до стената. За да се преодолее неприятното усещане за хлад, се налага повишаване на температурата на въздуха в помещението средно с около 2–3 °С, което автоматично води до увеличаване на разходите за отопление – около 6% на всеки градус в повече. Ето защо повърхностната температура откъм вътрешната страна на външните стени не бива да бъде по-ниска от 3 °С спрямо температурата на въздуха в помещението. С две думи, добре топлоизолираните външни стени позволяват намаляване на температурата в помещението с около 2–3 °С, без това да се отрази осезаемо върху усещането за благоразположение и топлинен комфорт.

Това обаче не е всичко, с което иззиданите с блокове POROTHERM 38 N+F Hi стени допринасят за повишаване на комфорта на обитаване. Известно е, че всеки производител на строителни материали, били те за зидане, мазилки, шпакловки или бои, неизменно изтъква, че те са повече или по-малко паропропускливи, т.е. позволяват на стените „да дишат“. Блоковете POROTHERM 38 N+F Hi притежават, и то в изключителна степен, тази способност, като освен топлинен, те изпълняват и ролята на влажностен акумулатор. Благодарение на порьозната си структура те имат способността да поглъщат и по този начин да отнемат част от съдържащите се във въздуха водни пари, т.е. те ефективно го изсушават до определена граница на относителната влажност. Когато пък въздухът в помещенията стане прекалено сух и нездравословен, абсорбираната в блоковете влага се изпарява обратно и така относителната влажност на въздуха в помещенията се саморегулира (при обичайното влагоотделяне) между 40–60% (max 70% според Наредба №7), които стойности ограничават зоната на здравословен микроклимат.

Друго важно свойство на блоковете POROTHERM е, че осигуряват значително по-добра звукоизолация срещу преминаване на въздушнопреносим шум. Това е от важно значение както за външните стени, особено при строителството в шумна градска среда, така и за вътрешните стени. Така например, вътрешна стена иззидана с блокове POROTHERM 12 N+F, има индекс на звукоизолация срещу въздушен шум Rw=44 dB при нормативно изискване за жилищни помещения Rw=40 dB. При стена от POROTHERM 25 N+F вече се постига индекс на звукоизолация Rw=49 dB, при който нормално висок разговор в съседното помещение все още се чува, но не се разбира.

„Родени“ в огъня, керамичните блокове POROTHERM са абсолютно негорими, което придава на иззиданите с тях стени висока огнеустойчивост. Тази им способност се подсилва и от факта, че те имат повишена устойчивост на страничен натиск или удар, което е много важно в условия на пожар. Тази устойчивост се дължи на здравата механична връзка между блоковете, съединени на нут и федер, както и на здравината на свързване от проникналия на малка дълбочина в отворите на основната фуга варо-циментов разтвор. В резултат на всичко това дори и вътрешни стени с дебелина примерно 12 cm издържат и не допускат разпространяване на огъня в продължение на поне 90 min (клас на защита F90).

Противно на очакванията, породени от крехката наглед филигранна мрежеста вътрешна структура на блоковете POROTHERM, в действителност те са много здрав строителен материал. Якостта им на натиск надвишава с около три и половина пъти съответните характеристики на керамичните тела с хоризонтално разположени кухини. Плътните части на блоковете POROTHERM заемат около 55% от техния обем, поради което като цяло стените им са здрави. От гледна точка на статиката вертикалното разположение на стените и по-голямата височина на блоковете (238 mm) също допринасят за повишаване на съпротивлението на натиск.

На изложбата бяха показани и добилите вече голяма популярност сред строителите керамични щурцове POROTHERM. Използването на тези готови елементи за покриване на отвори от 1,0 до 3,0 m в зида за врати и прозорци е голямо облекчение за всеки строител. Задачата се решава само за няколко минути, вместо да се сковава кофраж, да се прави армировка, да се излива бетон и да се чакат двайсет и осемте дни преди свалянето на подпорите на кофража. Последната новост, от средата на април т.г., са тухлите с хоризонтални кухини FORATI 8 (25х20cm с дължина 33cm), предназначени за зидане на външни и вътрешни стени.

За допълнителна информация посетете сайта на „Винербергер“ ЕООД.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото