В категории: Брой 9-10/2006, Ремонти, Строителство, Хидроизолация

Ускорен ремонт и хидроизолация на бетонни конструкции – Vandex Rapid System

Vandex е водещ световен производител на специални материали за уплътняване и хидроизолиране, саниране и защита на бетонни конструкции, изложени на екстремни външни влияния като течаща с висока скорост и под налягане вода. За решаване на различни конкретни проблеми фирмата предлага широк набор от продукти. За разлика от обичайните хидроизолационни продукти, материалите на Vandex проникват в дълбочина на бетона и чрез кристализация създават напълно водонепропусклив слой. Поради това изолацията е сигурна, не може да се повреди чрез механично въздействие, не старее, устойчива е на агресивни химикали. Направената с такива материали хидроизолация е на практика вечна, защото, за да се наруши, бетонът трябва да се разруши в дълбочина. Друго голямо предимство на хидроизолационните материали на Vandex е изключително лесното им и бързо нанасяне – чрез намазване с четка, или пък чрез тънка шпакловка.

Ето защо тези материали намират преди всичко приложение в промишленото строителство, включително и за направа на хидроизолации, неизпълними по други способи. Типични приложения на материалите на Vandex са класическите хидроизолации: защита на сутерени и вкопани в земята основи на сгради, на бетонни покриви, на басейни и всякакви други резервоари и канали за съхраняване и провеждане на вода, хидроизолация на стоманобетонната плоча под бани и други мокри помещения и др. Материалите са химически неутрални и не отделят във водата вредни съставки. Поради това те намират широко приложение и за резервоари за питейна вода и басейни.

С материалите на Vandex може да се решават и някои иначе трудно решими проблеми, с които често се сблъскваме при личното строителство и най-вече при ремонт на стари сгради, строени във времената, когато хидроизолация на основите се правеше рядко и с крайно несъвършени материали и технологии. С голям успех се използват за хидроизолация на стари сутеренни помещения, при които откопаване на основите не е възможно, за спиране на просмукващата се в зидовете подпочвена влага, направа на ефективна хоризонтална хидроизолация в новостроящи се или при стари зидове, без при това да се нарушава товароносимостта на конструкцията, запушване на течове в пълни с вода съдове или тръбопроводи и др. Тези материали намират отлично приложение и за защита на конструкции, подложени на влиянието на морската вода.

Хидроизолационният ефект на кристализационните, капилярно активни материали на Vandex се базира на изградения от тях водонепропусклив повърхностен слой и водонепропусклив екран в дълбочина на бетона. Той се образува от химически активните добавки, които проникват в капилярите и микропукнатините на бетона. Добавките Vandex реагират със свободната вар и влагата в бетона и образуват неразтворимо кристално съединение, което плътно запълва капилярите и микропукнатините. В резултат на това водата вече не може да се просмуква в бетона и същевременно той остава паропропусклив, т.е. може „да диша“. В допълнение хидроизолацията, изпълнена по този метод, защитава бетона от агресивното въздействие на карбонати, хлориди, сулфати и нитрати. Така изградената защита се превръща в съставна част от бетона и образува с него единна, устойчива и дълготрайна структура с повишена плътност.

Със своите уникални качества материалите на Vandex често са незаменими, особено при извършване на различни ремонтни дейности, когато ремонтът се извършва при крайно неблагоприятни условия, а факторът време е от решаващо значение.

Именно за такива случаи е разработена новата фамилия материали Vandex Rapid System. За сега тя обхваща четири материала: Vandex Rapid S, Vandex Rapid M, Vandex Rapid XL, Vandex Rapid 2, всеки един от които има своето специфично приложение. Всички заедно позволяват извършване на ремонти и възстановяване на стоманобетонни конструкции в изключително кратки срокове, дори и когато са в контакт с течаща вода. Само няколко часа след полагането им ремонтираните участъци са способни да издържат на натоварване. Материалите са високо устойчиви на агресивни отпадни и канални води.

С други думи с Vandex Rapid могат да се извършват качествени ремонти при условия и на места, където обикновените материали са безпомощни и най-важното – технологичните срокове за извършване на ремонта и наложителният престой на съоръженията се съкращават неимоверно.

Vandex Rapid S

Материалът представлява бързо свързваща уплътняваща шпакловка. Използва се за саниране и уплътняване срещу проникване на влага на повърхности, подложени на силно натоварване от течаща вода. Шпаклованата повърхност става много гладка и не създава завихрянe на водния поток. Три часа след нанасяне на шпакловката тя вече не се отмива от водата и може да бъде подложена на натоварване. Материалът е предназначен за ремонтиране и подобряване на канали и други съоръжения за провеждане на вода, когато се цели постигане на максимално гладка повърхност. Шпакловката е подходяща за полагане върху бетон, зидария или мазилка, като ги предпазва от проникване на влага или просмукване на вода при непосредствен досег с нея, включително при наличие и на механично натоварване. Материалът има отлична адхезия към основата и поради това безпроблемно се нанася не само върху хоризонтални, но също и върху вертикални повърхности и над главата. Шпакловката е устойчива на битови канални води, а при силно агресивна среда е необходимо нанасяне на допълнителен защитен слой. След втвърдяване пластът замазка става силно устойчив на студ и нагряване, като същевременно запазва добра паропропускливост.

Шпакловката се нанася и заглажда със стоманена маламашка. Разходната норма е 2 kg/m² за дебелина на пласта 1 mm. Времето на свързване е между 30 и 60 min.

Якостта на натиск е, както следва:

» След 3 часа – 3,0 N/mm²

» След 6 часа – 19,5 N/mm²

» След 28 дни – 30,0 N/mm²

Материалът се доставя в книжни торби като суха смес, която се приготвя непосредствено преди употреба чрез разбъркване с вода.

Vandex Rapid M

Това е изключителен бързосвързващ материал, който се използва за ремонт и възстановяване на водонепропускливостта на конструкции от бетон или зидария, а също така и за хидроизолираща шпакловка на повърхнини. Той свързва в рамките на един час, след което така ремонтираният участък може да бъде натоварен. Подходящ е за нанасяне върху хоризонтални и вертикални повърхности. Подобно на Vandex Rapid S и Vandex Rapid M има висока устойчивост срещу износване, добре понася студ и нагряване, не се поврежда от обичайните битови канализационни води.

Нанася се с мистрия и се заглажда със стоманена маламашка на пластове с дебелина между 6 и 12 mm всеки. Пласт с дебелина 10 mm вече е напълно водоплътен. Когато се предвижда нанасяне на следващ пласт, повърхността на долния се оставя леко грапава.

Якостта на натиск е:

» След 1 час – 0,5 N/mm²

» След 3 часа – 5,0 N/mm²

» След 6 часа – 23,5 N/mm²

» След 28 дни – 36,5 N/mm²

Vandex Rapid XL

Този материал е специализиран за ремонт на места, при които се налага запълване на кухини с по-голяма дълбочина. Може да се нанася при дебелина на отделния пласт до 10 cm, а при запълване на неголеми по площ отвори – и до 20 cm. Времето за свързване на разтвора също е много добро – 2 часа, след което ремонтираното място може да бъде натоварено. В състава му са включени армировъчни влакна, които не само намаляват склонността към стичане при нанасяне в по-дебел слой, но придават на ремонтираното място по-голяма устойчивост на динамично натоварване и натоварване на срязване. Има отлична свързваща към основата способност, поради което обикновено не се налага взимане на допълнителни мерки за подобряване на сцеплението.

Якостта на натиск е:

» След 1 час – 0,5 N/mm²

» След 3 часа – 2,0 N/mm²

» След 1 ден – 13,0 N/mm²

» След 28 дни – 50,0 N/mm²

Vandex Rapid 2

Специализиран материал за ремонтиране и уплътняване на пробиви, пукнатини и други неплътни места, през които изтича вода. Типични места, където възникват най-често такива пробиви, са отворите, през които преминават тръби, или местата на свързване на две тръби една с друга, пролуките между бетонните пръстени, от които е изградена шахтата, и др. Може да се нанася върху основи от бетон, естествен камък, зидария и да се уплътняват каменинови, чугунени и пластмасови тръби.

Vandex Rapid 2 е изключително ефективен материал за спиране теча на водата. Той има много голямо бързодействие, като започва да се втвърдява 2 min след приготвяне на разтвора, а след третата минута вече не се отмива от течащата вода.

Поради изключително бързото свързване на материала се препоръчва да се подготвя на малки количества – не повече от 3 kg наведнъж. При пробив, от който изтича вода, се препоръчва бързо запълване на пукнатината и притискане на сместа с ръка в гумена ръкавица в продължение поне на 1–2 min, докато започне да се втвърдява и да устоява на налягането на водата. След това кръпката се подпира с парче дъска или друг подходящ предмет до окончателното втвърдяване на разтвора – поне 1 час, но най-добре в продължение на един ден.

Якостта на натиск е:

» След 1 час – 4,0 N/mm²

» След 6 часа – 6,0 N/mm²

» След 1 ден – 14,0 N/mm²

» След 28 дни – 40,0 N/mm²

Успехът от прилагането на всички материали от тази серия силно зависи от добрата подготовка на основата. Най-общо казано тя трябва да бъде добре почистена и здрава, по нея да няма битуми, омаслявания или лакобояджийски материали. По механичен начин трябва да бъдат премахнати и всякакви друго наслоявания. Местата на пробив, през които протича вода, трябва да се изчукат с длето до здрава основа, а стените на отворите да се оформят конично. Сухите основи трябва да бъдат обилно напоени с вода, докато се запълнят всички капиляри, и водата спре интензивно да просмуква.

Официален представител на Vandex за България е фирма „Новострой инженеринг“.

Коментари и въпроси

2 Коментари към “Ускорен ремонт и хидроизолация на бетонни конструкции – Vandex Rapid System”

alexandar | август 14th, 2011 at 7:15 pm

Каква е цената на Vandex rapid 2 и rapid M?

„Направи сам“: От фирмата вносител, „Новосторой Инженеринг“ ни дадоха следните актуални цени:
Vandex Rapid S – опаковка 25 kg – 120 лв
Vandex Rapid М – опаковка 25 kg – 117 лв
Vandex Rapid 2 – опаковка 15 kg – 117 лв

Георги Чинчев | юни 28th, 2015 at 9:18 pm

Искам да закупя Vandex Rapid S за изолация на тухлени стени и бетонови такива за къщата ми.Как да поръчам.
„Направи сам“:
Препратихме запитването Ви до фирмата вносител „Новострой инженеринг“, откъдето ще се свържат с Вас.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото