В категории: Брой 9-10/2008, Ремонти, Строителство, Сухо строителство

Ревизионни клапи в системите на Knauf

В многобройните статии, които сме публикували за плочите гипсокартон и гипсофазер на Knauf, за тяхното приложение при изграждане на различни конструкции – преградни стени, предстенни обшивки, заместители на класическата със „суха мазилка“, обшивки на покривната конструкция и окачени тавани в помещения, изграждането на бани, мокри помещения и др., често сме подчертавали многобройните предимства на този начин на строителство. Многократно сме писали за тях и затова сега няма да повтаряме известни вече на читателите ни неща. Самият факт, че този метод почти изцяло завладя строителството на обществени сгради, става все по-предпочитан в жилищното строителство, а вече се изнесе и върху фасадите като отлична външна облицовка (с плочи AQUAPANEL), е достатъчно красноречиво доказателство за това.

Разкривайки една или друга страна на предимствата при използването на плочи на гипсова основа на Knauf и технологиите за тяхното конкретно приложение, през всичкото това време сме подминавали или по-точно пропускали друго също много съществено предимство – възможността в конструкцията, било в стените или тавана, да се оставят отвори за достъп зад обшивката. Тези отвори се затварят с подходящи клапи (или вратички, на който както му звучи по-добре), така че при необходимост се отварят без каквото и да било затруднение и през отвора се открива достъп до иначе недостъпното пространство. Клапите трябва да се отварят с лекота, както и сигурно да затварят отвора, а в някои случаи уплътняването на фугата между вратата и рамката да бъде толкова добро, че да не пропуска преминаване на въздух или, не дай си боже, на пушек. Също така клапите трябва да се интегрират изцяло в конструкцията, за да се сливат с останалата повърхнина и да не личат като кръпки.

За да стане всичко това възможно, място за самоделство няма, а и не е необходимо, защото от Knauf са се погрижили създавайки две серии такива клапи – Knauf alutop REVO и Knauf alutop F-TEC, които се предлагат и у нас. Те са съставни елементи, модули, от цялостната система, която Knauf предлага за изграждане на всевъзможни конструкции, базирани на обшивка от плочи на гипсова основа. Клапите се произвеждат с различна големина, според конкретната конструкция и разстояние между носещите метални профили, както и според необходимата големина на отвора, за да може да се подбере най-подходящата от тях. Клапи може да се използват и за монтиране на големи осветителни тела, при които е необходим достъп до задната им част. Има и клапи с извита форма на капака, които се вграждат предимно в декоративно оформени облицовки на тавана, огънати по същия начин.

Клапите Knauf alutop REVO са универсални, като са пригодени за вграждане в стени и тавани, във всякакви помещения при дебелина на обшивката с плочи 12,5 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm и 25 mm. В случая най-силно ни интересуват двата крайни размера, защото те отговарят на еднослойна и двуслойна обшивка с плочи с най-често използваната дебелина – 12,5 mm. С изключение на една, клапите имат квадратна форма, а големините им започват от 200х200 mm и стигат до 1200х1200 mm, като стъпката между размерите е 100 mm. Единствено клапата с размери 600х1200 mm се отклонява от това правило. При необходимост от затваряне на отвори с по-големи размери се монтират двойни клапи. С две думи, този вид клапи се използват навсякъде, за тавани и стени, независимо от вида и предназначението на помещението, стига да не се поставят специални изисквания за повишена пасивна огнезащита.

Когато към конструкцията има такива изисквания, се използват клапите Knauf alutop F-TEC, които са така произведени, че да отговарят на нормите за огнеустойчивост. Според класа на тази защита те са два вида – F30 и F90. Първите осигуряват огнеустойчивост на конструкцията в продължение на 30 min, а вторите – за 90 min. Тези клапи затварят много плътно отвора, така че да не остават фуги, които да пропускат въздух или дим, което е задължително изискване за пожарната безопасност. Клапите Knauf alutop F-TEC 30 се произвеждат за дебелини на обшивката от 12,5 mm до 25 mm. Клапите Knauf alutop F-TEC 90 са пригодени за вграждане в обшивка с дебелина от 25 mm до 50 mm, които дебелини изпълняват изискванията за този клас на огнеустойчивост.

Казано най-общо, в конструкциите, изпълнени чрез обшивка с плочи гипсокартон или гипсофазер, често се налага оставяне на отвори, които да осигуряват достъп към пространството зад обшивката. Това позволява ремонт на прокараната в кухината електроинсталация или отоплителна система, в кухнята и банята за достъп до скрити в стената спирателни водопроводни кранове, водомер или филтри за очистване на водата, до елементи на канализационната система, зад обшивката на тавана за монтиране и обслужване на осветителни тела и различни други инсталации. Ревизионни отвори поне по един на етаж се оставят и на инсталационните шахти. Подходяща по размери клапа може да изпълнява функциите на врата с нестандартна височина за достъп до килер, оформен между преградната стена и ниската част на покрива. Казаното дотук се отнася предимно за жилищни сгради. Потребността от вграждане на такива клапи е още по-голяма в производствени помещения, лаборатории и други със специфично приложение помещения. Вграждането на ревизионни клапи откроява още едно много голямо предимство на конструкциите с елементи на Knauf пред класическите масивни зидове. Несравнимо е удобството за лесен, безпрепятствен достъп до намиращите се зад обшивката инсталации пред необходимостта от мащабно къртене на стени с произтичащите от това последствия. Това е и причината за изграждане на предстенна обшивка от импрегнирани плочи на Knauf в баните и кухните, за да може тръбите да се прокарват лесно и удобно в така образуваните кухини. На възловите места в облицовката от плочки се оставя отвор за достъп до спирателните кранове, който се затваря с клапа.

Клапите Knauf alutop са изпълнени като напълно завършени модули, чието монтиране е в максимална степен улеснено. Повърхността на вратите не се нуждае от допълнително шпакловане и е готова за боядисване. Рамките са изработени от алуминиев профил, като ъглите им са подсилени с поцинковани стоманени планки. Клапите имат стабилен механизъм за закрепване и задържане на вратата в затворено положение. Отварянето ù става с лек натиск върху нея. Вратите, предназначени за монтиране в окачен таван, са подсигурени срещу падане с държатели от гъвкава пластмаса или метал. Пантите и ключалката не се виждат отвън. В зависимост от конструкцията вратата на клапата може да се отваря до определен ъгъл, при което положение тя се задържа от един или повече държатели. Пантите позволяват откачане на вратата, за да се освободи напълно светлият отвор на клапата. В затворено положение вратата на клапата се слива с околната повърхнина и на практика е незабележима.

Системата Knauf е създадена преди всичко за бързо и лесно строителство, като за всеки конкретен случай се предлага подходящият детайл. Така е и при клапите, като всяка от тях се монтира за не повече от 20 min. Ако отворът е готов, клапата се монтира за около 6 min. При спазване на несложната технология добрият краен резултат е гарантиран. Поместените тук чертежи дават представа за монтирането на клапа Knauf REVO в конструкция, изпълнена с еднослойна обшивка от плочи гипсокартон. Мястото на отвора се избира според необходимостта за достъп зад обшивката. Според големината и местоположението той може да бъде разположен между два UW или CD профили, в зависимост от това дали е стена, или окачен таван, или да пресича някой от тези профили. В първия случай отворът се очертава според вътрешния контур на рамката (светлия отвор), като от всяка страна се прибавят по 5 mm. Така например за клапа Knauf REVO 12,5 с размери 300х300 mm с прободен трион се изрязва отвор с размери 310х310 mm. Когато някой от профилите на носещата конструкция попада в отвора, той се прекъсва и дублира с друг успореден на него профил, монтиран на разстояние между 30 mm и 100 mm от отвора.

След това вратичката се откача от пантите и рамката се вкарва наклонена по диагонала на отвора, за да влезе отзад, намества се и се нивелира. В това положение се фиксира в ъглите с четири дърводелски стеги. Закрепва се със самопробиващи винтове 3,5 х 25 mm при еднослойна обшивка и 3,5 х 45 mm при двуслойна. При клапи с големина 200 х 200 mm и 300 х 300 mm са достатъчни осем винта – по два за всяка страна. При клапи с размери 400 х 400 mm и 500 х 500 mm броят на винтовете се увеличава на 14 – по четири отгоре и отдолу и по три за всяка от останалите две страни. Сега вече вратичката може да се окачи на пантите и клапата е монтирана.

Фугите между външната рамка на клапата и ограждащите отвора кантове на плочите се запълват с Knauf Uniflott.

За допълнителна информация вижте тук.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото