В категории: Брой 3-4/2008, Мазилки и бои, Ремонти, Строителство, Топлоизолация

Тънкослойни мазилки на Knauf

В масовото съзнание, включително и сред строителните специалисти, името Knauf се свързва изключително с произвежданите от компанията облицовъчни плочи на гипсова основа – гипсокартон, гипсофазер и най-новите плочи за външни облицовки Aquapanel, както и всички останали конструктивни и довършителни материали, които съставляват системите за сухо строителство. Този метод извърши революция в строителната практика и не случайно през последните 2–3 години заделихме в списанието ни подобаващо внимание на конструкциите и технологиите при изграждане на леки преградни стени, предстенни облицовки, на сглобяеми подови конструкции, окачени тавани или външни облицовки. Поради лавинообразното развитие на тези приложения в строителството като че ли пờ в сянка останаха строителни материали и технологии, които Knauf разработва и предлага. Това са високотехнологични продукти на строителната химия, които покриват практически целия периметър на довършителните строителни дейности – лепила за облицовки с плочки и фугиращи материали, саморазливащи се и самонивелиращи се подови замазки, цялостни топлоизолационни системи, широка гама от готови мазилки за външно и вътрешно приложение, фасадни и интериорни бои и др.

В тази статия ще отправим поглед само към върха на пирамидата от най-разнообразни по предназначение и вид мазилки – тънкослойните декоративни мазилки, които се наложиха през последните десетина години най-вече като връхно завършващо покритие при топлоизолационните системи. И доколкото вече едва ли някъде се строи нова сграда без топлоизолация, а и все повече стари постройки биват обличани с топлинна изолация, то триумфът на тънкослойните декоративни мазилки е пълен. В действителност обаче сферата им на приложение е значително по-голяма, стига основата да е добре подготвена и най-вече да бъде равна и гладка. Това изискване произтича от факта, че тънкослойните мазилки в повечето случаи отлично изпълняват своето декоративно и защитно предназначение, но не може да се очаква от тях да се запълват неравностите на основата. Това не е и никак икономически изгодно, защото по правило като високотехнологичен продукт, съдържащ скъпи изкуствени смоли и други висококачествени материали, тези мазилки не могат да бъдат евтини.

Водещ при избора на мазилката е декоративният ефект, който се цели, т.е. цветът на мазилката или съчетанието между различни цветове. Това е въпрос на личен избор. Затова само ще споменем, че когато тънкослойната мазилка се полага над топлоизолационни системи, има ограничения спрямо цвета, като не се препоръчва използването на мазилки с тъмни, интензивно наситени цветове. Причината е, че така оцветената мазилка ще поглъща по-интензивно инфрачервените лъчи от слънчевото греене и по-силно ще се нагрява. Това от своя страна ще причинява циклично силно нагряване на многослойната топлоизолационна система през деня и охлаждане през нощта, което пък неминуемо ще причини появата на пукнатини.

Способността на мазилката да отразява слънчевите лъчи се определя от коефициента им на отразяване (HBW), чиято стойност се намира между 0 за черния цвят и 100 – за белия. Съответно колкото стойността му е по-ниска, толкова по-тъмен и наситен е цветът, мазилката съответно ще поглъща повече топлина и по-силно ще се нагрява. Тази стойност в проценти е посочена в мострените палитри за избор на цвят.

За мазилки върху топлоизолационни системи този коефициент не бива да бъде по-малък от:

» 30% – за минерални, силикатни и силиконови мазилки

» 25% – за полимерни (акрилни) мазилки.

По изключение се допуска полагането на по-тъмни мазилки, но само върху отделни декоративни елементи с площ, не по-голяма от 10% от повърхността на цялата фасада.

Разгледаните тук мазилки на Knauf са подходящи за нанасяне върху основи от бетон, вароциментови и гипсови мазилки, както и върху облицовъчни плочи от гипсокартон, гипсофазер и циментовите плочи Aquapanel. Основата трябва да бъде равна и здрава, по нея да няма откъртени или подкожушени участъци, да бъде почистена от ронещи се частички, остатъци от кофражни масла, бои, битумни материали, тапетно лепило и др. При необходимост повредените и нестабилни участъци на старата мазилка се изкъртват до достигане на тухления зид, след което се изкърпват с подходящи саниращи мазилки. Основата трябва да бъде почистена и от прах, което най-добре става чрез измиването ù с водоструйна машина.

След като тя бъде добре подготвена и е изсъхнала след измиването, следващата задължителна операция е нейното грундиране. За всички описани тук видове мазилки това се извършва по един и същ начин в зависимост от вида на основата:

» Плочите от гипсокартон или гипсофазер първо се грундират с дълбочинен грунд Knauf Tiefengrund, а след това с Knauf Putzgrund Fasade. По същия начин се третират и стените с гипсова мазилка или шпакловка.

» Боядисаните с алкидни и други здраво свързани с основата бои се шлифоват с абразивен лист, за да получат матова и леко грапава повърхност, след което се грундират с Knauf Putzgrund Fasade.

» Бетонните повърхности, циментовите и вароциментовите мазилки се грундират с Knauf Putzgrund Fasade.

Knauf Putzgrund Fasade представлява водно-дисперсионен разтвор на изкуствени смоли, мраморно брашно, кварцов пясък и оцветители. Той заздравява повърхността на основата, уеднаквява способността ù да попива влага, подобрява сцеплението между нея и положената отгоре мазилка, уеднаквява цвета на основата така, че под тънкия слой мазилка да не прозират петна. Подходящ е за подготовка на основата за минерални, акрилни, силикатни и силиконови мазилки. Има добра паропропускливост и не нарушава способността на стените да „дишат“. Използва се за външно и вътрешно приложение. Представлява готов гъст пастообразен разтвор, който се нанася с бояджийски валяк или широка четка. При силно попиващи водата и грапави основи се разрежда чрез добавяне на до 10% вода. Преди нанасяне на мазилката трябва да се изчакат поне 6 часа, докато грундът изсъхне.

В статията са описани едни от най-широко използваните тънкослойни мазилки, съответно на акрилна основа (Knauf ADDI R и Knauf ADDI S), на силикатна (Knauf KATI R и Knauf KATI S) и на силиконова основа (Knauf CONNI R и KNAUF CONNI S).

При тънкослойните мазилки видът на структурата е предопределен от производителя чрез самия състав на мазилката и по-точно от големината на включените в нея минерални зърна и съотношението между техните големини. Отделните производители използват различаващи се наименования на повърхностната структура на мазилките, а при превода им на български кашата става още по-голяма. Така например добилата у нас популярност под наименованието „драскана“ структура се получава при мазилки с минимална разлика в големината на зърната. При изпердашване с кръгообразни движения на маламашката се получава равномерна грапава структура. Колкото зърната са по-едри, толкова структурата става по-релефна.

При другия най-разпространен вид повърхностна структура, позната като „влачена“, мазилката съдържа известно количество зърна, чиято големина значително надвишава размерите на останалите. При структуриране на повърхността с маламашката тези зърна се търкалят и влачат, като оставят след себе си дълбоки бразди, чиято форма и направление зависят от начина на движение на инструмента. При изтегляне от горе на долу се оформят вертикални бразди, при кръгово движение се получава релефна структура с произволно разположени криволинейно оформени бразди. Дебелината на слоя мазилка на практика се определя от големината на зърната в нея. Колкото те са по-едри, пластът става по-дебел, а повърхността придобива по-релефна и грапава структура.

При мазилките на Knauf видът на повърхностната структура е обозначен в наименованието им с буквите R и S. Мазилките, обозначени с R (Rillenputzcharakter), имат „влачена“ структура с по-силно изразен релеф. Тя се получава от влаченето на по-едрите зърна, включени в състава им, които оставят след себе си дълбоки бразди. Мазилките с обозначение S (Scheibenputzcharakter) позволяват структуриране чрез произволно избрано движение на маламашката, като крайната структура силно зависи от избора на вида на маламашката и нейното движение. Повърхността на готовата мазилка има еднороден характер с по-фина структура и затова може да се причисли към „драсканите“ мазилки.

След като се опитахме да внесем яснота в терминологията, сега ще разгледаме и самите мазилки. Всички те се предлагат в 275 цветови нюанса по мострения каталог на Knauf. Ако и това не е достатъчно, може да се приготви мазилка и по зададен от клиента цвят.

Knauf ADDI R и Knauf ADDI S

Това е мазилка със свързващо вещество акрилна дисперсия. Съдържа още мраморни зърна (камъчета), минерални пълнители и оцветители. Предлага се в две разновидности (R и S), за които вече стана дума. Тя има водоотблъскващи свойства и защитава добре стените от атмосферните влияния, съдържа бактерицидни добавки, които потискат развитието на микроорганизми (плесени, водорасли), има добра паропропускливост. Представлява готов за употреба гъст пастообразен разтвор, който се доставя в пластмасови кофи с маса по 23 kg. Времето за обработка на нанесения върху стената разтвор е около 15 min. Подходяща е за използване на открито или във вътрешността на сградата.

ADDI R се предлага с големина на зърната 2 mm и 3 mm, като приблизителната разходна норма съответно е 2,4 kg/m2 и 3,0 kg/m2.

ADDI S се предлага в три разновидности с едрина на зърната 1,5 mm, 2 mm и 3 mm. Разходните норми за тези три големини са съответно 2,3 kg/m2, 2,7 kg/m2 и 3,6 kg/m2. Вижда се, че разходът на материал при мазилките ADDI S е по-голям в сравнение с ADDI R. Това е характерно за всички драскани мазилки спрямо влачените. Смята се също, че влачените мазилки задържат по-трудно прахта и по-малко се замърсяват.

Knauf KATI R и Knauf KATI S

Тази мазилка с двете ù разновидности, се различава по вида на свързващото вещество, като към акрилната дисперсия е добавено и калиево водно стъкло. KATI R се предлага във варианти с едрина на зърната 2 mm и 3 mm, а KATI S съответно с едрина 1,5 mm, 2 mm и 3 mm. Разходните норми са същите както при мазилките ADDI. Мазилките KATI са предназначени основно за измазване на фасади, но могат да се използват и във вътрешността на сградата.

Knauf CONNI R и Knauf CONNI S

При този вид мазилки за свързващо вещество се използват основно силиконови смоли с добавка на акрилни смоли. Макар и не с много, по всички експлоатационни показатели тези мазилки превъзхождат останалите два вида. При добра паропропускливост те имат силно изразени водоотблъскващи свойства, включително осигуряват добра защита и срещу продължително директно попадение на дъждовните капки. Имат добра устойчивост и потискат развитието на микроводорасли и плесени, в сравнение с останалите най-слабо задържат прахта. Този вид мазилки притежават и способността да се самоочистват, защото дъждовете лесно отмиват отложилата се върху мазилката и несвързана здраво с нея прах. Мазилките CONNI се предлагат със същата едрина на зърната, както и останалите два вида мазилки. В разходните норми също няма различия.

И трите вида мазилки се доставят като готов за употреба гъст пастообразен разтвор. В случай на необходимост те може да се разреждат чрез добавяне на не повече от 1% чиста вода. Преди употреба мазилката се разбърква старателно с миксер. С цел уеднаквяване на евентуални минимални разлики в цвета между отделните кофи се препоръчва цялото количество мазилка, необходима за измазване на един участък, да се изсипе в по-голям съд и да се разбърка добре.

Работи се при спазване на принципа „мокро върху мокро“, което ще рече, че измазваната с един цвят стена или част от нея трябва да се направи наведнъж, без прекъсване. Новата мазилка трябва да се нанася, докато съседната на нея, вече положена, е още съвсем прясна. Това изисква добре подготвена организация на работа с повече хора и скеле, което обхваща целия измазван участък. Работата може да се улесни, като фасадата се раздели на участъци според наличните еркерни части, чупки, според разположение на прозорци, балкони, декоративни детайли, които да се измажат с различен цвят мазилка. Отделните участъци от мазилката, включително и при използване на различно оцветяване, предварително се ограждат със самозалепваща се хартиена лента.

Прясно нанесената мазилка не бива да бъде подложена на пряко слънчево греене, както и трябва да се защитава от дъжд за 24 часа, докато изсъхне. Силният вятър също може да влоши качеството на завършената мазилка, защото пресният и пластичен разтвор прекалено бързо ще започне да стяга, което ще затрудни структурирането на повърхността ù. Не бива да се измазва при температури под 5 оС. Температури над 28 оС също не са подходящи за работа, защото прясната мазилка много бързо ще изсъхва и ще се втвърдява.

Силиконова фасадна боя

От фасадните бои, които предлага Knauf, ще представим само една, която по наше мнение е най-подходяща за използване при всякакви условия, включително в близост до морския бряг, в силно запрашената атмосфера на големия град или в райони с концентрация на промишлени предприятия, които по отколешна нашенска си традиция бълват безнаказано в атмосферата огромни количества прах, серни оксиди и въобще почти цялата периодична таблица на химичните елементи.

Благодарение на използваните за свързващо вещество силиконови смоли боята съответства в много висока степен на всички изисквания, които се поставят към фасадните бои. Тя има много добро сцепление с основата, паропропусклива е, има висока устойчивост на ултравиолетовите лъчи, притежава много добри водоотблъскващи свойства, включително фасадата може да се мие със силна струя вода от водоструйна машина, не задържа прахта и замърсяванията от въздуха. Предлага се в 275 цветови нюанса по мострения каталог на Knauf, а може да се приготвя и по поръча от клиента цвят извън този каталог.

Тя може да се нанася върху механически здрави, традиционно изпълнени с варо-циментов разтвор мазилки, както и върху тънкослойни мазилки над топлоизолационни системи, когато това се налага за уеднаквяване на цвета например или за подобряване на водоотблъскващите свойства на минерална мазилка. Използва се и за освежаване и обновяване на фасадата, когато след време в резултат на атмосферните въздействия тя се замърси и стане на петна. При полагане на боята върху тънкослойни мазилки задължително се изчакват поне 7 дни, докато мазилката се втвърди окончателно.

Боята се доставя в пластмасови кофи с вместимост 5 и 15 l. Нанася се с бояджийски валяк, с четка или машинно. При оцветените бои най-често е достатъчно еднократно нанасяне, а при белите това се прави на два слоя. Повторното боядисване се извършва 8–12 часа след първото. Работи се или с неразредена боя, или при необходимост тя може да се разрежда чрез добавяне на вода (не повече от 10% спрямо обема ù). Тук също трябва да се работи по принципа „мокро върху мокро“, т.е. целият участък трябва да се боядиса наведнъж. За да няма разлики в оцветяването, трябва да се използва боя с един сериен номер, а най-добре – цялото количество боя, необходимо за даден участък, да се разбърка наведнъж в голям съд. Изискванията за подходящите за работа условия – температура на въздуха, защита срещу вятър, дъжд и слънчево греене, са същите както при тънкослойните мазилки.

За допълнителна информация вижте тук.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото