В категории: Брой 1-2/2005, Представяме ви

25 години „Направи сам“

Георги Балански, издател и главен редактор на издателството

През 2005 г. „Направи сам“ навършва 25 години. Юбилеят е повод да хвърлим поглед към изминатия път и най-вече да изкажем благодарността си към неговите автори, редактори и оформители, които с таланта и труда си дадоха своя принос списанието да достигне златна възраст, при това в отлично здраве и форма. През всички тези години, стоейки встрани от политическата конюнктура, ние не изневерихме на пътеводната си звезда усърдно да издирваме и разпространяваме техническа информация, познания и практически умения, да разпалваме тлеещата у всеки човек творческа искрица.

Четвъртвековният юбилей е повод да благодарим и на читателите на „Направи сам“, които винаги са ни подкрепяли и окуражавали в образователната ни мисия. Особена признателност изразяваме към дългогодишните ни читатели, които година след година събираха и предаваха от баща на син броевете на „Направи сам“.

Подобно на нашия обществено-политически живот, така и пътят, изминат от „Направи сам“, може да се раздели на два силно различаващи се периода с водораздел 1989 – годината на голямата промяна и преход към пазарно стопанство.

Първият брой на „Направи сам“ излиза през януари 1981 г. във вид на вестник с таблоиден формат, 16 страници и все още рядко срещания по онова време цветен печат. Като първо по рода си у нас издание той срещна много добър прием и само след година тиражът му достигна невероятната за днешно време цифра 205 000. От самото начало „Направи сам“ бе замислен като енциклопедия за домашния майстор, за хората, които имат дарбата и потребността да творят с ума и ръцете си, а често и със сърцето си. Така брой след брой вече 25 години поред, „Направи сам“ разпространява технически познания и информация в широк спектър от направления – от строителството, ремонта и обзавеждането на дома, през поддържането на градината, описания и тънкости при работата с всевъзможни механични и електрически инструменти, поддръжка на автомобила и други превозни средства, ремонт и конструиране на електрически уреди и електроника, отоплителни уреди, икономия на енергия и още много други, предимно мъжки дейности. Интересът на представителките на нежния пол пък клонеше към рубриките кулинария, цветя, шев, плетива и т.н. Тази широка тематична палитра утвърди „Направи сам“ като домашна енциклопедия, в която всеки член на семейството, независимо от пола и възрастта си, да намира интересуващите го материали. За разлика от много други издания, които остаряват и стават непотребни още с прочитането им, публикациите в „Направи сам“ имат дългосрочна, да не кажем и непреходна, стойност. Поради това броевете му не се изхвърлят, а читателите ги събират година след година. И днес в редакцията продължават да се обаждат читатели от по-новата генерация, които търсят точно определени статии отпреди 15–20 години.

Самият факт, че изданието не само оцеля през годините на прехода, но и продължава да се развива като съвременно и търсено списание, заслужава по-обстойно вглеждане. Вярно, през всичките тези 25 години „Направи сам“ нямаше и няма конкурент в своята тематична област на нашия пазар. Същото обаче може да се каже и за още няколко, при това добри и популярни технически и научнопопулярни издания („Орбита“, „Космос“, „Наука и техника за младежта“, „Млад конструктор“), които не съумяха да се нагодят към новите условия и днес малцина си ги спомнят с привкус на тъга по отминалата младост.

Причините за жизнеспособността на „Направи сам“, според нас, са няколко. На първо място списанието задоволява една заложена у повечето хора природна потребност – да майсторят нещо с ръцете си, да задоволяват жаждата си за приложна техническа информация. Измайстореното доставя удовлетворение и наслада, които служебните занимания, с които повечето хора са принудени да вадят хляба си, в повечето случаи не носят. Затова всеки има жизнена потребност и от странични занимания, от своето хоби.

Причина за голямата популярност на вестник „Направи сам“ бе и това, че изпълняваше една социална функция, защото подпомагаше читателите си да се справят с острия дефицит от стоки и услуги на пазара. Огромната част от читателите разполагаха с ограничени средства и с още по-малко възможности да си купят това, което желаят за дома, вилата или колата. За сметка на това обаче разполагаха с много свободно време, което в съчетание с пословичната българска изобретателност,раждаше чудеса. Така постепенно „Направи сам“ се превърна в трибуна на изобретателността, породена и от неволята. Голяма част от „Направи сам“ се списваше от неговите читатели, които охотно ставаха автори и споделяха своите идеи и реализирани проекти. И след 20 години се помнят и търсят публикувани във вестника електрически схеми на перални машини, на миниелектрожен с принудително охлаждане, какъвто на пазара нямаше, проекти на котли с твърдо гориво и камини. Години преди още на пазара да се появят мотокултиватори за личното стопанство, читател на „Направи сам“ създаде и публикува напълно работоспособна конструкция. Многобройни бяха и статиите, свързани с поддръжката на автомобила и най-често за приспособяване на части от едни модели за други. От публикации в „Направи сам“ човек можеше да си направи уиндсърф, бумеранг, багажник за кола или да прикачи на велосипеда си ски вместо колела. Какво да се прави, такива бяха времената, макар че за днешния млад читател част от някогашните публикации биха изглеждали архаични и наивни.

„Направи сам“ винаги се е списвал и редактирал от ентусиасти с инженерна и журналистическа подготовка, при това с немалък практически опит – все задължителни изисквания в нашата работа. За да може да се напише или редактира дадена статия, тя трябва не само да се осмисли, но и да се почувства с върха на пръстите.

Техническият характер на изданието предопределя и профила на неговата аудитория – според различни изследвания преобладаващата част от читателите ни са с висше или средно техническо образование. Това ни е подтиквало непрестанно да търсим и във всеки брой да публикуваме новости, включително и в области, напълно непознати за читателите ни, като например поредицата за дисковата операционна MS DOS 3.0, когато „Правец-82“ бе мечтано чудо на техниката. Като следствие от това екипът ни пое и издаването на първото в България компютърно списание – „Компютър за вас“.

След промяната през 1989 г., за да съхрани и продължи издаването на „Направи сам“ и списание „Компютър за вас“, журналистическият екип, подобно на много други, премина на релсите на пазарната икономика. Учреденото година по-късно издателство „Ню Техник Пъблишинг“ ООД купи правата върху марката „Направи сам“, а като наследник на „Компютър за вас“, заедно с немския издателски концерн Markt&Technik, започна издаването на сп. Computer. Вестникът бе трансформиран в по-удобния за ползване и съхраняване формат на списание, а съдържанието му започна бързо да се променя според развитието на пазара, навлизащите в страната ни нови технологии и потребностите на читателската аудитория.

Постепенно водеща стана задачата да ориентираме читателите в непрестанно изливащия се на пазара поток от нови, напълно непознати материали, инструменти и приспособления, все по-широко внимание започнахме да отделяме на новите технологии в строителството и ремонта. Паралелно с изпълването на магазините със стоки и навлизането на големите търговски вериги на наша земя, потребността от хитроумни решения от вида „спасявай се сам“ започна бързо да отстъпва на по-заден план, докато все повече нарастваше нуждата от популяризиране на новите възможности, с които днешните домашни майстори вече разполагат. Пък и не само те, защото много силно развитие получи дребният занаятчийски бизнес, в който попаднаха и немалко инженери и квалифицирани техници след закриването на техните проектантски организации, институти и производствени предприятия.

Поради всичко това в редица тематични направления, като строителството и ремонта, машините и инструментите, равнището на списанието отдавна надхвърли нивото и потребностите на редовия домашен майстор, чиито интереси се свеждат основно до някоя и друга дребна поправка в дома. Основната част от читателите на „Направи сам“ са технически грамотни хора, които се нуждаят от синтезирана, професионално поднесена и задълбочена информация, каквато няма откъде да получат на български език. Постепенно се оформи и една нова читателска група – високо интелигентни хора, най-често с техническо образование, професионално силно ангажирани, които не биха захванали да се мерят по сръчност с професионалните занаятчии, нито пък имат време за това. Те обаче са инвеститори в строителството или ремонта на собствените си обекти, били те жилищни и вилни сгради или офиси. Затова имат потребност от концентрирана и разбираемо поднесена информация за новите технологии и материали. За да знаят какво поръчват и да контролират качеството на това, за което плащат. Списанието е източник на полезна и необходима информация и за много професионалисти, на които не им остава време да четат чуждестранна специализирана литература или да се ровят в Интернет.

Една от най-силните страни на „Направи сам“ е, че екипът му винаги се е стремял да списва оригинално авторско българско списание, в максимална степен съобразено с условията на нашия пазар и с потребностите на читателите ни. Това в никакъв случай не е лесна задача, като опитът ни е показал, че директното превеждане на статии от сродни чужди списания не води до добър резултат – интересите на хората са различни, предлаганите на нашия и на чуждите пазари машини, приспособления и материали се различават. Не без основание ще добавим, че по професионалния подход при разработката на отделни теми и статии нивото на „Направи сам“ често е доста по-високо от средното ниво на редица от чуждестранните му събратя.

С много малки изключения, всички публикувани статии отразяват лично придобития от нас или сътрудниците ни опит и впечатления при тестването на различни машини и материали, включително и след изпълнение на цели проекти. Всичко това обаче не бихме могли да правим без помощта на редица водещи в своята област фирми, които през всички тези години ни оказваха неоценима помощ с оригинална фирмена документация и снимков материал, които ни предоставяха новите си продукти за тестване. Първи ни протегнаха ръка фирма „Киров“ и ръководството на новооткритото по това време представителство на „Роберт Бош“ у нас. От дългия списък с фирми съмишленици бихме посочили „Спарки Елтос“, „ИТОНГ България“, „Баумит България“, „Гипсфазер“, а по-късно и „Кнауф България“, „Сипер“, „Тултехник системс“ (Festool), Mr. Bricolage, „Лийф Група Проектиране Системи“, Remmers, „Евромастер“, „Витекс“, „Новострой Инженеринг“, ВИЛАЗ, DEVI, USG Interiors България, „Henkel България“, Рокуул България“, Saint-Gobain Weber България, Saint-Gobain ISOVER България и много други. На всички тях изразяваме голямата си благодарност за подкрепата, без която списание „Направи сам“ не би могло да има своя днешен облик.

Благодарим на всички, които бяха с нас през изминалите 25 години, на всички, с които продължаваме напред!

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 1-2/2005, Представяме ви

Ключови думи


 
към началото