В категории: Бани и кухни, Брой 1-2/2010, Декорация и защита, Инструменти, Ремонти, Сухо строителство

Интелигентни измервателни инструменти за домашния майстор

 

Последните десетилетия бяха белязани със стремително развитие на микроелектрониката, което в частност коренно промени и измервателната техника, използвана в занаятчийската и любителската практика. Класическите метални ролетки и сгъваеми дървени метри бързо отстъпват пред техните лазерни събратя, като за тях остава все по-тесен периметър за употреба. Водните нивелири също са заплашени от изчезване под натиска на далеч по-съвършените нивелири с електронно отчитане. Бързото усъвършенстване на светодиодната техника пък позволи появата на съвсем нова група инструменти – лазерните нивелири с техните многостранни приложения. Както е редно, всяко техническо нововъведение първо намира приложение в професионалните инструменти, а след година-две става достъпно, при това с малка разлика в качеството, и в аналогичните по предназначение любителски измервателни инструменти. Типичен пример за това е развитието на ролетките. Докато в професионалния сектор ролетките вече използваха много по-точната технология на измерване с лазерен лъч, любителските все още работеха с ултразвуково измерване, което е значително по-неточно и силно се влияе от наличието на прегради по посоката на измерване. Сега тези инструменти са вече почти забравени и лазерният принцип на измерване се наложи и при любителските инструменти.

Понеже става дума за масов продукт решаващ фактор при избора често се оказва по-ниската цена. А цената на всеки инструмент, базиран на електронни компоненти, пада значително по-бързо и стремително в сравнение с механиката.

В резултат на всичко това майсторите любители вече разполагат при разумно за тях ценово равнище с почти всички измервателни инструменти, на които досега се радваха професионалистите.

Към тези размисли ни наведе появата през декември м.г. на нашия пазар на лазерните ролетки PLR 25 и PLR 50 – поредните „интелигентни“ измервателни инструменти от зелената серия на Bosch. Тези два инструмента попълват семейството любителски измервателни инструменти на Bosch, което съдържа няколко лазерни нивелира и детектор за откриване на метални предмети и електрически проводници, скрити в стените. За да обхванем по-пълно тази гама инструменти, ще представим някои от по-новите модели.

Лазерни ролетки

Логично е да се запитаме за причината, наложила в съвсем кратък промеждутък от време да бъдат пуснати на пазара два силно приличащи си модела. Затова сравнихме техническите им характеристики. Първата и най-съществена разлика е в максималното разстояние на измерване, което се съдържа и в наименованието на всеки от моделите. При PLR 25 максималното разстояние на измерване е 25 m, а при PLR 50 – 50 m. Погледът върху клавиатурата показва следващата разлика – с PLR 50 може да се измерват и височини при отдалечени обекти без достъп до тях, като уредът използва известната от средното школо Питагорова теорема. В добавка тази ролетка има специален щифт, с който се измерва от точка, до която задният край на ролетката не може да достигне.

Тъй като различията не са от решаващо естество появата на вторият, да го наречем „олекотен“ модел, според нас се дължи на стремежа на Bosch да предоставят на домашните майстори две възможности за избор, когато цената има доминиращо значение. Ролетката PLR 25 струва с около 40% по-евтино. Така всеки може да прецени за себе си дали да икономиса известна сума като се лиши от някои за него не съществени технически характеристики и експлоатационни възможности на уреда. Или да купи по-скъпата ролетка, застраховайки се, че не се е отказал от нещо, за което по-късно може и да съжалява.

При домашна употреба рядко ще се наложи измерване на разстояния, по-големи от 25 m. Индиректното измерване на височини се налага най-често при фасади на сгради, до които няма непосредствен достъп, което също едва ли е типично за любителската практика приложение.

Най-същественото за всеки измервателен инструмент е неговата точност. И за двете ролетки тя е ±2 mm. При това точността на измерване не се влияе от разстоянието. За постигане на по-висока точност на измерването PLR 50 има и малка водна либела, чрез която може да се контролира дали лазерният лъч е перпендикулярен на повърхността, до която се мери, или е под наклон и съответно ще се отчете по-голямо от действителното разстояние.

Минималното разстояние, което и двете ролетки може да измерят, е 5 cm, а за максималния обхват вече стана дума. Измерването се извършва на практика мигновено – за около 0,5 s. И двете имат голям черно-бял LCD дисплей, който позволява не само изобразената на него информация да се вижда отдалеч, но представлява голямо удобство и за хората, които са принудени да ползват очила.

Ролетките измерват разстоянието до повърхността на даден обект, като за начална точка може да служи задният край или челото на уреда. Моделът PLR 50 има скрит в задния край щифт, който при нужда се изправя и върхът му определя началната точка на измерването. Така се постъпва при измерване примерно от ъгъла между две стени, т.е. от точка, която не може да бъде достигната със задния край на ролетката. Освен еднократно измерване на разстоянието до точката, белязана от лазерния лъч, и двете ролетки притежават още и възможността да измерват разстоянието в динамичен режим, т.е. да отчитат текущата стойност до движещ се предмет. Всяка от тях може да се постави неподвижно или да се закрепи върху статив, а предметът се премества до достигане на желаното разстояние, което се отчита върху дисплея.

Освен тези два начина на измерване на разстояние до дадена точка, ролетките могат да измерват още площта и обема на помещение. Освен това могат да запаметяват отделните измерени стойности, да ги събират или изваждат една от друга.

Вече стана дума, че PLR 50 може да извършва индиректно измерване на височина от разстояние, когато непосредственият достъп до фасадата на сградата е възпрепятстван или има други пречки. Така например височината на едно скеле лесно и бързо може да бъде определена, като се измери разстоянието от дадена точка до основата на една от вертикалните тръби (единият катет на триъгълника), а след това и разстоянието до върха на същата тръба (хипотенузата). Този начин на измерване е незаменим при определяне на височината на фасада или точка от нея, когато пътят на лазерния лъч е препречен от широк балкон например.

Ролетките се захранват с по четири батерии ААА. Големината им (104х58х36 mm) и ниското тегло (180 g) ги правят удобни при работа и носене. Продават се с предпазващ ги калъф, който се прикача към колана на панталона. И двете са защитени срещу проникване на прах и водни пръски, т.е. могат да работят безпроблемно и в неблагоприятна външна среда.

В тях е използван лазерен прожектор клас 2, което означава, че лъчът не представлява заплаха за зрението и поради това не се налага използване на предпазни очила.

Лазерни нивелири

В тази група инструменти най-силно привлече вниманието ни моделът PLT 2, който като вид е новост в производствената листа на Bosch. Всъщност това не е типичен нивелир, макар че разполага с три водни либели, а по-точно представлява електронен винкел – уред който излъчва два взаимно перпендикулярни лазерни лъча. Поставен върху пода, той очертава върху него ясно видими на разстояние до около 7 m перпендикулярни една на друга линии. Точността на ъгъла, сключен между двата лъча, е ± 0,5 mm/m, която е непостижима с други средства.

Това е специализиран уред, дори бихме казали безценен помощник при полагане на подови облицовки с плочки. Силно улеснява работата и най-важното, позволява с лекота точно полагане на всяка една плочка в прави редове при напълно еднакво широка фуга между тях. Освен за подови настилки PLT 2 също така успешно може да се използва при поставяне на стенни облицовки с плочки, както и при всякакви други случаи, когато е необходимо изчертаване върху стената на хоризонтална и вертикална линия. За тази цел той има три водни либели. Двете крайни служат за нагласяването му в хоризонтално положение в зависимост от посоката на очертаване на линиите, а средната либела се използва, когато линиите трябва да бъдат диагонално разположени, т.е. под ъгъл 45о спрямо вертикалата и хоризонталата.

Уредът се закрепва с помощта на две двойки магнити към плоча, която стъпва върху пода или може да се окачи на закрепен в стената гвоздей или винт. Този начин на закрепване позволява неговото свободно и лесно завъртане до достигане на желаното положение без опасност да се откачи и да падне. Има удобна за хващане ръкохватка с гумирана повърхност. Използва се същият безопасен за зрението лазерен прожектор клас 2. Уредът се захранва с три батерии тип ААА и тежи 360 g.

Другите два модела лазерни нивелири, PCL 10 и PCL 20 са от обичайния вид, очертаващи върху срещуположната стена хоризонтална и вертикална линия било едновременно или поотделно. Тук Bosch отново предоставя на домашния майстор възможността за избор, съобразен и с цената. Моделът PCL 20 има повече възможности, но и струва по-скъпо – 259 лв. с ДДС, срещу 199 лв. за модела PCL 10. Необходимо е да се отбележи, че посочените цени са за комплект, в който е включен и стабилен алуминиев статив с височина 110 cm при PCL 10 и 150 cm за PCL 20 .

И двата нивелира имат обхват на действие до 10 m, а точността им на работа е ± 0,5 mm/m, което е повече от достатъчно за основното им предназначение – направа на стенни облицовки с плочки, евентуално залепване на тапети, окачване на картини, нивелиране на окачени към стените шкафове и др.

И двата са самонивелиращи се, което вече стана стандарт за нивелирите на всеки реномиран производител. Това силно улеснява работата и се гарантира точността, без да е необходима честа проверка дали се намира в хоризонтално положение, нито досадното нивелиране на самия уред. Способността на самонивелиращия механизъм да компенсира странични наклони е до 4о. При по-голям наклон, с който устройството не може да се справи, лазерният лъч угасва и светва червен светодиод. В такива случаи се налага човешка намеса за грубо нивелиране чрез промяна на дължината на някой от краката на статива, докато се влезе в обхвата за автоматично самонивелиране на уреда.

Моделът PCL 10 излъчва едновременно два взаимно перпендикулярни лъча, които изчертават върху стената кръстообразно разположени линии. Моделът PCL 20 има разширени възможности – поотделно изчертаване на хоризонтална, на вертикална или на двете линии едновременно. Този модел има и още една възможност, която рядко се среща – може да излъчва и вертикален лъч. Това позволява например точното определяне на местоположението на дадено осветително тяло спрямо дадена точка върху пода. За нивелира PCL 20 има и специална стойка за закрепване към стена. Шарнирно окаченият самонивелиращ механизъм се застопорява по време на транспортиране или съхраняване на уреда. И при двата нивелира са използвани безопасни за зрението лазерни прожектори клас 2.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото