В категории: Брой 12/2005, Звукоизолация, Ремонти, Строителство, Сухо строителство, Топлоизолация

Звукоизолиращи преградни стени на Knauf

Колкото по-шумна става средата, която ни заобикаля, и от която, за съжаление, не можем да избягаме, колкото повече се осъзнава трайното увреждане на здравето, което причинява шумът, толкова повече внимание се обръща на добрата звукоизолация. Все по-строги стават и съответните строителни норми. С течение на времето се затвърждава разбирането, че звукоизолацията е последното място, където е уместно да се правят икономии, защото похабените нерви не подлежат на възстановяване, колкото и средства да се хвърлят за това. В новото строителство звукоизолацията е неразделна част от проектната документация. При съществуващия сграден фонд, строен по времето, когато на такива „дреболии“ просто не се е обръщало внимание, също трябва и може да се вземат мерки, намаляващи проникващия в помещенията шум.

В НС 5-6/2005 за пръв път разгледахме подробно темата „звукоизолация“ – източниците, допустимите нива на шума в различни по предназначения помещения, нормите на звукопоглъщане и конкретни системи, с които се постига удовлетворяване на тези изисквания. Статията акцентира върху изолирането срещу разпространяващия се по въздуха шум и използването на стъклената вата като най-подходящ звукоизолиращ материал. Сега обаче ще спрем вниманието ви на самата строителна конструкция, в която стъклената вата изпълнява ролята на пълнеж. Както подсказва заглавието, става дума за конструкция от леки преградни стени, изпълнени като носеща скара от метални профили на Knauf, и обшити с плочи от гипсфазер Vidiwall. По своите звукоизолиращи свойства плочите Vidiwall са по-подходящи за използване в сравнение с плочите гипсокартон, включително и от специалните звукоизолиращи плочи Knauf Piano.

Възможностите за подобряване на звукоизолацията срещу проникване на въздушен шум са две – изграждане на масивни (дебели и тежки) преградни стени от плътни тухли и бетон или използване на конструкции със силен звукопоглъщащ ефект. В съвременното строителство почти изцяло се прилага вторият подход. Той се основава на подробно описания в предната статия звукопоглъщащ ефект на системата „маса-пружина-маса“. Успешно се реализира при леките преградни стени, при които плътният материал е облицовката от плочи гипсфазер, а пружиниращата съставка е пълнежът от стъклена или минерална вата. Тук отново подчертаваме, че се препоръчва използването на по-плътните и по-тежки плочи от гипсфазер Vidiwall, вместо обикновените облицовъчни плочи от гипсокартон. При по-високи изисквания към шумоизолацията обшивката се прави в два, дори три слоя.

За да не преповтаряме публикувани само преди половин година подробности от „кухнята“ на акустиката, ще припомним само, че ефективността на звукоизолацията се измерва в dB с индекс на изолацията от въздушен шум (Rw) и индекс на изолацията от ударен шум (Lw). Индексът на изолация от въздушен шум оценява степента на намаляване на интензивността на звука при преминаването му през различни елементи на строителната конструкция. Според действащите сега у нас норми преградните стени в жилищата трябва да осигуряват индекс на звукоизолация (Rw) 40 dB, което обаче не гарантира, че разговорите на по-висок глас няма да се чуват в съседната стая. Затова минималната препоръчителната норма е 47 dB, а още по-добре – 52 dB. За стените, отделящи едно жилище от друго или от стълбища и коридори, индексът на звукоизолация трябва да бъде ≥55 dB. При помещения с производствено предназначение, например офиси, тези норми са малко по-ниски – за преградни стени минималната стойност e 37 dB, а препоръчителната, съответно ≥42. За да бъде жилището добре изолирано срещу разпространяващ се по въздуха шум, стените му трябва да осигуряват индекс на изолация 55–60 dB или още по-добре – до 65 dB. Тези изисквания не могат да бъдат изпълнени при класическото строителство с керамични тухли. За сравнение стена от решетъчни тухли с дебелина 12 cm има индекс на изолация 46 dB и тегло 144 kg/m². Тези показатели при тухлена стена с дебелина 25 cm са съответно 53 dB и тегло 300 kg/m². Лека преградна стена Knauf W112 с обща дебелина 12,5 cm има Rw = 49–62 dB и тежи само 45–62 kg/m², а стена Knauf W115 с обща дебелина 25,5 cm вече постига отличния индекс на изолация 60–69 dB при тегло само 48–64 kg/m². Вижда се, че преградните стени са именно поради това „леки“, защото почти не натоварват строителната конструкция. Това е още едно тяхно съществено предимство.

Специалистите на Knauf са разработили обширна гама конструкции на преградни стени с повишени звукоизолиращи свойства. За обшивка се използват плочи от гипсфазер Vidiwall. Само за информация ще посочим, че има и специално произведени плочи от гипсокартон Knauf Piano, които са по-плътни и съответно по-тежки (10,5 kg/m²) в сравнение с обикновените гипсокартонени плочи. Същевременно Knauf Piano са по-еластични и съответно по-силно поглъщат звуковите трептения, вместо да ги предават непроменени. Те имат дебелина 12,5 mm и големини 125х2750 mm (плочи GKB) и 1250х2000 mm при плочите KKF с повишени огнезащитни свойства.

Шумоизолиращият ефект е още по-голям, когато облицовъчните плочи се монтират с помощта на специални метални профили MW 75 и MW 100. Особеното при тези профили е напречното им сечение, което наподобява буквата Σ, а не са П-образни както обикновените CW профили. Тази междинна сгъвка придава на иначе твърдия профил значително по-голяма еластичност и способност да „гаси“ трептенията, породени от звуковите вълни.

За да се постигне желаният звукоизолиращ ефект, вътрешността на стената трябва да бъде плътно запълнена със стъклена вата, например Isover Piano (лека минерална вата с плътност 15–20 kg/m³). Оставянето на свободно пространство понижава ефекта, защото въздухът е добър проводник на звука.

Сходството в наименованията на специалните облицовъчни плочи на Knauf и стъклената ватата на Isover не е случайно, защото двата водещи производителя са обединили усилията си в създаване на система с оптимални звукоизолационни качества. Така например широчината на рулата вата е 62,5 cm и съответства точно на разстоянието между носещите метални MW профили, като плътно влиза между тях, без необходимост от допълнително закрепване.

Много съществено влияние върху звукоизолиращия ефект оказва и начинът, по който леката преградна стена се свързва с пода, тавана и околните стени. Връзката не бива да бъде твърда, а изпълнена с еластични материали, за да не се образуват „звукови мостове“ между съседните помещения. Същевременно всички пролуки около преградната стена трябва да бъдат плътно запълнени.

Тук са показани няколко примерни решения (системи) на конструкции с леки преградни стени с повишени изисквания за звукоизолация. Knauf предлага много богат набор от конструктивни детайли за всички възможни решения и приложения на своите облицовъчни плочи. Посочените тук системи, изпълнени с гипсокартон, са W111/W112/ W115 с обикновени профили и W141/W141 с MW профили. Системите с облицовка от гипсфазер Vidiwall са W361/W362/W365.

Изборът на една или друга система зависи от звукоизолацията, която трябва да се осигури за даденото помещение. Максималното постижение е системата Knauf VidiSound, изпълнена като двойна конструкция с MW профили, пълнеж от минерална вата с плътност 40 kg/m³ и дебелина 200 mm и с обшивка 3х12,5 mm плочи Vidiwall. Измереният индекс на изолация на тази система е 76 dB, което я прави особено подходяща за големи кинотеатри и други обществени сгради с особено високо ниво на шума.

За допълнителна информация вижте тук.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото