В категории: Брой 3-4/2010, Ремонти, Строителство, Топлоизолация

YTONG – нови материали с повишени топлоизолиращи свойства

В началото на април т.г. „Ксела България“ ЕООД, производител на популярните блокчета за зидане от автоклавен клетъчен бетон YTONG, представи за пръв път пред медиите, а оттук и пред своите многобройни клиенти – строители в България, най-новите си продукти – блокчетата за зидане YTONG extraA+ и минералните топлоизолационни плочи YTONG Multipor. Това са високотехнологични продукти, които засега се произвеждат само в два от общо над осемдесетте завода на Xella International по света. Пускането на тези два продукта отбелязва нов, значително по-висок етап в надпреварата за създаване на още по-ефективни от гледна точка на икономията на топлинна енергия конструктивни строителни материали. Материали, които да удовлетворяват изискванията за топлинна ефективност, без да се налага поставянето на допълнителна топлоизолация върху зида.

Тази особено актуална през последните двайсетина години тема за новото строителство и санирането на старото, през последните месеци доби особена острота, защото Наредба №7 от 2004 г. „За енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради“ най-сетне бе актуализирана и доста плътно се приближи към действащите европейски норми. В частност коефициентът на топлопреминаване (U) за плътни ограждащи конструкции и елементи на сградите, граничещи с външния въздух, от досегашната стойност 0,5 W/m²K бе коригиран на 0,35 W/m²K. Тази стойност се отнася за сгради със средно обемна вътрешна температура над 15°С – при проектиране на нови и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващите сгради.

Това нормативно повдигане на летвата по отношение на изискванията към топлинната изолация на външните стени налага задължителна промяна на строителната практика, давайки поредния старт в надпреварата за създаване и предлагане на пазара на нови, още по-качествени строителни материали, с които строителите да строят по-лесно и по-бързо сгради, които да съответстват не само на новите топлотехнически изисквания, но и на останалите фактори, от които зависи комфортът на обитаване.

Като производител на високотехнологични продукти, Xella International очевидно имаше готовност да посрещне новите изисквания и още с пукването на строителната пролет представи на българския пазар своите нови продукти. Това несъмнено е събитие, отбелязващо решителна крачка в производствената палитра от продукти с марката YTONG, събитие, което несъмнено ще укрепи допълнително и без това стабилните позиции на марката на българския строителен пазар.

Не случайно от висшия ръководен екип на пресконференцията присъстваха г-н Гьозо Видор, изпълнителен директор на Xella Baustoffe за Югоизточна Европа, и г-н Кирил Геков, търговски директор на „Ксела България“ ЕООД.

Г-н Видор представи накратко позициите на Xella International GmbH като водещ производител на строителни материали и вар в света. Нейните продукти са известни в цял свят под марките YTONG (газобетонни изделия), Silka (силикатни варо-пясъчни тухли и блокове за зидане), Hebel (едроразмерни готови елементи от газобетон), Fermacel (облицовъчни плочи на гипсова основа), Multipor (топлоизолационни плочи) и др. Сред тях най-известни безспорно са блокчетата за зидане YTONG, чиято технология на производство е създадена през 1924 г., когато е патентована от шведския архитект Йохан Ериксон. През 1929 г. започва индустриалното производство на този определян като революционен за строителството материал. Особено бурно развитие и масово приложение материалите с марката YTONG намират след края на Втората световна война при възстановяването на сринатата до основи Германия. Тук именно се изявяват най-добре отличните качества на тези материали по отношение на техните конструктивни, топлотехнически и звукоизолационни качества, както и по изключителната бързина и постигане на високо качество в строителството.

От септември 2008 г. подразделението за производство на строителни материали Xella International GmbH става част от международния консорциум PAI partners и Goldman Sachs Capital partners. Към момента то разполага с над 80 завода в 20 държави, в които работят над 7900 служители. В над 30 държави има търговски организации, които предлагат неговите продукти на местните пазари.

Г-н Видор специално подчерта, че успехът на произвежданите от Xella International материали се дължи основно на това, че те са високотехнологичен продукт, плод на огромното внимание и средства, които концернът непрестанно влага за изследователска и развойна дейност, за стриктен контрол на входящите суровини и крайната продукция. Целта е била винаги да създават продукти, които комплексно да удовлетворяват високите изисквания в строителството като лесен за работа конструктивен материал с ниско тегло, шумо- и топлоизолиращ, с добри огнезащитни качества. Не случайно през миналата година YTONG бе удостоен с отличието „Марка на столетието“ в Германия.

Xella International е деен член на европейската мрежа Future_bizz, включваща водещи иновативни концерни, чиято задача е обменът на идеи, информация и разработки за формиране на обща представа за това в какви условия ще живеят и работят хората през следващите години – в по-близкото и по-далечно бъдеще.

Г-н Кирил Геков, търговски директор на „Ксела България“ ЕООД подчерта, че за шестнайсетте години, откакто продукти с марката YTONG се произвеждат в България, сумарният им обем надхвърля 3 920 000 m³ и ако се наредят в права линия, дължината ù значително ще надхвърли обиколката на земното кълбо по екватора.

Приватизационната сделка, при която YTONG купи през 1994 г. стария завод за газобетон край Кремиковци, след което основно го преоборудва и модернизира, е една от най-успешните за България през последните двайсет години. Материалите от автоклавен клетъчен бетон на YTONG станаха емблема на бързо разгърналото се строителство в България, предпочитан материал за вътрешни и външни зидове в жилищни и обществени сгради, търговски и бизнес центрове, спортни, промишлени и селскостопански обекти. Бързо растящите пазарни потребности в страната и в съседни държави наложи построяването и на втория завод на YTONG в Добрич. С материалите на YTONG са построени едни от най-представителните сгради от по-новото време, включително откритият наскоро гигантски търговски център „Сердика“ в столичния кв. Подуене.

За популяризиране на новите продукти на YTONG от 7 април т.г. „Ксела България“ стартира национална акция с демонстрации и обучения, която ще обхване по-големите градове на страната. Г-жа Петя Галинова, маркетинг мениджър на „Ксела България“ ЕООД, запозна присъстващите журналисти с отделните прояви. Те ще бъдат проведени в периода април–октомври. Така например за по-масовата аудитория от предимно домашни майстори–строители във всички магазини от веригите – „Практикер“ и „Баумакс“ през април–май ще бъдат проведени демонстрации с новите материали.

На срещата с журналистите присъства и инж. Васил Манолов, специалист в направление „Приложна техника“.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото