В категории: Брой 3-4/2006, Звукоизолация, Ремонти, Строителство, Топлоизолация

Изолация с компресирана минерална вата

Топлоизолацията на една сграда задължително включва покривната конструкция, независимо дали подпокривното пространство е обитаемо или не. В първия случай, естествено, изискванията са значително по-високи, защото без добра топлоизолация таванските помещения или мансардният полуетаж са условно годни за обитаване – през зимата е студено, а през лятото в тях не може да се диша от жега. Делът на топлинните загуби, който се пада на покрива, зависи от вида на сградата, като нараства с намаляване на броя на етажите. При дву-триетажна сграда около 1/3 от загубите на топлина се дължат на покривната конструкция. При едноетажните къщи този процент е дори по-голям.

Решението на проблема изисква добре изпълнена топлоизолация, като според действащите в момента в България норми за енергийна ефективност коефициентът на топлопреминаване (k) на покривната конструкция не бива да бъде по-голям от 0,30 W/m²K. Това се постига чрез поставяне на пласт топлоизолация с дебелина около 15 cm между ребрата на покрива. Това според нас трябва да се възприема като долна граница, защото и по отношение на нормите за енергийна ефективност страната ни изостава, и не след дълго ще бъдем принудени да ги коригираме. Така например за покриване изискванията за т.нар. нискоенергийна къща (k≤0,15 W/m²K) дебелината на изолацията на покрива достига 30 cm. Ако пък погледнем още по-нататък в бъдещето към т.нар. пасивна къща, дебелината на покривната изолация вече става 40 cm.

Топлоизолацията на покрива по правило се изпълнява в два слоя. Първият е с дебелина, равна на дебелината на ребрата, които носят обшивката и покривното покритие. Изолиращият материал трябва плътно да изпълва пространството помежду им. Вторият слой се полага върху първия, като за целта напречно на ребрата се закрепва скара от летви. Топлоизолационният материал се поставя между тях напречно на изолацията от първия пласт. Така изолираната покривна конструкция се затваря откъм таванското помещение чрез облицовка от гипсокартонени плочи, които се монтират към скарата от летви или с помощта на специални метални окачвачи.

За топлоизолация на покриви без съмнение най-подходящият материал е минералната вата. Тя се произвежда изцяло от естествени природни суровини и не съдържа вредни за здравето вещества. Продуктите от минерална вата имат добър коефициент на топлопроводност (λ) – най-често в границите 0,033–0,040 W/mK. Освен за топлоизолация, те намират широко приложение и за звукоизолация. Минералната вата не гори, не гние, не поддържа развитие на плесени, гъбички и други микроорганизми. Отгоре на всичко и от ценова гледна точка тя е за предпочитане пред конкурентните топлоизолационни материали, произведени от експандиран (EPS) или екструдиран (XPS) полистирол. Да не говорим, че като звукоизолация минералната вата е далеч пред тях. Затова тя е предпочитан материал още за пълнеж на леки преградни стени и облицовки с цел топло- и звукоизолация на външни иззидани с тухли стени, за подова топлоизолация под носеща дървена конструкция и други приложения.

Понятието „минерална вата“ неизбежно се свързва с марката Isover и това не е случайно, защото става дума за най-големия производител на такива материали в света. Подробна информация за приложението на материалите от минерална вата за топлоизолацията на покриви, стени и подове, а така също и за звукоизолация срещу въздушен и ударен шум може да получите от поредица статии в НС 1-2, 3-4, 5-6 и 7-8, всички от 2005 година. В тях ще намерите обстойна информация за свойствата на всеки от материалите на Isover и примерни приложения за основните видове строителни конструкции.

Това, което оставаше встрани от вниманието досега, бе една друга много важна характеристика на материалите от минерална вата на Isover, а именно, че те се доставят в силно компресиран вид. Това води до значително намаляване на разходите при транспорт и съхранение, за пренасяне на материалите до покрива и най-вече в много значителна степен съкращава времето за полагане на изолацията в сравнение с използване на материали в некомпресиран вид. А времето в крайна сметка се измерва в пари.

Изолационните материали на Isover се произвеждат във вид на рула с различна широчина и дебелина, и съответно на това с различна дължина. Всички те са навити и опаковани с полиетиленово платно, включително и материалите, които фабрично са нарязани на плочи, например ROLLINO (120х60/62,5 cm). Смисълът на това е, че при компресирането обемът се намалява с около 550–600% в сравнение с нормално опакованите материали. След като се разопакова ватата „бухва“ до нормалната си дебелина и дори 10–15% в повече. Затова обаче не се препоръчва да се държи на склад повече от 6–7 месеца. Оттук следва логичният извод, че също с толкова се намаляват транспортните разходи – веднъж от завода до търговския склад, втори път – от склада до обекта, и трети път, когато материалът трябва да се пренесе до покрива на сградата. Всичко това в крайна сметка води до икономия на време и пари. С това обаче предимствата от използване на компресирани материали на Isover не свършват, защото най-същественото от тях се проявява именно в процеса на полагане на изолацията.

За да бъдем по-конкретни и точни, ще използваме официално проучване на федералния съюз REFA, който има 80-годишна история в изследвания върху организацията на труда и оптимизацията на производствените процеси. Проучването е проведено през есента на 2004 г. и цели сравняване на времето, необходимо за изолиране на една и съща площ от покривна конструкция с компресирани материали на Isover и материали от минерална вата на други производители, които не са компресирани.

За целта е било измерено времето за полагане на подпокривна топлоизолация върху площ 100 m². В единия случай са използвани некомпресирани плочи от минерална вата с размери 100х62,5 cm, които са положени в два слоя, съответно с дебелини 16 cm (колкото е дебелината на ребрата) и 10 cm. С това коефициентът на топлопреминаване на покривната конструкция (k) става ≤ 0,20 W/m²K и вече отговаря на изискванията за „енергоспестяваща къща“, без обаче да достига нормите за „нискоенергийна къща“. Във втория случай същата задача е била изпълнена с компресирана минерална вата Isover-Uniroll-Komfort с дебелина 16 cm и Isover Quattro с дебелина 10 cm.

Процесът на работа и в двата случая е бил организиран така, че необходимите материали и инструменти (нож, метална линия и др.) са се намирали на работната площадка. В зависимост от вида на материалите работният процес е протичал по следния начин с участието на двама работници.

Некомпресирана вата

Пакетите с плочи минерална вата се разопаковат. Разстоянието между две съседни ребра се измерва и по него първата плоча се разкроява по широчина с добавка на 1,5–2 cm. След това работник пренася плочата и я намества между ребрата така, че тя да влезе плътно и да се самозадържа на мястото си. Останалата от първата плоча изрезка се полага върху всяка следваща и така се използва като мярка при нейното обрязване. Разкроеното второ парче се намества плътно до първото и така работата продължава, докато пространството между ребрата на цялото тестово поле бъде запълнено с плочи минерална вата. Ако при всяко следващо разкрояване за мярка се използва единствено остатъкът от разкрояване на първата плоча, когато ребрата не са напълно успоредни едно на друго, може ще се получат неточности. Затова от време на време разстоянието между ребрата трябва да се измерва контролно. За полагането на първия слой изолация са били потребни общо 54 пакета некомпресирана вата и 3 часа и 27 минути работа.

Преди да се пристъпи към полагане на втория слой топлоизолация, е необходимо напречно на ребрата, носещи покрива, да се закове скара от летви през разстояние 40 cm една от друга. Тази операция отнема още 1 час и 10 минути. Следва разопаковане на пакетите с плочи от вата и описаната вече операция по тяхното разкрояване и полагане една по една между летвите. За втория слой изолация са били необходими 32 пакета некомпресирана минерална вата и време 2 часа и 55 минути. Чистото време за полагане на 100 m² топлоизолация от некомпресирани плочи (без времето за коване на летвите) е 6 часа и 22 минути.

Компресирана минерална вата

Изолацията отново се изпълнява от двама души, като инструментариумът е по-различен. Вместо с нож и метална линия, рулата се разкрояват с помощта на специално устройство ISOBOY. Разстоянието между първата двойка ребра се измерва и по него се разкроява първото руло. След това парчето се намества между ребрата и операцията се повтаря. За монтиране на първия слой топлоизолация с компресирания Isover-Uniroll-Komfort (всяко руло има размери 500х120х16 cm) са били потребни 17 рула, а изразходваното време е било 1 час и 41 минути.

Вторият слой на топлоизолацията е изпълнен с вата Isover-Quatro, която е предназначена за монтиране между скара от летви с разстояние помежду им 40 cm. При дебелина 10 cm дължината на рулото е 750 cm. Широчината му е 41,5 cm, за да може материалът да се напъха с известно усилие, и да се задържа между ребрата без допълнително закрепване. Вторият слой е изпълнен с общо 11 рула, за което са били потребни 54 min. Или общо необходимото време за полагане на 100 m² топлоизолация с компресирана вата на Isover е само 2 часа 35 минути. Очевидно е, че разликата във времената, необходими за поставяне на топлоизолация с обикновена и компресирана вата, е твърде голяма – 60%!

Освен че силно скъсява времето за работа, устройството ISOBOY, използвано за разкрояване на рула компресирана вата, прави рязането значително по-безопасно, отколкото работата с нож и линеал, реже се перпендикулярно на кантовете и с висока точност, а гърбът на ватата не се смачква по линията на рязане.

С това обаче предимствата от използване на компресирана вместо обикновена вата не се изчерпват. Освен че трябва да бъдат превозени до обекта, за което вече стана дума в началото, изолационните материали трябва да бъдат пренесени до покрива. Изследването на REFA обхваща и този процес при условията на четириетажна сграда (по 17 стъпала на етаж) в процес на строителство и съответно без асансьор. Камионът е спрял на 10 m от входа. Работата е извършена от трима души. За пренасяне на 100 опаковки некомпресирана минерална вата с размери 100х62,5х5 cm (обща площ 625 m²) са били потребни 2 часа и 11 минути. За изолиране на същата площ са били потребни само 39 рула Isover Akusto със същата дебелина, които са пренесени точно за 1 час, т.е. времето е съкратено с 55%.

В тестовете на REFA са използвани два от най-често използваните материали на Isover за направа на подпокривна топлоизолация. Isover-Uniroll Komfort се доставя на рула с широчина 120 cm, а дължината варира в границите 400–700 cm в зависимост от дебелината. Дебелината му е от 10 до 20 cm през стъпка 2 cm, което позволява точен подбор според дебелината на ребрата на носещата конструкция. Поставя се лесно, защото има висока еластичност и добра повърхностна твърдост, която позволява лесно и сигурно захващане с ръце. Не отделя власинки и прах. Поема възникнали деформации в дървената конструкция, без да се отварят фуги в изолацията. Коефициентът на топлопроводност (λ) е 0,038 W/mK. Има и много висок коефициент на звукоизолация – Rw=54 dB при дъсчен покрив, изолиран с вата с дебелина 30 cm.

Isover-Quatro е материал с широчина 41,5 cm (разстояние между летвите 40 cm) и специализацията му е именно за полагане на втори пласт в подпокривната изолация. Има същият коефициент на топлопроводност като Uniroll Komfort, а степента на компресия на рулата е над 600%. Предлага се с дебелини 5, 8 и 10 cm, като дължината на едно руло съответно е 130, 90 или 75 cm.

В следващия брой четете:

„Енергоспестяваща“, „нискоенергийна“ и „пасивна“ къща

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото