В категории: Брой 1-2/2008, Мазилки и бои, Ремонти, Строителство, Сухо строителство

Фугиране и шпакловане при сухото строителство

Много са предимствата, наложили „сухото строителство“ като предпочитан метод при ново строителство, реконструкции и ремонти във вътрешността на сградата. Вярно е, че монтирането на носещата конструкция и обшивката от облицовъчни плочи от гипсокартон или гипсофазер става бързо. С това обаче работата все още не е приключила, защото остава последната завършваща фаза, от чието качествено изпълнение силно зависи естетическият ефект от така изградените преградни стени, предстенни облицовки или окачени тавани. След като бъде завит и последният винт, остават видими фугите между плочите и отворите над главите на винтовете. Всички те трябва да се запълнят с подходящ пълнител, така че да се получи напълно гладка повърхност без хлътвания поради недобре запълнени фуги или изпъкнали места, които най-често се дължат на недостатъчно завити винтове, чиито глави стърчат над повърхността на плочата. Затова преди да се пристъпи към запълване на фугите, облицовката трябва да бъде внимателно огледана и ако има стърчащи глави на винтове, те трябва да се завият така, че да потънат изцяло под повърхността на плочата. Плочите с добре запълнени и шпакловани фуги и отвори над винтовете, макар и механически да са станали напълно гладки, визуално приличат на заболели от едра шарка – изпъстрени са с ивици и петна от използвания за фугиране пълнител, които повече или по-малко ще прозират в зависимост от вида, дебелината и прозрачността на положеното връхно покритие. Визуалната оценка и доколко силно тези дефекти ще се открояват зависи силно и от осветлението. Когато светлината пада косо върху стените, и най-малките неравности по повърхността отчетливо проличават. Освен това източниците на светлина се променят, мени се и яркостта им, включително и влизащата през прозорците слънчева светлина непрестанно променя посоката и яркостта си. Това допълнително затруднява даването на обективна оценка за качеството на подготовка на основата. Всички тези визуални дефекти може да бъдат напълно избегнати, но за сметка на допълнителна обработка – грундиране и цялостно шпакловане, което изисква труд и допълнителни разходи. Въпросът е дали и кога това си заслужава да бъде правено. Отговорът е непосредствено свързан с вида на повърхностното покритие, както и качеството, което се цели за дадено помещение.

За да се ограничи субективният фактор при оценка на качеството на повърхностната обработка на облицовката, немският съюз на гипсовата индустрия и производството на плочи от гипс е разработил 4 категории за качеството на повърхностната обработка, които са се утвърдили като строителен стандарт. Те са означени съответно с Q1, Q2, Q3 и Q4.

Ниво Q1

Това ниво на обработка се отнася за повърхности, към които не се поставят никакви изисквания по отношение на визуалното възприемане на външния им вид. Същевременно се изпълняват изискванията, отнасящи се до въздухонепроницаемост, звукоизолация и пожаробезопасност на стената или облицовката.

Такива облицовки са подходящи за основа за залепване на плочки, декоративни мазилки с дебелина около и над 2 mm или други подобни покрития. За постигане на това ниво на качество е достатъчно всички фуги между плочите и отворите над главите на винтовете да бъдат запълнени с подходящ пълнител (Knauf Uniflott или Knauf Fugenfüller Leicht). Неравностите, останали при шпакловането, се остъргват с шпахтел след втвърдяване на пълнителя. В зависимост от използвания за фугиране материал, от формата на кантовете на плочите, както и поради конструктивни съображения, шпакловката по продължение на фугите може да бъде усилена чрез полагане на армираща лента. При многослойна обшивка се запълват само фугите между намиращите се отдолу плочи, без да се запълват отворите над винтовете. При последваща облицовка с плочки, запълване на отворите над винтовете върху основата също може да не се прави. При такива облицовки се препоръчва също така вместо типичните специално предназначени за плочи на гипсова основа пълнители за фуги, фугирането да се извърши с лепилото, с което ще бъдат залепени плочките. Във всеки случай това може да се направи само по препоръка на производителя на лепилото.

Ниво Q2

Това ниво съответства на приетото по-преди за стандартно качество за шпакловка на облицовка с плочи гипсокартон или гипсофазер. Освен запълване и изравняване на всички фуги и отвори над винтовете, се прави цялостно шпакловане на външните и вътрешни ъгли, при това не само по продължение на фугите и ръбовете, а се разпростира и към вътрешността на плочите за постигане на напълно плавен преход без ръбове, вдлъбнатини и следи от шпахтела.

За постигане на това и на следващите две нива на качество преди всяка следваща операция е необходимо да се изчака за изсъхване на материалите, използвани при предишната операция.

Облицовка с качество на повърхностната обработка Q2 е подходяща като основа за облепване с тапети със средна и груба структура, като популярните тапети рауфазер. Върху нея може да се полагат матови дисперсни и други бои с пълнител, които се нанасят с обикновен (с агнешка кожа) бояджийски валяк или за постигане на по-релефна структура – със специални валяци за структуриране на повърхността. Подходяща е и за полагане на тънкослойни декоративни мазилки с минимална дебелина 1 mm.

Обработката протича при следната последователност:

» Запълване и основно шпакловане на всички фуги и отвори за винтове, предвидени за ниво Q1. Запълват се и се шпакловат всички изпъкнали и вътрешни ъгли, като в първия случай се препоръчва използване на специални укрепващи ръба профили, а във втория – полагане на армировъчна лента. По същия начин се постъпва и за запълване на фугите, образувани между стените и тавана, както и при връзката между леките преградни стени с масивната конструкция.

» Тъй като след това първо шпакловане остават повече или по-малко неравности и грапавини, по правило се налага второ фино шпакловане с Knauf Finisch-Pastös или Knauf F1 Readyfix за постигане на плавен преход, без ръбове и вдлъбнатини, между фугираните места и останалата част от плочите. След втвърдяване на шпакловката останалите тук-там изпъкналости се коригират чрез шлифоване при едрина на зърното на листовете 120 или по-голяма. Трябва да се внимава да не се повреди повърхността на защитния картон на плочите от гипсокартон.

Това ниво на качество все още не гарантира, че под боята няма да прозират петна от основата, особено при по-ярка светлина. За да се предотврати това, трябва да се премине към следващото ниво на качество Q3.

Ниво Q3

Това ниво отговаря на повишени изисквания към качеството на основата така, че да не може да бъде източник на визуални дефекти върху крайното декоративно покритие. Поради това основа с качествено ниво Q3 е подходяща за облепване с тънки и фино структурирани тапети, боядисване с матови неструктурирани бои, декоративни мазилки с дебелина до 1 mm.

Извършват се следните действия:

» Всички операции по запълване на фугите между плочите, при ъглите и над отворите за винтовете, както и допълнителното изравняващо шпакловане, предвидени за ниво Q2.

» Допълнително фино шпакловане, разширяващо зоната на плавен преход между областта на фугите и вътрешността на плочите.

» Изтегляне със силно притисната към основата пердашка по цялата останала повърхност на плочите за запълване на порите с фугиращ разтвор.

» При необходимост след изсъхване на шпакловката повърхността се изглажда окончателно чрез шлифоване.

Работи се с вече посочените материали, като за постигане на равна и гладка повърхност се разчита основно на финото шпакловане с Knauf Finisch-Pastös, Knauf F1 Readyfix или Knauf Readygips.

Макар че при ниво Q3 основата е значително по-качествено подготвена, и то все още не дава пълна гаранция, че дефекти няма да прозират през боята при ярко осветление, особено когато тя е бяла. Затова се препоръчва цялостна обработка на повърхностите за постигане на ниво на качество Q4.

Ниво Q4

Това е нивото, което да отговаря и на най-високи изисквания към качеството на подготовка на основата. То се постига чрез пълно, цялостно шпакловане на повърхността на облицовката от плочи. Подготвената основа е подходяща за лепене на гладки (включително с гланцова повърхност) или тънки структурни винилови тапети, лазурни лакове и бои със среден гланц на повърхността и др. крайни покрития, които са особено чувствителни и на най-малките неравности, през които ще прозират разликите в цвета или в попивната способност на основата.

Последователността на работа е следната:

» Изпълняват се всички предписани за ниво Q2 операции с посочените вече материали. Прави се допълнително фино шпакловане, разширяващо зоната на плавен преход между областта на фугите и вътрешността на плочите с по-широк обхват, отколкото при ниво Q3.

» Извършва се цялостна шпакловка на облицовката с Knauf Readygips или за предпочитане с Knauf F2 при дебелина на пласта около 3 mm.

» След изсъхване на шпакловката, където е необходимо, повърхността се изглажда окончателно чрез шлифоване.

За постигане на всяко едно от тези четири нива на качество Knauf предлага оптималните за целта материали, които, за по-голяма прегледност, заедно с реда на полагане представяме в табличен вид. Преди това обръщаме внимание също, че изборът на технологията зависи и от оформянето на кантовете на плочите. За облицовки най-често се използват плочи от гипсокартон с профил на канта HRAK и HRK. И в двата случая кантът е заоблен, като при първия профил на тясна ивица в близост до краищата на плочата има скосяване, т.е. плавно изтъняване към ръба. Плочите от гипсофазер са с равно отрязани, прави, кантове. Фугите между плочи с профил HRAK и HRK позволяват поемане на по-голямо количество пълнител, имат по-голяма контактна повърхност, поради което устойчивостта срещу напукване на запълнената фуга е по-висока. Поради това при тях е възможно и да не се използва армираща лента, когато се фугира с Uniflott, докато при фугите между плочи с прав кант тя се полага задължително. За предпочитане са лентите на хартиена основа пред стъклотекстилните, а най-новата лента Knauf Kurt превъзхожда по здравина досега използваните хартиени ленти и се полага така лесно, както лентите от стъклотекстил. Специалната ù структура улеснява силно надлъжното огъване на лентата при армиране на вътрешни ъгли.

За запълване на фугите и отворите над главите на винтовете се използва пълнителят Knauf Uniflott, респективно Knauf Uniflott imprägniert или Knauf Fugenfüller Leicht, който се комбинира с армираща лента.

Uniflott е измежду най-утвърдените и реномирани материали на Knauf, който се използва от години по цял свят. Не случайно за него се казва, че много го копират, но никой не го е достигнал! Той е силно пластичен материал, много добре запълва фугите, отворите и други неравности, има много добро сцепление към основата, устойчив е срещу напукване. С него се работи бързо и лесно се постига добро качество на шпаклованата повърхност, включително и от хора без голям опит. За фугиране и шпакловане на импрегнирани плочи гипсокартон (GKBI) се произвежда модификация Uniflott imprägniert. Той е зелен на цвят, за да отговаря на цвета на защитното картонено покритие на тези плочи, има и водоотблъскващи свойства.

Доставя се във вид на суха смес в чували и преди употреба се разбърква с вода.

Със същото предназначение е и Knauf Fugenfüller Leicht, който също се нарежда сред класическите и най-често използвани материали за фугиране на облицовки с плочи на гипсова основа. Той е и най-често използваният материал за направа на армирани с лента шпакловки при запълване на фуги. Материалът се доставя в сухо прахообразно състояние и се приготвя за употреба чрез разбъркване с вода.

И двата материала се използват в четирите нива на качество.

За постигане на по-голяма гладкост на шпакловката според изискванията за нива на качество Q2 и Q3 завършващата шпакловка се прави с Knauf Finisch-Pastös. Това е готов за употреба пастообразен препарат със свързващо вещество изкуствени смоли, който силно улеснява шпакловането при високо качество на готовата повърхност. Съхне бързо и много лесно се шлифова. Същото приложение има и Knauf F1 Readyfix. Той е готов за употреба гъст пастообразен разтвор. Използва се за завършваща шпакловка при ниво Q2, както и за цялостна шпакловка при ниво на качество Q3.

Същото приложение, на едно ниво по-високо, има и материалът Knauf Readygips – готов за употреба пастообразен разтвор от ново поколение. Той е отличен материал за бързо и качествено фугиране и шпакловане, включително при обновяване на стари сгради. Подходящ е не само за ръчно шпакловане, но и за механизирано фугиране и шпакловане. Използва се за частично завършващо шпакловане, според изискванията на ниво Q3, както и за цялостно (ниво Q4). Освен за шпакловане на плочи на гипсова основа с Knauf Readygips се постигат отлични резултати при шпакловане на измазани с мазилка (варо-циментова или гипсова) стени, на повърхности от бетон или газобетон. Може да се нанася при дебелина на слоя 0–40 mm.

За създаване на оптимална основа за завършващото покритие, отговаряща на нива Q2+ и Q3, се препоръчва грундиране на цялата повърхност с Knauf Spezialgrund, а където са необходими допълнителни корекции, те се правят най-добре чрез шпакловане с Knauf Readygips. Knauf Spezialgrund е осветена в бяло дисперсия на изкуствени смоли и минерален пълнител. Използва се за подготовка на шпакловани гипсови плочи преди боядисване, като уеднаквява попиващата им способност по цялата повърхност и създава оптично еднородна основа. Нанася се с късокосмест бояджийски валяк.

За постигане на максимално качествена повърхност (ниво Q4), освен с Knauf Readygips цялостната шпакловка може да се извърши и с Knauf F2. Той също представлява готов за употреба гъст пастообразен разтвор. След втвърдяването му останалите тук-там следи от маламашката се премахват чрез шлифоване с едрина на зърното на листа №120 или по-голяма. Освен за завършваща фина шпакловка на плочи на гипсова основа, материалът е много подходящ за шпакловане и особено при ремонт на стари варо- и цименто-варопясъчни и гипсови мазилки, на бетон и газобетон на пласт с обща дебелина 0-40 mm.

За запълване на фугите, ъглите, отворите за винтовете, за частично и цялостно шпакловане на облицовка от плочи гипскартон или гипсфазер се използват няколко шпахтела с различна широчина, стоманени маламашки, специални шпахтели за оформяне на външни и вътрешни ъгли, бъркалка за електрическа бормашина (евентуално специализиран миксер) и приспособление за шлифоване.

Най-напред се запълват фугите между плочите. По продължение на фугата с шпахтела се нанася слой пълнител, който да я запълни изцяло. Когато се прави армировка, ивицата разтвор от двете страни на фугата трябва да бъде малко по-широка от лентата. При плочите с профил на канта HRAK общата широчина на скосените части от кантовете от двете страни на фугата е равна на широчината на лентата. След това върху фугата се поставя опънатата лента и се притиска с шпахтела, докато потъне в пласта фугиращ разтвор. Шпахтелът се прекарва с равномерен натиск по продължение на лентата, за да се изтласка встрани и обере излишният разтвор. Под лентата трябва да остане слой от разтвора с дебелина до 1 mm, който е достатъчен за здравото ù слепване към основата. Върху лентата се нанася равномерно тънък пласт от разтвора, който предотвратява евентуалното вълнообразното ù нагъване и улеснява прикриването и под нанесения отгоре следващ слой. Така обработената фуга се оставя, докато фугиращият разтвор изсъхне и се втвърди напълно.

При фугиране на вътрешни ъгли от двете страни на фугата се полага слой от разтвора, след което лентата се сгъва по осовата ù линия и се притиска равномерно със специален шпахтел, така че да потъне, като обхване приблизително равни ивици отстрани на фугата. След това тя се притиска окончателно, приглажда и покрива с шпакловащ разтвор с помощта на шпахтела. Отворите над винтовете се запълват с пълнител един по един. С това са изпълнени изискванията за ниво Q1.

След изсъхване на този първи слой, върху запълнените фуги се нанася следващ пласт шпакловка на ивица с широчина около 20–25 cm, за да се изравнят създадените от хартиената лента неравности. Този слой се изтегля така, че в краищата на ивицата дебелината му да клони към нула, като така се осигурява плавен преход към повърхността на плочата. Това изпълнява ниво Q2. След изсъхване на този пласт може да се положи и трети завършващ слой, както и да се шпаклова и грундира цялата повърхност (ниво Q3 и Q4).

За оформяне на изпъкналите ръбове върху тях се поставят специални профили, които изпълняват и предпазни функции, като ги предпазват от лесно нараняване. След това се нанася тънка шпакловка от двете страни на ръба на ивици с широчина поне 15 cm. Ъгловият профил се полага по продължение на ръба, като мрежестите полички от двете му страни се притискат с шпахтела, за да потънат равномерно в шпакловката. Сред изсъхване на разтвора последователно се нанасят още два слоя, като всеки следващ се прави с около 5 cm по-широк от предишния и така постепенно се оформя изравняването на повърхността между профила и плочата.

За всяка от тези операции се използват посочените вече материали на Knauf.

За допълнителна информация вижте тук.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото