В категории: Брой 5-6/2008, Декорация и защита, Инструменти, Ремонти, Строителство

Лазерен нивелир Skil 0504

За разлика от нивелирите, чийто лъч очертава точка, новият лазерен нивелир на Skil има линеарен лъч. Той изобразява хоризонтала или под произволно избран наклон линия върху насрещната или едновременно върху две съседни, разположени под ъгъл стени. Във вертикална посока нивелирът очертава линия едновременно върху пода и насрещната стена. При необходимост вертикалната линия може да продължи и върху тавана, за което нивелирът трябва да се постави на височина около 2 m.

Тези възможности подсказват и типичните приложения на инструмента: при полагане на подови и стенни облицовки от плочки, залепване на тапети, монтиране на окачени върху стените шкафове и етажерки, окачане на картини, а също така и при редица строителни дейности като прокарване на електрическа и водопроводна инсталация, монтиране на врати и прозорци, изграждане на леки преградни стени и др.

Този, както и преобладаващата част от нивелирите за домашната работилница, използва лазерен прожектор с дължина на вълната 650 nm и мощност под 1 mW (клас 2). Ограничението на мощността е от европейския стандарт EN 60825-1 и е продиктувано от съображения за безопасност, за да не може лазерният лъч да увреди зрението при краткотрайно попадане в зеницата на окото. Въпреки това винаги се препоръчва да се работи внимателно, така че това да не се случва.

Тестването на предоставения ни от направление „Електроинструменти“ на Роберт Бош ЕООД нивелир Skil 0504 +SET показа, че яркостта на лазерния прожектор позволява работа на разстояние до около 10 m в помещения, които не са пряко огрети от слънцето. Той може да се използва и на открито, при което разстоянието между него и насрещната стена не бива да надхвърля 4 m. При това тестването направихме рано сутрин върху стена, която не се огрява от слънцето. Важно е да се подчертае, че това са резултати без използване на специалните очила, които са включени в комплекта на инструмента. През тях очертаната от лазерния лъч линия се вижда значително по-ярка, докато фонът е силно затъмнен.

Лазерният лъч е добре фокусиран, като на разстояние 5 m диаметърът на точката не надхвърля 1 mm. Най-важната характеристика на инструмента е точността на нивелиране. Тя се осъществява с помощта на две разположени перпендикулярно една на друга водни либели и три регулиращи винта. Тъй като в момента не разполагахме с прецизен професионален лазерен нивелир за сравнение, използвахме алуминиев мастар с дължина 2,5 m и професионален нивелир Sola с водна либела и точност ±0,5 mm/m. Сравнението потвърди посочената в техническия паспорт на лазерния нивелир точност ±1 mm/m, която е напълно в нормите за любителски инструмент. Същевременно може да се препоръча нивелирът да се поставя по възможност по-близо до стената.

Skil 0540 има само един лазерен прожектор, който се завърта на 90о за очертаване на хоризонтална или вертикална линия, или под произволен ъгъл между тези две стойности, когато е необходимо очертаване на наклонена линия. Нивелирането на инструмента става ръчно.

Прави впечатление здравото, защитено срещу удари тяло, чиято задна повърхност е покрита с еластична пластмаса за по-удобно държане. Основата е от алуминиева отливка с вградени в нея два постоянни магнита. Чрез тях тялото на нивелира се захваща сигурно към нивелиращата плоча или към предмети от стомана (например ъглови стоманени профили). Нивелиращата плоча има три винта за регулиране по височина. Краищата им са сферично оформени и влизат в насрещни гнезда в опорната плоча. В дъното на всяко от тях има постоянен магнит и трите заедно осигуряват сигурно задържане на нивелиращата към опорната плоча, чрез която нивелирът се закрепва към триножник. В конфигурацията Skil 0504 +SET нивелирът е комплектуван с малък триножник с максимална височина 50 cm. Главата му може да се накланя в две взаимно перпендикулярни посоки. Той има и собствена кръгова водна либела за първоначално грубо нивелиране. Нивелирът се поставя и сваля от главата на статива лесно и бързо благодарение на специален механизъм, силно наподобяващ този на професионалните глави на фотографските стативи.

Използването на статив е много голямо удобство, да не кажем и задължително, когато се изкопават каналите за тръбите или облепват с плочки стените в банята, тъй като състоянието на пода най-често не позволява директното поставяне на нивелира върху него. Хоризонталната линия се изчертава на нивото, на което се намира нивелирът. Затова бихме препоръчали да се купи статив на Skil с височина 120 cm. Отлична работа би свършил и всеки фотографски статив, защото резбата на закрепващия винт (1/4“) е еднаква с резбата в отвора на опорната плочка на нивелира. Skil 0504 се захранва с две батерии тип АА, които му осигуряват около 40 часа непрекъсната работа.

Накрая правим уточнението, че само в конфигурацията Skil 0540 +SET нивелирът се доставя с очила и статив. Иначе те се продават отделно.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото