В категории: Брой 3-4/2005, Отопление, Ремонти, Строителство, Топлоизолация

Нискоенергийна къща

Строителната практика в Европа отчетливо показва тенденция към изграждане на т.нар. нискоенергийни къщи. Това са сгради с много добра или отлична топлоизолация на всички елементи на строителната конструкция. Причината за огромния интерес към изграждане на такива къщи е не само стремежът за рязко намаляване на разходите за отопление през зимата и климатизация през лятото, но и разбирането на обществото в тези страни, че добиването на енергия повече или по-малко е свързано със замърсяване на околната среда и всички произтичащи от това последици.

Според степента на топлоизолираност и съответно по годишните енергийни потребности тези къщи се делят на три групи:

* „Енергоспестяващи“. Това са сгради с добра топлоизолация, които потребяват годишно топлинна енергия 40–79 KWh/m². Иначе казано, това прави 3–7 l течно гориво или 3–7 m3 природен газ за година.

* „Нискоенергийни“ – или още „3-литрови“ са къщите, чиято годишна топлинна потребност възлиза на 16–39 KWh/m², съответно за отопление се изгарят 3 l течно гориво или 3 m3 природен газ.

* „Пасивните къщи“ са най-съвършени от енергийна гледна точка. Техните годишни енергийни разходи са между 15 KWh/m² и нулата, като отопляването става за сметка на отделяна в жилището топлина от различни уреди и проникваща през прозорците слънчева топлина.

В слабо изолираните или без топлоизолация сгради се потребява годишно 80–300 KWh/m² енергия. Както се вижда от таблицата, действащите сега у нас норми за топлинна ефективност, макар и многократно по-добри отпреди години, значително изостават от европейските.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото