В категории: Брой 1-2/2006, Материали, Ремонти, Строителство, Топлоизолация

Блокчета YTONG Строителна практика

Блокчетата YTONG, а и останалите изделия от автоклавен клетъчен бетон, станаха един от символите на промяната, която особено забележимо настъпи в строителството у нас след 89-а година. Това стана възможно, след като през 1994 г. съществуващият завод за газобетон в Кремиковци стана собственост на YTONG Holding, Мюнхен. Той бе основно реконструиран и модернизиран, така че да произвежда продукция, която не се отличава от аналогичното производство в Германия и останалите европейски държави.

Преди по-малко от две години фирмата отбеляза десетгодишното си присъствие в България и едновременно с това – преминаването на фирмата-майка към концерна HANIEL Bau-Industrie GmbH и обособяването на производството на газобетон в ново предприятие XELLA AG. От своя страна българското поделение се преименува на „КСЕЛА България“ ЕООД, а търсенето на блокчетата YTONG продължи да нараства по количество и асортимент, което наложи строителството на втори завод в Добрич, както и появата на нови строителни продукти от газобетон.

През тези години „Направи сам“ публикува обширна серия от статии, които, събрани, без излишна скромност може да оприличим на „Енциклопедия YTONG“. С налагането на новите материали на пазара, тяхното опознаване от специалистите и широкото им навлизане в строителната практика бе естествено да понамалим темпа и да поразредим публикациите за материалите YTONG.

Междувременно запитванията за едни или други качества на блокчетата YTONG и за тяхното оптимално приложение продължават да постъпват в редакцията, което означава, че потребността от информация все още съществува, а и никога няма да се изчерпа, защото за изминалите години се появиха и нови поколения читатели. Затова от време на време ще се стремим да обобщаваме и със съдействието на специалистите на „КСЕЛА България“ да даваме отговор на най-често задаваните въпроси, а така също да информираме за появата на нови продукти от автоклавен газобетон.

Блокчетата YTONG като строителен материал

Блокчетата, както и останалите материали на YTONG, се произвеждат от автоклавен клетъчен бетон, получен от пясък с висока чистота, чист клинкерен цимент, негасена вар, суров гипс и суспензия от алуминиев прах и вода. Всички изходни суровини са напълно екологично чисти, поради което и изделията на YTONG са такива. Те се произвеждат чрез смесване на съставките и автоклавна обработка при температура на водната пара около 200 ºС и налягане 12 Bar.

Блокчетата YTONG имат еднаква дължина и височина (600х250 mm). Различават се по широчината, която варира в границите 50–350 mm, и по класа си на якост. За вътрешни стени се използват предимно блокчета с клас на якост 5 MPa, клас на плътност 700 kg/m3 и минимална дебелина 10 cm. За външни стени се използват блокчета с клас на якост 2,5 МРа и клас на плътност 500 kg/m3.

Изделията от газобетон са силно порьозни и имат клетъчна структура, а затвореният в клетките въздух ги прави добър топлоизолатор. По тази причина те изпълняват едновременно две основни функции – имат достатъчно добри якостни качества, и следователно са годни за конструктивни цели, и същевременно са добър топлоизолатор. При дебелина на стената (30 cm се покриват действащите към момента у нас норми за проектиране на топлоизолацията на сгради (k=0,5 W/m2K). С оглед неизбежното завишаване на тези норми в бъдеще – нещо, което вече е направено в европейските държави, за предпочитане е за външна зидария да се ползват блокчета с дебелина 350 mm. При това коефициентът на топлопреминаване намалява от 0,48 W/m2K на 0,42 W/m2K, като допълнителното намаляване на топлинните загуби бързо изплаща оскъпяването на строежа поради по-дебелите стени. За по-голяма яснота ще споменем само, че 10-сантиметрова стена от газобетон се равнява на зид от керамични блокове с дебелина 1 тухла (25 cm).

Към предимствата, които правят блокчетата YTONG предпочитан строителен материал, ще посочим още:

» Когато се налагат повишени изисквания към изолацията срещу въздушен шум и особено при високо еквивалентно ниво на външен шум LАекв, се прибягва до изпълнение на многослойни фасадни конструкции. Така например стена, иззидана от два реда блокчета YTONG (клас на плътност D 600) с дебелина 125 mm, с кухина помежду им с широчина 50 mm, запълнена с минерална вата и двустранно шпаклована с гипс (5 mm) има индекс на изолация срещу въздушен шум (Rw) 53 dB. Ако се използват блокчета с дебелина 175 mm при запазване на останалите параметри, този коефициент се повишава на 58 dB. Оптималното решение за външни зидове, изпълнено като многопластова конструкция, съставена от блокчета YTONG (D 500) с дебелина 250 mm, измазани от вътрешната страна с мазилка YTONG с дебелина 10 mm, въздушен слой с широчина 60 mm и външен зид от един ред керамични тухли с дебелина 115 mm, има индекс на изолация срещу въздушен шум 62 dB. Този показател, както и топлоизолацията на стената биха били още по-високи, ако кухината се запълни с лека стъклена вата.

» Блокчетата YTONG имат добра паропроницаемост, което позволява на стените „да дишат“, и така по естествен път в помещенията се поддържа оптимален влажностен режим. Иначе казано, зидовете от YTONG спомагат за поддържане на здравословен за обитателите климат в жилището.

» Те имат и добра огнеустойчивост. Облицовка от YTONG успешно се използва за огнезащита на вертикални носещи елементи на стоманени конструкции.

» Притежават добри якостни и деформационни качества (якост на натиск 2,5–7,5 MPa), което позволява използването им и за иззиждане на носещи стени.

» Обработват се много лесно (на самия строеж), като могат да се режат с трион или да се „рендосват“, да се пробиват и издълбават, което е огромно улеснение при прокарване на различни инсталации, а чрез изрязване могат да се получат различни сложни форми.

» Поради малката си обемна маса, изградените от блокчета YTONG стени натоварват значително по-малко строителната конструкция (от 2,1 до 3,7 пъти) в сравнение със зидовете от керамични блокове, което в редица случаи е съществено предимство, особено при реконструкция на съществуващи сгради. Използването на блокчета YTONG води до намаляване на строителните разходи поради икономията от армировка и бетон. Същевременно се увеличава и сеизмичната устойчивост на сградата.

» Блокчетата имат еднаква големина и правилна геометрична форма с напълно равни и гладки стени, което много улеснява зидането и измазването на стените. С тях се зида значително по-бързо и лесно, а повърхността на стените се получава равна до такава степен, че в повечето случаи, вместо вътрешна мазилка, може да се използва само гипсова шпакловка.

» Блокчетата YTONG са дълговечен материал и градените с него зидове не отстъпват по дълготрайност на тухлените. Те не стареят, с времето не променят структурата и химичния си състав. Защитени с подходяща мазилка, зидовете имат на практика неограничен живот.

» Притежават необходимата мразоустойчивост – когато строителството се проточи година-две, че и повече, върху неизмазаните зидове не се наблюдава повърхностно разрушаване.

В заключение блокчетата YTONG са материал, който може да се използва във всички етапи от строежа на сградата, или, иначе казано, от мазето до покрива.

Защита на зидове от блокчета YTONG в помещения с повишена влажност

Тъй като блокчетата YTONG са най-често използваният материал за иззиждане на вътрешни преградни стени, те често ограждат помещения с висока влажност, включително със стени, които повече или по-малко биват подложени на водни пръски или даже обилно обливани с вода. В такива случаи стените задължително трябва да бъдат защитени от проникване на влага чрез облицовка с водонепропускливи фаянсови плочки. Облицовката най-често се прави на височина до нивото на горната рамка на вратите или още по-добре до тавана, така че стените да бъдат изцяло защитени.

По правило добре иззиданите стени от блокчета YTONG са достатъчно равни и гладки, така че позволяват директно залепване на плочките, без да се налага полагане на изравняваща мазилка. Освен това при малки неравности повърхността на стената може да се изравни с помощта на специално ренде за газобетон, което наподобява дървена маламашка с диагонално набити успоредни парчета от лента за банциг. Тези рендета, както и останалите специализирани инструменти за работа с блокчета газобетон, се продават в строителните магазини, и затова не си струва човек сам да майстори по-елементарните от тях.

Тук няма да описваме добре познатата и от години прилагана класическа технология за лепене на плочки. За по-сигурна защита на зида от газобетон обаче бихме препоръчали технологията на течна или „алтернативна хидроизолация“, която представлява нанасяне върху цялата повърхност на стената на слой от специален препарат (например Ceresit CL 51 или Ceresit CL 51, виж НС 3-4/2005), който създава напълно водоплътна мембрана и сигурно защитава стената. Материалът е разработен така, че представлява отлична основа за захващане на лепилото. На критичните места за проникване на влагата, каквито са ъглите между стените, между стените и пода и около преминаващи през стената тръби (водопроводни или канализационни) се поставят специални уплътняващи ленти или маншони. Те представляват здрава, неразтеглива мрежеста тъкан, пропита (гумирана) с водонепропусклив материал. Полагат се върху още съвсем пресния слой „течна хидроизолация“, след което отгоре са намазва още един слой. Хидроизолационният материал прониква през мрежата по краищата на лентата и така двата слоя се спояват един с друг и заедно с лентата образуват едно цяло – сигурна защита срещу преминаване на влага. Обръщаме внимание на необходимостта от усилване на хидроизолационната защита на посочените критични места със специална лента, защото това изискване почти не се спазва от майсторите-практици, и съответно такава лента много трудно може да се намери на пазара. Няма търсене, няма и внос!

Хоризонтална хидроизолация

Стените и останалите елементи на строителната конструкция трябва да бъдат сигурна защитени срещу проникване на атмосферна или подпочвена влага. На редица места нивото на подпочвените води е високо и те оказват силно хидростатично налягане, което допълнително усложнява хидроизолацията на подземните части на сградата. Даже и сухата наглед почва съдържа влага, която, благодарение на капилярните явления, започва постепенно да се изкачва, да се просмуква във височина и да овлажнява строителната конструкция. Особено податлив на капилярни явления е бетонът. Затова, освен защита на вертикалните повърхности, е необходимо да се предвиди и т.нар. хоризонтална хидроизолация, която да прекъсне пътя на изкачващата се капилярна влага. За тази цел между бетонната основа или плочата на сутеренния етаж и първия ред блокчета YTONG се поставя хидроизолиращ слой. По продължение на зида се разстила лента от хидроизолационна мушама с широчина колкото дебелината на блокчетата. Работи се в следната последователност: първо се разстила и подравнява тънък пласт цименто-пясъчен разтвор, след това върху него се полага ивицата мушама, а отгоре ù се слага втори пласт цименто-пясъчен разтвор. Върху него вече се нареждат и залепват блокчетата YTONG. Този метод се прилага само при неносещи зидове, защото в случая връзката между зидарията и основата се прекъсва. Затова често се практикува и друг вариант, като първият ред блокчета се залепва със строителен разтвор, към който са добавени специални вещества, които го правят водоплътен.

Във всеки случай хоризонталната хидроизолация е съществен елемент в общата защита на строителната конструкция срещу проникване на влага и нейното поставяне не бива да се подценява.

Хигроскопичност и водопоглъщане на блокчета YTONG

Автоклавният клетъчен бетон е материал с пореста структура. Въздушните пори заемат около 80%, а плътната маса – около 20% от обема му. Микрокапилярните пори с радиус, по-малък от 0,1 mm, които могат да се запълнят с вода чрез абсорбиране на водни пари, не надхвърлят 4% от обема на материала. Следователно максималната хигроскопична влажност на блокчета YTONG, отнесена към обема при 100% относителна влажност на въздуха, не може да надвиши 4%. Измерената равновесна хигроскопична влажност при гранични експлоатационни условия – температура 20 °С и относителна влажност на въздуха 80%, се движи между 2,1 и 2,8%, отнесени към обема, в зависимост от класа обемна плътност на материала. Същата величина, отнесена към масата, е 4,7%. Общата влажност, освен абсорбираната от въздуха влага, включва и проникналата в материала вода във вид на течност – строителна влага, при намокряне от дъжд и т.н.Нормираната практическата влажност, т.е. равновесната стайна влажност на автоклавния клетъчен бетон е 6% (±2%). По изискванията на DIN 4108 тя трябва да бъде 3,5% по обем (около 7% по маса). Измерените стойности при обитаеми сгради показват влажност 6,5% по маса. За сравнение – влажността, отнесена към масата на въздушно сухата (съхранявана навън под покрив) дървесина е 15–20%, а на стайно сухата 8–12%. Следователно като материал блокчетата YTONG има ниска хигроскопичност.

Капилярната водопопиваемост на строителните материали се дължи на макрокапилярните пори. Въпреки голямата им порьозност, при блокчетата YTONG количеството на тези пори е малко и те са с ниска степен на свързаност помежду си. По тази причина, противно на очакванията, височината на капилярно покачване на вода в материала е много по-ниска, отколкото при керамичните тухли например. Причината за това е, че керамиката съдържа голямо количество капилярни пори, свързани в добре развитата мрежа. Те се образуват вследствие на изпарението на водата при първоначалното изсушаване на прясно формованите елементи и в процеса на изпичане на керамиката. Интензивността на капилярното засмукване на вода при различните материали се изразява с коефициента на водопоглъщане. Чрез него може да се оцени поведението на даден строителен материал при контакта му с вода (например при намокряне от дъжд).

Блокчетата YTONG имат коефициент на водопоглъщане в границите от 4 до 8 kg/m2h0,5, кухите керамични тухли – 9 kg/m2h0,5, а при плътните керамични тухли той достига 30 kg/m2h0,5. Това означава, че 1 m2 незащитена зидария, подложена четири часа на дъжд, ще погълне съответно:

» 8–16 kg вода, ако е изпълнена от YTONG

» 18 kg вода, ако е изпълнена от кухи керамични тухли

» 60 kg вода при изпълнение с плътни тухли.

Големината и ниската степен на свързаност на порите на YTONG затрудняват засмукването и капилярния транспорт на водата. Същевременно те не възпрепятстват свободното движение на водни пари през материала. Това позволява на стените „да дишат“, като през тях водните пари от въздуха в помещенията преминава свободно и се отделят в околното пространство. Така стените остават сухи, а проникналата в тях влага не се задържа с опасност при ниски температури да замръзне и причини разрушаване на материалите.

Способността на строителните материали да пропускат водните пари се измерва чрез т.нар. число на дифузно съпротивление на водна пара. То е безмерна величина и изразява дебелината на въздушния слой, който има същото дифузно съпротивление като слой от даден материал с дебелина единица. Ето и големините на този коефициент за някои от основните строителни материали:

» YTONG: 3–6

» Решетъчни и кухи тухли: 3–6

» Бетон: 25–50

» Гипсова мазилка: 7–9

» Варо-цименто-пясъчна мазилка: 7–11

» Пенополистирол: 30–150

По този показател блокчетата YTONG показват най-добри резултати.

Способността на стените от блокчета YTONG да „дишат“ се отразява благоприятно и върху микроклимата в помещенията, респективно върху поддържането на здравословни условия за живот на обитателите им. Те абсорбират излишната влага от въздуха в помещението и така до известна степен го изсушават. Обратно, при намаляване на относителната влажност на въздуха акумулираната в стените влага се изпарява обратно.

По този начин относителната влажност на въздуха се саморегулира в граници, осигуряващи комфортна и здравословна жизнена среда за обитателите.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото