В категории: Брой 7-8/2008, Инструменти, Металообработване

Ъглошлифовъчни машини на Metabo с автоматично балансиране на диска

Високото ниво на вибрациите по време на работа е детска болест на всички ъглошлифовъчни машини. Колкото машината е по-голяма, т.е. диаметърът и масата на работния диск са по-големи, толкова по-силни стават и вибрациите. Проблемът е съвсем сериозен, защото този вид машини са незаменими в своята област на приложение – рязане на метали и облицовъчни строителни материали, бетон, тухли и др., както и пилене и шлифоване на метални повърхности. Особено когато човек работи продължително, появата на бодеж и изтръпването на пръстите и дланите са неминуеми, постепенно те започват да губят чувствителност при допир, по-късно се появяват и болките в мускулите и ставите, които се разпространяват по цялата ръка до рамото. Това са все симптоми и прояви на т.нар. вибрационна болест, която може да доведе до трайни професионални увреждания на човешкия организъм. Ето защо Европейският съюз е приел специална директива (2002/44/CE), която определя 2,5 m/s2 като безопасна граница за нивото на вибрациите за всеки електроинструмент. С инструменти, отговарящи на това изискване, може да се работи безопасно без прекъсване през целия осемчасов работен ден. При ниво на вибрациите между 2,5 m/s2 и 5,0 m/s2, която се сочи като гранична стойност, се предписва използването на предпазни ръкавици и намалено сумарно време за работа с машината, а работодателят трябва да запознае работниците си с възможните вредни последици от по-продължителна работа с такава машина. При нива над граничната стойност 5,0 m/s2 се препоръчва само краткотрайно използване на машината. Графиката на следващата страница показва зависимостта между нивото на вибрациите на машината и ефективната продължителност за безопасна работа с нея в рамките на един работен ден. За отбелязване е, че всички ъглошлифовъчни машини, при които не са взети специални конструктивни мерки за намаляване нивото на вибрациите, значително надхвърлят граничната стойност от 5,0 m/s2.

В действителност нещата не са чак толкова мрачни, защото на практика с една ъглошлифовъчна машина не се работи непрекъснато, а с продължителни прекъсвания. Като осреднени стойности за машини с диаметър на диска до 150 mm се приема сумарно време около 30 min за един работен ден на занаятчия и до общо 1,5 часа при интензивна работа с машината. В условията на производствена дейност се събират около 3 часа на ден рязане и пилене с ъглошлифовъчната машина. Ето защо според реалните стойности на отделяните от машината вибрации, които водещите производители дават за машините си, може лесно да се определи безопасната обща продължителност на работа.

Съгласно тази директива на ЕС предписаните в нея норми е следвало да бъдат приведени в националните стандарти на всяка от държавите членки до 2005 г., което от своя страна налага производителите да вземат редица мерки за намаляване нивото на вибрации в произвежданите от тях машини, в това число и при ъглошлайфмашините. Не случайно конкурентната борба за пазарно надмощие се разразява особено остро именно на този фронт.

От няколко години немската фирма Metabo разработва системи за намаляване нивото на вибрациите на произвежданите от нея електроинструменти, като досега се прилагаше основно патентованата Metabo VibraTech. При ъглошлифовъчните машини приложението ù се изразява преди всичко в специалната конструкция на предната ръкохватка, която позволява погасяване на вибрациите до около 60%, което е едно от най-добрите постижения в сравнение с други именити производители на такива машини, които използват собствени принципно сходни решения. Тази ръкохватка е конструирана така, че твърдата връзка между тялото на машината и ръкохватката е прекъсната, а вибрациите се поемат от специални еластични елементи в нея.

Работата по усъвършенстването на всяка машина е непрестанен процес и в началото на юли т.г. Metabo обявиха, че пускат на пазара серия от шест нови ъглошлифовъчни машини в компактния клас (с диаметър на диска до 150 mm), които се отличават с още по-ниско ниво на вибрациите благодарение на новата си антивибрационна система Metabo Autobalancer. Тя е разработена в сътрудничество с водещия в света производител на лагери шведската фирма SKF. Докато при системи от вида на VibraTech се цели ограничаване на предаваните на ръцете вибрации, при Autobalancer се въздейства и ограничава нивото на породените при въртенето на диска вибрации. Доколко ефективна е тази система говори фактът, че машините с Autobalancer имат с около 50% по-ниско ниво на вибрациите от тези, които не използват такава система.

Всичките шест нови ъглошлифовъчни машини на Metabo удовлетворяват изискванията на посочената директива на ЕС, а по информация от компанията, подкрепени с резултатите от тестове, извършени в независима изпитателна лаборатория (KEMA, Холандия), по ниско ниво на вибрациите те превъзхождат и всички предлагани към момента на пазара ъглошлифовъчни машини, използващи антивибрационни системи с подобен балансиращ механизъм. Това позволява с всяка от новите машини да се работи пълноценно в рамките на работния ден, без принудителни почивки. Новата серия ъглошлифовъчни машини на Metabo не само щадят здравето на човека, повишават неговата работоспособност и производителност, но ниското ниво на вибрациите се отразява благоприятно и върху работния диск, като се увеличава неговата дълготрайност. Чрез тестове е установено, че при работа с ъглошлифовъчна машина, използваща системата Metabo Autobalancer, дълготрайността на дисковете на шведската марка SlipNaxos за рязане се увеличава с около 150%, а на дисковете за пилене до 200%.

Същината на новата система Metabo Autobalancer се състои в капсуловано цилиндрично метално тяло с малка височина, в чиято вътрешност се намират свободно движещи се в маслена баня стоманени сачми. То е пресовано върху вала на машината и заменя стандартната опорна шайба, върху която ляга работният диск. В резултат на центробежните сили, при въртенето на диска сачмите опират плътно по стената му, като се разпределят така, че създават противотежест, която уравновесява дисбаланса на диска, който пък поражда вибрациите. Съчетанието между новата технология Autobalancer и досега използваната VibraTech е позволила при новите машини нивото на вибрациите, измерено в трите пространствени посоки (според EN 60475), да бъде снижено в границите 3,6–4,6 m/s2 при новите модели на Metabo. Сравнителните тестове, проведени от същата KEMA, със сходни по-мощност машини и системи за автоматично балансиране от други производители, са показали стойности между 6,5 m/s2 и 9,5 m/s2. При такива сравнения трябва да се има предвид и методът, по който е било извършено измерването. Според остарелите вече норми (EN 50144) с измерване само по една ос получените стойности са винаги по-ниски от измерените по трите оси и директното сравнение на едните с другите данни не е коректно, макар че това нерядко се прави. Също така трябва да се прави разлика между стойностите, измерени при въртене на диска на празен ход и в работни условия при пилене на метална повърхност.

Шестте нови модела попадат в т.нар. компактен клас според класификацията на Metabo. Електродвигателите на четири от тях са с мощност 1100 W, а на останалите два – по 1400 W. Работят с дискове с диаметър 125 mm и 150 mm. Вниманието на компанията към тази група машини не е случайно, защото те са най-често използваните и се преценява, че заемат около 70% от целия пазар на ъглошлифовъчни машини в Европа. Те са малки и леки, удобни за държане и работа с една ръка, по-малко уморяват работещия, а и с тях може да се работи на места, недостъпни за по-големите машини. Същевременно са достатъчно мощни, което ги прави напълно подходящи за повечето задачи, които изникват в практиката – грубо изпиляване и заглаждане на заваръчни шевове, рязане на средно големи метални профили и тръби, рязане на облицовъчни плочи, обработка на повърхности с метални четки и др.

Освен системата за автоматично балансиране, в новите модели за вложени най-модерните технически решения на Metabo при производството на тези машини. Така например две от тях (WBA 11–125 и WBA 11–150) имат механична спирачна система, която до 3 s спира напълно въртенето на диска и това прави машината по-безопасна. Машините, предназначени за работа в режим на високо натоварване (WEA 14–125 Plus и WEA 14–150 Plus) имат системата VTC (Vario Tacho Constamatic Elektronik) за електронно регулиране на честотата на въртене, която също така я поддържа постоянна в широк диапазон на натоварване. Системата се грижи и за плавното развъртане на диска при включване на машината и предпазване на електрическата мрежа от възникване на токов удар поради протичането на голям пусков ток. Тези машини се отличават и с по-голям въртящ момент. Към станалите вече за машините на Metabo стандартни технически характеристики може да се посочат още реномираните електродвигатели Metabo Marathon. Техните намотки имат специално нанесено чрез прахова технология епоксидно покритие, което ги предпазва от прахта и съдържащите се в нея абразивни частички. Специална система допълнително предпазва двигателя от увлечените с въздушната струя твърди частички. Взети са и мерки за подобряване охлаждането на двигателя, което е позволило повишаване на неговия коефициент на полезно действие и на отдавания максимален въртящ момент. Всички двигатели са със самоизключващи се четки при достигане на определена граница на износване. Машините имат и механичен предпазен съединител (S-automatic), който защитава работещия при възникване на обратен удар вследствие заклинване на въртящия се диск. При всички машини се използва система за бърза смяна на диска – Metabo Quick. Специалната притискателна шайба за фиксиране на диска се завива и развива на ръка с минимални усилия и което е най-важното – без ключ.

 

За допълнителна актуална информация вижте сайта на Metabo за България.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото