В категории: Брой 3-4/2008, Електроинсталация, Отопление, Ремонти, Строителство

Devilink – система за безжично управление на подово отопление

На тазгодишното изложение „Българска строителна седмица“ за пореден път щандът на датската фирма DEVI, част от концерна Danfoss, бе измежду тези, които силно привличаха посетителите. Това не ни впечатли особено, защото навсякъде, където се демонстрират отоплителните системи на DEVI, те предизвикват интереса на посетителите, независимо дали това е техническият панаир в Пловдив или някой от магазините на големите специализирани търговски вериги Mr. Bricolage, Praktiker, „Технополис“, „Техномаркет Европа“, „Денси център“ и др. Обяснението на този факт не представлява задача с повишена трудност. Всичко свързано с отоплението на жилищата или работното място е от жизнено значение за всеки човек, за всяко домакинство, включително и за финансовото им оцеляване. Втората причина е, че без съмнение електрическото отопление е най-удобно от гледна точка на монтирането на системите, поддържането на оптимален здравословен климат в помещенията, да не говорим за решаване на специфични проблеми като предпазване на тръбопроводите от замръзване, на улуците и водосточните тръби от обледеняване и задръстване, предотвратяване образуването на поледица върху открити стълбища, алеи и т.н. При това няма друг източник на енергия, който да позволява толкова прецизно регулиране, което пък пряко се отразява върху нейното икономично изразходване.

Интересът към продуктите на DEVI има и едно допълнително пазарно обяснение. В България вече повече от десетилетие тези нагревателни системи са без забележима конкуренция, а и в Европа безапелационно наложилият се като световен лидер в тази област DEVI не се чувства застрашен. Причината основно се корени в технологичното превъзходство на продуктите на компанията. Това обаче не е даденост или за постоянно запазена марка, а са позиции, които непрестанно се отвоюват чрез нови технологични решения и създаване на все по-съвършени продукти.

На изложението ние бяхме едни от първите посетители на щанда на DEVI България, подтиквани от стремежа да търсим новости. Не сгрешихме, защото център на тазгодишната експозиция на фирмата бе най-новото високотехнологично решение за безжично управление на отоплителните системи от общ единен център във всяко помещение поотделно.

Преди да се опитаме да поразнищим тази система, ще ни се да хвърлим малко повече светлина върху обекта на безжичното управление – самите отоплителни системи. Това са подови отоплителни системи, изградени чрез вградени под защитната циментова замазка серпентини от специални нагревателни кабели (deviflex) или по-модерното и вече най-често използвано решение със специални нагревателни рогозки (devimat). Те са оразмерени и произведени така, че в максимална степен да се улесни изграждането на системата. Подчертахме, че става дума за подови отоплителни системи, защото те осигуряват най-ефективно, най-здравословно, най-удобно за полагане, без да заема място в помещението, решение, а в добавка имат и по-голяма топлинна инертност, създадена от масата на подовата циментова замазка над тях. Невидими за окото, те излъчват мека топлина, сякаш извираща от пода, а топлинните зони по височина в помещението са оптимално разпределени за обитателите му. Най-силно се затопля въздухът именно в зоната, която се обитава от хората, а най-топло е под краката, което е предпоставка за добро здраве, работоспособност и настроение. Равномерното разпределение на температурата на въздуха по цялата площ на помещението, създадено от нискотемпературния топлинен източник, както и по-високата температура в близост до пода позволяват снижаване на общата температура в помещението с около 1–2 °С, без да се създава усещане за хлад. Това от своя страна позволява снижаване на разхода на енергия с до 15%. Снижаването на температурата на въздуха влече след себе си и увеличаване на относителната влажност на въздуха, което е здравословно за човешкия организъм, защото прекомерното му изсушаване дразни дихателната система. Ето защо подовото отопление осигурява не само оптимален от здравословна гледна точка температурен микроклимат в помещението, но способства и за намаляване на отоплителните разходи.

Тук е мястото да добавим още, че подовите отоплителни системи имат два режима на приложение. Първият е като основно средство за отопление за всяко помещение, къща или апартамент като цяло. При втория електрическата отоплителна система се явява допълнителна, т.е. нейната задача е да затопля повърхността на подовете, върху които се стъпва с бос крак. Типичен пример за това е подът на банята, който и при висока обща температура на въздуха за стъпилия върху него бос крак си остава неприятно студен. Има и друго локално приложение на електрическите отоплителни системи – за подгряване на огледалата в банята, така че да не се запотяват от водните пари, но това излиза от темата на статията.

Икономичността на електрическите отоплителни системи на DEVI в най-голяма степен се дължи на широките възможности за прецизно регулиране по мощност и време. Схемата за отопление може да се настрои така, че да се поддържа зададена температура на въздуха или на пода във всяко помещение поотделно, при това с различни температурни стойности през различните часове на денонощието, за различните дни от седмицата, както и за по-дълги периоди, когато обитателите на жилището са заминали на почивка например. За тази цел DEVI предлага обширна гама от електронни терморегулатори, като най-съвършените от тях са с микропроцесорно „интелигентно“ управление и могат да се програмират за всеки час от денонощието и за всеки ден от седмицата, за поддържане на максимална и минимална температура. Информация за температурата на въздуха или на пода терморегулаторът получава от термочувствителни елементи – сензори. Те са два вида. Едните – въздушните сензори, измерват температурата на въздуха, а вторите – подовите сензори, са поставени във вградени в пода тръби. В зависимост от това отоплителният режим се управлява или според зададената температура на въздуха в помещението, или според температурата на пода. Най-общо казано, в стаите се използват въздушни сензори, а за баните или детските стаи, където малките деца продължително време са в досег с пода – и подови сензори.

И така, имаме жилище с много помещения, всяко от които се отоплява с подова отоплителна система. Всяко от тях има терморегулатор с въздушен или подов сензор, а в някои случаи се използват и двата вида едновременно. Всеки се настройва или програмира сам за себе си, което трябва да се прави от стая в стая в зависимост от нейното предназначение и режим на отопляване. Това се прави за осигуряване на необходимия и достатъчен топлинен комфорт без преразход на електричество.

Удобството от индивидуално програмиране на отоплението е толкова голямо, че малцина са се замисляли какво още може да се пожелае! Оказва се, че може, и именно това бе представената през март т.г. за пръв път у нас безжична система Devilink.

Тя се състои от три елемента, които се свързват помежду си чрез безжична мрежова връзка. Липсват електрически проводници, които да ги свързват и по-важното – избягва се повече от крайно неприятното изкъртване или прорязване на канали в стените за тяхното прокарване, избягват се и различни пречки при прокарване на кабелите, каквито са комините или прозорците например. Централният пулт за управление на системата може да бъде разположен на най-удобното за това избрано място, без съблюдаване на каквито и да било ограничения. В случай, че между даден терморегулатор или сензор липсва връзка към централния пулт поради наличието на екранираща сигнала преграда, „интелигентната“ система сама се справя с проблема, като някой от елементите приема този сигнал и на свой ред го ретранслира към централния пулт и обратно.

Друго много съществено предимство на системата е възможността ù безпроблемно да се разширява чрез включване на нови помещения с техните терморегулатори и сензори – общо до 50 броя, като ограничението е максималното разстояние между централния пулт и който и да било от останалите елементи да не надхвърля 30 m. Всички елементи на системата са предназначени за скрито монтиране в стените.

Тя включва:

» Централен пулт за управление на системата Devilink CC.

» Подов терморегулатор Devilink FT, който включва и изключва електрическото захранване на подовата отоплителна система в даденото помещение. В зависимост от възприетата схема на управление към него може да се свърже подов сензор.

» Въздушен сензор Devilink RS, който подава на терморегулатора информация за температурата на въздуха в помещението.

Основното най-съществено предимство на така изградената система е, че от едно-единствено място може да се настройват и контролират терморегулаторите индивидуално във всяко едно от помещенията, без те да се обхождат едно по едно. Така човек по-лесно може да добие представа и съответно да коригира схемата на отопление за всяко помещение поотделно, за всеки час от денонощието и за всеки ден от седмицата. Устройството се самодиагностицира и известява при възникване на проблем в работата му. Софтуерът, който го управлява, може да се обновява чрез SD картата памет или чрез свързване към компютър посредством miniUSB порт.

За тези, които основателно се боят и ненавиждат дебелите ръководства и инструкции за обслужване, ще поясним, че работата с централния пулт е максимално улеснена. Той има чувствителен на допир цветен LCD TFT дисплей с диагонал 3,5 инча, а менютата за управление са интуитивно организирани така, че човек за броени минути се ориентира безпроблемно и може да пристъпи към настройка на системата. Освен на международно признатите езици, за надписите, както и за помощната информация, може да се избере и български език. Избирането на режим на работа или задаването на необходимата стойност става с леко докосване на съответното за това място на екрана. Тъй като човек най-вече вярва на очите си, с поредица от няколко екрана (за съжаление на английски) сме илюстрирали как става настройката и управлението на отоплителната система.

Devilink FT е подов терморегулатор, чиято задача е да включва или изключва електрозахранването на системата, към която е свързан. Може да управлява обща електрическа мощност до 3450 W. Той е базиран на популярния и широко разпространен терморегулатор Devireg 530, който само преди година бе поредната новост на компанията. В случая липсва неговият LCD дисплей, защото тази му информативна функция е поета от централния пулт. Терморегулаторът има усилена защита срещу влага, което го прави подходящ и за мокри помещения. Има система за самодиагностика и при откриване на дефект в сензора изключва захранването.

Devilink RS е сензор, предназначен за измерване на температурата на въздуха в помещението на височината, на която се намира. Тази информация той подава на централния пулт. Допълнително удобство е и наличието на LCD дисплей, върху който се отчита измерената температура с точност 0,1 °С. Достатъчно е човек на хвърли поглед към него, за да разбере каква е температурата в помещението. По наше мнение този сензор би трябвало да се монтира на вътрешна стена, за да не се влияе от по-ниската повърхностна температура, характерна за външните стени. Devilink RS има два бутона за повишаване или понижаване на температурата, чрез които директно от помещението тя може да се регулира през стъпка от 0,5 °С. Захранва се от две батерии тип АА, с който комплект работи между 4 и 5 години. Това го прави напълно независим от външно захранване и свързаните с това ограничения при избор на място за монтирането му. Има електронна система, която сигнализира при спад на напрежението под зададена като критична граница, след което батериите следва да се подменят.

По-ефективното и гъвкаво индивидуално за всяко помещение управление на отоплителната система, а в добавка и икономисаните разходи за прокарване на кабелните връзки, бързо изплащат разходите по изграждане на системата.

Ако се добави и изключително комфортното ù управление, неслучайно при нейното обявяване на пазара тя е била определена като „отоплителна система на бъдещето“!

* * *

Проектирай сам електрическото подово отопление

♦ Няма по-удобен за използване и лесен за управление енергиен източник от електричеството.

♦ Няма по-здравословна и същевременно максимално ефективно разходваща топлиннната енергия система за отопление на дома и офиса от електрическото подово отопление.

♦ Няма по-лесен начин за изграждане на електрическа подова отоплителна система от нагревателните рогозки devimat DSVF-150 на датската фирма DEVI.

А сега – …

Няма нищо по-лесно от професионалното проектиране на такава система, което всеки сам за броени минути може да направи с интерактивния калкулатор HEATMAP – според вида и предназначението на помещението, неговата форма и размери, наличието на неотопляеми площи, вида на носещата конструкция и връхното подово покритие и т.н.

Проектирай сам подовото си отопление с HEATMAP като кликнеш с мишката върху илюстрацията.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото