В категории: Брой 7-8/2005, Ремонти, Строителство, Топлоизолация

Топлоизолационни системи с минерална вата Ceresit WM

В НС 5-6/2005 разгледахме технологията и материалите на системата Ceresit VWS за топлоизолация на фасади. Производство на немския концерн Henkel, един от световните лидери в строителната химия, тези материали гарантират високото качество на изолационните системи. Ние от своя страна се постарахме да опишем технологията за изолация с плочи от стиропор с подробности, които да позволят на всеки да се справи с тази в действителност несложна задача. Освен това, позволяваме си да твърдим, един технически грамотен човек, проучил необходимата техническа документация и технологични предписания, може да се справи по-добре от много „професионалисти“, или най-малкото да извършва квалифициран технически надзор за това, за което плаща. Защото след време, когато скъпата тънкослойна декоративна мазилка започне да се напуква, изронва или да пада на парчета, е твърде късно да се търси отговорност от строителя за скрити дефекти и неспазване на технологията. Преди всяко строително начинание трябва да се проучи подробно техническата документация, а най-добрият вариант е, когато някой вече е събрал, обобщил и описал на разбираем език всички предписания на производителя, съчетан със строителната практика. „Направи сам“ от години върши именно това. То е от малкото списания, които не остаряват, и много читатели ги събират брой след брой, за да послужат, когато „му дойде времето“. Убедени сме, че статии като тези за топлоизолациите ще са все така необходими и актуални и след десет и повече години, защото тепърва предстои огромна по обем задача – всички стари сгради да бъдат „облечени“ с топлоизолация. Тя няма алтернатива и въпросът е само в темповете за нейната реализация.

В тази статия ще се спрем на изпълнението на външни топлоизолационни системи Ceresit WM, изпълнени с плочи от минерална вата. Ще се спрем и на основните конструктивни елементи при фасадните топлоизолации, независимо дали са изпълнени с плочи от стиропор или минерална вата, ще обърнем внимание и на най-често срещаните дефекти и причините за тях.

Технологията за изграждане на топлоизолационни системи с плочи от минерална вата не се отличава съществено от изолацията с плочи от стиропор (Ceresit VWS). Затова тук няма да повтаряме общите за двете системи изисквания, принципи на работа и технологични операции, описани вече в НС 5-6/2005. Същевременно, за сетен път, трябва да подчертаем, че големите производители не предлагат просто едни или други материали, те разработват и предлагат цялостни системи. Използването на точно определените в тях материали с марката Ceresit гарантира крайния успех. Всякакви опити за побългаряване и замяна на едни материали с други са неуместни и нежелани. По наше мнение дюбелите може да бъдат от друг реномиран производител като Fischer, например. Плочите от минерална вата трябва да са специално произведени за фасадни топлоизолационни системи, каквито са плочите Fasrock, например. Те се лепят и шпакловат отлично с материалите на Ceresit.

Плочите минерална вата се монтират към стените чрез залепване и механично закрепване с дюбели. Първото изискване за сигурно захващане е наличието на здрава, неронеща се и обезпрашена основа. Мазилката не бива да „кънти на кухо“, а изронените и повредени участъци се изкъртват до достигане на здрава основа и след това се изкърпват с мазилка. Здравината ù може да се определи при полеви условия чрез няколко проби. На различни, по възможност най-съмнителни места, се залепват 8–10 парчета с размери 100х100 mm, изрязани от плоча минерална вата. След три дни се опитва парчетата да се отделят от стената. Ако минералната вата се разкъса, без повърхността ù да се отлепи от стената, може да се приеме, че основата е здрава и подходяща за залепване на плочите. Ако обаче части от пробата се отлепят с прилепнала към тях мазилка, това означава, че основата трябва да се почисти. Грундирането с дълбокопроникващия универсален грунд Ceresit CT17 в повечето случаи решава проблема, защото свързва частичките от повърхностния слой, заздравява го и подобрява сцеплението на основата с лепилото.

При по-големи неравности стените трябва да се шпакловат, като при дебелина на слоя до 10 mm подходящият материал е Ceresit CT 29. Същата работа може да свърши и обикновен циментов разтвор, подобрен чрез добавяне на емулсията Ceresit CC 81, която силно подобрява свързването на новия пласт с основата. Така приготвеният циментов разтвор може да се използва и при по-дебели пластове – до 20 mm. Когато се налага изправяне на по-големи кривини на стените, се препоръчва подлагане на тънки плочи минерална вата (min 20 mm) или комбинация от две различно дебели плочи за постигане на необходимата крайна дебелина на изолацията.

След като основата бъде правилно подготвена, над цокъла с дюбели се закрепва носещият и същевременно затварящ изолацията отдолу метален профил, както това е разгледано в НС 5-6/2005. Широчината му трябва да съответства на общата дебелина на топлоизолацията, а по челния му ръб да бъде оформен капкоотделител (възможно е да се постави и отделен). Профилът трябва да бъде нивелиран в хоризонтално положение.

Плочите от минерална вата се лепят с лепило Ceresit CT 190. За разлика от лепенето на плочи от стиропор, при минералната вата лепилото се разнася равномерно с назъбена маламашка (зъби 10х10 mm) върху цялата повърхност на плочата. Първият ред плочи лягат върху носещия метален профил. Всяка плоча се намества плътно до предната и се притиска по цялата ù повърхност с голяма маламашка, докато прилепне плътно към стената. Ако между две съседни плочи се получи по-широка фуга, тя се запълва с ивици или клинчета от минерална вата, а не с лепило, за да не се образува „термичен мост“. Следващият ред започва с половин плоча, така че вертикалните фуги на всеки два съседни реда да се разминават. Обръщаме внимание също, че, за да се получи по-добро свързване, плочите от двете страни на изпъкнал ъгъл трябва да се съединяват помежду си подобно на дърводелска сглобка с прави зъби.

След залепване на плочите се изчакват 24 часа, за да може лепилото да се втвърди, и тогава се пристъпва към механично укрепване с помощта на специални дюбели за топлоизолация. Дължината им се подбира според дебелината на топлоизолацията и вида на основата. При бетон и плътни тухли, дюбелът трябва да прониква на дълбочина около 5 cm в тях. При решетести тухли и блокчета газобетон дълбочината се увеличава на 8–9 cm. При дебелина на изолацията примерно 12 cm, това прави дължина на дюбела около 20 cm. Препоръчва се използване на 4–6 дюбела на квадратен метър, както е показано на схемата. В близост до краищата на стените, поради по-голямото натоварване от вятъра, броят на дюбелите се увеличава на 8 бр./m². Дюбелите трябва да бъдат монтирани така, че главите им да потъват съвсем малко под повърхността на плочите. По-лесно е вдлъбнатината над главата да се запълни с лепило, отколкото цялата шпакловка да се удебелява заради стърчащи над повърхността на плочите глави. Това води до ненужно удебеляване на шпакловката и преразход на материал. Още по-зле от финансова гледна точка пък ще се отрази удебеляването на мазилката за изглаждане на неравно направената шпакловка. Работата може значително да се улесни, когато се използват специални фасадни плочи (например Rockwool Fixrock), които при дебелина над 80 mm се закрепват механически само с по един дюбел на плоча. Само в краищата се поставят по два дюбела на плоча.

При използване на т.нар. ламелни плочи, съставени от слепени помежду си ивици минерална вата, при здрава основа и сгради с височина до 20 m се допуска закрепване само чрез залепване и без използване на дюбели.

Следващата операция е полагане на армирана шпакловка върху изолационните плочи. Технологията на работа не се различава от шпакловката върху плочи от стиропор. В случая обаче се използва лепилото Ceresit CT 190 (а не CT 83 и CT 85, които са подходящи за стиропор). Върху първия пласт още съвсем прясна шпакловка се полага и изпъва армировъчната стъкловлакнеста мрежа. Съседните платна се застъпват на ивица с широчина 10 cm. Мрежата задължително се прехвърля на 10–20 cm върху съседните стени. Не бива да се забравят и диагонално разположените парчета над ъглите при отворите за врати и прозорци (диагонална армировка), които се залепват, преди да се пристъпи към цялостната шпакловка. Отново напомняме, че е препоръчително областта над цокъла на височина до около 2 m да се покрие с два пласта армирана шпакловка. Това ù придава по-голяма устойчивост срещу механично повреждане.

За съжаление повечето фирми, в стремежа си да снижат цената и станат по-привлекателни за клиентите си, не предлагат това допълнително и необходимо усилване на шпакловката. Това е необходимо, защото дебелината на шпакловката заедно с армиращата мрежа е около 7 mm (еднопластова) и лесно се пробива при натиск с твърд заострен предмет. Добра практика е също така предварително върху ръбовете да се залепят метални ъглови профили със закрепена към тях армировъчна стъкловлакнеста мрежа. Това допълнително укрепва свързването на шпакловката от двете страни на ъгъла и същевременно профилът силно улеснява оформянето на ръба при шпакловане.

След изчакване на 3 дни, необходими за изсъхване и окончателно втвърдяване на шпакловката, върху нея с мече или четка се нанася грундираща боя Ceresit CT 16. Тя създава оптимално сцепление между основата и тънкослойната мазилка. Същевременно уеднаквява цвета на основата, така че да не прозира под тънки и светли мазилки.

Тук трябва да се отбележи, че така грундираните стени не бива да се оставят по-дълго от 3 месеца преди върху тях да се положи мазилката. Практиката да се изчака зимата и мазилката да се остави за напролет не е добра, защото условията за свързване на мазилката към основата се влошават, и след време може да се появят дефекти.

По пропускливостта си на водни пари, т.е. по възможността стените да „дишат“ и съдържащата се в тях влага безпрепятствено да се изпарява в околното пространство, плочите от минерална вата са определено най-добри. За да се съхрани тази им способност, се препоръчва използване на минерални мазилки като Ceresit CT 35 (зърна с големина 2,5 и 3,5 mm), CT 36 (2,0 mm), CT 137 (1,5 и 2,5 mm). В сравнение със силиконовите и акрилните мазилки, минералните имат значително по-висока паропропускливост. Същевременно те отстъпват по показателите „водопроницаемост“ и „устойчивост на замърсяване“.

Голямо предимство на минералните мазилки е ниската им цена – около 3–4 пъти по-евтини от силиконовите. Освен върху плочи от минерална вата, минералните мазилки са също така подходящи и за топлоизолационни системи със стиропор. Ниската им цена и добри експлоатационни и естетически качества ги прави предпочитан материал за измазване на сгради, освен ако те не се намират в силно агресивна среда – в близост до морския бряг или до замърсяващи въздуха производствени предприятия, както и ако не са подложени на силно овлажняване, навяване на сняг и т.н.

При необходимост върху минералната мазилка може да се нанесат и фасадни бои на силикатна (Ceresit CT 54) или силиконова основи (Ceresit CT 48).

Изпълнението на топлоизолацията има редица тънкости, които трябва да се познават. Това най-вече се отнася за местата около прозорци и врати, около ъглите, при изолиране на подпрозоречните дъски, на балкони, тераси и т.н. Критични са местата на допир между топлоизолацията и рамките на прозорци и врати. При директен „твърд“ допир поради термични разширения и свивания между тях неминуемо ще възникват пукнатини, през които влагата прониква в изолационния материал, а мазилката може да се разруши. Затова между рамката и изолацията се поставят специални еластични профили (например на водещия немски производител Protektor), които поемат движението на топлоизолацията и по-точно на твърдия пласт, образуван от шпакловката и мазилката. По-евтин вариант е да се остави тясна фуга, която се запълва с уплътняваща паста на акрилна основа. Такъв материал е Ceresit Anschluss-Acryl, който позволява свиване и разширяване до 10%, издръжлив е на атмосферните влияния и ултравиолетовите лъчи.

При по-дълги фасади се оставят компенсационни фуги, които поемат термичните разширения на топлоизолацията. Тук се използват специални еластични профили, които затварят и уплътняват фугата.

Обръщаме внимание и на специалните хидроизолационни материали Ceresit, които се прилагат при изграждане на топлоизолационните системи на балкони и тераси.

Накрая бихме посочили и изпълнението на изолацията около прозоречни рамки, които са разположени по предния край на зида. В тези случаи краят на армировъчната мрежа обгръща топлоизолационните плочи и се залепва за зида зад тях.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото