В категории: Брой 1-2/2008, Ремонти, Строителство

Закрепване на топлоизолационни плочи с дюбели

Съвременните топлоизолационни системи се появяват в средата на миналия век. Най-напред, около 50-те години, в строителството навлиза топлоизолацията с плочи от стиропор (еспандиран полистирол), които се лепят с дисперсни лепила на база изкуствени смоли и върху тях се полагат тънкослойни мазилки с изкуствени смоли като свързващо вещество. След тях през 1977 г. се появяват топлоизолационните системи с плочи от каменна вата, продължава разработката на цяла гама материали, като грундове и лепила, разширява се гамата от тънкослойни декоративни мазилки. През 1980 г. и 1984 г. се формулират и първите строителни правила и норми за изпълнение на топлоизолационни системи. Тези норми разглеждат системите като едно цяло, а не като съвкупност, чиито съставни елементи могат да бъдат произволно заменяни. Те нормират изискванията към всички елементи на системата и технологии за изпълнение, от които зависи нейната здравина, ефективност и експлоатационна дълготрайност.

В зависимост от здравината и товароносимостта на основата, върху която се поставя топлоизолационната система, вида на плочите, височината на сградата и натоварването от вятъра се различават три случая на закрепване на изолационните плочи:

» Само с лепило.

» С лепило и допълнително механично закрепване с дюбели, когато основата не е в състояние да осигури достатъчно здраво слепване.

» Монтиране на плочите с помощта на предварително закрепени към фасадата метални профили и допълнително укрепване на плочите със специални дюбели с големи глави.

В случая ни интересува вторият вариант, при който освен лепилото се разчита на дюбели. Водени от принципа да търсим най-доброто, бе логично да се разровим в техническата документация на водещия европейски и един от световните производители на дюбели въобще, немската фирма fischer. Същите тези дюбели се предлагат и от водещи производители на материали за топлоизолационни системи, които често запазват и оригиналните им наименования, например Termofix. Практиката производители на отделни елементи (OEM – Original Equipment Manufacturer) да ги продават на други фирми, които ги вграждат, компоноват с тях изделията си, които предлагат под собствена марка, е отдавна разпространена по цял свят.

Създадената от Артур Фишер през 1948 г. фирма fischerwerke GmbH & Co. KG днес е световен лидер в създаването и производството на закрепващи системи и елементи за всички възможни случаи в практиката. Специално направление в производствената ù програма представляват дюбелите за монтиране на топлоизолационни системи и различните аксесоари към тях. За тези цели са създадени фамилиите дюбели fischer Termoz и fischer Termofix. Необходимо е да се знае, че освен изискванията за създаване на здраво и дълготрайно закрепване, дюбелите за монтиране на топлоизолационни плочи трябва да имат много ниска топлопроводност. В идеалния случай по този показател те почти не бива да се отличават от топлоизолационния материал, защото в противен случай всеки от тях се явява топлинен мост, провеждащ интензивно топлина. Използването на неподходящи от топлотехническа гледна точка дюбели много лесно се установява с помощта на термографска инфрачервена камера. И без такава апаратура обаче, след време погрешният избор проличава на повърхността на мазилката, която заприличва на заболяла от едра шарка с множество по-светло оцветени петна. Причината е, че зоната около главата на всеки дюбел има по-висока повърхностна температура и там мазилката изсъхва по-бързо, отколкото в съседство. Съответно условията за задържане на прахта и други замърсявания от въздуха са различни и след време главите на дюбелите се открояват като по-светло оцветени петна върху мазилката. Затова качеството на дюбелите за топлоизолационни системи се определя не само от механичните им свойства, а от стойността на коефициента (Chi), с който се определят топлинните загуби през точковиден топлинен мост.

За пълното 100% елиминиране на този проблем някои производители предлагат и решения, при които главата на дюбела изцяло остава под топлоизолационната плоча. Тези дюбели се монтират само в зида, а главите им служат за основа на купчинки лепило, което задържа плочата.

Ние обаче продължаваме с класическото решение на закрепване и едни от най-добрите дюбели за тази цел fischer Termoz и fischer Termofix. Всички специализирани за монтиране на топлоизолационни системи дюбели се отличават по голямата си глава, която притиска крехката (стиропор) или сравнително меката (каменна вата) плоча, като налягането се разпределя върху по-голяма площ. Дюбелите от тези две серии на fischer имат глави с диаметър 60 mm. При закрепване на по-меки плочи може да се окаже, че е необходимо натискът върху плочата да се разпредели върху още по-голяма площ. Затова всички дюбели може да бъдат комбинирани с допълнителни глави с външен диаметър съответно 90, 110 и 140 mm (DT 90, DT 110 и DT 140). Всяко от тях в центъра си има вдлъбнатина, в която влиза оригиналната глава на дюбела.

Всички дюбели за топлоизолационни плочи на fischer са от вида „проходен монтаж“, което означава, че през закрепваната плоча и зида под нея на един път се пробива отвор, в който след това се напъхва дюбелът. Фиксирането става, като предният му край се раздува чрез набиване на пирон или завиване на винт. Диаметърът на свредлото се подбира еднакъв с диаметъра на пластмасовото тяло на дюбела (Ø8). При закрепване към не особено твърда основа се препоръчва използване на свредло, чийто диаметър е с 1 mm по-малък.

Разположението на дюбелите се прави по схеми, препоръчани от производителя на топлоизолационната система. Те най-често са Т-образно разположение при плочите от стиропор (6 броя дюбели на квадратен метър облицовка) и W-образно разположение при плочите от каменна вата при същия брой дюбели на квадратен метър. В ивицата в близост до ъглите броят им се увеличава на 8. При плочите от фасаден стиропор и каменна вата, които имат достатъчно висока твърдост, се монтират, преди да се положи армираната шпакловка, която след това покрива изцяло главите им. Важно е всички дюбели да се монтират така, че главите им да не стърчат над повърхността на плочите.

При включено ударно действие на перфоратора или ударно-пробивната бормашина се пробиват отворите в бетон и плътни тухли. При всички останали материали пробиването на отворите става само чрез въртеливо движение на свредлото и изключено ударно действие. Здравината на закрепването силно зависи от правилно подбраната дълбочина на отвора в основата, като в случая мазилката или облицовката с плочки не се взимат под внимание. Частта от дюбела, която осигурява неговото задържане, трябва да се намира в стабилна основа – бетон, плътни тухли или да попада в стените на кухите керамични тела.

Производители на топлоизолационни системи, като Weber например, препоръчват плочите стиропор и още повече – плочите от каменна вата да се пробиват чрез пробождане със свредлото и едва тогава да се включи бормашината за пробиване в стената.

Termoz 8NZ

Това е дюбел от вида „дюбел пирон“, който се фиксира в отвора чрез набиване на фабрично поставения в дюбела пирон с чук. Главата на пирона, върху която се нанасят ударите с чука, е от специална подсилена със стъкловлакна пластмаса, която е не само удароустойчива, но има много ниска стойност на параметъра Chi (0,002 W/K). Поради това топлинните загуби през дюбела са на практика нищожни. Той е подходящ за монтиране в бетон, естествен камък, плътни или решетести керамични или силикатни тухли, кухи керамични тела с хоризонтални кухини (от типа „тухли четворки“) или блокове с вертикални кухини, блокчета от лек бетон. Дълбочината на проникване на дюбела в здрава основа, която определя дълбочината на анкериране, трябва да бъде поне 35 mm, а дълбочината на отвора – min 45 mm. Предната част на дюбела, която се раздува и задържа в отвора, е защитена срещу проникване на строителна прах при напъхването му и има асиметрична форма, което подобрява задържането. Подходящ е за закрепване на топлоизолационни плочи с дебелина до 60 mm.

Termoz KS8

Дюбелът има същото предназначение и е подходящ за закрепване в изброените вече при Termoz 8NZ материали без блокчетата от леки бетони. За разлика от него, този дюбел има винт, изработен изцяло от усилена със стъкловлакна пластмаса, поради което загубите на топлина през него са пренебрежимо ниски (≤ 0,0005 W/m) и може да не се взимат под внимание в случай на прецизно изчисление на топлоизолацията.

Фиксирането на дюбела в отвора става чрез въртенето на винта/пирон с бормашина, която в случая изпълнява ролята на електрическа отвертка. При това предната част на дюбела се раздува и силно притиска към стените на отвора. Предимство на този начин на монтиране е по-точното му и здраво фиксиране. Използва се за закрепване на плочи с дебелина от 60 до 180 mm. Ефективната дълбочина на анкериране в основата е 30 mm.

Termoz 8N

Използва се за бързо монтиране на плочи в основи от вече изброените материали, с изключение на естествен камък. Закрепването на дюбела в отвора е максимално опростено и се извършва чрез набиване на фабрично поставен в дюбела стоманен пирон с чук. Пиронът е поцинкован за защита срещу корозия. За да не се повредят плочите от EPS или XPS, се препоръчва използване на дорник FZE при забиване на пироните. Дълбочината на анкериране на дюбела е 50 mm. Подходящ е за закрепване на плочи с дебелина до 240 mm.

Termoz 8 UZ

Използва се за закрепване във всички изброени материали, като към списъка е добавен и естественият камък. Закрепването му става чрез винт и бормашина. Главата на винта е от подсилена със стъкловлакна пластмаса, поради което загубите на топлина през него са пренебрежимо ниски (≤ 0,0005 W/m). Минималната дълбочина на анкериране е 35 mm, съответно минималната дълбочина на отвора е 45 mm. Подходящ е за закрепване на плочи с дебелина до 180 mm.

Termoz 8U

Дюбелът се използва за закрепване в изброените материали, а закрепването му става чрез въртене с бормашина на винт, който разпъва предния му край. Винтът е изцяло стоманен с цинково антикорозионно покритие, а главата му има шлиц за отвертка с профил T30. Към главата на дюбела е закрепена пластмасова капачка, която накрая се нахлузва върху главата на винта с цел намаляване на топлинните загуби. За по-лесно и точно монтиране се препоръчва използване на накрайник-отвертка SWZ TX 30. Дълбочината на анкериране е 70 mm, а максималната дебелина на топлоизолационните плочи – 235 mm.

Termoz 8SV

Този модел е новост в производствената програма на fischer и е получил одобрение за използване според действащите в ЕС норми в средата на миналата година. Той е първият дюбел, при който, без използване на допълнителен инструмент, главата му се врязва в топлоизолационната плоча, сама си издълбава легло и потъва под повърхността. Отворът се затваря с капачка от материала на плочата, която се доставя в комплект с дюбелите. Това решение решава кардинално проблема с „изтичане“ на топлина през топлоизолацията и свързаното с това открояване след време на дюбелите върху повърхността на мазилката. Има предварително поставен стоманен винт, който се завива с електрическа отвертка. Така става закрепването на дюбела в основата и същевременно главата му се врязва в плочата. Подходящ е за плочи с дебелина от 80 до 200 mm.

Termoz 10L

Дюбелът е предназначен специално за монтиране в керамични, силикатни или от леки бетони блокчета. Дълбочината на анкериране е 90 mm. Закрепването става със стоманен винт, който се завива с бормашина и накрайник T40. За него също се препоръчва използването на специалния накрайник SWZ TX 40 и се доставя в комплект с пластмасова капачка, която покрива главата и намалява топлинните загуби. Подходящ е за монтиране на плочи с дебелина до 335 mm.

Termoz 10P

Този дюбел е съвсем тясно специализиран и се използва за закрепвания в блокчета от газобетон. По начина на монтиране не се различава от предния модел. Дълбочината на анкериране е 90 mm, а максималната дебелина на закрепваните с него плочи е 215 mm.

Termofix CF

Дюбелът е с универсално предназначение и служи за закрепвания в бетон, плътни керамични и силикатни тухли, естествен камък, блокчета от лек бетон, многокамерни керамични и силикатни блокчета с хоризонтални или вертикално разположени кухини, а също така това е вторият дюбел, подходящ за закрепване в блокчета от газобетон. Монтирането му става чрез набиване на стоманен пирон с чук. За намаляване на топлинните загуби главата на пирона е направена от удароустойчива пластмаса. Изработен е от силно устойчива на стареене пластмаса, а главата му е еластична и способна да поема и неутрализира термичните напрежения. Дюбелите имат различаващо ги оцветяване според тяхната дължина, което улеснява избора им по време на работа. Подходящи са за закрепване на плочи с максимална дебелина 200 mm.

Termofix 6H

Специализиран е за закрепване на топлоизолационни плочи към основа от масивна дървесина и облицовъчни плочи. Тялото на дюбела представлява дълъг винт за дърво от поцинкована стомана, който се завива с бормашина и накрайник Т25. Може да закрепва плочи с дебелина до 285 mm. Има пластмасова капачка за покриване на главата на винта и намаляване на топлинните загуби през него.

Termofix B

Отново специализиран дюбел за закрепвания на плочи към основа от ламарина и в по-малка степен към дърво. Различава се от предния по профила и стъпката на резбата на винта. Дюбелите от тази серия са подходящи за закрепване на плочи с дебелина до 160 mm.

За допълнителна информация посетете електронния магазин на фирма „Ташев-Галвинг”.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 1-2/2008, Ремонти, Строителство

Ключови думи


 
към началото