В категории: Брой 1-2/2007, Ремонти, Строителство, Топлоизолация

15 години „Новострой инженеринг“

Тазгодишното участие на „Новострой инженеринг“ ООД на изложението Българска строителна седмица съвпада с петнайсетгодишнината от основаването на фирмата. Създадена скоро след падането на Берлинската стена и премахването на бариерите, които ограничаваха достъпа на модерните строителни технологии до страната ни, фирмата неотклонно следва заложената още в името ù политика – да бъде проводник на най-новите материали и технологии, които откриват непознати доскоро възможности в строителната практика. За това „Новострой инженеринг“ ООД си партнира само с водещи в определена тясно специализирана област чуждестранни партньори, а за всеки от материалите, които предлага, със сигурност може да се каже, че е измежду най-доброто в световната практика. Фирмата е единствен представител за страната ни на:

» Vandex International, Швейцария – предлагаща материали и технологии за хидроизолация, ремонт и възстановяване на стоманобетонни конструкции.

» Zingametall, Белгия – производител на цинкова паста Zinga за антикорозионна защита на стоманени конструкции и елементи чрез студено поцинковане.

» Compaktuna, Белгия – строителна химия и химични добавки за бетон.

» Resins&Composites, Люксембург – производител на карбонови ленти и материали за усилване на строителни конструкции.

» Proceq, Швейцария – производител на измервателни инструменти за безразрушителени изпитвания на бетонни и стоманобетонни конструкции.

Търговията обаче заема само малка част от дейността на „Новострой инженеринг“ ООД, чийто творчески потенциал е съсредоточен основно в консултантска дейност при решаване на критични в строителната практика проблеми, особено при санирането на стари сгради и внедряване на най-нови технологии при извършване на строителни дейности. Това определя водещите позиции на фирмата в следните основни области:

» Хидроизолация на бетонни конструкции

» Усилване и възстановяване на конструкции

» Антикорозионна защита на бетонни и стоманени конструкции

» Химически добавки за строителството

Специално внимание заслужава дейността на създадената през 1999 г. дъщерна фирма „Новострой Контрол“ ООД и нейната „Мобилна строително-изпитвателна лаборатория“, които са специализирани в изпитване на строителни материали и конструкции – бетони, армировки, стомани, почва, бои, лакове, и контрол на строителството. Сравнително ново и същевременно изключително актуално направление в дейността на фирмата е сертифицирането на сгради за енергийна ефективност. За тази цел фирмата използва най-модерна измервателна апаратура, включително за извършване на безразрушителен контрол на качеството на стоманобетонни конструкции както и на влаганите материали на самия обект. С помощта на прецизна измервателна апаратура на място може точно да се установи съответствието между проекта и неговото изпълнение, качеството на вложените материали, както и качеството на изпълнените строителни елементи.

Възможностите на мобилната лаборатория са особено необходими при ремонт, възстановяване и дострояване на стари сгради с липсваща конструктивна документация и план на армировката, в случаите, когато се налага усилване на носещата конструкция.

Изключително ценна е възможността да се установят невидимите отвън дефекти в конструкцията, например да се определи широчината и дълбочината на образувалите се във вътрешността на бетонните елементи пукнатини.

„Мобилната строително-изпитвателна лаборатория“ извършва:

» Входящ контрол за съответствието на физикомеханичните показатели на влаганите в строителството материали със съответните стандарти.

» Операционен и текущ технологичен контрол. Текущ контрол за установяване на съответствието на влаганите строителни материали и изделия с проектните и технологични изисквания, както и за спазването на действащите нормативни изисквания за строителство и качество на изпълнението.

» Приемателен контрол. Издаване на протоколи за установяване на качеството на изпълненото строителство и потвърждаване на данните от лабораторните изпитвания.

» Калибриране на измервателни уреди

» Обследване на съществуващи конструкции и съоръжения.

Установяване на действителното състояние на изградени строителни съоръжения и конструкции, възстановяване на кофражни и армировъчни проекти, установяване на дефекти и поражения по строителните елементи и конструкции.

Изключително голям интерес представляват дейностите по обследване на енергийната ефективност и сертифициране на сгради. Образно казано, преди да се пристъпи към лечението на дадено заболяване, в случая прекомерните топлинни загуби на дадена сграда, то трябва да се диагностицира възможно най-точно. С помощта на специална апаратура и изчислителни методи се установяват реалните топлинни загуби от цялата конструкция, както и топлинните мостове. На тази база се изготвят предписания за необходимите мерки – смяна на дограма, направа на топлоизолация и т.н., чието изпълнение да гарантира, че ще бъдат изпълнени нормите за енергийна ефективност. Лабораторията осъществява също така и контрол върху извършеното от строителната фирма за установяване доколко то отговаря на проектните предписания. Много съществен момент е, че „Новострой Контрол“ ООД е упълномощена от Агенцията по енергийна ефективност да издава сертификат за енергийната ефективност на сградата. А това вече дава право на собствениците да ползват предвидените в закона за енергийната ефективност данъчни облекчения – освобождаване от данък сгради за 5 или 10 години в зависимост от присъдения клас.

Подходът на предварително обследване е единствено правилният, защото се гарантира, че сградата ще бъде оптимално изолирана и това ще бъде изпълнено качествено.

Армиране с карбонова лента

От новите материали, които ще бъдат показани на изложението Българска строителна седмица, ще се спрем само на един, за който досега не сме писали. Става дума за нова технология за възстановяване и усилване на носимоспособността на строителни конструкции. Всеки, който е ремонтирал из основи стара сграда, знае, че това понякога излиза по-скъпо и трудоемко, отколкото ако тя се изгради наново. Много сложно е усилването чрез класическите строителни технологии на съществуващи стоманобетонни елементи – греди, колони и плочи. Едва ли преди години някой би си помислил, че това може да се прави едва ли по магически начин – чрез просто залепване на една или няколко успоредни ленти по продължение на колоната или трегера. В действителност точно така стоят нещата, с тази разлика, че лентата представлява специален материал, произведен на ниво космически технологии. Тя е изработена от специални въглеводородни (карбонови) влакна, чиято якост на опън многократно надвишава стоманата. По този начин може да се усилват статично конструкции от стомана, стоманобетон, тухлена зидария и дърво – греди, колони, плочи и стени. Новият материал е производство на фирма Resins&Composites. Предлага се в три разновидности.

CARBOSTRIP UNI – твърда гъвкава пластина от еднопосочно разположени карбонови влакна, споени с епоксидно лепило. Широчината ù е 100 mm при дебелина 1 mm. Предлагат се и пластини с широчина 50, 80, 90, 120 и 150 mm при същата или с дебелина 1,2 mm. Всички те се доставят на рула с дължина 100 m. Материалът има якост на опън >2,8 GPa и относително удължение (след което следва скъсване) >1,6%. За сравнение ще посочим, че тези показатели за армировъчните стомани са в границите 370–590 MPa и 18–26%. Следователно карбоновите влакна имат над 6 пъти по-голяма якост на опън и около 16 пъти по-малко относително удължение в сравнение използваната за армировка стомана.

CARBOSTRIP MULTI – лента, чиито въглеводородни влакна са разположени 90% по дължина и 10% под ъгъл 45о°спрямо останалите. Това разположение на влакната позволява анкериране на лентата към строителните елементи.

CARBOSTRIP UNI. Материалът наподобява текстилна тъкан от еднопосочно разположени карбонови влакна. Доставя се във вид на лента с широчина 300 mm и дължина 250 m.

Допълнителната армировка с карбонови ленти се прави много лесно и същевременно е изключително ефективна. Лентите се залепват към укрепвания елемент със специално епоксидно лепило CARBOSTRIP Adhesive. Поставят се откъм страната, която е натоварена на опън – т.е. от долната страна на гредите и плочите. При усилване на колони, при възможност е желателно да бъдат четиристранно армирани чрез облепване, а ако не е възможно – откъм страната, подложена на опън вследствие натоварването на изкълчване на колоната.

Единственото изискване за качествено изпълнение на армировката е основата да бъде здрава, добре почистена от нестабилни частици, бои, мазнини и леко награпена с твърда стоманена четка. Ако има пукнатини или неравности, те се запълват и шпакловат със специално армиран с фибри циментов разтвор или с епоксидна смола.

Методът на повърхностно армиране чрез залепване на карбонова лента открива невероятни възможности за укрепване и преустройство на стари сгради, за противоземетръсно усилване, при стареене и корозия на арматурата и в редица други случаи.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото