В категории: Брой 1-2/2006, Отопление, Ремонти, Топлоизолация

Техническа експертиза на сгради

„Новострой инженеринг“ ООД е измежду най-редовните участници на всички строителни изложения у нас – като се започне от Международния пловдивски панаир, до изложението „Българска строителна седмица“ в софийския „Интер Експо Център“. Характерна за фирмата е тясната специализация в две много съществени области, където тя почти няма конкуренция. „Новострой инженеринг“ ООД е позната в строителния бранш като вносител на хидроизолиращите материали на датската фирма Vandex, които правят бетонните изделия напълно водоплътни, при това в дълбочина на материала, а не чрез лесно повреждащ се повърхностен филм, както е при различните традиционни хидроизолационни материали на битумна основа например. Друг артикул, на който фирмата е единствен вносител за България, е Zinga – белгийски материал за студено поцинковане, признат като най-доброто засега антикорозионно решение за защита на конструкции от черни метали, успешно конкуриращо горещото поцинковане. Сред специфичните материали, предлагани от фирмата, са още Micropol – пластификатор за строителни разтвори (мазилки и замазки), SEAL-ALL – универсален подобрител на цименто-пясъчни разтвори и бетони, и др.

При тазгодишното участие на „Българска строителна седмица“ обаче акцентът в експозицията на „Новострой инженеринг“ ООД ще падне на толкова върху тези и други с уникални свойства материали, а върху една дейност, която придобива все по-голямо значение при съвременното строителство – методите и системите за контрол на строителните конструкции и материали. Фирмата е една от първите, които създадоха и най-вече обзаведоха с най-съвременна техника мобилни лаборатории за безразрушителен контрол на качеството на стоманобетонни конструкции.

Мобилната строително-изпитателна лаборатория към „Новострой Контрол“ ООД е акредитирана по БДС ЕN ISO / IEC 17025 за изпитване на: бетон, бетонни смеси, почви, стомана, строителни конструкции, строителни разтвори за зидарии и мазилки, стоманобетонни конструкции, изделия от метал, стъкло, пластмаса и керамика, метални конструкции и изделия, пясък и добавъчни материали, цимент и др. Съответно тя е оторизирана от Дирекцията за национален строителен надзор да издава официални документи, при това на самия обект, независимо в коя точка на страната се намира.

С помощта на прецизна измервателна апаратура на място може точно да се установи съответствието между проекта и неговото изпълнение, качеството на вложените материали, както и качеството на изпълнените строителни елементи.

При стари сгради вече става възможно точното възстановяване на липсващата конструктивна документация – вид и изпълнение на армировката (местоположение и диаметър на прътите), якост на натиск на бетона, дебелина на бетонното покритие и произтичащата от това оценка за вероятността арматурата да корозира, плътност и еднородност на бетона, както и тестване на неговата водоплътност. Изключително ценна е възможността точно да се установят всички дефекти в конструкцията, например широчината и дълбочината на образувалите се в бетона невидими пукнатини.

Освен на готови бетонни елементи, лабораторията извършва измервания на дебелината на стените и мазилката и на тяхната влажност. Разполага с възможности за определяне качествените показатели и на всички строителни материали и с всички необходими за анализите измервателни инструменти.

Основните направления на дейност са:

» Входящ контрол. Извършване на входящ контрол на строителни материали, използвани при производството на бетонни смеси, стоманобетонни изделия и конструкции. Вземане на проби при производството и на място при полагане, за установяване съответствието на физико-механичните показатели в лабораторни условия.

» Операционен и текущ технологичен контрол. Текущ контрол за установяване на съответствието на влагането в обекта на строителните материали и изделия с проектните и технологични изисквания, както и спазването на действащите нормативни изисквания за строителство и качество на изпълнението.

» Приемателен контрол. Издаване на протоколи за установяване на качеството на изпълнените строителни работи и потвърждаване на данните от лабораторните изпитания.

» Експертиза на съществуващи конструкции и съоръжения. Установяване на действителното състояние на изградени строителни съоръжения и конструкции, възстановяване на кофражни и армировъчни проекти, установяване на дефекти и поражения по строителните елементи и конструкции.

Най-голям интерес по време на изложбата очакваме да предизвика едно ново направление в дейността на „Мобилна строително-изпитателна лаборатория“ – реалното заснемане на характеристиките на дадена сграда от гледна точка на нейната енергийна ефективност, т.е. установяване на топлинните загуби през всеки от елементите на строителната конструкция – външни стени, прозорци, балконски врати, покрив, откриване на „топлинни мостове“ и т.н.

Във връзка с влизането в сила на „Закона за енергийна ефективност“ (ЗЕЕ) и „Наредба №19 за сертифициране на сгради за енергийна ефективност“, към лабораторията е създадено звено, което извършва изпитанията, необходими за издаването на сертификатите. Чрез тях се установява и документира:

» Реалното потребление на енергия.

» Състоянието на топлоизолацията на сградите.

» Източниците на загуба на топлинна енергия.

» Причините за намаляване на топлоизолационните характеристики.

На база на изпитанията и извършените изчисления се дават предписания за енергоспестяващи мерки с цел намаляване на потреблението на енергия и допълнително топлоизолиране на сградите.

За тази цел лабораторията притежава всички необходими измервателни устройства: за измерване на температури, газанализатори, за измерване на скоростта на потоци, луксметри, инфрачервени камери и др. Съвременната техника, съчетание между инфрачервена камера, специализиран софтуер и компютър, позволява определяне на топлотехническите характеристики на сградите, а също така и бързо и точно локализиране на участъците с повишена загуба на топлина, недостатъчна топлоизолация, прозорци и дограми с повишено топлопреминаване, неуплътнени дограми и други места, откъдето топлината безпрепятствено изтича в околното пространство.

Накрая възниква въпросът кой може да ползва услугите на лаборатория? Отговорът е всеки, който извършва ново строителство, и желае да бъде напълно сигурен в здравината му. Всеки инвеститор, който има съмнение, че строителят не си е свършил както трябва работата. Всеки собственик, който иска да надстрои или разшири старата къща, без до поема риска тя да се срути над главата му някой ден. Всеки, който желае да има добре изолирано жилище, да не плаща луди разходи за отопление и да живее при оптимални температурно-влажностни условия.

За илюстрация показваме няколко снимки, направени със специална инфрачервена камера, които дават точна диагностика на сградата от топлотехническа гледна точка:

» Определяне на местните и общите топлинни загуби.

» Оценка на съпротивлението на топлопреминаване на стените, прозорците и други елементи на сградата.

» Откриване на скрити дефекти в конструкцията, недостатъчно дебела изолация, използване на некачествени материали, наличие на недобре уплътнени места, пукнатини (в панелите например) и др.

Показаните снимки са от реално обследване на сградата на „Туристимпекс“, ул. „Тодор Каблешков“ 1. Сградата е със сглобяема метална конструкция, строена преди повече от 20 години. Стените са изградени с многопластова конструкция: метална обшивка от външната страна, топлоизолация от минерална вата и облицовка от гипсфазер от вътрешната. Дограмата е трислоен стъклопакет – алуминиева от външната страна и дървена от вътрешната. Обследването е извършено при температура на околната среда –6 °С и температура в сградата 18 °С. От снимките веднага става видно, че основните загуби на топлина се дължат на недостатъчната топлоизолация на стените, поради което повърхностната им температура е с около 4,5 °С по-висока от тази на прозорците. Изводите са ясни.

За повече информация – фирма „Новострой инженеринг“ ООД.

Коментари и въпроси

1 Коментар към “Техническа експертиза на сгради”

В.Радев | ноември 16th, 2016 at 5:32 pm

Здравейте,
преди два месеца купих къща старо строителство (може би 50те) тухлена едноетажна с гредоред площа е 70квм .Къщатата е с преустройство, при което покрива е повдигнат за да се усвои някогашната построена до къщата сълма. На пристроената постройка се виждат няколко пукнатини в мазилката, които ме тревожат.
Въпросът ми е дали мога да се възползвам от една цялостна техническа експертиза на сградата за нейната здравина и надеждност, и какво би ми струвало?
Благодаря за отговора!
„Направи сам“: Писмото Ви е препратено на фирма „Новострой инженеринг“, която е специализирана в извършване на такива технически обследвания на сгради.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото