В категории: Брой 9-10/2008, Облицовки и настилки, Отопление, Ремонти, Строителство

Настилка с плочки над подово отопление

Подовите отоплителни системи са отдавна признат и често предпочитан начин за отопление – било като основен източник на топлина в жилището или като допълнителен, за подгряване на пода в банята например. Те имат редица предимства и два недостатъка. Да посочим първо предимствата.

При този вид отопление подът, и по-точно неговата повърхност, изпълнява ролята на ниско температурно отоплително тяло, което излъчва „мека“ топлина равномерно от цялата си повърхност. За разлика от отоплението с радиатори, електрически и други печки, при подовото отопление най-топлият слой въздух се намира в близост до пода, а не високо при тавана. Поради това този начин на отопление е и най-здравословен, защото краката на хората се намират в най-топлата зона, а главите им – в по-хладната. Така в помещението се постига оптимален микроклимат от гледна точна на здравето и поддържане на висока работоспособност на човека. Подовото отопление се усеща като особено приятно в помещения, чиито подове са застлани с керамични или мраморни плочи. Поради красивия си външен вид, добра износоустойчивост, водоплътност и най-вече лесно почистване освен в баните, мокрите помещения и кухните, с тях все по-често се застилат и подовете на хола и други помещения, предназначени предимно за посрещане на гости.

От топлотехническа гледна точка обаче тези материали се отнасят към групата на „студените настилки“. Колкото и висока да е температурата на въздуха в помещението, подовата настилка ще се възприема като студена и неприятна при стъпване с боси крака върху нея. Причината за това е високата топлоотнемаща способност на тези материали – за мрамора повече, за керамиката по-малко. Най-доброто решение в случая е монтиране на подово отопление, което да осигурява по-висока повърхностна температура на пода. Върху такъв под стъпването с бос крак вече е удоволствие и не причинява простуда. Ето защо и в жилища с водно или друг вид основно отопление, в пода на баните се вгражда отоплителна система, която затопля настилката от плочи.

С казаното дотук предимствата на подовото отопление не свършват. При останалите системи за отопление се използват нагревателни прибори с висока повърхностна температура, поради което над тях се образува мощен поток от топъл въздух. Той се издига бързо до тавана, задържа се там, докато изстине, като отдава топлината си на междуетажната стоманобетонна плоча и високата част на стените. Вече охладен, той се спуска отново надолу и така се получава доста осезаемо течение. Зоната в близост до пода, където се намират чувствителните на простуда крака, остава най-студената в помещението.

Засилената циркулация на въздуха има и друг нездравословен и нехигиеничен ефект – той увлича със себе си прах, която се отлага върху стената зад отоплителното тяло и тавана над него. На тези места повърхността им бързо се замърсява и потъмнява. Циркулацията на прахта се отразява зле и на хората с дихателни проблеми.

Подовата отоплителна система е невидима и не заема място в помещението, липсват и отоплителни прибори, които неминуемо налагат ограничения при разполагането на мебелите.

Като капак на всичко електрическото подово отопление е и по-икономично от електрическите радиатори и калорифери, защото при него средната температура на въздуха в помещението може да се снижи с 2 оС, без това да се отрази на топлинния комфорт, който се изразява в усещане за топло или студено. Това наглед нищожно снижаване на температурата има значително парично изражение, защото води до намаляване на енергийните разходи за отопление с около 20%. Когато отоплителната система е електрическа, експлоатационните разходи със сигурност може да се снижат още повече благодарение на възможностите за оптимално регулиране на отоплителния процес с модерни, включително с микропроцесорно управление, т.е. „интелигентни“, терморегулатори.

Всяка благина, естествено, има и своята цена. Изграждането на подова отоплителна система е инвестиция, която обаче с времето несъмнено се изплаща. Ако отоплителната система – тръбна серпентина при водно отопление или нагревателен кабел при електрическо отопление, не е била вградена в подовата конструкция по време на строителството, изграждането на подово отопление след това изисква значителна ремонтна дейност, често пъти е свързано с полагане на различно дебела циментова замазка. Това налага внасяне на влага в помещенията, замърсяване и т.н.

Нещата значително се опростиха и улесниха, след като и на нашия пазар се появиха електрическите нагревателните системи, тип „рогозка“, devimat, които се монтират изключително лесно и бързо. Те се развиват върху пода на успоредни една до друга ивици, докато покрият цялата му площ. Работата се улеснява от това, че на гърба им има фабрично нанесен слой лепило и с лек натиск те залепват върху пода. Поради съвсем малката им дебелина, само 2,5–3 mm, поставянето на отоплителната система не води до забележимо повдигане нивото на пода и произтичащите от това усложнения. Затова, когато днес се говори за електрическо подово отопление, най-често това са нагревателни рогозки, върху които с по-дебел пласт подходящо за целта лепило се залепва подовата настилка от плочи.

От казаното дотук може да се направи един важен извод – когато предстои ремонт и подмяна на подовите плочи в банята или при ново строителство, си заслужава под тях да се поставят и нагревателни рогозки. Оскъпяването не е съществено, защото и без това площта на банята не е голяма, разходите за електричество – също, поради факта, че подовото отопление е допълнително, а не основно. Удоволствието от досега на босите крака до приятно затопления под си струва и усилията, и цената, а здравето пък няма паричен измерител.

Подовете с вградена отоплителна система най-често се застилат с керамични или от естествен камък плочи. За техните предимства вече бе споменато, основният им недостатък, усещането за „студен под“, се елиминира от по-високата повърхностна температура на настилката. Допълнително предимство в случая е, че те имат значително по-висока топлопроводност от дървените подови настилки, т.е. по-добре провеждат топлината от нагревателните елементи и я отдават чрез конвекция на въздуха.

Отопляемите подови конструкции обаче поставят и допълнителни изисквания към използваните за залепване и фугиране на плочите материали. Причината за това е, че циментовата замазка (ако я има), лепилото и самите плочи са подложени на циклично нагряване и охлаждане, в зависимост от това дали отоплението е включено, или не. Това неизбежно поражда процеси на термично разширяване и свиване на тези материали. Те от своя страна имат различни коефициенти на термично разширение. Поради това неизбежно възникват напрежения, които може да причинят отлепване на плочите и пропукване на фугите между тях.

За да не се случи всичко това, Сейнт Гобен Вебер предлага на нашия пазар подходящи за целта материали. За лепило се използва weber.col Флекс, а за фугиране weber.color Флекс. Лепилото weber.col Флекс е с повишена остатъчна еластичност, която се запазва и след втвърдяване. По този начин слоят лепило е в състояние да поеме и компенсира разликите в движението на основата и връхното покритие от плочи, без да се напука и допусне отлепване. Това лепило е подходящо и за други от групата на т.нар. критични основи, каквито са старите облицовки с плочи, когато се лепи директно върху тях, облицовката на обшивки от гипсокартон, гипсофазер или новите циментови плочи AQUAPANEL, на блокчета газобетон и др. Лепилото се използва и за външни облицовки, които също поради атмосферните влияния и слънчевото греене са подложени на значителни термични напрежения.

Пълнителят за фуги weber.color Флекс също е материал с повишена еластичност след втвърдяване. Поради това поема движенията на плочите една спрямо друга, без да се напуква. Той е подходящ за запълване на фуги с широк диапазон от широчини – от 2 mm до 20 mm, при вътрешно и външно приложение.

Както при всички случаи на залепване на облицовки от плочи, добрият краен резултат силно зависи от състоянието и подготовката на основата.

В случая вариантите са два. Когато отоплителната система е направена с нагревателни рогозки, те се разстилат или върху здрава, добре подравнена циментова замазка, или върху стара настилка от подови плочи. И в двата случая основата трябва да бъде суха и здрава, добре подравнена и по повърхността ù да няма прах и други замърсявания. При стара настилка с плочи тя трябва да бъде старателно измита от неминуемо отложили се наслоения от сапун и други миещи и перилни препарати.

Нагревателните рогозки представляват стъкловлакнеста мрежа, към която е закрепен серпантинообразно нагънат нагревателен проводник. Лепилото прониква през отворите на мрежата, като по този начин плътно обхваща нагревателния кабел в рогозката. Тук са възможни два начина на работа. Единият и по-лесен е рогозката да се разстеле върху целия под. След това отгоре ù се нанася лепилото на пласт с дебелина 5–10 mm, а плочите се поставят и нивелират върху него. При този начин е възможно на отделни места лепилото да не проникне достатъчно добре, поради което да не обхване плътно и навсякъде нагревателния кабел. Ако останат въздушни мехури на тези места, той може да прегрее. Вторият вариант гарантира по-сигурно свързване на лепилото към основата и проникване през рогозката, но за сметка на това изисква повече умение и добро предварително планиране на работата. Първоначално с назъбена маламашка се полага тънък пласт лепило weber.col Флекс. След това върху него се разстила рогозката, като се притиска с правия край на маламашката, докато потъне изцяло в слоя лепило. След това отгоре се полага вторият, основен пласт лепило, върху който се поставят плочите. С оглед на механичната здравина на настилката, плочите трябва плътно да залепнат, без под тях да остават кухини. Препоръчва се също така покритието от плочи да не опира плътно до ограждащите стени, а помежду им се оставя разширителна фуга, широка около 5 mm, която се запълва с еластична силиконова паста. Задачата на тази фуга е да поема термичното разширение на покритието при нагряване и така го предпазва от възникване на механични напрежения.

Когато нагревателната система е изградена от тръбен змиевик или нагревателни кабели (например deviflex DTIP-18), над тях се прави циментова замазка, която ги покрива и защитава. Поради дебелината на тръбите, а и за да не се напука и отлепи, тази замазка най-често се прави с дебелина до 40 mm. Когато под нагревателните елементи има топлоизолация, замазката се армира с мрежа. Това налага изчакване от 28 дена, докато тя се втвърди достатъчно и набере необходимата якост. За достатъчно подравнена се приема замазка, при която под двуметров мастар не остава пролука, по-голяма от 7 mm. Когато се налага допълнително подравняване, подходящ материал за това е weber.niv Профи. Това е саморазливаща се подова замазка, подходяща за полагане на пласт с дебелина от 3 mm до 15 mm. Разтворът се излива върху пода, разнася се грубо с дълга стоманена маламашка или специално гребло с гумена лента по края. След това се оставя в покой. Под въздействие на земната гравитация течният разтвор се разлива и образува равна и гладка повърхност.

При силно попиваща водата циментова замазка, тя трябва да се намаже с грунд за порьозни основи weber.prim грунд, преди да се пристъпи към лепене на плочите.

Едно денонощие след залепване на плочите фугите помежду им се запълват с подбран според цвета им пълнител weber.color Флекс. След десетина-двайсет минути повърхността на плочите се почиства от фугиращия разтвор с леко навлажнена гъба. Фугите се оформят окончателно чрез внимателно триене по дължината им. Няколко часа по-късно или на другия ден остатъците от фугиращия разтвор, полепнали в прахообразно състояние, се отстраняват чрез триене със суха мека кърпа.

Преди да се включи електрическото захранване, трябва да се изчака достатъчно време, за да се втвърди лепилото напълно. Първоначално, за кратко време, нагревателната система може да се включи два дни след залепване на плочите. За включването ù в режим на продължителна работа трябва да се изчакат поне 5 денонощия.

Коментари и въпроси

4 Коментари към “Настилка с плочки над подово отопление”

angel markov | април 20th, 2012 at 3:16 pm

Моля да ми помогнете да избера нагревател против заледяване на открита тераса 24м2, който да монтирам под плочките на терасата. Става въпрос само за евентуално размразяване, а не за отопление. Нагревателя ще включвам ръчно само при нужда.
„Направи сам“: Запитването Ви е изпратено на фирма, която ще Ви оферира необходими нагревателен кабел.

Танчо Милев | януари 28th, 2013 at 1:02 am

Здравейте, разгледах доста добре идеята и съм доволен, но искам да разбера каква ще е цената, за да си купя само нагревателите?!

„Направи сам“: Здравейте, за да получите оптимална цена и добре работеща подова отоплителна система трябва да се знае площта на помещението, наличната подова топлоизолация, топлинните загуби на помещението, неговото предназначение, наличие на препятствия, които трябва да бъдат заобиколени и т.н. С две думи всяка такава отоплителна система трябва поне да се проектира от специалист. Затова препратихме запитването Ви до „Данфос“ ЕООД, които ще се свържат с Вас и ще Ви консултират.
Ако използвате нагревателни рогозки, като описаните в статията, може да се ориентирате какви материали са Ви необходими, като използвате специализирания калкулатор на DEVI.

katrin | юли 21st, 2013 at 9:16 pm

nqma li spezialisti kam firmata koito postavqt tova podovo otoplenie??
„Направи сам“: Писмото е препратено на „Данфос България“, от където ще получите конкретен отговор.

Doni Dzhenkova | ноември 11th, 2013 at 1:56 pm

Подходящо ли е това подово за баня и по точно под душ?
„Направи сам“:
Нагревателният проводник в рогозките е сигурно изолиран и херметизиран, така че е напълно защитен срещу проникване на влага. Условието за това е кабелът да не се реже.
Повече за изпълнението на подовото отоплителна система с рогозки може да прочетете тук.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото