В категории: Брой 11/2006, Инструменти, Металообработване, Облицовки и настилки

Ъглошлифовъчните машини Bosch

От началото на септември т.г. „Роберт Бош“ ЕООД обяви голямо, бихме казали сензационно намаление на цените на своите професионални ъглошлифовъчни машини. Тази търговска стъпка ще умножи значително техните продажби, защото след промяната на този така важен за българския пазар показател, машините на Bosch се изравняват, а при някои модели дори стават по-евтини от конкурентните машини на другите световни производители. Намалението е най-голямо и достига до 32% при най-често използваните в практиката машини от малкия клас с мощност от 600 W до 1400 W. При големите с мощност 2100 и 2400 W намалението на цените е 18%.

В НС 9-10/2006 разгледахме подробно технологичните решения, разработени и патентовани от Bosch, които фирмата вгражда в своите ъглошлифовъчни машини. Тук ще се спрем по-подробно на конкретните модели, на техните технически характеристики и конструктивни особености.

Понятието „малък клас“ най-вече визира ниското тегло на тези машини и размерите им, които ги правят пригодни за работа, като се държат само с една ръка. Същевременно притежават достатъчно голяма мощност, благодарение на която те са подходящи за извършване на почти всички дейности, свързани с рязане, изпиляване и шлифоване на метални и неметални материали. Поради това малките машини заемат около 70% от пазара на продаваните в ЕС ъглошлифовъчни машини.

В този клас Bosch е несъмнен лидер в страните от ЕС с около 40% пазарен дял. Това необичайно силно присъствие се дължи основно на оптималното съчетание между много добро качество, висока производителност, изключително голяма надеждност и дълготрайност, отличната ергономичност и множество конструктивни мерки за намаляване до минимум на умората при работа и рисковете от увреждане на здравето.

Малки машини

Към момента Bosch предлага общо 11 модела в този клас. Най-малки са моделите GWS 6-115 и GWS 6-115 E. Топмоделът е GWS 14-125 с неговите разновидности GWS 14-125 CIT, GWS 14-125 CIE, GWS 14-125 CI. В наименованието на всяка машина първата цифра показва мощността на двигателя, а втората – диаметъра на работния диск. Буквите означават следното:

» C – електронно управление за поддържане на постоянна честота на въртене, независимо от натоварването, плавно развъртане на диска без създаване на токов удар в електрическата мрежа и защита на електродвигателя при претоварване.

» I – „интелигентна“ система (KickBack Stop) за предпазване от обратен удар чрез мигновено изключване на захранването, защита срещу самоволно повторно включване (Restart Protection), микропроцесорно управлявана система за поддържане на постоянна честота на въртене.

» Е – електронно управление с предварително избиране на честота на въртене на диска.

» T – машината има повишен до 18% въртящ момент, поради което е предназначена за работа в режим на големи натоварвания.

Моделите GWS 6-115 и GWS 6-115 E имат електродвигател с мощност 670 W, като най-характерното за тях е ниското им тегло (1,4 kg) и компактни размери (дължина 263 mm и височина 104 mm). Работят с най-малките дискове – Ø115. Малкият диаметър на тялото позволява удобно обхващане и държане в ръка, а в съчетание с ниското им тегло намалява умората до минимум. Тези машини са особено подходящи за работа на труднодостъпни места. Вторият модел има вградена електронна система за управление на честота на въртене на диска, благодарение на което той е подходящ и за обработка на термочувствителни материали. Намотките на електродвигателя са специално защитени срещу засмукваните от въздушната струя абразивни частици, включително метални. Четките сe самоизключват при достигане на определена степен на износване и така колекторът се предпазва от ускорено износване.

По-специално внимание заслужават останалите девет модела в тази група, обхващащи машини с мощност на електродвигателя от 800 до 1400 W (GWS 8-14). Това са съвсем нови модели, в които са използвани последните технологични решения на Bosch. Изследвания, проведени от независимия институт за изпитания и сертифициране SLG в Хартмансдорф, Германия, са доказали, че машините от новата серия GWS 8-14 имат изключително голяма дълготрайност – показател, по който надвишават с близо една трета най-близкия си конкурент на световния пазар.

Групата обхваща моделите GWS 14-125 CIT, GWS 14-125 CIE, GWS 14-125 CI, GWS 11-125 CIE, GWS 11-125 CI, GWS 10-125, GWS 8-125 и GWS 8-115. Към нея принадлежи и моделът GWS 14-150, който се отличава по диаметъра на диска – Ø150 mm.

Техническите параметри на машините в тази група са дадени в таблицата, а тук ще посочим технологичните решения, вградени в тях.

» Bullet-Proof Guard – система за завъртане и фиксиране на предпазния щит без помощен инструмент.

» Vibration Control – система, вградена в предната ръкохватка, намаляваща вибрациите, които се предават на ръката със 70%.

» Cooling System – специална система за обдухване с въздух и охлаждане на електродвигателя, която значително понижава температурата в местата с повишено топлоотделяне. В резултат на това двигателят е защитен срещу прегряване, работи в оптимален температурен режим и поради това дълготрайността му се удължава с над 50%.

Всички машини от серията GWS 8-14 имат най-новия електродвигател на Bosch – Champion, който се отличава с повишена мощност, значително по-голяма дълготрайност от предшествениците си, има специални четки от синтетичен графит, усилена защита на намотките и останалите елементи срещу въздействието на абразивния прах и метални частички, както и ред други нововъведения. Всички те допринасят за значителното повишаване на износоустойчивостта и експлоатационната дълготрайност на машините.

От гледна точка на мощност и технологични нововъведения най-високо стои моделът е GWS 14-125 CIE. С максимална за класа „малки машини“ мощност 1400 W това е инструмент, който покрива почти целия диапазон от приложения на ъглошлифовъчните машини. Освен описаните вече технологични новости, тази машина има и вградена „интелигентност“, изразяваща се в системата KickBack Stop, която ефективно предпазва работещия при възникване на обратен удар поради внезапно заклинване на диска. В такъв случай микропроцесорно управляваната система мигновено изключва захранването на двигателя. Вторият елемент на вградената „интелигентност” е системата Restart Protection, която не позволява самоволно включване на двигателя при възстановяване на прекъснатото захранване. Тя е особено полезна и предпазва от нараняване в случай, че захранването прекъсне поради спиране на тока.

От групата малки ъглошлифовъчни машини най-продавани у нас за сега са моделите GWS 6-115Е, GWS 8-115, GWS 11-125CI и GWS 14-125CI, за които се поддържат количества на склад. Останалите модели се доставят по заявка на клиента.

Големи машини

Групата включва девет модела мощни и съответно по-тежки машини, предназначени за големи по обем и натоварване дейности по рязане и изпиляване на черни метали, изрязване на канали в бетон и рязане на други неметални материали. Поради по-голямото си тегло и значителния жироскопичен ефект, създаден от по-големия и по-тежък диск, по време на работа тези машини се държат задължително с две ръце.

По мощност на електродвигателя групата се дели на три подгрупи. Най-мощни са двата модела с двигатели по 2600 W – GWS 26-230 JBV и GWS 26-180 JBV, които се различават един от друг по диаметъра на диска. Групата на машините с мощност 2400 W e най-многобройна и включва: GWS 24-230 JBX, GWS 24-230 JBV+SDS, GWS 24-230 JBV, GWS 24-180 JBV+SDS, GWS 24-180 JBV. С най-малка мощност (2100 W), но и с най-ниско тегло (4,4 kg) са GWS 21-230 JHV и GWS 21-180 JHV.

У нас се продават най-често и съответно се поддържат на склад наличности от моделите GWS 21-230 HV, GWS 21-180 JHV, GWS 24-230 BV и GWS 24-230 JBX. Останалите се доставят по заявка.

Всички големи машини на Bosch имат изключително ефикасна система за намаляване на вибрациите (Vibration Control), благодарение на която предаваните на ръцете вибрации се намаляват с цели 80%. Тук са приложени две конструктивни решения. В допълнение на предната ръкохватка, изпълнена с еластичен сегмент, връзката между основната ръкохватка и тялото на машината е осъществена със специален антивибрационен елемент, включващ няколко еластични, гасящи вибрациите, сегмента. Тези конструктивни решения в много голяма степен елиминират неприятното усещане в ръцете, породено от вибрациите на машината, което при по-продължителна работа води до бърза умора и професионално заболяване. Поради това машините на Bosch са по-производителни от моделите на техни конкуренти, защото позволяват продължителна работа без чести прекъсвания за почивка. При модела GWS 24-230 JBX антивибрационната защита залага само на предната ръкохватка, което снижава нивото на вибрациите с 60% спрямо обикновена ъглошлифовъчна машина без специална антивибрационна система.

Повечето от машините имат система SDS-clic за бърза и без помощен инструмент смяна на диска, което е изключително удобство. Поради голямата мощност на двигателите и свързаната с това голяма сила на пусковия ток всички машини имат електронни системи за плавно пускане, които ограничават големина му, така че да не се получават токови удари в мрежата, а развъртането на диска да става плавно, а не рязко и с удар. Всички машини имат двойно уплътнени (защитени) сачмени лагери и изключително здрава редукторна кутия, специално защитени (бронирани) намотки на двигателя срещу абразивната и съдържаща метални частички прах. Тези и други конструктивни решения гарантират голяма износоустойчивост и дълготрайност на машините.

Фиксирането на предпазния щит при тези машини става с помощта на лостов механизъм. Това решение прави регулирането на щита малко по-бавно в сравнение със системата Bullet-Proof Guard при малките машини, но пък позволява безстепенно завъртане и също не изисква помощен инструмент. Фиксиращият механизъм осигурява сигурно закрепване без опасност щитът да се завърти от само себе си.

При модела GWS 24-230 JBX за пръв път е вградена световна новост – електромеханичната спирачна система, която преустановява въртенето на диска само за 2,5 s след изключване на захранването. Управляваните по електромагнитен начин спирачни челюсти мигновено притискат двустранно ротора и спират неговото въртене. По своята ефективност и сигурност решението на Bosch към момента е най-доброто в света. Бързото спиране на диска е от голямо значение за повишаване на безопасността при работа, защото спирачната система се задейства не само при отпускане на пусковия бутон, но и при всяко друго прекъсване на захранването. Решението представлява несъмнено удобство и същевременно спомага за повишаване на производителността, защото не се налага продължително изчакване, докато дискът спре от само себе си.

Всички машини GWS 24-26 имат специално оформена основна ръкохватка, която защитава пръстите на ръката, която я държи. Ръкохватката може да се завърта двустранно на 90о, с което се осигурява най-удобното ù държане в зависимост от условията на работа. Тя се застопорява в избраното положение с помощта на специален механизъм.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото