В категории: Брой 9-10/2005, Дърводелство и обзавеждане

Шкафове с плъзгащи врати

Монтирането на странично плъзгащи се врати е често срещано решение при направата на различни по големина и предназначение шкафове. Най-същественото предимство на този вид врати е, че при отваряне те не заемат място и не пречат. Това е особено ценно при големи шкафове, поставени в тесен коридор, при гардероби в малки помещения и т.н. Плъзгащите се врати се използват и при монтирани на високо шкафове, включително и при кухненски. Разнообразието от такива врати е голямо. Има шкафове с една врата, най-често се срещат конструкциите с две и три врати, а има и с до 6 врати. Разновидност представляват насрещно движещите се или раздалечаващи се врати, което е оригинално и функционално решение.

Друго съществено предимство на този начин на окачване е възможността да се монтират тежки врати, характерни за високите шкафове. Всяко удобство се заплаща по някакъв начин. Недостатък на конструкциите с плъзгащите се врати е, че в отворено състояние се открива достъп до част (половината при две врати) от вътрешността на шкафа. За достъп до другата половина, вратите трябва да се издърпат към другия край на шкафа.

Вратите се изработват най-често от мебелни плочи, а все по-често се използват и елегантни конструкции от стъкло с тънка метална рамка. Това решение също не е недостъпно за домашния майстор или малката работилница, защото вратите заедно с окачващите механизми може да се поръчат и получат готови, а корпусът да се направи на място.

Вратите се окачват с помощта на специални механизми. Всеки от тях се състои от горен блок с колелца, който в повечето случаи е носещ, и долен блок, който най-често е водещ, и направлява праволинейното движение на вратата. Най-общо казано, всеки от блоковете има по едно или две добре лагерувани тефлонови колелца, които се движат по специално профилирани релси от метал и по-рядко от пластмаса. Най-силно натоварени са носещите релси, които се монтират към тавана на шкафа. По тях се търкалят колелцата на блоковете, с които е окачена вратата. Има варианти, при които се използват две успоредно монтирани релси за всяка от вратите. По-често обаче релсата е една, но профилът ù е оформен така, че по нея да може едновременно, без да си пречат, да се плъзгат паралелно носещите блокове на две и повече врати. Водещите релси осигуряват странична опора на ролките на водещия блок. Те се монтират откъм долната страна на дъното на шкафа или към неговото чело. Има, разбира се, и други конструктивни решения, при които вратата се носи от блокове, монтирани в долния край на вратата, докато водещи са разположените в горния ù край.

Броят на вратите и изборът на системата за окачването им зависи от редица фактори. Най-съществени са широчината и височината на шкафа, неговото предназначение, материалът, от който са изработени вратите, и т.н.

Често срещано е решението с две врати, които се движат по две успоредни и намиращи се плътно една до друга релси, или по една релса с два улея. При по-широки шкафове се прилага и конструкция с три и повече плъзгащи се врати. Всяка двойка окачващи блокове се движи в собствена релса или улей в общата релса и вратата може да се премества от единия до другия край на шкафа. Широчината на вратите се избира така, че в затворено положение краищата им да се припокриват на ивица с широчина поне 20 mm.

Изработването на мебели с плъзгащи се врати не е по-трудно от направата на обикновен шкаф, стига да се ползва подходящ и качествен обков. Hettich предлага няколко модела механизми за монтиране на такива врати. С тях лесно се правят шкафове с две и повече различаващи се по големина и тегло врати. Механизмите за монтиране гарантират точно, безшумно и удивително леко плъзгане на вратите. Освен за врати от дърво, се предлагат и механизми за монтиране на остъклени врати с рамка от алуминиев профил.

Тук ще разгледаме няколко механизми за плъзгащи се врати на Hettich. Те се монтират лесно и позволяват направа на качествени, ефектни и функционални мебели, независимо дали това се върши в професионална или в домашна работилница.

Това е механизъм с универсално предназначение, с опростена в максимална степен конструкция, лесен за монтиране и сигурен при експлоатация. Slide Line 55 е предназначен за монтиране на врати с тегло до 30 kg всяка, а Slide Line 56 – за врати с тегло до 40 kg. Ако направим справка в таблицата с теглата на различни мебелни плочи, публикувана в НС 7-8/2005, ще видим, че със Slide Line 56 може да се монтират врати с площ до около 3 m² при дебелина 18 mm. При тази система носещ е долният блок, като тежестта на вратата се поема от две тефлонови колелца със сачмени лагери, които се монтират в двата края на вратата. Горната и долната релса (с дължина до 4000 mm) са идентични и се монтират в издълбани в дъното и тавана канали (нутове) със сечение 7,5х5,5 mm. Колелцата се търкалят върху страничния кант на долната релса, а в нея влиза водач, който ограничава напречното преместване на вратата. Водещите блокове се монтират в горния край на вратата. При модела Slide Line 55 влизащият в процепа на релсата щифт се придържа от пружина, за да може да се прибира при монтиране и демонтиране на вратата. Носещите блокове позволяват регулировка по височина в границите на ±1 mm. При модела Slide Line 55 водещите блокове се фиксират с два винта.

Системата Top Line 25/27 е предназначена предимно за големи гардероби и дрешници. Товароносимостта на механизмите е до 25 kg на врата. При тази система носещи са горните блокове, докато долните са водещи. Механизмите Top Line 25 са предназначени за шкафове с една врата, а Top Line 27 за шкафове с две и три плъзгащи се врати. Съответно на това носещата релса при първия модел има един улей за движение на колелцата, а при втория се използва двойно по-широка релса с два улея. Горните релси се монтират към тавана на шкафа и се прикриват зад специално монтирана бленда.

Top Line 25/27 може да се комбинира с четири системи за водене на вратата:

* STB 11 – използва се при дълбоко разположен цокъл с минимална височина 70 mm.

* STB 12 – прилага се при по-плитко разположен цокъл с минимална височина 95 mm.

* STB 15 – монтира се при изнесен до канта на дъното цокъл.

* STB 35 – водещите релси се вкопават в канали откъм горната страна на дъното на шкафа.

Същите водещи механизми използват и описаните по-долу други системи за окачване на вратите. Окачващите механизми позволяват регулиране на вратата по височина в границите на ±1,5 mm.

Top Line 1

е система, предназначена за по-голямо натоварване. С нея могат да се монтират врати (2 или 3 на шкаф) с тегло до 50 kg или 75 kg. В първия случай носещите блокове имат по едно колело, а във втория – по две (тандем). Носеща е горната релса, която се скрива зад бленда. Тя е една и по нея се движат колелцата на двете врати. Монтирането на всеки от носещите блокове става с помощта на двойка вкопани във врата цилиндрични тела (Ø12х14).

Описаните дотук системи са предназначени за монтиране на врати, които се движат във вътрешността на шкафа.

Top Line 22

За разлика от описаните до тук системи, Top Line 22 е предназначена за монтиране на плъзгащи се врати, които покриват шкафа челно. По този начин те закриват целия му отвор и отпада необходимостта от блендата, прикриваща горната релса. Системата е предназначена за шкафове с две или три врати с максимално тегло 50 kg всяка. Предлагат се две конфигурации, подходящи за монтиране на врати с дебелина 21 mm и 28 mm. Носеща е горната релса (с дължина до 6000 mm), която се монтира челно към тавана на шкафа. Долната е водеща, като има варианти, при които се монтира от долната страна на дъното, а при други – челно или от горната му страна.

С това далеч не изчерпваме темата за механизмите на Нettich за окачване на плъзгащи се врати, чието многообразие не може да бъде обхванато в няколко отделни статии. Пълната информация може да се получи от подробния каталог на фирмата, който е на разположение в търговските центрове на „Киров“ АД в страната.

Нашият проект

За илюстрация към статията с помощта на Hettich Selection 4.1 сме разработили проект на продълговат и нисък шкаф (1600х800х600 mm) с разделено на три секции вътрешно пространство. Избрахме конструкция с три плъзгащи се врати с еднаква широчина и припокриване една спрямо друга на ивица с широчина 20 mm. Вратите се движат вътре в шкафа. Съответно на това носещата релса се монтира от долната страна на тавана, а водещата е монтирана върху блендата под дъното на шкафа. Носещата релса и механизмите, с които са окачени вратичките, са скрити зад челна бленда с широчина 75 mm. От набора механизми за окачване на вратичките, които Selection 4.1 предлага, избрахме Top Line 27 с максимална товароносимост 25 kg на врата. Носещата релса е алуминиева с два канала за водене на колелцата. Системата STB 12 позволява водене на до три вратички.

За повече информация и поръчки посетете електронния магазин на фирма „Киров“.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото