В категории: Брой 1-2/2008, Инструменти, Ремонти, Строителство

Измервателни инструменти в строителството на SOLA

Едва ли би прозвучало пресилено твърдението, че единствените инструменти, при които компромисът с точността и качеството е недопустим, са измервателните. С тях започва който и да било производствен процес – от шиенето на завеси, разкрояването на листовете тапети или меките подови настилки, всякакви дърводелски, шлосерски или строителни работи, с тях се контролира процесът на работа и завършеният краен продукт. Независимо дали става дума за обикновена метална или лазерна рулетка, за воден или лазерен нивелир, изискванията са безкомпромисни, защото качеството на работата в много голяма степен зависи от точността на измервателния инструмент. Не случайно различни изследвания, проведени сред занаятчии в държави, към които много ни се иска да се равняваме, ама някога в далечното бъдеще, са установили, че решаващият критерий за избор на измервателния инструмент, над 68%, е именно неговото качество, докато цената е далеч назад в класацията със само 5% влияние.

На пазара се предлага голяма разнообразие от различни измервателни инструменти, включително и на световни производители с утвърдено име, което само по себе си вече е гаранция за тяхното качествено ниво и дълготрайност. Сред тях се открояват фирмите, специализирани единствено в производството на измервателни инструменти, които нерядко изпълняват т.нар. OEM поръчки, т.е. техни продукти се продават под чужда, макар и също известна марка.

Такава наложила се в този сектор е австрийската фирма SOLA.

SOLA е създадена през 1949 г. и към днешна дата произвежда над 1500 различни измервателни инструменти, като над 75% от продукцията се продава в над 40 държави от всички краища на земното кълбо. Продуктовата палитра се простира от нивелири с водна либела, сгъваеми дървени метри, пластмасови и метални рулетки, винкели и маркиращи шнурове до най-модерни лазерни нивелири и рулетки. Продуктите на тази фирма се отличават с високо качество, което се дължи и на факта, че преобладаващата част от елементите, които определят точността и дълготрайността на даден инструмент, са собствено производство по патентовани от SOLA технологии. Такава например е ултразвуковото заваряване на водните либели за нивелири.

Без да прави компромис с качеството на своите инструменти, освен за професионална употреба, SOLA произвежда и инструменти, предназначени за полупрофесионалния и любителския сектор. Професионалните са маркирани с оцветени в червено наредени едно до друго пет стилизирани човешки фигури, а полупрофесионалните – с три, оцветени в синьо.

В една статия е невъзможно да бъде описана цялата продуктова гама. Затова ще спрем вниманието ви на подбрани образци измежду нивелирите и лазерните инструменти – нивелири и рулетки.

Нивелири с водна либела

Обикновеният нивелир с метално тяло и водна либела е измежду най-често използваните инструменти и подобно на обикновената метална рулетка едва ли някой може да си представи професионална или домашна работилница, в която този инструмент да липсва. Противно на очакванията обаче, при изработката им има редица тънкости, които трябва да се познават, за да може да се прецени и избере качественият нивелир.

Водните нивелири на SOLA имат точност, която зависи от модела. При моделите AP и APG тя е равна или по-малка от 0,3 mm/m. За моделите AZ, AZM, BigX, AZB, AZR, AV, M, MR, ENW точността е ≤0,5 mm/m, докато при I, ID, P, PH, PT точността на измерване е ≤1 mm/m. Тези стойности важат, когато нивелирът е поставен така, че либелата се намира отгоре. За разлика от много други, нивелирите на SOLA може да измерват и когато са обърнати така, че либелата се намира отдолу. В този случай точността на измерване леко се влошава като при повечето модели е ≤0,75 mm/m и само за моделите AV, AVD е ≤1,0 mm/m.

Малко нивелири са пригодени за измерване в обърнато състояние, което изисква специално гравиране, много прецизна изработка и монтиране на либелата. Това е изключително полезно, когато се налага нивелиране на разположени над главата предмети, при които не е възможно или не е удобно нивелирът да се постави върху тях. Предлагат се модели на нивелири с дължина от 20 cm до 200 cm. Всички имат метално тяло. Изработени са от специален легиран (F25) алуминиев профил с правоъгълно напречно сечение (51х25 mm при серията BIGX). Повърхността им е боядисана в червено чрез прахово покритие или чрез елуксиране е нанесено тънко няколко микрона покритие със златист или сребрист цвят.

Особено важна за устойчивостта на нивелира срещу изкривяване при натиск или падане е дебелината на двете по-тесни стени на профила. Като цяло за здравината на даден нивелир може да се съди по теглото на металния профил, което не бива да бъде по-малко от 500 g/m. С най-ниско тегло са моделите AZB и AZR (590 g/m и дебелина на по-тесните стени 1,6 mm), с най-голямо са моделите AP и APG (890 g/m и дебелина на стените 2,4 mm), а останалите се намират между тези две гранични стойности. Върху здравината на нивелира оказва влияние и големината на изреза за монтиране на либелата. Колкото той е по-плитък, толкова здравината на нивелира е по-голяма. За повишаване на здравината и устойчивостта при падане краищата на нивелирите са защитени с капачки от еластична пластмаса, които изпълняват ролята на буфер. При нивелирите на SOLA се използва полиамид, двукомпонентни материали (ABS) и термопластични полиестери (TPE), които имат повишена еластичност, добри демпфериращи свойства при удар и устойчивост на формата.

Най-съществена роля за качеството на нивелира има либелата и нейното закрепване. Избързваме да кажем, че нивелирите на SOLA имат либели от специално акрилно стъкло, заварени по патентована технология с ултразвук, които позволяват на фирмата да дава 30 години гаранция за дълготрайността им. Вместо обичайната крехка стъклена тръбичка, либелите на SOLA са оформени в цяло прозрачно блокче, което им осигурява изключителна здравина срещу удар. Материалът има много добра прозрачност, силно устойчив е на въздействието на ултравиолетовите лъчи и не помътнява след време. Освен това е електростатичен, поради което не се наелектиризира, като по този начин се елиминира възможността за отклоняване на въздушното мехурче в едната или другата посока. Течността е оцветена, за да се вижда ясно мехурчето, и е температуроустойчива, така че при нагряване да не се образуват допълнителни мехурчета. Либелата издържа на температури до -20 °С, без да се поврежда. Вискозитетът на течността е подбран така, че мехурчето да се движи по-бавно и плавно и да задържа стабилно равновесно състояние. Двете маркировъчни линии във вид на окръжност са нанесени откъм вътрешната страна на цилидричното тяло на либелата, което позволява отчитане и в обърнато положение.

Върху точността на отчитане силно влияние оказва радиусът на огъване на либелата. Колкото той е по-голям, толкова чувствителността и точността на отчитане са по-големи. Стандартните либели имат радиус 200 mm, предназначените за нивелиране на обикновени лазерни нивелири – 500 mm, а при професионалните лазерни нивелири вече достига 1000 mm. Стените на блокчето с либелата на SOLA са леко изпъкнали, като по този начин изпълняват ролята на увеличителна лупа, коeто позволява по-точно отчитане местоположението на мехурчето. Под него е поставена специална подложка с флуоресциращо покритие, което улеснява отчитането при недостатъчна осветеност. Преобладаващата част от нивелирите имат по три либели – една за хоризонтално отчитане и по една в краищата за отчитане на вертикално положение.

Нивелирите от сериите AZM1/AZM3 и MM имат вградени плоски магнити, които ги задържат сигурно към стоманени детайли и поради това са незаменими при монтиране на стоманени конструкции. Серията нивелири APN пък имат ъгломер за точно измерване на ъгли от 0 до 100о. Специално внимание заслужава нивелирът ЕNW и вариантът му ENWM с магнитни вложки, който освен водна либела има и електронен модул (Solatronic) за цифрово отчитане на наклона с възможност за издаване на звуков сигнал при достигане на предварително зададен ъгъл.

Има модели, специално предназначени за окачване върху опънат шнур (UZ8/UZ20), други пък са предназначени за бързо и лесно определяне на вертикалното положение на колец, летва или греда, като имат три разположени взаимно перпендикулярно една на друга либели. За водопроводчиците е разработен нивелирът mark-it!, които има три независими един от друг плъзгача. С него много лесно и точно се пренасят и маркират върху стената центровете на отворите за винтовете за закрепване на умивалника например, след като два от плъзгачите са били настроени по отворите в умивалника. За елекромонтажниците пък е предназначен нивелирът Cordinat, който има четири плъзгача и скала, с които лесно се определя местоположението на електрическите контакти например.

С казаното дотук далеч не се изчерпва многообразието от всевъзможни нивелири на SOLA. Накрая ще споменем и все още незаменимия нивелир S1012, представляващ напълнен с вода тънък маркуч, в чиито краища за втъкнати разграфени тръбички от акрилно стъкло с обезвъздушително кранче. Всеки строител знае, че дори и във времето на лазерните нивелири старият изпитан и безпогрешен маркуч все още не е за изхвърляне.

Лазерни нивелири

В сектора на лазерната измервателна техника SOLA също има сериозни постижения. Това са основно различни видове лазерни нивелири, лазерни рулетки и аксесоари към тях. Тук ще представим няколко модела, които дават обща представа за цялата гама инструменти. Нивелирите на SOLA използват лазерни прожектори със светодиоди, които излъчват в червения спектър с дължина на вълната 650 nm и 635 nm. При вторите лъчът е около два пъти по-светъл поради по-малката дължина на вълната. Всички използват лазерни диоди с мощност ≤1 mW според изискванията на европейския стандарт EN 60825-1. Това означава още, че излъчваната от тях светлина е във видимата част на спектъра и не представлява опасност за зрението при краткотрайно попадане в зеницата на окото. Все пак се препоръчва ползване на специални защитни очила, които се предлагат от SOLA. Инструментите използват точковиден лъч, фокусиран от оптична леща, или лъч, който изчертава права линия. Той се получава, като лъчът от диода преминава и се пречупва през леща с цилиндрична форма. Нивелирите на SOLA са проектирани да фокусират лъча на разстояние 20 m, при което максималният диаметър на точката е 6 mm.

Съвременното състояние и ниво на развитие на микроелектрониката безпроблемно осигурява евтини, мощни и дълготрайни светодиоди (с над 20 000 часа живот). Затова качеството на даден лазерен нивелир, оттук и неговата цена, основно се определят от качеството на оптичната леща, от начина на закрепване и защита на елементите, както и от наличието на механизъм за самонивелиране. Използват се два вида лещи. Стъклените са по-висококачествени, като позволяват по-прецизно шлифоване. Това обаче е бавна и скъпо струваща операция. Основното им предимство е, че не променят формата си и имат висока температурна стабилност. Вторият вид лещи се изработват от специални пластмаси с много добри оптични свойства, а формата им се получава чрез прецизно отливане. В нивелирите на SOLA се използват пластмасови лещи, които без промяна на формата издържат нагряване до 85 оС.

Според начина на нивелиране на самия нивелир се използват три метода:

» Ръчно нивелиране с помощта на регулировъчни винтове и обикновена водна либела.

» Самонивелиращи се, чийто носещ лазерните прожектори механизъм е окачен посредством прецизно изработено и оказващо минимално съпротивление на триене карданно съединение. Той има свобода на движение подобно на окачено в една точка махало, а движението му се успокоява и спира чрез магнитен механизъм.

» Самонивелиращи се нивелири с електронна либела и миниатюрни електродвигатели.

NIVOLINE

Този е един от лазерните нивелири на SOLA, предназначени за полупрофесионални цели, включително за домашната работилница. Подходящ е за определяне на нивото на различни подови замазки и други строителни дейности, при монтиране на окачени мебели и др. Излъчва точковиден лъч с дължина на вълната 650 nm, който е видим на разстояние до 50 m. Има две водни либели за нивелиране в хоризонтално и вертикално положение. Тялото му е метално с дължина 250 mm и притежава магнитни свойства, поради което лесно и сигурно се закрепва към стоманени профили и предмети. Точността на лазерния лъч е много добра – 0,25 mm/m, а точността на водната либела е 0,5 mm/m. Захранва се с две батерии тип ААА, с които може да работи в продължение на 16 часа.

Има и вариант със стойка (NIVOLINE KOMBI) с три опори, две от които са с регулируема височина. Стойката силно улеснява нивелирането му в хоризонтално положение, когато е поставен върху пода или върху друга равна повърхност. Тя се продава и отделно.

Възможностите на нивелира може да бъдат разширени чрез използване на две наставки, които се закрепват с магнит пред изходното отверстие на лъча. Едната има призма, която отклонява лъча на 90о, а втората може да го преобразува в черта.

RoboVector

Нивелирът може да се саморегулира в границите ±4о при страничен наклон и ±10о в посока напред или назад. В случай, че наклонът е извън тези граници, нивелирът издава звуков сигнал. Подходящ е за строителство във вътрешността на сградата и преди всичко за сухо строителство с облицовъчни плочи на гипсова основа. Има пет лазерни диода, съответно излъчва пет взаимно перпендикулярни един на друг лъча, които очертават пет точки – три върху стените и по една върху пода и тавана. Обсегът му на действие е с радиус до 30 m, а точността е ±0,4 mm/m. Захранва се с три батерии AA, с които работи около 8 часа при непрекъснат режим. Има автоматика, която изключва захранването през 15 min. Конструкцията му е сигурно защитена срещу проникване на прах и вода.

CrosslineStar

Нивелирът има три лазерни прожектора и съответно изчертава едновременно или поотделно една хоризонтална и две вертикални линии върху две съседни стени. На разстояние 2 m от нивелира дължината им е 2,8 m за вертикалните и 3,5 m за хоризонталните линии. Наличието на втора вертикална линия прави нивелира особено подходящ при полагане стенни облицовки от плочки върху съседни стени или при монтиране на ъглова душ-кабина например. Дължината на светлинната вълна е 635 nm, а точността на нивелира е ±0,4 mm/m. Обхватът на действие е с радиус 10 m.

Нивелирът е самонивелиращ се в границите на ±5°. Отново е използван прецизен карданен механизъм, а успокояването на люлеенето става чрез магнит. Захранва се от три батерии тип АА, с които може да работи до 25 часа.

Освен при полагане на стенни облицовки и монтиране на санитарни уреди, Crossline Star е особено подходящ още при различни електромонтажни и други инсталационни работи. Има здрава конструкция, като лазерните диоди са сигурно защитени срещу механично повреждане.

Orbit

Както подсказва името му, това е ротационен лазерен нивелир. Лазерният прожектор е разположен във въртяща се глава и по този начин по време на работа очертава хоризонтална равнина, която, пресичайки околните вертикални или наклонени повърхности, изчертава върху тях хоризонтална линия. Поради това този вид нивелири е особено подходящ при задаване на ниво на подови замазки и настилки, на окачени тавани и други строителни дейности. Нивелирът има две скорости на въртене на главата 300 min-1 и 600 min-1. Обсегът на действие е с радиус 10 m. Самонивелира се в границите на ±5°. Дължината на вълната на лъча е 635 nm, а точността ±0,2 mm/m. Има стабилна и здрава конструкция, сигурно защитена срещу механически увреждания, влага и прах. Използва се при строителни работи на закрито и открито, като може да се използва в температурния интервал от -10 °C до +50°C. Захранва се с четири батерии тип АА и с един комплект издържа 15 часа непрекъсната работа.

FloorCross FCL

Това е по-тясно специализиран нивелир, незаменим за специалисти по полагане на подови настилки от плочки. Излъчва четири точкови лазерни лъча с дължина на вълната 635 mm. Два по два те образуват две прави линии, разположени под прав ъгъл една спрямо друга. Видимата дължина на всяка от тях е около 10 m, което означава, че поставен в центъра на помещението, нивелирът може да очертае две взаимно перпендикулярни линии върху под с размери 10х10 m. Поставя се в хоризонтално положение с регулируеми по височина крачета и кръгообразна либела, върху пода според начина на подреждане на плочките – успоредно на стените или диагонално на тях. Точността му е ±0,3 mm/m, което е повече от достатъчно. Захранва се с четири батерии с големина AA, като с един комплект може да работи около 16 часа без прекъсване.

Crossline X2

Нивелирът очертава две линии – хоризонтална и вертикална върху насрещната стена и частично върху ограждащите я две стени, пода и тавана. Особено подходящ е за различни електромонтажни и други инсталационни дейности, при окачване на стенни шкафове и въобще при различни ремонтни дейности в дома. Цената му е съпоставима с подобни нивелири от хоби серията инструменти на други водещи производители, но по някои от параметрите си ги надвишава, преди всичко защото е сигурно защитен срещу проникване на прах и влага, има и по-голям периметър на действие – с радиус 15 m. Точността му е на нивото на този клас – 1,0 mm/m. Той е самонивелиращ се в обхвата от ±5°. Целият блок, заедно с лазерните прожектори, е окачен на прецизен карданен механизъм, а успокояването на люлеенето му става чрез магнит.

Захранва се от две батерии тип АА. С един комплект при едновременно включени и двата диода може да работи 12 часа.

MultiCross 9X

Това е лазерен нивелир с определено професионално предназначение, той е и най-скъп от всички останали. Самонивелира се в границите ±3°, има точност ±0,2 mm/m. Изчертава поотделно или едновременно девет линии, като по този начин очертава три перпендикулярно пресичащи се равнини – две вертикални и една хоризонтална. Това означава още, че върху четирите ограждащи стени, върху пода и тавана се очертават по две разположени под прав ъгъл една спрямо друга линии. Поради това нивелирът е особено подходящ при изграждане на преградни стени по метода на сухото строителство или чрез класическа зидария. Има осем диода с дължина на светлинната вълна 635 nm и един с дължина 650 nm. Обсегът на действие на уреда е с радиус 15 m.

Нивелирът е сигурно защитен механически, както и срещу проникване във вътрешността му на прах и влага. Захранва се с четири батерии тип АА, с които може да работи до 15 часа при едновременно включени всички диоди.

Всеки, който е работил с лазерен нивелир, знае, че при работа на открито и особено при ярко слънце видимостта на очертаната от лъча линия или точка силно се влошава. Съответно на това се намалява и обхватът, в който може да се използва уредът. Понеже според изискванията на стандарта EN 60825-1 мощността на лазерния диод при тези уреди е ограничена на ≤1 mW, за увеличаване на дистанцията, до която може да се използва сигурно лазерният нивелир, SOLA са създали универсалните приемници UE и UE2. Първият е предназначен за работа с нивелира Orbit и разширява обхвата му на действие до 150 m. Вторият работи с модела MultiCross 9X, като увеличава обхвата му до 30 m.

Приемниците работят с точност ±0,2 mm/m, може да се използват в температурния диапазон от -10 °С до +40 °С. Захранват се от батерия с напрежение 9V.

Lasertronic

Това е комбиниран измервателен инструмент, съчетаващ обикновен нивелир с две водни либели с точност ±0,25 mm/m, лазерен нивелир, работещ с дължина на вълната 635 nm и точност ±0,15 mm/m и електронен блок за измерване на наклони в диапазона от 0° до 90°. Обсегът на лазерния лъч е до 100 m. Наклонът се измерва в градуси, проценти или mm/m. Може да се задава стойност на наклона, при която нивелирът издава акустичен сигнал, а при измерване над главата цифровата индикация се завърта на 180°. Захранва се с две батерии тип АА и една с напрежение 9V.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото